Gå til indhold
Mexico

Situationsrapport fra eksportmarkedet Mexico

På trods af at Mexico fortsat er hårdt ramt af COVID-19 pandemien, så har den føderale regering meldt ud, at de ikke vil indføre nye COVID-19 restriktioner, men vil forsøge at vaccinere befolkningen så hurtigt som muligt. I 2020 så økonomien et historisk fald i BNP på -8,5 pct. Med den økonomiske genåbning og åbne grænser for erhvervsrejser og turisme, så er detailhandlen og forbrugertilliden nu på det højeste niveau siden pandemiens start og BNP forventes at vokse med 6,2 pct i 2021.
Som nabo til verdens største økonomi og marked, samt med opdaterede frihandelsaftaler med både USA og Canada samt EU, så er Mexico fortsat et yderst interessant marked for danske virksomheder.

Den 6. juni afholdte Mexico landets hidtil historisk største midtvejsvalg, om 500 pladser i det nationale parlament, 15 guvernørposter (ud af 32), delstatskongresser i 30 stater (ud af 32) samt 1.923 lokale kommunevalg med flere end 18.406 poster i spil. For den mexicanske præsident Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) og hans parti Morena var valget hverken det de havde håbet på, men ej heller hvad de kunne frygte. Morena registrerede en fremgang ved at vinde 11 ud af de 15 guvernørposter. Morena formåede dog ikke at konsolidere det stærke mandat fra deres jordskredssejr i 2018, og fik en tilbagegang i parlamentet (underhuset) fra 256 til 197 pladser, som ikke rækker til de 251 pladser som kræves for at have flertal, hvilket betyder, at Morena skal samarbejde med støttepartier for at få regeringens politik gennemført.

Kan danske virksomheder søge støtte i Mexico?

Etablerede danske virksomheder vil ikke kunne hente hjælp i regeringens økonomiske hjælpepakker.

covid-19 i mexico

Sundhedssituation

Mexico har slut september 2021 rundet 276.000 registrerede dødsfald og 3.640.000 smittetilfælde relateret til COVID-19. Mexico ligger dermed på niveau med USA, når man justerer for indbyggertal, og indtager fjerdepladsen over lande på verdensplan med flest registrerede dødsfald i absolutte tal. Vel at mærke når der tales om de officielle tal. WHO og de mexicanske myndigheder selv har peget på, at de reelle tal er betydeligt højere, og at det reelle dødstal formentlig er mindst 60 pct. højere end de officielle tal. Mexico er blandt de lande i verden, der tester mindst for COVID-19.

Det offentlige sundhedssystem er svagt og underfinansieret, dødsfald blandt sundhedsprofessionelle er blandt de højeste på verdensplan, og folk forsøger til det sidste at undgå de offentlige hospitaler.

Mexico befinder sig lige nu på vejen ud af en stor tredje bølge efter at den mere smitsomme Delta variant har gjort sit indtog i landet. På trods af de hidtil højeste smittetal, så er der færre dødsfaldend tidligere grundet udrulningen af et landsdækkende (om end langsigtet) vaccineprogram Udrulningen af forskellige vacciner i Mexico synes reelt at være eneste vej ud af en alvorlig krise. Slut september 2021 er 50 pct. af befolkningen vaccineret én gang og 35 pct. er færdigvaccineret.

De mexicanske tiltag i kampen mod COVID-19 er mindre restriktive sammenlignet med andre lande. Præsident López Obrador nedtonede i epidemiens indledende fase situationens alvor og har siden begyndelsen afvist indførelse af meget restriktive tiltag som udgangsforbud og lukning af de mexicanske grænser, trods stort pres og megen kritik. Af overvejende hensyn til den mexicanske økonomi, har den føderale regering valgt ikke at indføre nye restriktioner. Mexicos økonomi har været en vigtig faktor ift. den mexicanske respons mod COVID-19. Knap halvdelen af den mexicanske befolkning – ca. 60 millioner mexicanere – arbejder i den uformelle økonomi og tjener ofte deres indkomst fra dag til dag. Den relativt store fattigdom i Mexico samt afhængigheden af gadesalg, de små handelsdrivende, den uformelle økonomi, og det sociale hensyn til almindelige arbejdere og den fattigere del af befolkningen, har haft en afgørende betydning for den mexicanske regerings tilbageholdenhed ift. mere restriktive tiltag.

