Gå til indhold
Japan

Situationsrapport fra eksportmarkedet Japan

Japan er på vej ud af den femte bølge af COVID-19 smittede, efter en periode over sommeren og under de Olypmiske og Paraolympiske lege, hvor landet oplevede kraftige stigninger i antallet af smittede. Fra d. 1. oktober har Japan derfor løftet undtagelsestilstanden for hele landet. Det er første gang siden april måned, at ingen præfekturer er underlagt enten fuld eller delvis nedlukning.

D. 29 september afholdte Japans regeringsparti, Liberal Democratic Party (LDP), valg om formandsposten. Det sker efter, at den nuværende præmiereminister i start september måned annoncerede, at han ikke ville genopstille. Partiet valgte Fumio Kishida som deres nye leder og d. 4. oktober blev Kishida udpeget af parlamentet som Japans nye præmiereminister. Han vil repræsentere regeringspartiet forud for det nationale valg, som skal afholdes inden d. 28 november 2021. Her forventes LDP igen at vinde regeringsmagten. Siden partiets stiftelse i 1955 har partiet alene været fraværende på regeringsposten i 4 år og to måneder.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Japan?

Danske virksomheder kan godt få støtte - og en række har allerede fået støtte, især hjælp til at betale husleje. Støtten tager afsæt i virksomhedens størrelse, bl.a. hvor stort et omsætningstab virksomheden har oplevet. Læs mere her

covid-19 i japan

Sundhedssituation

I august måned toppede det nationale, daglige smittetal i Japan. Daglige smitterekorder lå på daværende tidspunkt på godt 25.000 tilfælde om dagen, med et ikke ubetydeligt pres på hospitalsvæsnet til følge. Torsdag d. 7. oktober var smittetallet helt nede på 1.126. Dette er lavt i en befolkning på 127 mio. mennesker, men på baggrund af et begrænset antal tests.

På baggrund af denne nedgang i smittetallet er undtagelsestilstanden løftet pr. 1. oktober.

Pr. 5. oktober har 60 pct. af den japanske befolkning modtaget deres anden dosis COVID-19 vaccine og 71.3 pct. har modtaget deres første dosis. Andelen af færdigvaccinerede forventes at ramme 70 pct. ved udgangen af oktober måned.

D. 7.oktober var smittetallet 1.126.

Data for smitteudviklingen kan findes her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Japan har indrejseforbud for statsborgere fra 159 lande, men grundet lavere smittetal lempes reglerne nu for indrejsende fra bl.a. Danmark. De nye regler foreskriver fremvisning af gyldigt karantænebevis og indebærer, at de tidligere påkrævede tre dages ophold på karantænehotel elimineres, samt at karantæneperioden reduceres fra 14 til 10 dage. De lempede karantænekrav er også gældende for rejsende, der har modtaget to doser af vaccinerne Pfizer, Moderna og AstraZeneca, senest 14 dage før indrejse. Ved afslutningen af karantæneperioden kræves fremvisning af negativ PCR-test før, at man kan træde ud af karantænen. Det bemærkes, at de nye lempeligere japanske regler udelukkende gælder for personer vaccineret med de tre i Japan godkendte vacciner: Pfizer-Biontech, Moderna samt Astra Zeneca. Personer vaccineret med Johnson & Johnson vaccinen er dermed fortsat underlagt de hidtidige regler, der indebærer tre dages ophold på karantænehotel efterfulgt af 11 dage i privat karantæne.

Desuden har Japan valgt at fastholde det visakrav, der blev indført ved COVID-19 pandemiens ankomst for såvel danske som øvrige EU statsborgere.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Japan. 

Restriktioner

Undtagelsestilstanden, som har varet fra april til oktober måned, har bl.a. betydet, at barer og restauranter har haft begrænsede åbningstider, ligesom servering af alkohol ikke har været tilladt. Storcentre, biografer, museer og forlystelsesparker har været åbne i et begrænset tidsrum. Indtil d. 24. oktober vil det i Tokyo nu være tilladt at servere alkohol frem til kl. 20.00 på de mere end 90.000 barer og restauranter, som nu også kan holde åbent til kl. 21.00. Dog opfordres der stadig til mindre forsamlinger, samt til fortsat brug af mundbind, særligt ved brug af offentlige transport.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information.

