Gå til indhold
Indonesien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Indonesien

Antallet af nye COVID-19-tilfælde i Indonesien stiger fortsat jævnt med fortsat epicenter på øen Java. Indonesien indfører i disse måneder gradvist en ”new normal”-tilstand med sociale, sundheds- og hygiejnemæssige foranstaltninger. Disse implementeres regionalt, og kan derfor variere fra provins til provins.

Indonesien er vej mod en mindre recession i 2020 (fra +5 pct. BNP-vækst i 2019 til op mod -1.5 pct. i 2020). Det betyder øget arbejdsløshed og fattigdom, stigende forbrugerpessimisme, nedgang i væksten i nøglebrancher såsom fremstillingsindustrien, byggebranchen, transport og turisme. Situationen er særlig udfordrende for landets 37 mio. SMVere, der står for 97 pct. af den samlede beskæftigelse og 60 pct. af landets BNP.

Centrale nøgletal for den indonesiske økonomi er dog fortsat sunde, og vækstudsigterne robuste de kommende år. Regeringen vedtog den 16. juni en ny økonomisk genoprettelsespakke svarende til 4,3 pct. af BNP møntet på at øge udgifterne betragteligt på såvel social- og sundhedsområdet samt at fremme erhvervsklimaet. Samtidig vil landets omfattende økonomiske reformprogram medvirke til at sikre dynamik og vækst fremover. Der forventes BNP-vækst på knap 5 pct. i 2021 og 6 pct. i 2022. En stor reformpakke vedtaget d. 5. oktober 2020 indebærer bl.a. lempelser af rigide arbejdstagerrettigheder, offentligt bureaukrati, procedurer og godkendelser, forbedringer af investerings- og virksomhedsklimaet, samt skatteincitamenter. Der er tale om reformambitioner, der vil kunne lette forretningsklimaet i Indonesien betydeligt for udenlandske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Indonesien?

Den planlagte støtteordning fra Finansministeriet er implementeret gennem forordning nr. 23/2020, og derefter fornyet ved forordning nr. 43/2020. Regeringen uddeler i alt USD 8,67 mia. i skatteincitamenter for virksomheder som en del af det nationale økonomiske genopretningsprogram. Læs mere på det indonesiske finansministeriums hjemmeside.

Danske virksomheder kan ansøge, såfremt de er registret med en permanent virksomhed i Indonesien (Badan Usaha Tetap) og/eller falder under MSME'-kravet (mikro-, små- og mellemstore virksomheder) eller kooperativer.

Regeringen har udstedt forordning nr. 29/2020 om indkomstskattefaciliteter i bestræbelserne på at afbøde de økonomiske effekter af COVID-19. Forordningen fastsætter, at enhver person eller virksomhed, der hjælper i bestræbelserne på at afbøde COVID-19 er berettiget til skattelettelser, hvis aktiviteterne omfatter fremstilling af medicinsk udstyr og / eller COVID-19-værnemidler og / eller tilbagekøber aktier fra aktionærer for at stabilisere aktiemarkedet. Denne forordning trådte i kraft den 10. juni 2020. Læs yderligere herom i denne briefing.

covid-19 i indonesien

Sundhedssituation

Antallet af nye COVID-19-tilfælde i Indonesien har ligget på mellem 3500-4500 dagligt de sidste måneder. Der er stadig kapacitet på hospitalerne i de større byer, hvor der særligt i Jakarta er gjort en indsats for at øge kapaciteten. Indonesien har gradvist indført en ”new normal”-tilstand med sociale, sundheds- og hygiejnemæssige foranstaltninger. Disse implementeres regionalt og kan derfor variere fra provins til provins. Genåbningen er dog blevet kritiseret for at være for omfattende ift. landets smittetal og meget lave testrater.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indonesien tillader indrejse for forretningsfolk. Indrejse kræver visa, en sponsor samt finansiel garanti. Der indføres ligeledes eVisa, som er et nyt system, hvor man ansøger online.