Den 11. december 2020 godkendte de mexicanske sundhedsmyndigheder vaccinen mod COVID-19 udviklet af Pfizer og BioNTech, og har siden hen godkendt vaccinerne fra Astra Zeneca/Oxford University, Sputnik V, Sinovac, CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson og Moderna. I første fase blev sundhedspersonale, efterfulgt af den ældre del af befolkningen og uddannelsespersonel vaccineret og vaccineindsatsen fortsætter nu på baggrund af alder. Man forventer at have vaccineret 75 pct. af befolkningen ved udgangen af 2021. Læs mere her.

Klik her for at orientere dig om de aktuelle smittetal.

Vilkår for erhvervsrejsende

Mexico har ikke indført indrejserestriktioner. Det betyder, at danske erhvervsrejsende kan rejse ind i Mexico uden at skulle gå i karantæne. For indenrigstransport i Mexico gælder, at frekvensen af fly og busser stort set er tilbage på samme niveau som før COVID-19-krisen. Ved al transport er der obligatorisk brug af mundbind.

Grænserne til Mexico er åbne for indrejse med fly. Landegrænsen til USA er fortsat lukket for ikke-essentiel aktivitet. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark fraråder man alle ikke-nødvendige rejser til Mexico. Hvis en erhvervsrejse er særlig nødvendig, kan man orientere sig om Udenrigsministeriets særlige rejseråd for erhvervsrejsende. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Der er krav om brug af mundbind i al offentlig transport, supermarkeder, shopping centre, restauranter og lignende og man kan forvente et få taget sin temperatur og skulle desinficere sine hænder. Der er ikke indført udgangsforbud eller forsamlingsforbud på nationalt niveau, men enkelte delstater har dog indført særlige regler, og det anbefales løbende at følge de lokale myndigheders vejledninger.

Flyforbindelser

Der er ikke direkte flyforbindelser mellem Danmark og Mexico. Der findes daglige fly fra Danmark til Mexico med mellemlanding i f.eks. Paris, Amsterdam, Madrid eller Frankfurt. Man bør ved transit i europæiske lufthavne orientere sig om lokale myndigheders nyeste restriktioner.

økonomien i Mexico i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Mexico er blevet hårdt ramt af den globale pandemi, både på sundhedsområdet, hvor over 276.000 mennesker har mistet livet som følge af pandemien (slut september), og på økonomien, som har lidt et historisk fald i BNP. Efter en større økonomisk nedlukning over den store anden bølge i vinteren 2020, er genåbningen og de positive økonomiske tendenser igen godt i gang i Mexico, hvor forbrugertilliden, beskæftigelsen, detailhandlen, produktionen, eksporten og importen nærmest er vendt tilbage til niveauerne før pandemien. Mexico havde i 2020 en samlet negativ vækst i BNP på omkring -8,5 pct., hvilket var det største fald siden Den Store Depression i 1932, hvilket satte en stopper for de seneste års positive udviklinger og den ellers hurtigt voksende middelklasse. Der forventes en vækst for 2021 på 6,2 pct.

På trods af den hårde sundheds- og økonomiske krise, så er Mexico dog fortsat et meget interessant marked for danske virksomheder. Mexico er verdens 11. største økonomi, landet har ca. 130 mio. indbyggere og, på trods af den økonomiske krise, stadig har en stormiddelklasse . Mexico er samtidig det land i verden med flest frihandelsaftaler med flere end 45 lande, heriblandt en opdateret handelsaftale med EU, som medfører, at den altovervejende varehandel mellem EU og Mexico vil være toldfri (efter fuld implementering). Frihandelsaftalen med EU gør det endvidere muligt for danske virksomheder også at udnytte Mexicos nye frihandelsaftale med USA og Canada (USMCA).

