Gå til indhold
Mexico

Situationsrapport fra eksportmarkedet Mexico

Mexico er fortsat stærkt påvirket af den globale sundheds- og økonomiske krise og selvom landet påbegyndte en gradvis og regional genåbning tilbage i juni måned, er flere delstater senest i november lukket ned på ny grundet et fortsat stigende pres på sundhedssystemet. Efter et historisk fald i BNP på -17,1 pct. i andet kvartal af 2020 har genåbningen og den nye normalitet igen sat gang i den økonomiske aktivitet, hvor BNP voksede med 12 pct. i tredje kvartal og 36 pct. af de tabte arbejdspladser blev genoprettet.

Mexico har under hele krisen holdt grænserne åbne og det har været og er fortsat muligt for erhvervsrejsende at rejse ind i landet. Mexico er det land i verden med flest frihandelsaftaler og med nye og opdaterede aftaler med både USA og Canada samt EU, og som nabo til verdens største økonomi og marked (USA), placerer Mexico sig som et interessant marked for danske virksomheder. Danmarks Ambassade i Mexico har et tæt strategisk partnerskab med 40-50 danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge støtte i Mexico?

Etablerede danske virksomheder vil ikke kunne hente hjælp i regeringens økonomiske hjælpepakker.

Præsident López Obrador har siden pandemiens start fastholdt, at han ikke har nogen planer om økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv. Præsidenten vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld. I maj måned lovede præsidenten dog at etablere økonomiske hjælpepakker for op til USD 2,92 mia. i form af 2-3 mio. mikrolån (ca. USD 1.176 pr. lån). Lånene er primært målrettet den fattige del af befolkningen og de små virksomheder i både den formelle og uformelle sektor. De økonomiske lån er forbeholdt SMV'er, som ikke har afskediget medarbejdere i løbet af COVID-19-krisen eller skåret i lønniveauet for dets medarbejdere.

covid-19 i mexico

Sundhedssituation

Mexico har anno midt november rundet 100.000 registrerede dødsfald og 1.000.000 smittetilfælde relateret til COVID-19 og ligger dermed på niveau med USA og Brasilien, når man justerer for indbyggertal og indtager fjerdepladsen over lande på verdensplan med flest registrerede dødsfald i absolutte tal. Vel at mærke når der tales om de officielle tal. WHO og de mexicanske myndigheder selv har peget på, at de reelle tal er betydeligt højere, og at der formentlig er mindst 50.000 yderligere uregistreret dødsfald. Mexico er blandt de lande i verden, der tester mindst for COVID-19. Omkring halvdelen af alle der testes, testes positive. Det offentlige sundhedssystem er svagt og underfinansieret, dødsfald blandt sundhedsprofessionelle er blandt de højeste på verdensplan og folk forsøger til det sidste at undgå de offentlige hospitaler. En kommende vaccine synes reelt at være eneste vej ud af en alvorlig krise, der kun ser ud til at blive yderligere forværret i de kommende måneder.

De mexicanske tiltag i kampen mod COVID-19 er mindre restriktive sammenlignet med andre lande. Præsident López Obrador nedtonede i epidemiens indledende fase situationens alvor og har siden begyndelsen afvist indførelse af meget restriktive tiltag som udgangsforbud og lukning af de mexicanske grænser trods stort pres og megen kritik. Mexicos økonomi har været en vigtig faktor ift. den mexicanske respons mod COVID-19. Knap halvdelen af den mexicanske befolkning – ca. 60 millioner mexicanere – arbejder i den uformelle økonomi og tjener ofte deres indkomst fra dag til dag. Den relativt store fattigdom i Mexico samt afhængigheden af gadesalg, den uformelle økonomi og det sociale hensyn til den fattigere del af befolkningen, har haft en afgørende betydning for den mexicanske regerings tilbageholdenhed ift. mere restriktive tiltag. I den seneste tid har man observeret en ny markant stigning i hospitalsindlæggelser, hvilket har medført en ny nedlukning af enkelte mexicanske delstater, mens flere delstater, inklusiv Mexico City, har varslet en ny mulig nedlukning.

Klik her for at orientere dig om de aktuelle smittetal.