Flyforbindelser

D. 11. juli genoptog SAS direkte flyforbindelser mellem Danmark og Japan, med to ugentlige flyvninger.

økonomien i JAPAN I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Japan var før COVID-19 udfordret af nedgang i befolkningen, aldring i samfundet, svag produktivitetsvækst og stigende offentlig gæld. COVID-19-pandemien har skabt yderligere modvind, og Japan oplevede i 2020 en recession på 4,9 pct. Realvæksten i BNP forventes i 2021 at være 2,3 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitslig vækstrate på 2,1 pct. p.a.

Den japanske offentlige saldo havde i 2020 et underskud på 11,2 pct. af BNP. Frem mod 2023 forventes den offentlige saldo at blive stærkt forbedret, men vil fortsat være negativ. Den samlede offentlige gæld forventes i 2023 at stige til 245,4 pct. af BNP.

Detail branchen er i Japan en af de hårdest ramte sektorer, grundet COVID-19 restriktioner. Dog er andre vigtige sektorer for dansk eksport - sundhed, fødevarer og energi - er for de fleste danske virksomheders vedkommende kun i begrænset omfang ramt af krisen.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,0 (maj 2021)
 • 53,0 (juli 2021)
 • 52,7 (august 2021)
 • 51,5 (september 2021)

Japans PMI vurderes i september måned til 51,50. Det markerer den laveste vækst i fremstillingssektoren i 2021, efter en sammentrækning i januar måned, hvor pandemiens restriktioner lagde en dæmper på aktiviteten i fremstillingssektoren. Klik her for at læse mere om PMI i Japan.

Forbrugertillid og beskæftigelse i Japan

I september 2021 steg det sæsonkorrigerede indeks for forbrugertillid med 1,1 point til 37,8, sammenlignet med forrige måned. Det markerer det højeste niveau siden februar 2020, hvilket formentlig skyldes små forbedringer i japanernes oplevede levestandard (op 1.1 point til 39.2), indkomstvækst (0,5 point til 38,1), beskæftigelsesopfattelse (2,9 point til 36,1) og købelyst (0,1 point til 37.8).

I august 2021 faldt beskæftigelsesraten til 60,60 pct. fra 60,80 pct. i juli måned. Antal arbejdsløse steg fra juli måned med 10 tusind til 1.91 millioner, mens antal beskæftigede faldt med 320 tusind til 66.76 millioner.

Arbejdsløshed i Japan de seneste seks måneder

I august 2021 faldt arbejdsløshedsprocenten til 2,8 pct., uændret fra måneden forinden. I juni måned var arbejdsløshedsprocenten 2,9, i maj måned 3,0 og i april måned 2,8.

Den samlede arbejdsløshedsprocent for 2021 forventes at lande på 2,6 pct. På trods af en stigning fra 2,4 pct. før COVID-19, er niveauet stadig relativt lavt.

Dansk eksport til Japan det kommende år

I de første seks måneder af 2021 beløb den danske vareeksport til Japan sig til DKK 7,62 mia. Det svarer til et fald på 5,3 pct. i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 8,05 mia.).

Den danske vareimport fra Japan beløb sig i de første seks måneder af 2021 til DKK 1,46 mia. Det svarer til en stigning på 9,3 pct. i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 1,34 mia.).

Det forventes, at dansk eksport til Japan generelt vil være stigende, bl.a. pga. den indgåede frihandelsaftale.

Frihandelsaftale med EU

Hovedelementerne i EU-JP EPA (Economic Partnership Agreement):

 1. Fjernelse / nedsættelse af forskellige toldsatser og takster, f.eks. afskaffelseshastigheden for told ved EU-eksport til Japan er på 95 pct.
 2. Konvergens af standarder for produktsikkerhed, kvalitetsstyringssystemer samt mærkningssystemer
 3. Højere niveau af beskyttelse af intellektuel ejendomsret
 4. Ikke-diskriminerende behandling af statsejede virksomheder

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Den største udfordring for udenlandske virksomheder i Japan er de lukkede grænser. Japan har indført indrejseforbud på ubestemt tid for alle rejsende fra en lang række lande inkl. Danmark, hvilket betyder, at forretningsrejsende ikke kan foretage indrejse i Japan.

