Gå til indhold
Italien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien

Italien er nu igen åbnet helt op for at gøre forretninger. Den italienske regering har under coronakrisen lanceret to større økonomiske hjælpepakker. En i marts (Cura Italia) på EUR 25 mia. og en i maj (Rilancio Italia) på EUR 55 mia. Dertil har regeringen vedtaget et likviditetsdekret, hvor der gennem en udvidelse af eksportkreditten samt rammen for statsgaranterede låneordninger genereres likviditet til det italienske erhvervsliv til op mod EUR 400 mia.

Introduktion

Den italienske regering har givet støtte til virksomheder under COVID-19 gennem bevillinger, lån på op til EUR 30.000 og andre økonomiske hjælpepakker. 

Læs mere på den italienske regerings hjemmeside her. 

Italiens nationale statistikbureau ISTAT estimerer, at Italiens import kommer til at falde med 14,4 pct. i 2020 men vil omvendt stige med 7,8 pct. i 2021. Ambassaden har modtaget flere nye henvendelser fra danske virksomheder, der ser muligheder i at bygge forretning op i Italien i de kommende måneder, specielt inden for sundhed og grøn energi men også på områder som f.eks. fødevarer.

Læs mere her 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.

covid-19 i italien

Sundhedssituation

De italienske myndigheders håndtering af udfordringerne forbundet med det øgede pres på sundhedsvæsenet

De italienske myndigheder introducerede i uge 45 en ny mekanisme for inddeling af landets regioner i tre risikokategorier med differentierede restriktioner.

Regionerne vil således på baggrund af en vurdering af deres ”performance” på 21 kriterier blive inddelt i tre zoner:

1) alvorlig risiko (rød)

2) højrisiko (orange)

3) middelrisiko (gul)

Efter kategoriseringen af de enkelte regioner vil disse blive underlagt forskelligartede COVID-19-restriktioner:

1) Røde zoner
Regioner i den røde zone skal gennemføre en nedlukning, som betyder et stop for al ikke-essentiel detailhandel. Således er det kun folkeskoler og produktionsindustrier, der forbliver åbne. Dertil forbydes ind- og udrejse fra de røde zoner, ligesom den interne mobilitet i regionen også forbydes, med undtagelse af særlig vigtig mobilitet i arbejdsøjemed eller af sundhedsmæssige årsager.

2) Orange zoner
Rejser fra ens hjemkommune til andre kommuner forbydes bortset fra i tilfælde af særlige arbejdsrelaterede eller studie- og sundhedsmæssige årsager. Ligeledes skal barer, caféer og restauranter holde lukket, om end med mulighed for takeaway-salg.

3) Gule zoner
Ingen intra- eller interregionale mobilitetsbegrænsninger i den gule zone, ligesom barer, caféer og restauranter må forblive åbne til kl. 18 og med efterfølgende takeaway-salg indtil det nationale udgangsforbuds begyndelse kl. 22.

De 21 kriterier fordeler sig i tre kategorier for hhv.:

1) monitoreringskapacitet

2) kapacitet til diagnostisk vurdering og udredning samt kontaktopsporing

3) smitte- og kontakttal samt sundhedssystemets kapacitet

 

Per 10. november kan presset fra COVID-19 på det italienske sundhedssystem illustreres i følgende tal:

1) Den ugentlige incidensrate for smittetilfælde per 100.000 ind-byggere opgjort som et gennem-snit over de seneste 14 dage er per d.d. 339 i Italien, mens den ugentlige incidensrate for dødsfald per 100.000 indbyggere, som ligeledes er opgjort som et gennemsnit over de seneste 14 dage, svarer til 3,35.

2) Kontakttal: Det senest offentliggjorte kontakttal (Rt) for smittede med symptomer i Italien blev registreret i perioden 15. – 28. oktober 2020 er på 1,72. Der blev i perioden målt kontakt-talværdier på mellem 1,5-2,0 i 13 af 20 regioner.

3) Antal udførte tests: I løbet af de seneste 14 dage er der i gennemsnit blevet gennemført 196.000 tests om dagen.

4) Antal indlæggelser: Der har i gennemsnit været 977 nye, daglige indlæggelser over de seneste 14 dage. Således er det samlede antal indlæggelser i skrivende stund 27.636.

5) Antal intensivpatienter (med/uden behov for respirator): Pt. befinder 2.879 patienter sig på intensivafdelingerne i Italien.