Vilkår for erhvervsrejsende

Mexico har ikke indført indrejserestriktioner. Det betyder, at danske erhvervsrejsende kan rejse ind i Mexico uden at skulle gå i karantæne. For indenrigstransport i Mexico gælder, at frekvensen af fly og busser stort set er tilbage på samme niveau som før COVID-19-krisen. Ved al transport er der obligatorisk brug af mundbind.

Grænserne til Mexico er åbne for indrejse med fly. Landegrænsen til USA er fortsat lukket for ikke-essentiel aktivitet til og med den 21. december. Landegrænsen til Guatemala genåbnede den 19. september, mens landegrænsen til Belize fortsat er lukket.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

Ved al transport er der obligatorisk brug af mundbind. Passagerer får taget deres temperatur og skal udfylde et sundhedsspørgeskema.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret informaiton om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Der er ikke direkte flyforbindelser mellem Danmark og Mexico. Der findes daglige fly fra Danmark til Mexico med mellemlanding i f.eks. Paris, Amsterdam, Madrid eller Frankfurt.

Mexico i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Mexico er blevet hårdt ramt af den globale pandemi, både på sundhedsområdet, hvor over 100.000 mennesker har mistet livet som følge af pandemien (midt november), og på økonomien, som har lidt et historisk fald i BNP. Selvom Mexico er godt i gang med den økonomiske genåbning, hvor forbrugertilliden, beskæftigelsen, detailhandlen, produktionen, eksporten og importen så småt er på vej tilbage i en positiv retning, så har pandemien stadig sit hårde tag i landet. Den mexicanske centralbank, Banxico, forventer en samlet negativ vækst i BNP for 2020 på -9,44 pct., mens de forventer en vækst for 2021 på 3,21 pct. og en periode på minimum tre år før økonomien er tilbage på samme niveau som før krisen.

På trods af den hårde sundheds- og økonomiske krise, så er Mexico dog fortsat et meget interessant marked for danske virksomheder. Mexico er verdens 11. største økonomi, landet har 130 mio. indbyggere og har en stor og voksende middelklasse, hvor ca. 25 mio. mennesker har samme eller bedre købekraft som en gennemsnitlig dansk familie. Mexico er samtidig det land i verden med flest frihandelsaftaler med flere end 45 lande, heriblandt en opdateret handelsaftale med EU, som medfører, at den altovervejende varehandel mellem EU og Mexico vil være toldfri. Frihandelsaftalen med EU gør det endvidere muligt for danske virksomheder også at udnytte Mexicos nye frihandelsaftale med USA og Canada (USMCA). Mexico er i dag USA’s største handelspartner og har en god samlet infrastruktur for handel til USA. Netop ift. eksporten til USA forventes Mexico at opleve et stort potentiale i de kommende år, eftersom spændingerne mellem Kina og USA og pandemiens pres på global vareforsyning har skabt store udfordringer for USAs forsyningskæder. Mexico er derfor et yderst interessant marked for danske virksomheder, både for at eksportere til det lokale marked, men med en veluddannet og billig arbejdsstyrke med en lang og stolt produktionshistorie, så er der yderligere et stort potentiale i Mexico for at etablere produktion og forsyne det nordamerikanske og latinamerikanske marked. Ambassaden har et tæt strategisk samarbejde med 40-50 danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 42,1 (september 2020)
 • 43,6 (oktober 2020)

Under pandemien er PMI faldet til historisk lave niveauer, men har de seneste måneder set en langsom stigning. Læs mere om PMI i Mexico her.

Forbrugertillidsindekset var i oktober 2020 på 37,6. 16,5 pct. lavere end samme måned i 2019. Efter et stort fald i starten af pandemien har forbrugertillidsindekset set en langsom stigning de seneste måneder. Detailhandlen så et historisk stort fald på 28,8 pct. i andet kvartal af 2020, men har set en stigning siden genåbningen af økonomien. Læs mere om forbrugertillid i Mexico her.

Arbejdsløshed i Mexico

 • marts: 3,3 pct.
 • april: 4,7 pct.
 • maj: 4,2 pct.
 • juni: 5,5 pct.
 • juli: 5,4 pct.
 • august: 5,2 pct.
 • september: 5,1 pct.