Med undtagelse af firmaer og brancher direkte påvirket af rejserestriktionerne har de danske virksomheder generelt oplevet en stigning i deres omsætning i Japan.

Stimulipakker

Med annonceringen af endnu en hjælpepakke den 27. maj 2020 introducerede den japanske regering den samlede set største hjælpepakke på verdensplan på i alt USD 2,18 billioner, hvilket udgør 40 pct. af Japans samlede BNP. Hjælpepakkerne dækker 2/3 af de potentielle modtagere med en periode på op til 6 måneder og et subsideringsloft på JPY 6 mio. Hjælpepakkerne omfatter bl.a. subsidieringer af løn, husleje og energiomkostninger, reduktion eller fritagelse af skatteafgifter samt en række låneincitamenter. Størstedelen af tiltagene i hjælpepakkerne er rettet som støtte til SMV’er. Visse tiltag er også gældende for store virksomheder – dog i et mindre omfang.

Japans tre hjælpepakker udgør en samlet værdi af ca. DKK 14,5 milliarder, svarende til mere end 40 procent af Japans BNP.

 • Første pakke, marts 2020: DKK 27 mia. til SMV'er.
 • Anden pakke, maj 2020: DKK 7,5 mia., som kører i to faser at 1) redde virksomheder og 2) genoplive økonomien.
 • Tredje pakke, juni 2020: Lønkompensation for virksomheder med hjemsendte medarbejdere på op til DKK 915 pr. dag, kompensation for ansatte, der er hjemsendt uden løn på op til DKK 20.000 kr. pr. måned. Støtte til leje på enten 1/3 af lejen eller 2/3 til virksomheder, der mister mere end 1/2 af omsætningen.

Japans nye præmiereminister, Fumio Kishida, annoncerede d. 7. oktober, at han vil følge op på hans løfte om at levere yderligere en stimuli pakke. Denne forventes at have en betydelig størrelse, for at forlænge støtten til virksomheder, der er hårdt ramt af COVID-19.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den japanske regering har i deres offentliggørelse af F2021 budgettet afsat betydelig finansiering til at understøtte regeringens centrale prioriteter inden for øget digitalisering og grøn omstilling. Ud over direkte investeringer i udbygningen af digital infrastruktur og grøn energi, afsættes der finansiering til en række skattemæssige fordele ved investeringer inden for digitalisering samt klimavenlige løsninger.

Den japanske regering præsenterede i december den såkaldte ’Offshore Wind Industry Vision’ som fastsætter, at Japan vil etablere 10 GW havvind i 2030 stigende til 30-45 GW i 2040.

For at sikre et mere bæredygtigt samfund vil den japanske regering ligeledes afsætte JPY 1 billion i løbet af de næste tre år til lavrentelån for virksomheder der medvirker til at reducerer CO2-emissioner. Desuden vil man tillade skattegodtgørelse på mellem 5 og 10 pct. og i visse tilfælde 50 pct. for investeringer med høj dekarboniseringseffekt.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Japan er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter. Som en udløber af det har ambassaden fået mulighed for at styrke bemandingen af medarbejdere med kompetencer inden for grøn teknologi og er således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Øget digitalisering under COVID-19

I lyset af COVID-19, er der øget fokus på behovet for en digitalisering af det offentlige system i Japan. Pandemien accelererede digitaliseringen i landet og regeringen har igangsat flere initiativer for eksempelvis at ændre måden, hvorpå der ydes forskellige offentlige services. Japan klarer sig godt på flere indikatorer ift. digitalisering, men falder bagud, når det gælder digitale services, som kræver overlap mellem offentlige databaser. Det viste sig som en udfordring under pandemien, hvor regeringen havde vanskeligt ved at udstede økonomisk støtte til den enkelte borger, grundet manglende koordination mellem offentlige databaser.