Der kan søges visum, hvis man er forretningsrejsende og falder under disse kategorier:

 • i tilfælde af en nødssituation og vigtigt arbejde
 • hvis man skal til forretningsmøde
 • hvis man skal indkøbe varer
 • hvis man skal på prøvetid som udenlandsarbejder
 • hvis man skal yde humanitær bistand
 • hvis man skal mønstre på et skib

Yderligere skal man også være i besiddelse af et sundhedscertifikat på engelsk, hvoraf det fremgår, at der er foretaget en negativ COVID-19 PCR-test. Testen skal være foretaget senest 7 dage før ankomst. Hvis man ankommer uden en negativ COVID-19 PCR-test, er det et krav, at man får taget en test ved ankomst. Man vil her blive sat i karantæne i faciliteter udpeget af myndighederne. Man skal ydermere downloade den indonesiske sundhedsapp eHAC, og udfylde onlineformularen. En udfyldt online formular skal fremvises til myndighederne ved ankomsten til Indonesien.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Der er intet nationalt forsamlingsforbud, men lokalmyndighederne har indført restriktioner, der varierer fra provins til provins. Retningslinjerne er lokale. Se mere på den nationale hjemmeside for COVID-19 og BNPB (indonesiske beredskabsstyrelse), der har det overordnede ansvar, hvoraf fremgår, hvilke regioner, der har sociale restriktioner.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Der er regelmæssige afgange med flere flyselskaber, herunder Qatar Airways, KLM, Garuda Indonesia, Emirates, Etihad samt Cathay Pacific. Tjek frekvensen på flyselskabernes hjemmesider. Qatar Airways har indtil nu fløjet igennem hele COVID-19-perioden.

Indonesien i lyset af covid-19

Erhvervsklima

I juni blev en ny økonomisk genoprettelsespakke svarende til 4,3 pct. af BNP vedtaget. Pakken er møntet på at øge udgifterne betragteligt på social- og sundhedsområdet samt fremme erhvervsklimaet. Samtidig vil en genoptagelse af landets omfattende reformprogram medvirke til at sikre landets vækst fremover, herunder forventelige vækstrater på knap 5 pct. i 2021 og 6 pct. i 2022.

Den 5. oktober blev et nyt vidtforgrenet lovkompleks vedtaget. Den har især til formål at tiltrække flere udenlandske investeringer ved at lempe Indonesiens arbejdstagerlovgivning samt mindske bureaukratiet blandt andet ved at simplificere og centralisere forretningstilladelser, harmonisere regionale skatter, bekæmpe overlappende reguleringer og forbedre mulighederne for opkøb af land. Derudover er der udsigt til mere fleksibilitet i forhold til arbejdstid, orlov og mindsteløn samt åbning for udenlandske investeringer i en række nye sektorer. Den endelige lov er mindre ambitiøs end det oprindelige udkast, men vurderingen er, at loven er en historisk forbedring af investerings- og forretningsklimaet i Indonesien, som vil få stor betydning.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,8 (august 2020)

Læs mere om PMI i Indonesien her

I 3. kvartal faldt væksten med 3,49 pct. (mod fald på 5,3 pct. i 2. kvartal). Indonesiens regering forudser, at det endelig resultat for 2020 vil være et fald i BNP på mellem -0,3 og -1,7 (IMF: -1,5 pct.). Indonesien står således i en bedre situation end resten af regionen med gennemsnitligt vækstfald på -4 pct. vækst i 2020. Dette afspejler både landets lang mindre restriktive tilgang til pandemien, men også at 60 pct. af Indonesiens økonomi er funderet på indenlandsk forbrug. Arbejdsløsheden er steget fra omkring 5 pct. i 2019 til 7 pct. i 2020, og regeringen forudser, at den kan stige til 9 pct. næste år. I 3. kvartal faldt eksporten med 10,3 pct., mens importen faldt med 21,9 pct.. I 3. kvartal steg FDI med 1 pct. sammenlignet med samme periode i 2019, hvilket skal ses ift. fald på henholdsvis 9,2 og 6,9 pct. i første og andet kvartal.

Dansk eksport til Indonesien det kommende år

Den lokale købekraft samt de nationale investeringer forventes ikke at stige for alvor før 2021. Det vurderes, at den danske eksport særligt mht. udstyrsleverancer til produktionsindustrien må forventes at kunne falde, hvorimod leverancer til bl.a. sundheds- og fødevaresektoren forventes at forblive på samme niveau med mulighed for en stigning i eksporten.

Handelssituation

Handelshindringer

Der er ikke implementeret handelsbarrierer på grund af COVID-19. Tværtimod har Indonesien løsnet op for tidligere restriktioner.