Mexico er i dag USA’s største handelspartner og har en god samlet infrastruktur for handel til USA. Netop ift. eksporten til USA forventes Mexico at opleve et stort potentiale i de kommende år, eftersom spændingerne mellem Kina og USA og pandemiens pres på global vareforsyning har skabt store udfordringer for USAs forsyningskæder. Mexico er derfor et yderst interessant marked for danske virksomheder, både for at eksportere til det lokale marked, men med en veluddannet og konkurrencedygtig arbejdsstyrke med en lang og stolt produktionshistorie, så er der yderligere et stort potentiale i Mexico for at etablere produktion og forsyne det nordamerikanske og latinamerikanske marked. Ambassaden har et tæt strategisk samarbejde med 40-50 danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 42,4 (december 2020)
 • 43,0 (januar 2021)
 • 44,2 (februar 2021)
 • 45,6 (marts 2021)
 • 48,4 (april 2021)
 • 47,6 (maj 2021)
 • 48,8 (juni 2021)
 • 49,6 (juli 2021)
 • 47,1 (august 2021)

Under pandemien er PMI faldet til historisk lave niveauer, men har siden den første store nedlukning set en stigning og er næsten tilbage på samme niveau som før pandemiens start. I august 2021 var PMI dog på dets laveste niveau i 6 måneder. Læs mere om PMI i Mexico her.

Forbrugertillidsindekset var i august 2021 på 42,7. Efter de seneste måneder at være kommet tilbage på det samme niveau som før pandemien, er forbrugertilliden nu faldet en smule igen. Læs mere om forbrugertillid i Mexico her.

Detailhandlen så et historisk stort fald på 28,8 pct. i andet kvartal af 2020, men er nu tilbage på et højere niveau end før pandemien. Læs mere om detailhandel her.

Arbejdsløshed

 • 4,7 pct. (januar 2021)
 • 4,4 pct. (februar 2021)
 • 4,4 pct. (marts 2021)
 • 4,6 pct. (april 2021)
 • 4,1 pct. (maj 2021)
 • 4,0 pct. (juni 2021)

Eksport til Mexico

Selvom COVID-19-krisen har ramt den mexicanske økonomi hårdt, har Mexico fortsat en stor middelklasse, god infrastruktur til USA og resten af Latinamerika samt mange frihandelsaftaler, hvilket gør Mexico til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport. Mexico har hele tiden holdt sine grænser åbne under COVID-19, mens en ny handelsaftale (USMCA) med USA og Canada for nylig trådte i kraft, og en opdatering af handelsaftalen mellem EU og Mexico næsten er på plads, hvilket vil skabe endnu bedre eksportvilkår inden for især fødevarer- og landbrugssektoren. Læs mere om frihandelsaftalen mellem EU og Mexico her.

Samtidig har spændingerne mellem USA og Kina ført til nye muligheder for Mexico som en central hub ift. verdens største økonomi og marked, USA. Alt i alt er Mexico et yderst interessant marked for at kunne eksportere til både det nordamerikanske marked, afsætning internt i Mexico og for at kunne eksportere til det samlede latinamerikanske marked.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Mexico har holdt grænserne åbne igennem COVID-19-krisen og ser international handel som en vigtig del af genåbningen af økonomien. Under COVID-19 er mange offentlige kontorer dog lukket ned, og mange private virksomheder arbejder fortsat hjemmefra. Derfor kan der generelt opleves en længere responstid fra relevante mexicanske myndigheder og private samarbejdspartnere. Danske virksomheder kan derfor forvente en langsommere sagsbehandlingstid end normalt ift. f.eks. diverse tilladelser.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Tre af de vigtigste sektorer i Mexico, turismen, energisektoren drevet primært af olieproduktionen samt produktionen af primært biler og elektriske apparater er alle blevet rigtig hårdt ramt af COVID-19. Aflyste fly, lukkede hoteller og aflyste aktiviteter, midlertidigt dykkende oliepriser og lukkede fabrikker har medført, at den mexicanske økonomi faldt med omkring -8,5 pct. i 2020. Det store smittetryk i Mexico har samtidig lagt et meget stort pres på sundhedssystemet og har understreget nødvendigheden af investeringer i nye hospitaler, indkøb af medicinsk udstyr og sygdomsforebyggelse.

