Gå til indhold
Indien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Indien

De fleste sociale og økonomiske aktiviteter er begyndt at vende tilbage til normalen efter COVID-19. Bl.a. det grønne strategiske partnerskab har skabt plads til, at danske virksomheders produkter og dansk ekspertise kan eksporteres til Indien. 

Det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien, som blev lanceret af de to landes præmiereministre i 2020, har skabt stærke bilaterale forbindelser. Dette blev ikke mindst understreget af præmiereminister Mette Frederiksens besøg til Indien i oktober 2021 og af præmiereminister Modis besøg til Danmark i maj 2022, hvor også det andet indisk-nordisk topmøde blev afholdt i København.

Som præmiereminister Modi udtalte ved lancering af det grønne strategiske partnerskab: ”Denmark has the skills and India has the scale”, hvilket billedligt indkapsler mulighederne for danske virksomheder på det indiske marked.

Genåbningen af det indiske samfund, stigende vaccinationsrater og stærkere global efterspørgsel på især mad, tøj, lægemidler og ingeniørvarer har været med til at få den indiske økonomi tilbage på sporet. Mens Indiens BNP oplevede et fald på ca. 6,6 pct. i FY21 (1. april 2020 til 31. marts 2021), så steg BNP-væksten med 8,7 pct. i FY22. I FY23 forventes en stigning på 7,4 pct. i BNP.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Indien?

Indiske støtteordninger er rettet mod indiske virksomheder, særligt start-ups. Den danske ambassade i New Delhi er ikke bekendt med støtteordninger af relevans for danske virksomheder.

covid-19 i indien

Sundhedssituation

Pr. 16. august 2022 er det samlede antal smittede og døde siden pandemiens start til henholdsvis ca. 44,2 mio. og 527.000.

Antallet af aktive tilfælde af COVID-19 er på ca. 105.000 tilfælde (pr. 16. august 2022). Dødsraten har igennem hele pandemien ligget lavt (pr. 16. august 2022 er den på 1,19 pct. af de smittede). Selvom de samlede tal synes høje, må de sammenholdes med landets store befolkning på knap 1,4 mia.

Der er i alt gennemført ca. 8,8 milliarder tests (pr. 16. august 2022). 

Indien indledte den 16. januar 2021 sit nationale vaccinationsprogram. Der er pr. 16. august 2022 i alt administreret ca. 2 milliarder doser. Det betyder, at 94 pct. af den vaccinationsberettigede del af den indiske befolkning har modtaget første vaccine, mens 86,8 pct. har modtaget 2. vaccine.

Du kan finde et overblik over de seneste tal her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder en række indrejseregler for rejsende fra Danmark til Indien. Der er løbende opdateringer på ambassadens hjemmeside, som du kan finde her.

Der gælder en række indrejseregler for rejsende fra Danmark til Indien.

Restriktioner

Der er ikke nationalt udgangsforbud, men der kan være lokale forhold (på by og delstatsniveau), der fastsætter forskellige retningslinjer. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Du kan læse mere om visumregler og rejserestriktioner i Indien på den indiske regerings hjemmeside. Det kan være, at regeringens  hjemmesider ikke er opdateret til dato, så det er altid en god ide at tjekke selve delstatens Twitter-side, hvor de er mere aktive. 

 

Flyforbindelser

Der er i øjeblikket ingen direkte flyforbindelse mellem Danmark og Indien. Der er dog ingen restriktioner på flyvninger til Indien og en række internationale flyselskaber flyver til Indien.

økonomien i indien i lyset af covid-19

Erhvervsklima

Trods to COVID-19 nedlukninger i FY22 (1. april 2021 til 31. marts 2022) så var BNP-væksten i denne periode på 8,7 pct., hvilket var markant højere end væksten på minus 6,6 pct. i samme periode i FY21. Privat forbrug og investeringer er stødt stigende, og væksten i BNP drives især af eksport. Den indiske økonomi har været i stand til at komme hurtigt ovenpå, hvilket bl.a. skyldes en stigning i produktionen inden for især produktionssektoren (fx tøj, mekaniske- og elektroniske komponenter) i takt med at flere virksomheder leder efter produktionsmuligheder i Indien, hvilket længe har været regeringens fokusområde. Læs mere her. Det kan nævnes, at forbrugertillid er steget det seneste år i takt med: at den økonomiske situation er blevet forbedret; arbejdsløsheden er faldet; og folks indkomst er steget. Læs mere om forbrugertillid i Indien her

For FY23 forventes en stigning på 7,4 pct. i BNP. Læs mere her. Stigende råvarepriser, stigende inflation, forsyningsmangel og skiftende geopolitiske realiteter tynger dog vækstudsigterne. På den anden side kan globale virksomheders ønske om at diversificere sine forsyningskæder være til Indiens fordel. Læs mere her

I 2020 lancerede Indien kampagnen 'Self-Reliant India', der forsøger at tiltrække udenlandske investeringer, sænke arbejdsløsheden og øge lokal produktion.