Der henvises til EU's monitorering af handelsbarrierer globalt (EU Market Access Database). I senest rapport for 2019 er Indonesien fortsat i toppen over de lande, som har flest restriktioner i forbindelse med eksport og investeringer fra EU næst efter Kina og Rusland.

Importbarrierer omfatter en række konkrete områder, herunder import af alkohol. Der er stigende fokus i landet på styrkelse af lokal produktion og værdiskabelse, hvilket i stor grad også gør sig gældende ift. kravet til udenlandske eksportører og investorer.

EU forhandler pt. om en frihandelsaftale med Indonesien (CEPA). Lande såsom Australien og New Zealand har indgået handelsaftaler med Indonesien, hvilket giver konkurrencefordel for produkter fra disse lande uden importafgifter.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Turisme-, transport- og HORECA-sektoren er blevet hårdest ramt. Detailsektoren er fortsat faldet som følge af reduktion i købekraften og lukning af mange shopping centre.

Landbrugssektoren er gradvist kommet sig, efterhånden som den almindelige forsyningskæde er blevet genoprettet. Produktionssektoren, F&B og eksportorienterede industrier har været i stand til at overleve. IT- og e-handelssektoren er ligeledes vokset. Regeringen har lettet importen af COVID-19-relateret udstyr, og flere tekstilvirksomheder har omstruktureret deres produktion til produktion af masker og PPE udstyr. Klik her for mere information. 

Frihandelsaftale med EU

Forhandlingerne om en frihandelsaftale (CEPA) er fortsat i gang, og der udtrykkes håb om øget hastighed i forhandlingerne i den kommende tid. Klik her for mere information.

Danmarks største eksportmarkeder

Maskiner og elektronik (eksportandel 44,5 pct.)
Efter at være blevet hæmmet i begyndelsen på grund af afbrydelse af forsyningskæden har elektronikindustrien genvundet kontrollen. Purchasing Manager's Index i november 2020 viser et niveau på 44,9 pct. Væksten i 3. kvartal var -10,8 pct.

Kemiske produkter (eksportandel 18,2 pct.)
Relateret produkter til personlig hygiejne, Fast Moving Consumer Good (FMCG), generelle kemikalier har oplevet en stigning i produktionen på grund af øget lokal efterspørgsel siden pandemien. Der er i øvrigt sket et produktionsskift, hvor f.eks. kosmetikproducenter har skiftet til produktion af desinfektionsmidler. Det indonesiske industriministerium forventer, at den kemiske sektors vækst er på 0,40 pct. i 2020. I 3. kvartal var væksten -10,75 pct.

Dyrefoder (eksportandel 9,8 pct.)
Der er set et fald i salget af foderingredienser, dvs. vitaminer og mineraler. Dette fald skyldes faldende efterspørgsel efter husdyr grundet faldet i indkomst og købekraft i landdistrikterne.

Søtransport (eksportandel 7,2 pct.)
Et fald på 29,98 pct. i 3. kvartal 2020 ift. 3. kvartal i 2019. Primært på grund af rejsebegrænsning og midlertidig lukning af nogle af de store havne.

Fødevarer (eksportandel 7,1 pct.)
I 2. kvartal 2020 steg fødevareindustrien med 0,22 pct. sammenlignet med 2. kvartal 2019 med en stor stigning i antallet af kaffe-, nudler og forarbejdede fiskevarer. Den opadgående tendens forventes at blive 3 pct. højere sammenlignet med 2019 til dato.

Danmarks største importmarkeder

Forbrugsvarer (importandel 72,9 pct.)
Efterspørgslen efter FMCG er steget under pandemien, hvor forbrugerne nu bl.a. efterspørger sunde og friske produkter i højere grad. Traditionelle salgskanaler har ændret sig i retning af e-commerce. Markedsværdien for e-commerce forventes at nå 40 mia. USD i indeværende år, hovedsageligt drevet af forbruget i detailhandlen. Under COVID-19 har mange forbrugere gjort brug for online shopping mulighederne og antal brugere er steget fra 75 mio. brugere før COVID-19 til 85 mio.
 
Vegetabilske produkter (importandel 34,9 pct.)
Produktionen har været stærkt påvirket af pandemien. Den indenlandske efterspørgsel efter økologiske grønsager steg med 300 pct., hovedsageligt i byområderne. Samlet set steg grønsagssektoren med 16,4 pct. i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. 
 