5 hårdest ramte sektorer i Mexico, vækst i BNP, som følge af COVID-19 (årlig rate 2020)

 • Kulturelle og sportsunderholdningstjenester: -54,0 pct.
 • Hotel og restauration: -43,7 pct.
 • Transport, post og opbevaring: -20,5 pct.
 • Konstruktion: -17,4 pct.
 • Produktionsindustrien: -9,9 pct.

5 mindst ramte sektorer i Mexico, vækst i BNP, som følge af COVID-19 (årlig rate 2020)

 • Lovgivnings-, regerings-, justitsadministration og internationale organisationers aktiviteter: 2,2 pct.
 • Sundheds- og socialhjælpstjenester: 1,7 pct.
 • Ejendom: -0,3 pct.
 • Landbrug, fiskeri, skovbrug og jagt: -0,5 pct.
 • Minedrift: -1,1 pct.

Du kan læse mere her (på spansk).

Stimulipakker

De økonomiske støtteordninger er primært målrettet og forbeholdt SMV’er (og den fattigere del af befolkningen), i den formelle og uformelle sektor, som ikke har afskediget medarbejdere i løbet af COVID-19-krisen eller skåret i lønniveauet for dets medarbejdere. Danske virksomheder har ikke adgang til regeringens økonomiske hjælpepakker.

Præsidenten vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld, og derfor er der ikke set store økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv. Præsidenten lægger derimod vægt på store offentlige investeringer i infrastrukturprojekter samt international handel og mener, at det vil medvirke til at øge vækst og beskæftigelse.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Præsident López Obrador har siden pandemiens start fastholdt, at han ikke har store planer om økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv og vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld. Ift. den grønne dagsorden ses der visse forskellige interne positioner i regeringen vedr. energipolitikken, hvilket skaber en usikkerhed om bæredygtighedsdagsordnens aktuelle position i Mexico. Mexico har bestemt muligheder for at gennemføre en grøn genopbygning, men der er udfordringer, og det står klart, at en grøn genopbygning skal gå ”hånd i hånd” med nogle af de andre i denne sammenhæng mere centrale genopretningsprioriteter for den mexicanske regering, såsom transportområdet, luftforurening og vandkvalitet. Der synes ikke aktuelt fra centralt hold at blive sat særskilte midler af til en grøn genopretning, som må indgå på lige konkurrencevilkår med andre løsninger. Dog forholder det sig noget anderledes på delstatsniveau, idet en række delstater er proaktive ift. den grønne dagsorden og oplever stor efterspørgsel efter grønne løsninger, bl.a. inden for vind og sol, vandteknologi, affaldshåndtering, sundhed og landbrug. Flere guvernører og delstater har udtrykt deres fortsatte støtte til investeringer og projekter i vedvarende energi, ligesom en række store private aktører også fortsætter deres planer om investeringer i grøn omstilling med vedvarende energi.