Regeringen har prioriteret infrastruktur investeringer de seneste år. Investeringer inden for bl.a. vand-, energi- og transportsektoren har ligget højere end forventet. 

På trods af pandemien er arbejdsløsheden i Indien i dag på samme niveau i forhold til tiden lige før pandemien, omend den stadig er på et højt niveau.

Der er over 200 aktive danske virksomheder i Indien, som sammenlagt beskæftiger mere end 200.000 mennesker. Det gør Indien til det land i verden, hvor danske virksomheder beskæftiger flest ud over Danmark. 

 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 54,0 (januar 2022)
 • 54,9 (februar 2022)
 • 54,0 (marts 2022)
 • 54,7 (april 2022)
 • 54,6 (maj 2022)
 • 53,9 (juni 2022)
 • 56,4 (juli 2022)

Læs mere Indiens PMI her.

Forbrugertillid i Indien

 • 57,7 point (september 2021)
 • 62,3 point (november 2021)
 • 64,4 point (januar 2022)
 • 71,7 point (marts 2022)
 • 76 point (maj 2022)

Læs mere om forbrugertillid i Indien her.

Dansk eksport til Indien

Det indiske marked er et attraktivt marked for danske virksomheder. Eksport af danske varer til Indien steg med 29 pct. i 2021 ift. 2020. I de første 5 måneder af 2022 er dansk eksport af varer til Indien steget med 38,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Se mere her.

Der forventes et stort potentiale for dansk eksport til Indien på baggrund af det stærke bilaterale forhold mellem de to lande. Du kan læse mere om det her

Arbejdsløshedstal

 •  6,56 pct. (januar 2022)
 • 8,11 pct. (februar 2022)
 • 7,57 pct. (marts 2022)
 • 7,83 pct. (april 2022)
 • 7,12 pct. (maj 2022)
 • 7,80 pct. (juni 2022)
 • 6,80 pct. (juli 2022)

Du kan læse mere om arbejdsløshedstallene i Indien her

Frihandelsaftale med EU

Der er pt. ingen frihandelsaftale mellem EU og Indien. 

I 2021 besluttede EU og Indien at genoptage forhandlingerne om en frihandelsaftale, som havde været sat i bero siden 2013. Desuden blev det besluttet at indlede forhandlinger om en investeringsbeskyttelsesaftale og en aftale om geografiske indikatorer. Første forhandlingsrunde foregik i New Delhi i slutningen af juni. 

Det overordnede mål for forhandlingerne vil være at maksimere det betydelige handels- og investeringspotentiale mellem EU, herunder Danmark, og Indien. Liberalisering af handel og investeringer vil skabe betydelige muligheder for vækst, også på områder, der går ud over handel med varer, især tjenesteydelser og digital handel, intellektuel ejendomsret og offentlige indkøb. Læs mere her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af globale hændelser på sektorniveau

Mens flere af sektorerne oplevede nedgang under COVID-19 pandemien, så stod det anderledes til for landbrugssektoren, som oplevede fremgang. Endvidere har de stigende investeringer i vaccineområdet og øget fokus på sundhedsprodukter betydet, at sundhedssektoren har oplevet vækst (dette gælder både hospitaler, men især apoteker) og ser ud til at opleve fortsat fremgang i Indien.

Krisen i Ukraine efterlader en indvirkning på den indiske økonomi og det finansielle system, hvilket har gjort, at IMF har nedsat den forventede vækst bl.a. pga. mere usikkerhed fra investorer og at det er blevet dyrere at importere olie fra Rusland. På trods af Indiens begrænset afhængighed af Rusland-Ukraine for import (2,1 pct.) og eksport (1 pct.) påvirker deres konflikt Indiens BNP-vækst. Læs mere her. Som nævnt er det dog værd at nævne, at Indiens økonomi har vist klare tegn på økonomisk genoprejsning.