Fodtøj (importandel 20,8 pct.)
Salget i detailfodtøjsindustrien er kun nået op på 50-75 % ift. salget før pandemien. Produktionen inden for den nationale skotøjsindustri er under 40 pct. 
 
Mellemprodukter (importandel 15,3 pct.)
Fremstillingssektoren som helhed faldt med 2 pct. i andet kvartal 2020 men er steget til 5,2 pct. i 3. kvartal. Regeringen er stærkt indstillet på at øge den lokale råvareforsyning.
 
Transport (importandel 11 pct.)

økonomisk genstart

Hjælpepakker

1) Finansministeriets (MoF) forordning nr. 143 / PMK. 03 / 2020 om indkomstskattemuligheder for lægemiddelvirksomheder til at give afkald på merværdiafgift for komponenter, varer og tjenester relateret til bekæmpelse af pandemien.

2) MoF Reg nr. 136 / PMK.02 / 2020 om elektriske taksttilskud fra det statslige elselskab (PT PLN) til kunder i industrien, erhvervslivet og den sociale sektor

3) MoF Reg nr. 134 / PMK.010 / 2020 om offentlige afgifter for varer og materialer, der importeres til levering af varer eller tjenester af visse industrisektorer, der er berørt af pandemien

4) Lønstilskudsprogram, hvor arbejdstagere betaler mindre end 5 mio. IDR (ca. USD 340) pr. måned, modtager 2,4 mio. IDR for omkring 15,7 millioner indonesiske medarbejdere er berettigede til tilskuddet.

5) MoF Reg No. 110 / PMK.03 / 2020 for at øge rabatten i artikel 25 indkomstskat fra 30 til 50 pct. for skatteydere, der udfører aktiviteter inden for 1.013 specifikke forretningsområder, virksomheder, der modtager importfaciliteter til eksportformål, samt som virksomheder i obligationszoner.

6) Kreditprogram for arbejdskraftsintensive virksomheder, der er ramt af pandemien, selvom kun virksomheder med mere end 300 ansatte og en højmultiplikatoreffekt er berettigede inden for sektorerne turisme, bilindustrien, tekstiler, fodtøj, elektronik, møbler og papir.

7) Gratis udstedelse af ”Certificate of Origin” (SKA) for alle eksportører fra Indonesien gælder i perioden 10. oktober til og med 31. december 2020.

8) Reduktion af ”general corporate income tax” fra 25 pct. i 2020 til 22 pct. i 2021 og 2022.

EU's støtteordninger

EU har mobiliseret en "Team Europe" økonomisk pakke til en værdi af mere end EUR 800 mio. for at hjælpe ASEAN-regionen og dets medlemslande med at tackle den øjeblikkelige sundhedskrise og styrke sundheds-, vand- og sanitetssystemer samt reducere de socioøkonomiske virkninger af krisen. Klik her for mere information.

Indonesiske støtteordninger

1) Støtteordning hvor der gives afkald på merværdiafgiften for lægemiddelvirksomheder, der leverer og producerer varer/komponenter og tjenesteydelser til bekæmpelse af COVID-19.

2) Støtteordning hvor det statsejet indonesiske energiselskab PLN tilbyder tilskud til industrivirksomheder, virksomheder generelt samt den sociale sektor.

3) Regulering omkring offentlige afgifter på varer og materiel, der importeres inden for nærmere bestemte sektorer (se link), som er berørt direkte af COVID-19.

4) Løntilskudsprogram fra Beskæftigelsesministeriet, hvor lønmodtager med en løn under 5 mio. IDR per måned (ca. 340 USD) og som er medlem af BPJS (indonesisk sundhedsforsikring) vil modtage et éngangskontantbeløb på 2,4 mio. IDR (ca. 163 USD). Godt 15,7 mio. indonesiske lønmodtagere er berettiget til denne tilskud.

5) Støtteordning med formålet at øge nedslaget i indkomstskatten fra 30 til 50 pct. for skatteydere, der driver forretning inden for et af 1.013 specifikt udpeget forretningsområder samt virksomheder der er fritaget fra importtold med henblik på eksport af varer samt virksomheder i frihavne.

6) Kreditprogram for arbejdskraftsintensive virksomheder, der er ramt af pandemien. Inden for turisme-, bil-, tekstil-, fodtøj-, elektronik-, møbel- og papirindustrien er det kun virksomheder med mere end 300 ansatte og virksomheder der er berettigede.