En udefrakommende faktor, som kan få betydning for Mexicos grønne opstilling, er præsidentskiftet i USA. Skal Joe Biden indfri løfterne i ”Green New Deal” eller dele heraf, vil dette forventeligt have en afsmittende effekt for Mexico grundet det stærke forhold til USA på produktionsområdet. Og grøn energi fra Mexico til USA kan bl.a. være en mulighed, ligesom hele produktions- og værdikæden ift. i givet fald at levere på ”Green New Deal” kan lægge spor på og muligheder for industri og produktion i Mexico.

En ny energilov er blevet vedtaget i Mexico i foråret 2021. Loven er fra flere sider blevet kritiseret for at favorisere den statslige olie- og gasproduktion på bekostning af privat vedvarende energi. Det er endnu uvist, om der kommer ændringer til loven.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Mexico City er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi og sit strategiske samarbejde med vigtige mexicanske delstater således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Mexico har i de senere år oplevet en stor vækst i digitalisering. I 2013 skrev den mexicanske regering ind i forfatningen, at adgang til internettet var en universel ret. Siden da er adgangen til internettet vokset fra 43 pct. til 70 pct. i 2019. Digital handel, især inden for business-to-consumer platforme, har også fulgt med denne bevægelse og har i de seneste år haft nogle af de højeste vækstrater i verden. I 2019 handlede 47 millioner mexicanske forbrugere online, hvilket resulterede i en omsætning på 22 mia. USD. Disse tal forventes at vokse til 70 millioner forbrugere og en omsætning på 34 mia. USD i 2023.

Det er dog ikke kun inden for e-handel mellem virksomheder og forbrugere, at Mexico er et interessant marked for danske virksomheder og SMV'er. Den mexicanske regering har f.eks. centraliseret indkøb af al medicin og lægehjælpsmidler til den offentlige sundhedssektor gennem et samarbejde med FN's kontor for projekttjenester (UNOPS). UNOPS vil implementere en international udbudsproces gennem en e-handelsplatform, der søger at maksimere gennemsigtighed, effektivitet og åben konkurrence i Mexico og internationalt. Det forventes, at offentlige indkøb i de kommende år i stigende grad centraliseres gennem e-handelsplatforme, hvilket vil skabe bedre muligheder for internationale virksomheders konkurrenceevne på det mexicanske marked.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Mexico er et af de fem lande, som Danmark har indgået et strategisk partnerskab med. Partnerskabet knytter både politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser sammen. Den danske ambassade har et stærkt samarbejde både med regeringen, en række udvalgte delstater og den private sektor i Mexico, især inden for sundhed, fødevarer og landbrug samt klima og energi. Det strategiske samarbejde skaber en unik platform for at positionere danske styrkepositioner.

Der er potentiale inden for energisektoren, også fremadrettet ift. den grønne omstilling, jf. dog bemærkning ovenfor om ny energilov. Stort fokus på vandløsninger og vind mm. samt store muligheder inden for landbrugs- og sundhedssektoren. Ambassaden har et tæt strategisk samarbejde med regeringen, en række vigtige delstater, privatsektoren og en 40-50 danske virksomheder. Nærheden til verdens største marked (USA), den opdaterede handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada samt spændingerne mellem USA og Kina gør Mexico til en meget stærk spiller som produktionshub, både ift. USA og Latinamerika.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Danmark har tre forskellige myndighedssamarbejder med Mexico inden for hhv. klima & energi, fødevarer & landbrug og sundhed:

 • Ambassaden i Mexico og Energistyrelsen i Danmark er sammen med det mexicanske energiministerium netop ved at forhandle en forlængelse af det strategiske myndighedssamarbejde i energisektoren på plads. Samtidig har ambassaden fået en ny udsendt sektorrådgiver inden for energisektoren. Samarbejdet fokuserer på at dele danske erfaringer inden for energisystemanalyse og politikudvikling, f.eks. hvordan man integrerer vindenergi og biomasse i et lands energiportefølje, hvordan man kan øge energieffektiviteten i bygninger og industri, og hvordan man kan mindske klimaforandringerne.
 • Det strategiske samarbejde inden for fødevarer og landbrug er fokuseret på svineproduktion, udvikling af en mere sikker produktion og øget fødevaresikkerhed. Ambassaden har en udsendt sektorrådgiver inden for fødevarer- og landbrugssektoren.
 • Samarbejdet inden for sundhed fokuserer på styrkelsen af den primære sundhedssektor samt forbedring af adgangen til medicin, ved at understøtte de mexicanske udviklingsplaner for sundhedssektoren. Ambassaden har en udsendt sektorrådgiver inden for sundhedssektoren.

