Gå til indhold
Italien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien

Italien er nu igen åbnet helt op for at gøre forretninger.

Den italienske regering har givet støtte til virksomheder under COVID-19 gennem bevillinger, lån på op til EUR 30.000 og andre økonomiske hjælpepakker. 

Læs mere på den italienske regerings hjemmeside her. 

Italiens nationale statistikbureau ISTAT estimerer, at Italiens import kommer til at falde med 14,4 pct. i 2020 og vil stige med 7,8 pct. i 2021. Ambassaden har modtaget flere nye henvendelser fra danske virksomheder, der ser muligheder i at bygge forretning op i Italien i de kommende måneder, specielt inden for sundhed og grøn energi men også på områder som f.eks. fødevarer.

Læs mere her 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.

covid-19 i italien

Sundhedssituation

Du kan orientere dig om situationen i Italien her

Lokale restriktioner og indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

For nærmere beskrivelse af de aktuelle restriktioner samt generel rejse-vejledning og rejseråd til erhvervsrejser henvises til ambassadens hjemmeside og afsnittet Coronavirus/COVID-19 Italien, som opdateres dagligt.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. Der kan være forskel på restriktionerne i de enkelte regioner og kommuner i Italien.

Læs mere på Italiens officielle turisthjemmeside og på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Flyforbindelser

Der er igen direkte fly mellem en lang række destinationer i Italien og Danmark.

Italien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

I december 2020 var italienernes forbrugertillid 102,4, hvilket er et lille fald ift. september 2020, hvor italienske forbrugeres tillid var på 103,4. I december oplevede forbrugertilliden imidlertid en forbedring i sammenligning med den foregående måned. Dertil steg virksomheders forventninger fra 83,3 til 87,7 i december. Læs mere her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Læs mere om PMI i Italien her.

Den italienske fremstillingsindustri øgede sit purchasing manufacturing index til 52,8 pct. i december 2020 fra 51,5 i november 2020 og lå lavere end oprindeligt forventet. Læs mere her.

Dansk eksport til Italien det kommende år

Italiens import forventes af det nationale statistikbureau ISTAT at stige med 10 pct. i 2021. Danske virksomheder vurderes til at opleve mellem 1,5-3 pct. eksportstigning. Dette er baseret på DI´s prognose for dansk eksport generelt.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Data fra april 2020 viser, at COVID-19 har og vil få stor indflydelse på Italiens økonomi. I 3. kvartal 2020 faldt omsætning inden for hotel og turisme med 37,5 pct. Ikke alle sektorer er imidlertid ramt lige hårdt. For eksempel steg E-handel for føde-og dagligvarer med 56 pct. i 2020. Inden for fremstillingsindustrien faldt tekstil og tøjproduktion med 17 pct. og er dermed den hårdest ramte branche inden for sin industrisektor. Hotel, turisme, catering og transport oplever det største fald, hvorimod fødevare- og sundhedsindustrien er mindre ramt og forventes at ville opleve det største opsving i 2021. Læs mere her.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

EU’s genopretningsmidler under NextGenerationEU beløber sig til EUR 192 mia. til Italien, heraf ca. EUR 69 mia. i direkte støtte og resten som lån. Italien supplerer EU-midlerne med nationale midler, så den samlede genopretningsplan vil være på EUR 248 mia. Italien vil fokusere investeringer på følgende områder: digitalisering, grøn omstilling, infrastruktur, sundhedsområdet, uddannelse og social sammenhængskraft.

Nationale italienske virksomhedsstøtteordninger vil typisk ikke være direkte relevante for danske virksomheder, da de ofte fokuserer på lønkompensation som er rettet mod italiensk domicilerede virksomheder og ansatte. Læs mere her

Bæredygtig genstart

EU's genopretningsfond vil byde på øgede eksportmuligheder for danske virksomheder. På linje med ambassaderne i Paris og Madrid mv. arbejder ambassaden i Rom med en plan for, hvordan man kan hjælpe danske virksomheder med at positionere sig ift. at få andel i de italienske investeringer fra EU's genopretningsfond – primært med fokus på grøn omstilling.

Digitalisering

Italien rangeres som nr. 25 i EU's Digital Economy and Socitey Index (DESI). Italien scorer højt på 5G-parathed og meget lavt på digitalisering og human skills. 

