Gå til indhold
Japan

Situationsrapport fra eksportmarkedet Japan

Japan har været fri af en blød nedlukning siden ultimo maj, og d. 19. juni annoncerede Cabinet Office, at økonomien nu ikke længere forværres. Detail - en af de hårdest ramte sektorer - er så småt ved at vende tilbage til en normalsituation. Andre vigtige sektorer for dansk eksport - sundhed, fødevarer og energi - er for de fleste danske virksomheders vedkommende kun i begrænset omfang ramt af krisen.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Japan?

Japan har vedtaget tre hjælpepakker til en samlet værdi på ca. DKK 14,5 milliarder, svarende til mere end 40 procent af Japans BNP.

 • Første pakke, marts: 27 mia. kr. til SMV'er.
 • Anden pakke, maj: DKK 7,5 mia., som kører i to faser til 1) redde virksomheder og 2) genoplive økonomien.
 • Tredje pakke, juni: 1) Lønskompensation for virksomheder med hjemsendte medarbejdere på op til 915 kr. pr. dag, kompensation for ansatte, der er hjemsendt uden løn på op til 20.000 kr. pr. måned. Støtte til leje på enten 1/3 af lejen eller 2/3 til virksomheder, der mister mere end 1/2 af omsætningen.

Støtten tager afsæt i virksomhedens størrelse, bl.a. hvor stort et omsætningstab virksomheden har oplevet. Danske virksomheder kan godt få støtte - og en række har allerede fået støtte, især hjælp til at betale husleje.

Læs mere her

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Med annonceringen af endnu en hjælpepakke d. 27. maj 2020, introducerede Japan den samlede set største hjælpepakke på verdensplan på i alt $2,18 billioner, hvilket udgør 40% af Japans samlede BNP.

Hjælpepakkerne dækker 2/3 af de potentielle modtagere med en periode på op til 6 måneder og et subsideringsloft på ¥6 mio.

Hjælpepakkerne omfatter bl.a. subsidieringer af løn, husleje og energiomkostninger, reduktion eller fritagelse af skatteafgifter samt en række låneincitamenter.

Størstedelen af tiltagene i hjælpepakkerne er rettet mod støtte til SMV’er. Visse tiltag er også gældende for store virksomheder – dog i et mindre omfang.

Du kan finde yderligere information omkring den japanske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

covid-19 i japan

Sundhedssituation

 

Vilkår for erhvervsrejsende

Japan har indført indrejseforbud på ubestemt tid for alle rejsende fra en lang række lande inkl. Danmark med undtagelse af japanske statsborgere og udenlandske borgere, som allerede har opholdstilladelse i Japan. Turister og forretningsrejsende kan ikke foretage indrejse.

For japanske statsborgere og udenlandske borgere, som allerede har opholdstilladelse i Japan, som ankommer til Japan fra udlandet, gælder 14 dages hjemmekarantæne. Det er ikke tilladt at benytte taxi og offentlig transport fra lufthavnen ved ankomst til Japan.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Japan

Restriktioner

Ingen udgangsforbud, krav om mundbind eller forsamlingsforbud. Den 19. september indstillede den japanske regering brugen af et forsamlingsforbud, der begrænsede antallet af tilskuere på spillesteder og til arrangementer til 50 pct. af deres samlede kapacitet med en grænse på 5.000 mennesker.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Der er ingen direkte flyforbindelser mellem Danmark og Japan i øjeblikket.

JAPAN I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Japan var før COVID-19 udfordret af nedgang i befolkningen, aldring i samfundet, svag produktivitetsvækst og stigende offentlig gæld. COVID-19-pandemien har skabt yderligere modvind, og det forventes, at Japan i 2020 sandsynligvis vil opleve sin værste recession siden slutningen af Anden Verdenskrig.

Primo april 2020 faldt det sæsonkorrigerede indeks for forbrugertillid til 30,9 og ramte dermed det laveste indeks siden marts 2009 (indeks på 29,4). Forbrugertilliden for august 2020 lå på 29,3 og dermed lavere end under finanskrisen.

I juli 2020 lå arbejdsløshedsprocenten på 2,9 pct., hvilket på trods af en stigning siden årets begyndelse stadig er relativt lavt.

Dansk eksport af varer til Japan løb op i DKK 8,06 mia. i første halvdel af 2020, hvilket er en stigning på 1,3 pct. ift. samme periode for 2019, hvor den samlede eksport af varer til Japan udgjorde DKK 7,96 mia.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI):

 • 47,3 (september 2020)

Læs mere om PMI i Japan her

Dansk eksport til Japan det kommende år

Dansk eksport af varer til Japan løb op i DKK 8,06 mia. i første halvdel af 2020, hvilket er en stigning på 1,3 pct. ift. samme periode for 2019, hvor den samlede eksport af varer til Japan udgjorde DKK 7,96 mia.

Det forventes, at dansk eksport til Japan vil generelt være stigende, bl.a. pga. den indgåede frihandelsaftale.