Handelshindringer

Handelsbarrierer såsom høje toldsatser og tekniske handelshindringer skaber fortsat udfordringer for danske virksomheder i Indien. Handelsbetingelserne kan variere betydeligt mellem stater. Læs mere her og her.

I september 2022 udløber den nuværende udenrigshandelspolitik (”Foreign Trade Policy”), som sætter retningen for indisk import og eksport. Den nye lovgivning ventes at påvirke retningen for Indiens samhandel, men indholdet kendes endnu ikke. Læs mere her

Stimulipakker

Generelt er de indiske støtteordninger rettet mod indiske virksomheder. Ambassaden er ikke bekendt med støtteordninger af relevans for danske virksomheder. 

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

I 2020 lancerede Indiens premierminister, Narendra Modi, og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark. Partnerskabet udvider og styrker de bilaterale forbindelser og samarbejdet mellem Indien og Danmark.

Det grønne strategiske partnerskab bygger på en helhedsorienteret regeringstilgang, der involverer en række sektorer og myndigheder på begge sider. Der er blevet iværksat adskillige samarbejdsaftaler og andre fælles aktiviteter inden for en lang række sektorer: energi, miljø, fødevarer og landbrug, videnskab og innovation, skibsfart, arbejdskraftens mobilitet, intelligente byer og digitalisering.

Den 3. august 2022 godkendte regeringskabinet den seneste version af Indiens Nationally Determined Contribution (NDC). Ifølge den reviderede NDC har Indien forpligtet sig til at reducere kulstofintensiteten af sit BNP med 45 pct. inden 2030 i forhold til niveauet i 2005 og til at opnå ca. 50 pct. af sin samlede elektricitet fra ikke-fossile brændstoffer inden samme år. Den reviderede NDC tjener også som en plan for Indiens overgang til renere energikilder i årene 2021-2030.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i New Delhi er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Sektormuligheder

For danske virksomheder er der mange muligheder, da Indien er ved at bevæge sig over på grøn energi og har en ambition om at være CO2-neutral i 2070. En mere detaljeret redegørelse for mulighederne findes under afsnittet Handelsmuligheder. 

Digitalisering

Digitalisering er en integreret del af det indiske samfund, og digitale løsninger er en vigtig del af den private samt offentlige sektor. Med en voksende befolkning er der i Indien et behov for at anvende moderne teknologier og smarte løsninger relateret til grønne bygninger; transformation af transportsystemet, it-konnektivitet og digitalisering, smarte apparater og infrastruktur, der kræver et betydeligt partnerskab fra danske virksomheder med ekspertise inden for disse områder. Læs mere her

Den offentlige sektor i Indien bliver i stigende grad digitaliseret, og regeringen har de seneste år iværksat flere initiativer for at sætte fart på den offentlige digitalisering med fx introduktionen af ”Bhashini”, som skal give indere nem adgang til internettet i deres eget sprog. Læs mere her

Inden for betalings- og banksektoren har man ligeledes set en stigende digitalisering. Apps som fx Paytm og BHIM har gjort betalinger lettere og mere tilgængelige. 

Under COVID-19 har sundhedssektoren også oplevet en øget digitalisering, og der er bl.a. blevet udviklet apps til online-konsultationer og levering af medicin.

Den nye databeskyttelseslovgivning har været længe undervejs og har til formål at beskytte brugernes data, men stadig sikre virksomhedsadgang mhp. innovation. Indien ønsker et internationalt samarbejde omkring de store Tech-emner, og man ser gerne et samarbejde med Vesten. 

Handelsmuligheder

Strategiske projekter

Danmark og Indien er indgået i et Grønt Strategisk partnerskab, som der kan læses mere om under punktet ’Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder’.