Bæredygtig genstart

Den indonesiske regering har indført flere stimuli-pakker, som skal genstarte forbruget og holde hånden under de indonesiske virksomheder, senest en større hjælpepakke i juni, som svarer til 4,3 pct. af BNP. På nuværende tidspunkt er kun lidt over 40 pct. heraf blevet udbetalt, hvilket er med til at sænke genoprettelsen af den økonomiske vækst. Udgifterne til COVID-19 har desuden ført til et forventet underskud i statsbudgettet på 6,3 pct. i 2020 samt et planlagt underskud på 5,5 pct. i 2021. Det forventes, at især offentlige investeringer i infrastrukturen vil øges markant i 2021.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Jakarta er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Indonesien har stor fokus på vigtigheden af at sikre en større dækning, datakapacitet og adgang til internetforbindelse til særligt de mere tyndt befolkede områder. Store investeringer i etablering af et nationalt ”fibre backbones” er sket over de sidste par år, men landet står over for en kommende udbygning af dette netværk for at sikre endnu større dækning. Dækningsgraden er i dag 64 pct., hvilket er betydeligt lavere end de andre lande i regionen og er derved også en udfordring ift. sikringen af den digitale konkurrenceevne. Brugen af e-commerce samt efterspørgslen efter digitale løsninger er steget betydeligt.

Handelsmuligheder i dag

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der voksende muligheder inden for infrastruktur, hvor regeringen er klar med støtte til større projekter. Herunder nye betalingsmotorveje på øerne Sumatra og Sulawesi samt anlæggelsen af 30.000 hektar landbrugsland (kaldes Food Estates) i central Kalimantan. Deril muligheder inden for kommunal spildevandshåndtering på Java og generel fremme af udbygning af infrastruktur til andre øer uden for Java.

Nye muligheder på sektorniveau

 • Energisektoren (herunder energieffektivitet og vedvarende samt alternativ energi)
 • Sundhed
 • Affaldshåndtering og cirkulær økonomi
 • Fødevarer (herunder fødevaresikkerhed)
 • ICT og Infrastruktur (broer, veje, lufthavne etc.)
 • Maritim sektor

Større projekter i udbud

Ambassaden følger løbende udviklingen i en række sektorer mht. muligheden for at bringe danske løsninger i spil i forbindelse med grøn omstilling i landet. Grundet COVID-19 er flere af de store nationale infrastrukturprojekter midlertidigt sat i bero.

For at komme i betragtning til at kunne byde på de store udbud skal udenlandske virksomheder være registreret på en liste over prækvalificerede selskaber. Processen herfor er ikke altid klar. Ambassadens sektorrådgivere arbejder målrettet herpå for at skabe muligheder for danske virksomheder.

Jointed Action Plan 2017 - 2020

Eksisterende handlingsplan under det Strategisk Partnerskabsaftale mellem Danmark og Indonesien fra 2017-2020, der dækker følgende kommercielle områder : Forsvar, Sundhed, Landbrug og Fødevarer, Energi, Miljø, Kreativ Industri, Uddannelse, Transport og det Maritime. På nuværende tidspunkt er over 90 pct. af de konkrete målsætninger i planen opnået, og dermed har planen vist sig som et succesfyldt styringsværktøj for det bilaterale samarbejde.

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde

Der er myndighedssamarbejde indenfor energi med fokus på alternativ energi og energieffektivitet, ét om miljø med fokus på affaldshåndtering og cirkulær økonomi samt indenfor fødevarer med fokus på økologisk mælk.

Jointed Action Plan 2020 - 2023

Den tidligere handlingsplan forventes videreført fra 2021 i en ny version, der dækker følgende kommercielle områder: Sundhed, det Maritime, Forsvar, Transport, Infrastruktur, Energi, Miljø, Landbrug og Fødevarer, kreativ økonomi, Uddannelse og Turisme. Den nye handlingsplan tager udgangspunkt i FNs bæredygtighedsmål og fastsætter en række emner inden for nye og eksisterende samarbejdsområder, hvor der planlægges konkrete aktiviteter mellem indonesiske og danske myndigheder, herunder med involvering af den private sektor, når det giver mening. Planen forhandles i øjeblikket og forventes officielt vedtaget senest i starten af 2021.