Ny japansk Digitaliseringsstyrelse

COVID-19 pandemiens indtog har belyst Japans forældede it-systemer og dertilhørende digitale udfordringer. Det førte til nye politiske visioner for den nyligt afgåede præmiereminister, Yoshihide Suga. I september måned lancerede han en ny Digitaliseringsstyrelse med en omfattende portefølje. Styrelsen skal bl.a. effektivisere offentlige it-systemer og udbygge landets økonomiske konkurrenceevne. I denne sammenhæng fremhæves Danmark ofte som et land, der er førende på e-government.

Der er afsat JPY 300 billioner til omlægning af hele regeringens informationssystem. Dette indebærer oprettelsen af digitaliseringsstyrelsen, hvor ca. 500 højt specialiserede medarbejdere vil blive ansat fra både den offentlige- og private sektor, samt promovering af såkaldte ”my-number-cards” – den japanske pendant til NemID.

E-handel

Japan udgør det tredje største marked for e-handelt på globalt plan, efter Kina og USA. Omsætningen forventes at stige i alle segmenter inden for e-handel mellem 2017-2024, og den forventede e-handelsandel af det samlede detailsalg i Japan anslås at være steget fra 5,9 pct. i 2014 til 9,7 pct. i 2019. Markedet vokser således både nominelt og i andel af det samlede detailmarked.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

På energiområdet har ambassaden et energifokuseret myndighedsteam, som samarbejder med de relevante japanske energimyndigheder med fokus på havvind, integration af fluktuerende vedvarende energi, samt transmission. Samarbejder sker i regi af det statslige Energy Governance Program (EGP) med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM), Energistyrelsen (ENS) og Udenrigsministeriet (UM) som hovedinteressenter. Ambassaden har et tæt samarbejde med ENS’ enhed: Global Rådgivning. Formålet med samarbejdet er at dele danske erfaringer og kompetencer inden for energiområdet med særligt fokus på at bidrage til det japanske arbejde med at sikre rammevilkår, der sætter fart på udvikling af et større marked for havvind i Japan og deraf følgende eksport- og investeringsmuligheder for danske virksomheder i havvindsindustrien.

Nye muligheder i kølvandet på COVID-19

E-handels- og lægemiddelsektoren har klaret sig særligt godt under COVID-19. Det vurderes, at der er gode muligheder inden for offshore vind. Der er også muligheder inden for energieffektivitet i bygninger og brint. Govtech er en helt central prioritet for den japanske premierminister.

Danske strategiske alliancer

Ambassaden har påbegyndt en Strategic Business Alliance om fjernvarme. Institute for Sustainable Energy Policy (ISEP) undersøger værdikæden for fjernvarme- og køleindustrien i Japan for at identificere de vigtigste beslutningstagere i værdikæden. Ambitionen er, at danske virksomheder får hjælp til at komme ind på det japanske marked. Den endelige rapportering skal leveres af ISEP i 2021 i form af en rapport og powerpoint præsentation.

Nye muligheder i kølvandet på COVID-19

E-handels- og lægemiddelsektoren har klaret sig særligt godt under COVID-19. Det vurderes, at der er gode muligheder inden for offshore vind. Der er også muligheder inden for energieffektivitet i bygninger og brint. Govtech er en helt central prioritet for den japanske premierminister.

Nye muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Til trods for at den japanske befolkning samlet falder, flytter folk stadig til byerne. Et hus har en gennemsnitlig levetid på 32 år og af den årsag har der traditionelt ikke været meget fokus på energieffektivitet. Bygningsstandarder er dog på niveau med Europa, og de håndhæves i stigende omfang, hvilket giver gode muligheder for danske virksomheder.

Nye muligheder inden for fødevareproduktion og -forsyning

Selvforsyningsgraden landbrugsprodukter og fødevarer er meget lav (37 pct.), gårdene typisk små, og bønderne bliver ældre og ældre (gennemsnitsalderen er i øjeblikket 67 år). Af samme årsager er der stor fokus på ”smart farming” og gode muligheder for danske maskinvirksomheder, der kan bidrage til at løfte produktiviteten.