Dansk eksport til Mexico det kommende år

Selvom COVID-19-krisen har ramt den mexicanske økonomi hårdt, har Mexico fortsat en stor middelklasse, god infrastruktur til USA og resten af Latinamerika samt mange frihandelsaftaler, hvilket gør Mexico til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport. Mexico har hele tiden holdt sine grænser åbne under COVID-19, mens en ny handelsaftale (USMCA) med USA og Canada for nylig trådte i kraft, og en opdatering af handelsaftalen mellem EU og Mexico næsten er på plads. Senere i år forventes den opdaterede handelsaftale mellem Mexico og EU at kunne træde i kraft, hvilket vil skabe endnu bedre eksportvilkår inden for især fødevarer- & landbrugssektoren. Læs mere om frihandelsaftalen mellem EU og Mexico her.

Samtidig har spændingerne mellem USA og Kina ført til nye muligheder for Mexico som en central hub ift. verdens største økonomi og marked, USA. Alt i alt er Mexico et yderst interessant marked for at kunne eksportere til både det nordamerikanske marked, afsætning internt i Mexico og for at kunne eksportere til det samlede latinamerikanske marked.

Handelssituation

Handelshindringer

Mexico har holdt grænserne åbne igennem COVID-19-krisen og ser international handel som en vigtig del af genåbningen af økonomien. Under COVID-19 er mange offentlige kontorer dog lukket ned, og mange private virksomheder arbejder fortsat hjemmefra. Derfor kan der generelt opleves en længere responstid fra relevante mexicanske myndigheder og private samarbejdspartnere. Danske virksomheder kan derfor forvente en langsommere sagsbehandlingstid end normalt ift. f.eks. diverse tilladelser.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Tre af de vigtigste sektorer i Mexico, turismen, energisektoren drevet primært af olieproduktionen samt produktionen af primært biler og elektriske apparater er alle blevet rigtig hårdt ramt af COVID-19. Aflyste fly, lukkede hoteller og aflyste aktiviteter, dykkende oliepriser og lukkede fabrikker har medført, at den mexicanske økonomi faldt med hele 17,1 pct. i 2. kvartal af 2020. Det store og fortsat stigende smittetryk i Mexico har samtidig lagt et meget stort pres på sundhedssystemet og har understreget nødvendigheden af investeringer i nye hospitaler, indkøb af medicinsk udstyr og sygdomsforebyggelse.

5 hårdest ramte sektorer i Mexico som følge af COVID-19

 • Kulturelle og sportsunderholdningstjenester: -86,9 pct.
 • Hotel og restauration: -78,5 pct.
 • Transport, post og opbevaring: -38,6 pct.
 • Konstruktion: -31,4 pct.
 • Detailhandel: -29,7 pct.

5 mindst ramte sektorer i Mexico som følge af COVID-19

 • Sundheds- og socialhjælpstjenester: 1,3 pct.
 • Finansielle- og forsikringsmæssige tjenester: 0,9 pct.
 • Lovgivnings-, regerings-, justitsadministration og internationale organisationers aktiviteter: 0,3 pct.
 • Landbrug, fiskeri, skovbrug og jagt: -1,2 pct. 
 • Ejendom: -2,2 pct.

Læs mere her (på spansk)

økonomisk genstart

Hjælpepakker

De økonomiske støtteordninger er primært målrettet og forbeholdt SMV’er (og den fattigere del af befolkningen), i den formelle og uformelle sektor, som ikke har afskediget medarbejdere i løbet af COVID-19-krisen eller skåret i lønniveauet for dets medarbejdere. Danske virksomheder har ikke adgang til regeringens økonomiske hjælpepakker. Yderligere information kan findes på økonomiministeriets daglige pressekonference

Præsidenten vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld, og derfor er der ikke set store økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv. Præsidenten lægger derimod vægt på store offentlige investeringer i infrastrukturprojekter samt international handel og mener, at det vil medvirke til at øge vækst og beskæftigelse.