Forsvar
På forsvarsområdet er der især fokus på at fremme samarbejde indenfor forsvarsindustrien, herunder særligt når det kommer til flådeområdet.

Sundhed
På sundhedsområdet skal der udvikles en nye handlingsplan, som især har fokus på NCD, telemedicin, e-health og udveksling af COVID19 erfaringer.

Maritim sektor
Når det kommer til det maritime område, er der ambitioner om at styrke samarbejde med fokus på ocean governance, marine spatial planning, green shipping og ocean debris, herunder ved besøgsudveksling, træning, seminarer mm.

Transport og infrastruktur
Når det gælder transport og infrastruktur vil der blive indført et nyt bilateralt forum, som skal planlægge yderligere aktiviteter inden for emner som grøn transport, offentlig-private partnerskaber og essentiel infrastruktur. Derudover er der fokus på bæredygtig byudvikling, offentlige transport, miljøvurderinger samt samarbejde omkring Indonesiens planer om en nye hovedstad, herunder også med fokus på at fremme offentlig-private partnerskaber.

Energi
På energiområdet lægges der vægt på at styrke det eksisterende samarbejde med fokus på energiplanlægning, integration af vedvarende energi og energi effektivisereringer, herunder med henblik på at mindske Indonesiens udledninger og forbedre rammerne for investering i grøn energi. Der planlægges mange aktiviteter herunder besøg, seminarer, studier og træning/kapacitetsopbygning.

Miljø
På miljøområdet er der ligeledes fokus på at styrke og videreføre det eksisterende samarbejde inden for cirkulær økonomi og bæredygtig affaldshåndtering blandt andet gennem samarbejde i forhold til planlægning, politikudvikling, finansiering, innovation samt indsatsen for at øge ansvaret hos producenterne. Initiativerne forgår både på national og lokal plan og har fokus på multi-stakeholder engagement.

Fødevarer og landbrug
I den nye handlingsplan er der en markant styrket indsats på fødevarer-området, fordi ambassaden har fået en sektorrådgiver tilknyttet, som især har fokus på udbredelsen af økologisk mælkeproduktion, hvor der er planlagt en række aktiviteter.

Kreativ økonomi
Inden for kreativ økonomi lægger handlingsplanen især vægt på implementeringen af den eksisterende MoU, herunder samarbejde indenfor e-sport of bæredygtigt design.

Trade Council i Indonesien

Ambassaden kan på tværs af sektorerne hjælpe med opgaver indenfor GPA, dvs. etablering og kontakt til lokale myndigheder, både på højt niveau samt mere operationelt niveau. Dette gælder både provinsregeringerne samt den indonesiske regering.

Der tilbydes rådgivning og services indenfor:

 • Identificering og monitorering af udbud og tenders.
 • Partnersøgninger og Matchmaking – identificering af potentielle lokale partnere, udarbejdelse af mødeprogram samt deltagelse.
 • Markedsrapporter – udarbejdelse af sektorrapporter eller/analyser.
 • Events og Workshops – arrangering og afholdelse af events.
 • Delegationsbesøg, både til Indonesien, men også af indonesiske delegationer til Danmark.
 • Generelt eksportfremmearbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er ingen generel, direkte tilskudskompensation, men enkelte delprogrammer.

En ny forordning fra Finansministeriet (86/PMK.03/2020) gyldig fra 16. juli 2020 har udvidet tilskuddet, herunder til medarbejdere. Ifølge art. 21 for indkomstskat, kan arbejdstagere i virksomheder, der arbejder inden for et af 1.189 specifikke industriområder med særlige eksport-importfaciliteter, samt i virksomheder i toldområder få statsligt finansierede indkomstskattefaciliteter (DTP). Det betyder, at medarbejdere i disse sektorer, der har en fast indkomst og en årsindkomst på højst 200 mio. IDR, kan opnå yderligere direkte indkomst i form kontantbetalinger via arbejdsgiveren. Klik her for at læse mere 

Det indonesiske arbejdsministerium gennemfører kompetence- og produktivitetsbaseret uddannelse gennem COVID-19 Work Training Center (BLK)-programmet for personer, der er blevet afskediget og har et Kartu Pra Kerja (Pre-Employment Card). Ministeriet tilbyder desuden hjælp (information, høring og klagetjeneste) til arbejdstagere.