Myndighedssamarbejde

Ambassaden har myndighedssamarbejde inden for fire områder: miljø (vand), byudvikling, energi og IPR, der alle indgår i det netop etablerede grønne strategiske partnerskab og som understøtter danske styrkepositioner på de fire områder. Myndighedssamarbejdet medvirker til at konsolidere og forbedre relationerne til Indien herunder også særligt prioriterede økonomisk stærke delstater og muliggør løbende introduktion af danske løsninger og kompetencer.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Der er identificeret følgende særlige muligheder:

 • I 2030 forventes 800 mio. indere at bo i byer, og de vil udgøre mere end 70 pct. af landets BNP. Urbaniseringen skaber fokus på ’Smart Cities’, hvilket indebærer efterspørgsel efter moderne teknologier og smart solutions inden for bygninger, cirkulære systemer, IT-infrastruktur, energieffektive teknologier, water management m.m. Meget af det arbejde, som bliver udført i urbanisering og byudvikling, hænger sammen med vandsektoren.
 • Derudover er der i den nye finanslov (læs mere her og her) et øget fokus på grønne tiltag. Samtidigt introduceres ”grønne obligationer”, der skal bidrage til at sikre finansiering til den grønne omstilling. Disse klimaambitioner indikerer også en øget mulighed for danske teknologier og kompetencer, herunder inden for vand. Læs mere her

Der er også muligheder for danske virksomheder inden for digitaliseringsområdet. Inden for urbanisering er dataindsamlingsprocessen en vigtig ting og som bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Der er et stort fokus på landbrug i Indien, og det tætte samarbejde mellem Danmark og Indien ses bl.a. ved, at et Centre of Excellence i mejerisektoren vil blive etableret i fællesskab med Danmark. Der er identificeret følgende særlige muligheder:

 • I 2021 stod Indien for 23 pct. af den globale mælkeproduktion, hvilket gør den til verdens største mejeriproducent. Der er dog plads til forbedringer i håndteringen af den enorme årlige produktion af mælk, da meget af mælken ikke forarbejdes. I øjeblikket har den indiske mejeriindustri kun kapacitet til at behandle 23 pct. af den årlige mælkeproduktion.
 • Investeringer rettet mod en rentabel omlægning til mere kemikaliefri og økologisk produktion. 
 • En række grønne tiltag som inkluderer omlægning til mere økologi og afskaffelse af sprøjtemidler nær vandløb/floder startende med Ganges-området. Derudover er der kommet fokus på, at restprodukter fra landmændenes marker omdannes til biomasse, der skal stå for 5-7 pct. af brændsler i varmekraftværker og derved erstatte kul. Dette vil potentielt sænke CO2 udledningen og medvirke til at reducere luftforureningen. 
 • Den indiske regering er fokuseret på at modernisere de forskellige fødevarekæder og øge fødevareforarbejdningsinfrastrukturen for at imødekomme den voksende forbrugerefterspørgsel. Kølekæde, lager- og forarbejdningsinfrastruktur af forskellige agro-produkter er i øjeblikket på dagsordenen for den indiske regering og industrien for bl.a. at bekæmpe madspild.

Digitaliseringen af sektoren finder sted i hastigt tempo. 

Muligheder inden for transport og logistik

Indien er blevet et af de hurtigst voksende lande i verden og for at fastholde denne økonomiske vækst, er det nødvendigt at udvikle et infrastrukturnetværk af høj kvalitet i hele landet. Der er identificeret følgende muligheder:

 • Den indiske regering forventes at foretage store investeringer for at løfte infrastruktursektoren inden for især: veje, havne, lufthavne, jernbaner, bytransport osv.
 • ’Sagarmala’ (en kæde af havne) er den indiske regerings flagship-program for at fremme havnebaseret udvikling i landet og styrke logistiksektoren. Det har til formål at frigøre Indiens potentiale til at etablere nye mega-havne, modernisere eksisterende havne, forbedre havneforbindelserne via veje, jernbaner, multi-modale logistikparker, rørledninger og vandveje og fremme udviklingen af kystsamfund.
 • Danmark er en søfartsnation, og danske virksomheder kan med deres grønne initiativer og innovative tekniske knowhow i høj grad bidrage til denne vækst.
 • Indiens luftfartsindustri er stort set uudnyttet med enorme vækstmuligheder for danske teknologier med deres stærke fokus på optimering af energieffektivitet, bæredygtighed, materialer og miljøbeskyttelse osv.
 • Den indiske luftfart oplever en dramatisk vækst fra fremkomsten af nye luftfartsselskaber til en voksende middelklasse. Indien har potentiale til at blive et af de tre største luftfartmarkeder i verden. 
 • I marts 2021 lancerede ministeriet for havne, skibsfart og vandveje Maritime India Vision (MIV) 2030. Den nye vision havde identificeret over 150 initiativer på tværs af havne, skibsfart og vandveje i undersektorerne, som vil føre den indiske maritime sektor til sit næste vækstniveau i det nye årti. 
 • Med et stærkt fokus på digital transformation og styrke inden for informationsteknologi og softwareudvikling søger Indien at samarbejde med danske virksomheder om at udvikle avanceret militærteknologi.