Ambassaden har endvidere skabt tætte strategiske alliancer og konkrete samarbejder med relevante myndigheder og virksomhedsklynger i delstaterne Nuevo León, Jalisco, Tabasco,Puebla, Querétaro og Yucatán. Konkret underskrev ambassaden i begyndelsen af 2021 "Memorandum of Understanding" (MoU) med de økonomiske vigtige delstater Nuevo León og Jalisco og derudover forventes underskrevet yderligere 1-2 MoUs i 2021. De er alle sammen vigtige økonomiske delstater med stor produktion og med nogle af de største byer i landet. Samarbejdsaftalerne supplerer den overordnede strategiske handlingsplan med den mexicanske regering og har skarpt fokus på SDG prioriteterne, den grønne omstilling samt danske styrkepositioner. Med aftalerne skabes stærke unikke platforme for gennemførelsen af en række erhvervsdelegationer med fokus på store konkrete projekter og grønne markedsmuligheder.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

I Mexico bor omkring 80 pct. af befolkningen i urbane byområder. Fra 1980 til 2010 steg den urbane population med 100 pct. og byudviklingen i flere af de store millionbyer har haft svært med at følge med udviklingen. Især inden for vandforsyning og adgang til rent drikkevand oplever mega-byerne store udfordringer. Den danske ambassade i Mexico har et tæt samarbejde med de mexicanske delstater og vandorganisationer som investerer stort i vandsektoren.

Muligheder inden for fødevareproduktion og forsyning

Mexico er en af verdens førende nationer inden for både svine- og kyllingeproduktion. Flere af de meget store producenter i Mexico investerer stort, bl.a. med henblik på at styrke eksporten og danske landbrugs og food tech virksomheder, teknologi og know-how er i stor efterspørgsel på det mexicanske marked. Den danske ambassade i Mexico har et løbende samarbejde med centrale private mexicanske organisationer og virksomheder samt 8-10 danske virksomheder inden for landbrug- og fødevaresektoren.

Muligheder inden for transport og logistik

Den mexicanske regering investerer stort i transport og infrastruktur, hvilket bl.a. inkluderer to af AMLO’s prestigeprojekter Maya-togruten til en investering på USD 6,5 mia. samt en ny international lufthavn til en investering på USD 3,9 mia.

Muligheder inden for sundhed

Med en population på 130 mio. indbyggere og en stor middelklasse, hvor flere og flere borgere efterspørger sundhedsydelser, så er potentialet i både den offentlige og private sundhedssektor i Mexico enormt. Før krisen havde de mexicanske myndigheder planlagt historisk store investeringer i sundhedssektoren. Det store pres, som krisen har medført på sundhedssystemet, har vist vigtigheden af disse investeringer, og danske virksomheder som leverer medicin og hospitalsudstyr har store muligheder i Mexico. Ambassaden har et tæt samarbejde med 5-7 vigtige danske virksomheder inden for sundhedssektoren, samt de mexicanske sundhedsmyndigheder.

Muligheder inden for energi

Der er et stort potentiale inden for energisektoren, også fremadrettet ift. den grønne omstilling. Ligeledes er der stort fokus på energieffektivisering, vand og vind mm. Ambassaden har et tæt samarbejde med regeringen, privatsektoren, en række virksomheder samt strategisk udvalgte delstater der er langt fremme i forhold til den grønne omstilling.