Sammenlignes det aktuelle antal intensivpatienter (2.879) med det totale, aktuelle antal smittede (573.334), finder man, at det i skrivende stund er 0,50 pct. af alle smittede, som befinder sig på intensivafdelinger. Denne procentandel har ligget relativt stabilt i et spænd på 0,50-0,59 pct. den seneste måned. Der foreligger ikke tal vedr. antallet af intensivpatienter i respirator.

De seneste 24 timer (10. november) er der registreret 25.271 nye smittede ved 147.725 gennemførte testninger. Antallet af positive tilfælde blandt den samlede mængde foretagne testninger er fortsat rimelig konstant omkring 17 pct.

De italienske hospitaler og sundhedssystemet i almindelighed er under et fortsat stigende pres; i skrivende stund er 49 pct. af den samlede nationale kapacitet af medicinske sengepladser belagt med COVID-19-patienter. Dermed er hver anden sengeplads optaget af en COVID-19-patient, hvilket er et stykke over den kritiske tærskelværdi på 40 pct. af det samlede antal tilgængelige sengepladser, som sundhedsmyndighederne opererer med.

Presset på sundhedssystemet kan også ses på udfordringer i forhold til testkapacitet, smittesporing og forsinket indberetning af visse data til sundhedsmyndighederne.

Du kan orientere dig om situationen i Italien her

Vilkår for erhvervsrejsende

Danskere kan rejse ind og ud af Italien, men der kan være begrænsninger (f.eks. krav om registrering, krav om forevisning af negativ test eller foretagelse af test ved indrejsen inden for 48 timer, hjemmekarantæne, sundhedsovervågning, forbud mod anvendelse af offentlige transportmidler eller krav om erhvervsformål med rejse), hvis man inden for de seneste 14 dage har haft ophold eller transit i EU-lande med høje smittetal eller tredjelande.

Der gælder således særlige regler, såfremt man inden for de seneste 14 dage har opholdt sig i eller været i transit i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Rumænien, Spanien, Storbritannien og Nordirland samt Tjekkiet, ligesom indrejse fra andre lande kan være underlagt særlige restriktioner eller forbud. Læs om de specifikke regler på det italienske udenrigsministeriums hjemmeside.

Indrejse til Italien er ikke tilladt, hvis man er testet COVID-19- positiv 14 dage før indrejsen, har været i nær kontakt med en person, der er konstateret positiv, eller hvis man har symptomer på Covid-19, f.eks. feber, tør hoste, åndedrætsbesvær, mistet smags- eller lugtesans, tilstoppet næse, ondt i halsen eller diarré. Nærmere regler kan findes her

Interne rejserestriktioner

Regionerne Lombardiet, Piemonte, Valle d’Aosta og Calabrien er pr. 6. november 2020 erklæret for røde zoner, hvor al ind- og udrejse i regionen samt alle interne bevægelser i regionen er forbudt, med mindre de er begrundet i arbejdsmæssige, helbredsmæssige årsager eller absolut nødvendighed.

Regionerne Apulien og Sicilien er pr. 6. november 2020 erklæret for orange regioner, hvor al ind- og udrejse i regionen er forbudt og bevægelser mellem kommunerne i regionerne kun er tilladt af arbejdsmæssige, studiemæssige og helbredsmæssige årsager eller i absolut nødvendige tilfælde.

Læs mere hos det italienske sundhedsministerium.

I de tilfælde hvor, man af arbejds-, studie- og helbredsmæssige årsager eller i absolut nødvendige tilfælde skal bevæge sig i områder med restriktioner, skal man udfylde en tro- og loveerklæring, som for nuværende kun findes på italiensk på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside. Klik på modello autodichiarazione.

Rejse i forbindelse med tilbagevenden til egen bopæl er tilladt i begge zoner. Transit i ovennævnte zoner er tilladt, såfremt det er nødvendigt for at nå til områder, hvor der ikke gælder bevægelsesrestriktioner.

Derudover kan der være yderligere interne rejserestriktioner på lokalt niveau, eksempelvis mellem forskellige provinser.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Italien her

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Lokale restriktioner: Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Man bør derfor holde sig løbende opdateret. Man bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. Der kan være forskel på restriktionerne i de enkelte regioner og kommuner i Italien. Læs mere på Italiens officielle hjemmeside for turister

 

Udgangsforbud


Generelt anbefaler italienske myndigheder, at man begrænser al færden, der ikke er strengt nødvendig. Du må ikke forlade dit opholdssted/hjem, såfremt du har en temperatur på 37,5 eller derover. I dette tilfælde kontaktes en læge.