Bæredygtig genstart

Præsident López Obrador har siden pandemiens start fastholdt, at han ikke har store planer om økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv og vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld. Ift. den grønne dagsorden ses der visse forskellige interne positioner i regeringen vedr. energipolitikken, hvilket skaber en usikkerhed om bæredygtighedsdagsordnens aktuelle position i Mexico. Mexico har bestemt muligheder for at gennemføre en grøn genopbygning, men der er udfordringer, og det står klart, at en grøn genopbygning skal gå ”hånd i hånd” med nogle af de andre i denne sammenhæng mere centrale genopretningsprioriteter for den mexicanske regering, såsom transportområdet, luftforurening og vandkvalitet. Der synes ikke aktuelt fra centralt hold at blive sat særskilte midler af til en grøn genopretning, som må indgå på lige konkurrencevilkår med andre løsninger. Dog forholder det sig noget anderledes på delstatsniveau, idet en række delstater er proaktive ift. den grønne dagsorden og oplever stor efterspørgsel efter grønne løsninger, bl.a. inden for vind og sol, vandteknologi, affaldshåndtering, sundhed og landbrug. Flere guvernører og delstater har udtrykt deres fortsatte støtte til investeringer og projekter i vedvarende energi, ligesom en række store private aktører også fortsætter deres planer om investeringer i grøn omstilling med vedvarende energi.

En udefrakommende faktor, som kan få betydning for Mexicos grønne opstilling, er det netop overstået præsidentvalg i USA. Skal Joe Biden indfri løfterne i ”Green New Deal” eller dele heraf, vil dette forventeligt have en afsmittende effekt for Mexico grundet det stærke forhold til USA på produktionsområdet. Og grøn energi fra Mexico til USA kan bl.a. være en mulighed, ligesom hele produktions- og værdikæden ift. i givet fald at levere på ”Green New Deal” kan lægge spor på og muligheder for industri og produktion i Mexico.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Mexico City er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

I 2019 havde 60 pct. af de mexicanske husstande adgang til internettet, men Mexico er et stort land med 130 mio. indbyggere, 32 delstater og store nationale forskelle i ikke mindst graden af digitalisering. I flere af de nordlige delstater, hvor industrien er højtteknologisk udviklet på niveau med USA, har op til 80 pct. af befolkningen adgang til internettet, mens tallet i flere af de sydlige delstater er under 30 pct. COVID-19-krisen har digitalt udfordret flere sektorer i Mexico, og ambassaden har bl.a. arbejdet for udviklingen af digitale løsninger og telemedicin i sundhedssektoren igennem dens strategiske myndighedssamarbejde.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Mexico er et af de fem lande, som Danmark har indgået et strategisk partnerskab med. Partnerskabet knytter både politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser sammen. Den danske ambassade har et stærkt samarbejde både med regeringen, en række udvalgte delstater og den private sektor i Mexico, især inden for sundhed, fødevarer og landbrug samt klima og energi. Det strategiske samarbejde skaber en unik platform for at positionere danske styrkepositioner.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Før krisen havde de mexicanske myndigheder planlagt historisk store investeringer i sundhedssektoren. Det store pres, som krisen har medført på sundhedssystemet, har vist vigtigheden af disse investeringer. Ambassaden har et tæt samarbejde med 5-7 vigtige danske virksomheder inden for sundhedssektoren.

Den internationale udvikling ift. produktion af landbrug og fødevarer, herunder udviklingen inden for svineproduktion, har ført til, at flere af de meget store fødevare- og svineproducenter i Mexico investerer stort, bl.a. med henblik på at styrke eksporten. Den danske ambassade i Mexico har et løbende samarbejde med centrale private mexicanske organisationer og virksomheder samt 8-10 danske virksomheder inden for landbrug- og fødevaresektoren.

Der er et stort potentiale inden for energisektoren, også fremadrettet ift. den grønne omstilling. Ligeledes er der stort fokus på vand og vind mm. Ambassaden har et tæt samarbejde med regeringen, privatsektoren og en række virksomheder.

Nye muligheder på sektorniveau

Der er et absolut potentiale inden for energisektoren, også fremadrettet ift. den grønne omstilling. Stort fokus på vandløsninger og vind mm. samt store muligheder inden for landbrugs- og sundhedssektoren. Ambassaden har et tæt løbende og strategisk samarbejde med regeringen, en række vigtige delstater, privatsektoren og en 40-50 danske virksomheder. Nærheden til verdens største marked (USA), den opdaterede handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada samt spændingerne mellem USA og Kina gør Mexico til en meget stærk spiller som produktionshub, både ift. USA og Latinamerika.

Større projekter i udbud

De store statslige prestigeprojekter som den mexicanske regering fortsat vil prioritere er Maya-togruten (USD 6,5 mia.), det nye raffinaderi Dos Bocas (budget på USD 8 mia., men nok op mod USD 12-13 mia.) samt en ny international lufthavn (USD 3,9 mia.).