Regeringen har endvidere planer om at give månedlige tilskud til registrerede personer i Social Security System (BPJS Ketenagakerjaan) for at fremme købekraft i middelklassen. Indtil videre er gennemførelsen og reglerne stadig i færdiggørelsesfasen.

Ministeren for Arbejdsstyrke har udsendt cirkulære 04/2020 om Arbejderbeskyttelse og kontinuitet i erhvervslivet i forbindelse med forebyggelse og kontrol af COVID-19 med appel til guvernørerne om at gennemføre foranstaltninger på arbejdspladsen og beskytte lønninger for arbejdstagere, der er berørt i deres respektive provinser. Der ydes lånemuligheder til virksomheder for udbetaling af den årlige, lovfæstede Idul-Fitr bonus (også kaldet 13. månedsløn), som i år udbetaltes med april eller maj måneds lønninger.

Kompensation for faste udgifter

Der er ingen direkte tilskudskompensation. Kompensationerne gives i form af skatteincitamenter:

 • Art. 21 om indkomstskattedækning
 • Art. 2 om fritagelse for importafgift
 • Art. 25 om nedsættelse af afdrag på indkomstskatter
 • Lempelse af momsrefusioner
 • Nedsættelse af selskabsskatten med 3 pct.
 • Indførelse af graduerede subsidier til elektricitetsomkostninger

Læs mere på det indonesiske finansministeriums hjemmeside

Skatteregler

Der er indført lempede skatteregler med effekt fra april 2020. Læs mere på det indonesiske finansministeriums hjemmeside

Den indonesiske regering har forlænget perioden til december 2020 (fra tidligere september 2020), jf. Presidential Regulation (Perpres) nr. 72/2020. Ifølge forordning nr. 86/PMK.03/2020 fra Finansministeriet om skatteincitamenter for skatteydere, der er berørt af COVID-19, er skatteydere, der arbejder inden for 1.189 kategorier af industrier og virksomheder, der opnår importfaciliteter til eksportformål, berettiget til artikel 21-incitamenter i indkomstskat (PPh), jf. ovenfor.  

Forordningen udvider også importafgiftfritagelse (artikel 22) for selskaber i særlige industrizoner, samt incitamenter til mulig ratebetaling for skatteydere, der beskæftiger sig med en af 1.013 specifikke industrielle områder (artikel 25, indkomstskatteloven). Der åbnes desuden for andre typer industriområder, der nu har ret til skatteincitamenter, herunder skovbrugssektoren, detailsektoren, tjenesteydelser, drikkevandssektoren, søtransport, sektoren for forarbejdning af frugt og grøntsager, sektoren for finansielle tjenesteydelser mv. Klik her for mere information 

Præsidentens kontor har udstedt president Regulation (Perpres) Nr. 72/2020 om forordningen også effektivt forlænger perioden for indkomstskat incitamenter til december 2020 fra september 2020, blandt andre bestemmelser, ifølge Finansministeriet.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelse af personale. Generelt henvises stadig til lov 13/2003 om arbejdskraft. Et nyligt "arbejdsstyrke cirkulære" 04/2020 regulerer kun, at virksomheden skal betale fuld løn for personale, hvis helbred er påvirket af Covid-19 (enten med sagsstatus 'under overvågning' eller 'positiv').

Betalingsfrister og kredit

Der er indført mere lempelige bestemmelser ift. betalingsfrister og kredit. Den finansielle myndighed, OJK, har løsnet bestemmelsen on kreditbetalingsforpligtelser for bank- og multifinansieringsselskaberne via regel 11/2020 og vil være i kraft frem til 31. marts 2020. Der er forlydende rygter om forlængelse af denne periode.

Den omstrukturerede kredit kan bestemmes, hvis debitor er påvirket af COVID-19. Kredit- og finansieringsomstrukturering gennemføres i overensstemmelse med OJK-reglerne for vurderinger af aktiver, blandt andet af:

 • Lavere renter
 • Forlængelse af tidsperioden
 • Reduktion af hovedrestancer
 • Reduktion af restancer på renter
 • Tilføjelse af kredit / finansieringsfaciliteter, og/eller
 • Kredit-/finansieringskonvertering til midlertidig kapitalandel

Læs mere på myndigheden OJK’s hjemmeside

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i indonesien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

  Har du brug for eksport rådgivning i Frankrig?

  Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

  Loading...