Der er indført generelt udgangsforbud mellem kl. 22.00 og 5.00 i hele Italien. Det er i dette tidsrum kun tilladt at bevæge sig uden for hjemmet af arbejdsmæssige eller helbredsmæssige årsager og mod fremvisning af tro- og loveerklæring.

Find tro- og love erklæringen, som for nuværende kun findes på italiensk, på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside. Klik på modello autodichiarazione.

Forsamlingsrestriktioner

Mundbind er obligatoriske under forsamlinger, ligesom man skal holde afstand til andre mennesker, man ikke bor sammen med. Det er ikke tilladt at afholde fester. Heller ikke som følge af en civil eller religiøs ceremoni (f.eks. barnedåb, bryllup).

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Italien i en række situationer:

a) udendørs når man færdes steder, hvor der er andre mennesker, end dem man bor sammen med. Eneste undtagelse er de steder, hvor man kan være sikker på at være helt isoleret

b) i al offentlig transport og taxier

c) i offentlige og private indendørs rum herunder butikker, supermarkeder, museer mv. Eneste undtagelse er private boliger, hvor der dog er en kraftig anbefaling om at bære mundbind, når man har gæster

Hvis ikke reglerne om mundbind overholdes, kan man få en bøde og i nogle tilfælde sågar også fængselsstraf. I nogle supermarkeder og butikker kan det – i tillæg til påbuddet om brug af mundbind – være obligatorisk at bære handsker.

Du kan læse mere om reglerne på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside.

 

Restauranter og barer

Vær opmærksom på, at alle barer, restauranter og andre serveringssteder kun må være åbne i tidsrummet 05.00-18.00, undtagen hotelrestauranter og lignende, der må holde længere åbent for indlogerede gæster. Der må højst være 4 gæster per bord, medmindre alle er fra samme husstand. Det er muligt at købe take-away frem til kl. 22.00. Efter kl. 18.00 er det dog ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i det offentlige rum. I de røde zoner, Lombardiet, Piemonte, Valle d’Aosta og Calabrien og i de orange zoner, Apulien og Sicilien, er alle barer, restauranter, isbarer og andre serveringssteder lukkede. Restauranter må fortsat udbringe mad og frem til kl. 22.00 er det er muligt at købe take-away.

 

Nedlukninger

Der er lukket ned for følgende aktiviteter i hele i Italien: træningscentre, svømmehaller, spa-steder, forlystelsesparker, skisports-faciliteter, museer, udstillinger, teatre, koncertsale, biografer, spillehaller, bingo-sale, kasinoer, diskoteker og andre dansesteder.

De professionelle sportsarrangementer, der har tilladelse til at finde sted (f.eks. fodboldkampe), skal gennemføres uden publikum. Shoppingcentre i hele Italien er lukkede i weekender og på helligdage.

 

I de røde zoner, Lombardiet, Piemonte, Valle d’Aosta og Calabrien, er alle forretninger lukkede. Undtaget er supermarkeder, købmænd, apoteker, aviskiosker, tobaksforretninger, vaskerier, frisørsaloner og barberforretninger.


Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Italien her

Flyforbindelser

Der er daglige direkte fly mellem Italien og Danmark. F.eks. flyver SAS direkte mellem København og Rom (fra december) samt København og Milano (i november og december). Ryanair flyver direkte fra København til Rom og direkte fra København til Milano, Bergamo.

Italien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

I september 2020 steg italienske forbrugeres tillid fra 101,0 til 103,4 og virksomheders forventninger steg fra 81,4 til 91,1. Forventninger til mindre arbejdsløshed steg lidt fra 1 til 1,7. Forventninger inden for fremstillingsindustrien steg fra 87 til 92 med større optimisme omkring fremtidig efterspørgsel og ordrebøger. I 2. kvartal faldt eksporten 28 pct. for det sydlige Italien og øerne, 6,6 pct. i nordvest, 23,2 i nordøst og 23,1 pct. i det centrale Italien. Læs mere her

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,2 (september 2020)
 • 53,8 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i Italien her

I september 2020 steg italienske forbrugeres tillid fra 101,0 til 103,4, hvorefter den i oktober 2020 faldt til 102,0. Fremstillingsindustriens output sted for fjerde måned i træk oktober 2020.