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Alliancer er ved at blive etableret inden for vand, energieffektivisering, vindenergi og grøn omstilling bredt betragtet. Ambassaden arbejder endvidere med at etablere rundbordssamtaler mellem danske og førende italienske virksomheder omkring, hvordan der kan arbejdes sammen om projekter finansieret under genopretningsplanen.

Klimafrontpost

Dertil kommer tiltag under overskriften Rom som klimafrontpost - Green Front Line Embassy.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder generelt inden for den grønne omstilling f.eks. renovering af bygninger, grøn energi og digitalisering.

 • Renovering af bygninger med dansk know-how
 • Grøn energi (f.eks. sol, geotermisk, bioanlæg, vind på land land og offshore)
 • Energieffektivisering
 • Dekarbonisering af industrien
 • Grøn mode og design
 • Fødevarer (inkl. madspild og emballage)
 • Digitaliseret sundhedssystem
 • E-government løsninger (f.eks. e-boks type)

Større projekter i udbud

Italien har vedtaget lov om implementering af auktioner for investeringer i sol og grøn energi, som er godkendt af EU-Kommissionen. Samlet vil der komme 2-3 udbudsrunder i 2021, og i alt skal der investeres i 4.8 GW. Vestas har f.eks. i oktober 2020 vundet udbud til værdi af DKK 3,5 mia. Og generelt gælder EU's indre marked for udbud og auktioner.

Trade Council i Italien

TC Italy har flere større enkeltstående projekter med danske virksomheder inden for energi, miljø, sundhed og design. Projekterne fokuserer generelt på at øge markedsandele eller komme ind på det italienske marked som ny aktør.

TC Italy har i løbet af efterår og vinter 2020, på trods af COVID-19, hjulpet en række danske virksomheder med aktiviteter på det italienske marked. En større opgave er for en stor dansk virksomhed, der vil ind på markedet for sol, vind og bioenergi. En anden kontrakt er med en dansk SMV inden for opbevaring af grøn energi. Et tredje eksempel er en dansk SMV inden for design, som vil diversificere sin nuværende leverandørkæde til at omfatte ”nearsourcing” fra Italien.

Derudover er der gjort flittig brug af instrumenter så som uofficielle eksportfremstød som grundlag for senere eksport af dansk, grøn know-how. Derudover har TC Italy et større projekt til evaluering inden for cirkulær økonomi i samarbejde mellem Danmark og Italien. Endelig er der projekter inden for grøn mode og leverandørkæder mellem Danmark og Italien.

Ambassaden er og har ifm. COVID-19-restriktionerne været en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Det seneste COVID-19-lovdekret af 20. maj 2021 fastlægger tiltag vedr. støtte til virksomheder, herunder via nedsættelse af faste udgifter, kredit og likviditet, beskæftigelses- og socialpolitiske tiltag, støtte til regionale og lokale myndigheder samt sektorstøtte. Yderligere information om lovdekretet kan findes her.

Tilskud til de ansatte

Der vil være forskellige muligheder for indkomststøtte, herunder til sæsonarbejdere, ansatte inden for turisme og sport samt sårbare familier.

Yderligere information om reglerne kan findes her.

Kompensation for faste udgifter

Pakken indeholder bl.a. en forlængelse af støtten til momsregistrerede virksomheder, der har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. i 2019 og 2020, samt støtte baseret på en månedlig indtægtsnedgang i perioden april 2020 til marts 2021.

Der er mulighed for skattekredit for erhvervslejeudgifter fra januar til maj 2021 (for overnatning- og turistsektoren, rejsebureauer og rejsearrangører indtil juli 2021).

Derudover er der mulighed for fritagelse for affaldsafgift for ramte virksomheder, tilskud til el-udgifter og støtte til eventarrangører (bryllupper mv.) samt temaparker.

Yderligere information om reglerne kan findes her.

Skatteregler

Den seneste pakke omfatter bl.a. skattekreditter for visse investeringer og midlertidige skattefordele til start-up og innovative SMV.

Yderligere information om reglerne kan findes her.

Regler for afskedigelser

Fra den 23. februar 2020 har der været indført et generelt fyringsstop, der nu er under udfasning, og som hovedregel vil ophøre pr. 1. juli 2021.

Yderligere information om reglerne kan findes her.

Betalingsfrister og kredit

Lovdekretet forlænger bl.a. adgangen til eksportgarantier, udsætter terminer på lån og udvider adgangen til SMV-garantifond og statsgarantier til forsknings- og udviklingsprogrammer.

Yderligere information om reglerne kan findes her.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning i Italien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!