Handelssituation

Handelshindringer

Største udfordring for udenlandske virksomheder i Japan er de lukkede grænser. Japan har indført indrejseforbud på ubestemt tid for alle rejsende fra en lang række lande inkl. Danmark, hvilket betyder, at forretningsrejsende ikke kan foretage indrejse i Japan.

Med undtagelse af firmaer og brancher direkte påvirket af rejserestriktionerne har de danske virksomheder generelt oplevet en stigning i deres omsætning i Japan, hvilket også reflekteres i den samlede stigning i eksport af varer fra Danmark til Japan på 1,3 pct. over de første seks måneder af 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Læs mere her.

Frihandelsaftale med EU

Hovedelementerne i EU-JP EPA (Economic Partnership Agreement):

 1. Fjernelse / nedsættelse af forskellige toldsatser og takster, f.eks. afskaffelseshastigheden for told ved EU-eksport til Japan er på 95 pct.
 2. Konvergens af standarder for produktsikkerhed, kvalitetsstyringssystemer samt mærkningssystemer
 3. Højere niveau af beskyttelse af intellektuel ejendomsret
 4. Ikke-diskriminerende behandling af statsejede virksomheder

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Med annonceringen af endnu en hjælpepakke den 27. maj 2020 introducerede den japanske regering den samlede set største hjælpepakke på verdensplan på i alt USD 2,18 billioner, hvilket udgør 40 pct. af Japans samlede BNP. Hjælpepakkerne dækker 2/3 af de potentielle modtagere med en periode på op til 6 måneder og et subsideringsloft på ¥ 6 mio. Hjælpepakkerne omfatter bl.a. subsidieringer af løn, husleje og energiomkostninger, reduktion eller fritagelse af skatteafgifter samt en række låneincitamenter. Størstedelen af tiltagene i hjælpepakkerne er rettet som støtte til SMV’er. Visse tiltag er også gældende for store virksomheder – dog i et mindre omfang.

Digitalisering

Den nye premierminister Mr. Suga planlægger at oprette "Agency for Digitalization". Agenturet etableres inden udgangen af marts 2022.

I alt er DKK 25,5 mia. tildelt fra 2020 budgettet inden for digitalt relaterede områder.

E-handel
Omsætningen forventes at stige i alle segmenter indenfor e-handel mellem 2017-2024, og den forventede e-handelsandel af det samlede detailsalg i Japan anslås at være steget fra 5,9 pct. i 2014 til 9,7 pct. i 2019. Markedet vokser således både nominelt og i andel af det samlede detailmarked.

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Ambassaden har påbegyndt en Strategic Business Alliance om fjernvarme. Institute for Sustainable Energy Policy (ISEP) undersøger værdikæden for fjernvarme- og køleindustrien i Japan for at identificere de vigtigste beslutningstagere i værdikæden. Ambitionen er, at danske virksomheder får hjælp til at komme ind på det japanske marked. Den endelige rapportering skal leveres af ISEP inden 2020 i form af en rapport og powerpoint præsentation.

Nye muligheder som følge af COVID-19

E-handels- og lægemiddelsektoren har klaret sig særligt godt under COVID-19.

Nye muligheder på sektorniveau

Der er gode muligheder inden for offshore vind. Der er også muligheder inden for energieffektivitet i bygninger og brint. Govtech er den ny premierministers altoverskyggende prioritet.

Større projekter i udbud

Der er en række udbud undervejs i relation til offshore vind med store muligheder for danske virksomheder. Læs mere her.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Biogas
Inden for området bioenergi har Danmark og danske virksomheder en lang række kompetencer. Dette gælder områder som udvinding af energi fra slam fra rensningsanlæg, biogas og affald. Ideen er at "mappe" mulighederne i Japan og etablere et match med danske kompetencer. Givet indrejsereglerne forventes det at ske i 2021.

Forsvar
Japan øger sit forsvarsbudget i disse år, og ambassaden arbejder på at hjælpe danske virksomheder ind på markedet. Forsvarsattacheen i Beijing er blevet sideakkrediteret i Tokyo.

Govtech
Danmark er verdensmester i digitalisering og Japan er sidst i OECD. Ambassaden arbejder derfor på at afdække, hvor mulighederne mere konkret ligger, bl.a. understøttet af en korttids-udsendt ekspert fra Digitaliseringsstyrelsen

Energieffektivitet i bygninger
Et hus har en gennemsnitlig levetid på 32 år i Japan og af den årsag har der traditionelt ikke været meget fokus på energieffektivitet. Bygningsstandarder er dog på niveau med Europa, og de håndhæves i stigende omfang, hvilket giver gode muligheder for danske virksomheder.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der findes eksisterende myndighedssamarbejde inden for sundhedssektoren med fokus på "health policy deliverables", "regulatory collaboration" og "science collaboration". Ligeledes findes myndighedssamarbejde indenfor energiområdet med fokus på offshore vind.