Fiskeriet lander derudover kun ca. en tredjedel af hvad der blev landet ultimo 80’erne, og afledt heraf er der stor fokus på de muligheder akvakultursektoren kan tilbyde.

Danmark har i øvrigt i mange år haft et meget tæt myndighedssamarbejde med Japan inden for fødevaresektoren.

Nye muligheder inden for transport og logistik

Japan er kendt for sin uovertrufne logistik. Det gælder ikke mindst inden for togdrift. Japan er videre en stærk søfartsnation og langt fremme teknologisk. NYK gennemførte f.eks. i 2019 den første sejlads med autonome bemandede skibe. Søfartsstyrelsen indgik i 2017 en maritim aftale med Japan.

Nye muligheder inden for sundhed

Markedet for sundhed og life science er verdens 3. største, og hele befolkningen har adgang til sundhedsydelser og har haft det siden 1973. De fleste hospitaler er privatejede, og der er en veludviklet infrastruktur på sundhedsområdet. Produkter til sundhedssektoren, især medicin, er Danmarks største eksportvare til Japan, og har i de senere år udgjort omkring 1/3 af den samlede vareeksport. Siden 2017 har Danmark haft et tæt samarbejde med de japanske sundhedsmyndigheder, en aftale som blev gjort permanent i 2020, med fokus på "sundhedssystem organisering og politik", "regulatorisk samarbejde" og "videnskabeligt og innovationssamarbejde". Fremadrettet samarbejde fokuserer på bedre rammevilkår for udvikling, afprøvning og adgang til sundhedsydelser, teknologier og produkter, en mulighed for at promovere relevante og effektive danske løsninger gennem internationalt samarbejde, herunder innovations-, investerings- og eksportfremme.

Større projekter i udbud

Der er en række udbud undervejs i relation til offshore vind med store muligheder for danske virksomheder. Læs mere her

Strategiske alliancer under udvikling

Biogas
Inden for området bioenergi har Danmark og danske virksomheder en lang række kompetencer. Dette gælder områder som udvinding af energi fra slam fra rensningsanlæg, biogas og affald. Ideen er at "mappe" mulighederne i Japan og etablere et match med danske kompetencer. Givet indrejsereglerne forventes det at ske sent i 2021.

Forsvar
Japan øger sit forsvarsbudget i disse år, og ambassaden arbejder på at hjælpe danske virksomheder ind på markedet. Forsvarsattacheen i Beijing er blevet sideakkrediteret i Tokyo.

Govtech
Danmark er verdensmester i digitalisering og Japan er sidst i OECD. Ambassaden arbejder derfor på at afdække, hvor mulighederne mere konkret ligger, bl.a. understøttet af en korttids-udsendt ekspert fra Digitaliseringsstyrelsen

Energieffektivitet i bygninger
Et hus har en gennemsnitlig levetid på 32 år i Japan og af den årsag har der traditionelt ikke været meget fokus på energieffektivitet. Bygningsstandarder er dog på niveau med Europa, og de håndhæves i stigende omfang, hvilket giver gode muligheder for danske virksomheder.

 

Trade Council i Japan

TC er stærkt repræsenteret på ambassaden i Tokyo, hvor der særligt er fokus på bl.a. fødevarer med en udsendt statskonsulent og med japanske medarbejdere med baggrund inden for regulatoriske spørgsmål, marketing og retail. Sundhedsteamet besidder en kombination af kompetencer inden for både kommercielle opgaver og public affairs og energiteamet har en stærk baggrund ikke mindst på public affairs. Ambassaden har en stor gruppe af medarbejdere med en naturvidenskabelig baggrund, herunder på tech, hvor der er fokus på fintech, robotter og govtech. Danmark er meget kendt for design i Japan. Hvor der traditionelt har været fokus på møbler og indretning indenfor denne sektor, er der i stigende grad efterspørgsel på danske kompetencer inden for digitalt design, branding mv.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.


Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Japan?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!