Den italienske fremstillingsindustri øgede sit purchasing manfuacturing index til 53,8 i oktober 2020 fra 53,2 i september 2020 og oversteg dermed forventningen om en stigning til 53,5. Bag tallene gemmer sig en udvikling over fire måneders konsekvent vækst i output fra italiensk industri siden marts 2018 og viser en tendens til øget output, ordrer og salg. Italiens eksportmarkeder trak godt op og viste også største vækst siden januar 2018. Læs mere her

Dansk eksport til Italien det kommende år

Italiens import forventes af det nationale statistikbureau ISTAT at stige med 15 pct. i 2021. Danske virksomheder vurderes til at opleve mellem 3-7 pct. eksportstigning.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Data fra april 2020 viser, at COVID-19 har og vil få stor indflydelse på Italiens import, der i 2020 vurderes at falde med 14,9 pct. ift. 2019. Ikke alle sektorer er imidlertid ramt lige hårdt. Hotel, turisme, catering og transport oplever det største fald, hvorimod fødevare- og sundhedsindustrien er mindre ramt og forventes at ville opleve det største opsving i 2021, men ud fra lavt udgangspunkt som følge af fald fra COVID-19 og dermed genopretning. Læs mere her

I marts og april faldt forbruget af fødevarer og alkohol mellem 18 og 40 pct. Oplysninger fra brancheorganisationer som Landbrug & Fødevarer indikerer, at disse fald er gået hårdt udover dansk eksport af føde- og drikkevarer.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

EU’s støttepakke til Italien lyder på samlet EUR 209 mia., heraf ca. EUR 81 mia. i direkte støtte og resten som lån. Italien vil fokusere investeringer på følgende områder: digitalisering, grøn omstilling, infrastruktur, sundhedsområdet, uddannelse og social sammenhængskraft.

Nationale italienske virksomhedsstøtteordninger vil ikke være specielt relevante for danske virksomheder, da de ofte fokuserer på lønkompensation som er rettet mod italiensk domicilerede virksomheder og ansatte. Læs mere her

Konkret er Italiens EU-stimuluspakker opdelt på følgende områder:

 1. Digitalisering, innovation og vækst
 2. Grøn omstilling og CO2-reduktion
 3. Transportinfrastruktur
 4. Sundhedssektoren
 5. Uddannelse, forskning og kultur
 6. Social sammenhængskraft og ligestilling

Bæredygtig genstart

EU's genopretningsfond vil byde på øgede eksportmuligheder for danske virksomheder. På linje med ambassaderne i Paris og Madrid mv. arbejder ambassaden i Rom med en plan for, hvordan man kan hjælpe danske virksomheder med at positionere sig ift. at få andel i de italienske investeringer fra EU's genopretningsfond – primært med fokus på grøn omstilling. Italien forventer at spille sine prioriteter ind til EU-Kommissionen medio november 2020. Læs mere her

Digitalisering

Italien rangeres som nr. 25 i EU's Digital Economy and Socitey Index (DESI). Italien scorer højt på 5G-parathed og meget lavt på digitalisering og human skills. 

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Alliancer inden for grøn energi, vandforsyning, grøn mode, affaldshåndtering, sundhed, økologiske fødevarer er under udvikling i samarbejde med DI – bl.a. vedr. 6 uofficielle eksportfremstød arrangeret som webinars. Datoer for webinars med DI ligger ikke helt fast, men interesserede kan kontakte ambassaden i Rom eller DI for nærmere info.

Dertil kommer tiltag under overskriften Rom som som klimafrontpost - Green Front Post Embassy.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder generelt inden for den grønne omstilling f.eks. renovering af bygninger, grøn energi og digitalisering.

 • Renovering af bygninger med dansk know-how
 • Grøn energi (f.eks. sol, geotermisk, bioanlæg, vind på land)
 • Grøn mode og design
 • Fødevarer (inkl. madspild og emballage)

Større projekter i udbud

Italien har vedtaget lov om implementering af auktioner for investeringer i sol og grøn energi, som er godkendt af EU-Kommissionen. Samlet vil der komme 2-3 udbudsrunder i 2021, og i alt skal der investeres i 4.8 GW. Vestas har f.eks. i oktober 2020 vundet udbud til værdi af 3.5 mia. kr. Og generelt gælder EU's indre marked for udbud og auktioner. Læs mere her

Trade Council i Italien

TC har flere større enkeltstående projekter med danske virksomheder inden for energi, miljø, sundhed og design. Projekterne fokuserer generelt på at øge markedsandele eller komme ind på det italienske marked som ny aktør.