Den mexicanske regering prioriterer i højere grad investeringer i traditionelle energikilder, såsom konstruktionen af det nye raffinaderi Dos Bocas der er en investering på USD 8 mia., som dog forventes at kunne løbe op i USD 12-13 mia.

Trade Council Mexicos strategiske projekter

Ud over de tidligere nævnte tætte strategiske samarbejder med vigtige udvalgte mexicanske delstater, så arbejder ambassaden på følgende strategiske projekter.

Sundhedsdelegation til Danmark:

Ambassaden planlægger en sundhedsdelegation til Danmark i uge 47 (foreløbigt), hvor Mexicos lægemiddelstyrelse, COFEPRIS, samt Sundhedsinstituttet for Velfærd, INSABI, vil besøge de danske sundhedsmyndigheder, forskellige virksomheder og UNOPS (United Nations Office for Project Services) for at udveksle viden, dele erfaringer og opbygge relationer. Delegationen vil bl.a. blive udført i samarbejde med Dansk Industri og vil være en unik mulighed for danske virksomheder i sundhedssektoren at mødes med vigtige mexicanske beslutningstagere og vise deres løsninger frem samt opnå viden om specifikke forhold ved eksport til Mexico.

Digitalt salg i svineproduktionssektoren i Mexico:

Ambassaden arbejder yderligere på et strategisk projekt omkring digitalt salg med fokus på den mexicanske svinesektor. De seneste år har vist en generel udvikling på tværs af sektorer fra traditionelt salg til digitalt salg, og ambassaden undersøger derfor behovet og udviklingen i svinesektoren, samt hvordan danske virksomheder bedst muligt kan tilbyde deres løsninger og teknologi til de mexicanske svineproducenter.

Virtuel delegation til Mexico for at mødes med verdensførende svine og kylling producenter:
Som en del af det strategiske arbejde inden for svineproduktionssektoren i Mexico, afholder ambassaden en virtuel delegation i samarbejde med Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Eksportkredit. Delegationen fokuserer på både svine og kylling produktionen i Mexico med seminarer med to verdensførende producenter, hvor danske virksomheder vil kunne præsentere deres løsninger og deltage i eksklusive B2B møder. Delegationen finder sted i hhv. uge 40 og 43.

Trade Council i Mexico

Den danske ambassade og handelsafdeling i Mexico består af et hold af specialiserede sektor- og handelsrådgiver inden for sektorerne sundhed, klima & energi samt fødevarer & landbrug. Ambassaden har derfor et unikt kendskab til mulighederne på markedet samt et enestående netværk til både offentlige og private beslutningstagere. Yderligere er den danske ambassade i Mexico blevet udpeget som klimaambassade. Med en stærk baggrund i grøn- og økonomisk diplomati er ambassaden en frontpost til at fremme dansk erhvervsliv og grønne løsninger, som skal støtte Mexicos grønne omstilling.

Ambassaden har allerede et tæt strategisk samarbejde med 40-50 danske virksomheder, mange som allerede er på markedet og flere som overvejer mulighederne i Mexico. Vi hjælper dem med at positionere sig over for både private mexicanske virksomheder, samt over for de føderale og lokale myndigheder. Vi arbejder samtidig med mange andre typer af projekter: vi hjælper med at finde den optimale lokation for at etablere produktion, vi hjælper med at finde lokale partnere og distributører, vi laver markedsanalyser og hjælper med at identificere potentielle kundesegmenter, og vi hjælper med rekruttering af lokal kvalificeret arbejdskraft, som vil stille din virksomhed i en stærk position på det mexicanske marked.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er ikke indført tilskud til ansatte, såsom lønkompensationspakker for virksomhederne.

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Der er ikke indført ændrede regler for beskatning.

Regler for afskedigelser

Der er ikke indført ændrede regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er ikke indført mere lempelige bestemmelser i forhold til betalingsfrister og kredit.


Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Mexico?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!