Trade Council i Japan

TC er stærkt repræsenteret på ambassaden i Tokyo, hvor der særligt er fokus på bl.a. fødevarer med en udsendt statskonsulent og med japanske medarbejdere med baggrund indenfor regulatoriske spørgsmål, marketing og retail. Sundhedsteamet besidder en kombination af kompetencer inden for både kommercielle opgaver og public affairs og energiteamet har en stærk baggrund ikke mindst på public affairs. Ambassaden har en stor gruppe af medarbejdere med en naturvidenskabelig baggrund, herunder på tech, hvor der er fokus på fintech, robotter og govtech. Danmark er meget kendt for design i Japan. Hvor der traditionelt har været fokus på møbler og indretning indenfor denne sektor, er der i stigende grad efterspørgsel på danske kompetencer inden for digitalt design, branding mv.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af løn. Med annoncering af hjælpepakken d. 27. maj 2020 har den japanske regering hævet den daglige øvre grænse for tilskud til løn fra ¥8.330 til ¥15.000 (med en øvre månedlig grænse på ¥330.000), hvor staten erstatter omkostninger ved orlovstillæg, som udbetales til ansatte for at opretholde beskæftigelsesniveauet i virksomheder som er ramt af tvungen reduktion af forretningsaktiviteter i forbindelse med COVID-19.

Ansøgninger og udbetalinger i forbindelse med dette tilskud er allerede startet, men er nu udvidet efter introduktion af Japans hjælpepakke d. 27. maj 2020. Hjælpepakken omfatter 4/5 af tilskud til tilpasning af beskæftigelse for SMV’er og 3/5 for store virksomheder.

Ansøgningsfristen for tilskud er forlænget fra d. 30. juni indtil 30. september 2020.

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk her

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

Kompensation for faste udgifter

Tilskud til husleje:

Den japanske stat tilbyder tilskud til husleje til små og mellemstore virksomheder samt enkeltmandsvirksomheder som opfylder følgende krav mellem maj og december 2020:

 • Virksomhedens salg falder med 50% eller mere sammenlignet med samme måned i 2019 (skal gøre sig gældende for mindst en måned).
 • Virksomhedens salg falder med 30% eller mere over tre sammenhængende måneder.

Udregning af tilskuddet baseres på sidste betalte månedlige husleje ved ansøgningsdato og kan dække op til YEN 6 million for SMV’er og YEN 3 Millioner for enkeltmandsvirksomheder. 

Benefits: Up to 6 million yen for corporations and up to 3 million yen for individual businesses.

Udskydelse af energiomkostninger:

Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) i Japan har givet tilladelse til at forlænge foranstaltninger til udskydelse af betaling af el- og gasomkostninger. 

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk:
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200513003/20200513003.html
https://www.meti.go.jp/english/covid-19/index.html#11

Skatteregler

Virksomheders betaling af ejendomsskat kan reduceres til halvdelen eller helt fritages i op til et år for SMV’er, forudsat at salget falder til et vis niveau.

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

Regler for afskedigelser

Når medarbejdere afskediges grundet tvungen reduktion af forretningsaktiviteter i forbindelse med COVID-19 er den pågældende virksomhed forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse på 60% eller mere af medarbejderens gennemsnitlige løn.

 1. Betales fratrædelsesgodtgørelse på 60% af den gennemsnitlige løn, vil 90% heraf blive subsidieret af tilskud fra staten. I et sådant tilfælde betaler virksomheder 6% af den gennemsnitlige løn.
 2. Hvis virksomheder garanterer en fratrædelsesgodtgørelse på 100% af den gennemsnitlige løn, vil 90% heraf blive øjeblikkeligt subsidieret. I et sådant tilfælde betaler virksomheder 10% af den gennemsnitlige løn.

Det skal bemærkes at den del der overstiger 60% af fratrædelsesgodtgørelsen, subsideres fuldt ud. Virksomhedsbyrden for de to ovenstående scenarier er således den samme.

Betalingsfrister og kredit

Tokyo Metropolitan Government (TMG) har udrullet en række låneincitamenter rettet mod SMV’er som er berørt af COVID-19. Disse låneincitamenter omfatter følgende:

 • SMV’er er berettiget til låneplanerne hvis disse har oplevet et fald i indtægter på 5% eller mere over de sidste tre måneder grundet COVID-19.
 • Lånegrænsen er på ¥ 280 mio., hvortil TMG subsidierer gebyrer for kreditgaranti.
 • Finansieringsperioden dækker op til 10 år med rentesatser mellem 1,7% og 2,2% (afhængigt af finansieringsperioden) udlånt gennem statslige finansielle institutioner såsom Shoko Chukin Bank, JFC osv.

Ministry of Finance (MOF) har gjort det muligt for store virksomheder at optage lån med lav rente gennem Development Bank of Japan uden øvre lånegrænse.

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk her

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

IT Tools Support

Siden maj har det været muligt for SMV’er at ansøge om tilskud til leje af IT udstyr i forbindelse med eventuelt hjemmearbejde som er blevet gjort nødvendigt grundet COVID-19. Der dækkes lejeomkostninger for hardware, såsom PC’er og tablets. Det er muligt at få tilskud til lejeomkostninger med op til ¥4,5 mio.
 

Ansøg via formular her på japansk

Nyttige links

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksportrådgivning i Japan?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:
Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

  Har du brug for eksportrådgivning i Frankrig?

  Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

  Loading...