TC Italy har i løbet af sommeren og efteråret på trods af COVID-19 hjulpet en række danske virksomheder med aktiviteter på det italienske marked. En større opgave er for en stor dansk virksomhed, der vil ind på markedet for sol, vind og bio. En anden kontrakt er med en dansk SMV inden for opbevaring af grøn energi. Et tredje eksempel er en dansk SMV inden for design, som vil diversificere sin nuværende leverandørkæde til at omfatte ”nearsourcing” fra Italien.

Derudover er der gjort flittig brug af instrumenter så som uofficielle eksportfremstød som grundlag for senere eksport af dansk, grøn know-how. Derudover har TC Italy et større projekt til evaluering inden for cirkulær økonomi i samarbejde mellem Danmark og Italien. Endelig er der projekter inden for grøn mode og leverandørkæder mellem Danmark og Italien.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er givet udvidet anvendelsesgrundlag til den eksisterende lønkompensationsordning, Cassa Integrazione Ordinaria, hvorved arbejdstagere påvirket af COVID-19-krisen kan søge lønkompensation for tabte arbejdstimer. Dette gælder både i tilfælde af hjemsendelse og nedsat tid. Lønkompensationsordningen kan maksimalt anvendes i ni uger i perioden fra den 23. februar til august 2020.

Selvstændige i alle sektorer og virksomhedsstørrelser kan søge om et beløb på EUR 600 om måneden.

10 milliarder euro er blevet sat af til at støtte medarbejdere, familier og virksomheder.

Der er oprettet en solidaritetsfond på EUR 4,3 milliarder, som de mest udsatte kommuner kan søge midler fra.

Udsatte familier kan søge om EUR 600 om måneden i økonomisk tilskud.

Familier med børn under 14 år kan søge økonomisk kompensation på mellem EUR 80 og 160 pr. barn afhængig af familiens indkomst og aktiver.

Yderligere information herom kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

Der kan ansøges om en økonomisk kompensation på op til 60 pct. af huslejen til selvstændige butikker og fabrikker, som også gælder hoteller, frisører og skønhedssaloner, varehuse, restauranter og barer.

Yderligere information kan findes her.

Skatteregler

Den 28. februar vedtog Italiens regering et dekret mhp. at afhjælpe de specifikke konsekvenser af COVID-19-krisen på erhvervssiden ved at reducere udgifter til at betale:  

 • Skat
 • Socialsikringsbidrag
 • Forsikringspræmier
 • Og muligvis lønninger (gennem permitteringer).

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges yderligere. 

Dertil de øvrige skattemæssige foranstaltninger indeholdt i de føromtalte økonomiske hjælpepakker fra hhv. medio marts og primo april.

Overvejelse om suspension af skatteindbetalinger for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, hvis aktiviteter og omsætning er faldet pga. COVID-19.

Yderligere information herom kan findes hos hhv. beskæftigelsesministeriet og finansministeriet

Regler for afskedigelser

Fra den 23. februar har det ikke været muligt for en arbejdsgiver at fyre sine medarbejdere, ej heller hvis begrundelsen er en anden end COVID-19-krisen. Dette tiltag forventes at vare året ud.
Yderligere information herom kan findes hos hhv beskæftigelsesministeriet og finansministeriet.

Betalingsfrister og kredit

Den 7. april annoncerede regeringen et likviditetsdekret, der skal generere likviditet på op mod 400 milliarder euro.

 • EUR 200 mia. Sikres ved at forhøje garantirammen for statsgaranterede låneordninger.
 • De øvrige EUR 200 mia. går til at øge italienske virksomheders adgang til eksportkredit. Dette ved udvidelse af den eksisterende likviditetskaution, hvormed der banes vej til nye lån for eksportstøtte.

Lempelser kan nævnes:

 • Udsættelse af terminer på lån.
 • Skattekreditter.
 • Udsættelse af frister for betaling af moms samt visse sociale bidrag.
 • Indbetaling af pensions- og socialbidrag er udsat.

Find likviditetsdekretet her.

 • Sikre udvidet adgang til garantifond for små og mellemstore virksomheder
 • Statsgarantier til at banker kan fortsætte med udlån til større virksomheder

Yderligere information herom kan desuden findes under de relevante ministerier; premierministerens kontor, finansministeriet samt ministeriet for økonomisk udvikling.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt Har du brug for eksport rådgivning i Italien?

Kontakt vores Leder af Handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!