På delstatsniveau ses dog en større interesse for grønne og bæredygtige løsninger inden for bl.a. vandteknologi, affaldshåndtering/waste to energy, sundhed og landbrug. Ambassaden har under COVID-19-krisen rakt ud til og forstærket det strategiske samarbejde med flere centrale delstater, hvilket har skabt en stærk platform til at spille danske virksomheder og bæredygtige løsninger ind over for de relevante lokale myndigheder og beslutningstagere.

Handelsmuligheder i morgen

Eksisterende myndighedssamarbejde

Danmark har tre forskellige myndighedssamarbejder med Mexico inden for hhv. klima & energi, fødevarer & landbrug og sundhed:

Ambassaden i Mexico og Energistyrelsen i Danmark er sammen med det mexicanske energiministerium netop ved at forhandle en forlængelse af det strategiske myndighedssamarbejde i energisektoren på plads. Samtidig har ambassaden fået en ny udsendt sektorrådgiver inden for energisektoren. Samarbejdet fokuserer på at dele danske erfaringer inden for energisystemanalyse og politikudvikling, f.eks. hvordan man integrerer vindenergi og biomasse i et lands energiportefølje, hvordan man kan øge energieffektiviteten i bygninger og industri, og hvordan man kan mindske klimaforandringerne.

Det strategiske samarbejde inden for fødevarer og landbrug er fokuseret på svineproduktion, udvikling af en mere sikker produktion og øget fødevaresikkerhed. Ambassaden har en udsendt sektorrådgiver inden for fødevarer- og landbrugssektoren.

Samarbejdet inden for sundhed fokuserer på styrkelsen af den primære sundhedssektor samt forbedring af adgangen til medicin, ved at understøtte de mexicanske udviklingsplaner for sundhedssektoren. Ambassaden har en udsendt sektorrådgiver inden for sundhedssektoren.

Ambassaden har endvidere skabt tætte strategiske alliancer og konkrete samarbejder med relevante myndigheder og virksomhedsklynger i delstaterne Nuevo León, Puebla, Querétaro, Yucatán og Jalisco. Konkret underskrives i indeværende år MoU med den økonomisk vigtige delstat Nuevo León og derudover forventes underskrevet yderligere 2-3 MoUs i 2021. De er alle sammen vigtige økonomiske delstater med stor produktion og med nogle af de største byer i landet. Samarbejdsaftalerne supplerer den overordnede strategiske handlingsplan med den mexicanske regering og har skarpt fokus på SDG prioriteterne, den grønne omstilling samt danske styrkepositioner. Med aftalerne skabes stærke unikke platforme for gennemførelsen af en række erhvervsdelegationer med fokus på store konkrete projekter og grønne markedsmuligheder.

Trade Council i Mexico

Den danske ambassade og handelsafdeling i Mexico består af et hold af specialiserede vækst- og handelsrådgiver inden for sektorerne sundhed, klima & energi samt fødevarer & landbrug. Ambassaden har derfor et unikt kendskab til mulighederne på markedet samt et enestående netværk til både offentlige og private beslutningstagere. Yderligere er den danske ambassade i Mexico blevet udpeget som en af 15 danske klimaambassader. Med en stærk baggrund i grøn- og økonomisk diplomati er ambassaden en frontpost til at fremme dansk erhvervsliv og grønne løsninger, som skal støtte Mexicos grønne omstilling.

Ambassaden har allerede et tæt strategisk samarbejde med 40-50 danske virksomheder, mange som allerede er på markedet og flere som overvejer mulighederne i Mexico. Vi hjælper dem med at positionere sig over for både private mexicanske virksomheder, samt over for de føderale og lokale myndigheder. Vi arbejder samtidig med mange andre typer af projekter: vi hjælper med at finde den optimale lokation for at etablere produktion, vi hjælper med at finde lokale partnere og distributører, vi laver markedsanalyser og hjælper med at identificere potentielle kundesegmenter, og vi hjælper med rekruttering af lokal kvalificeret arbejdskraft, som vil stille din virksomhed i en stærk position på det mexicanske marked.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er ikke indført tilskud til ansatte, såsom lønkompensationspakker for virksomhederne.

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Der er ikke indført ændrede regler for beskatning.

Regler for afskedigelser

Der er ikke indført ændrede regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er ikke indført mere lempelige bestemmelser i forhold til betalingsfrister og kredit.


Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i Mexico

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:
Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!