Muligheder inden for sundhed

Sundhedssektoren er vokset med en årlig gennemsnitsvækst på 22 pct. siden 2016 og er blevet en af de største sektorer i den indiske økonomi. Den forventes at nå op på USD 372 mia. i 2022. Indien er også blevet verdens tredjestørste producent af farmaceutiske produkter. 

Sundhedsplejen i Indien er på nippet til en betydelig transformation, hvor COVID-19-pandemien har udløst et fremskyndet forandringstempo. Indiens regering fokuserer på at følge brede temaer inden for sundhedssektoren: lancere digitale sundhedstjenester for at forbedre adgangen til alle, forbedre kvaliteten af uddannelse, øge sundhedsinfrastrukturen for godt helbred og velvære og udnytte teknologi til folkesundhed. 

Der er identificeret følgende muligheder:

 • 80 pct. af alle medicinske enheder er importeret med en specielt høj importafhængighed af højteknologiske enheder. Der er muligheder for virksomheder med innovative medicinske maskiner og teknologier samt for at skabe lokal produktion i Indien.
 • Der er muligheder inden for diagnosticering-teknologier med et markedspotentiale på omtrent DKK 10,5 mia.
 • Online-medicinering og konsultationer: Efter COVID-19 og med udbredelsen af højhastighedsinternet er markedet for online-konsultationer vokset, og det forventes at vokse yderligere 20-25 pct. fra 2020-25.
 • Green Health: Generelt muligheder for virksomheder med kompetencer inden for bæredygtige teknologier og pharma- og hospitals-skraldesorteringssystemer.

Med fremkomsten af innovation og teknologi i det danske sundhedsvæsen er dansk ekspertise og teknologi meget relevant for det indiske sundhedsvæsen. 

Muligheder inden for energi

Som tidligere nævnt har den indiske regering sat et mål om at reducere kulstofintensiteten af sit BNP med 45 pct. inden 2030 i forhold til niveauet i 2005, og om at opnå ca. 50 pct. af sin samlede elektricitet fra ikke-fossile brændstoffer inden samme år. Indien forventes at stå for 30 pct. af den globale vækst i efterspørgslen efter elektricitet frem mod 2040. Der er derfor behov for en kraftig opskalering i kapaciteten i de kommende år. 

Der er identificeret følgende muligheder:

 • Det indiske ministerium for ny og vedvarende energi har sat et mål om at opbygge 30 GW kapacitet i havvind inden 2030. På nuværende tidspunkt er der ingen havvindmølleparker i Indien, men en særlig proces er annonceret. De indledende undersøgelser af offshore vindenergis potentiale i det indiske marked er undervejs. Der er et enormt potentiale for danske virksomheder i relation til realisering af produktionen af energi fra offshore vindmøller i Indien.
 • Ambassaden har flere myndighedssamarbejder på området Strategic Sector Cooperation on Energy og India-Denmark Energy Partnership. Ambassaden har en sektoreksport på området, foruden to udsendte medarbejdere fra Energistyrelsen, der er placeret i de indiske ressortministerier.
 • Der er også muligheder i Green Hydrogen, som spås at have et stort potentiale i Indien. Derudover er der et stort uudnyttet potentiale i skrald som bio-energikilde.
 • Inden for grønne infrastruktur projekter har den indiske regering afsat INR 195 mia. (ca. DKK 17 mia.) over en flerårig periode med henblik på at styrke den indiske produktion af solceller. Dette skal både styrke Make in India programmet, gøre værdikæder mindre afhængige af Kina samt hjælpe med at sikre målesætningen om 280 GW solenergi i 2030. Derudover har man valgt at tilføje et grønt element i det nye irrigationsprojekt Ken-Betwa link, så det udover at samle floder mhp. irrigation og vandforsyning i et tørkeramt område af Indien også sikrer 130 GW grøn energi gennem hydro- og solenergi. Der er også forretningsmuligheder inden for de grønne infrastruktur investeringer, hvor man vil finde energibesparende løsninger på industribygninger ved hjælp af systematisk ny instans for kontrol og protokol.

I oktober 2021 siden lancerede Danmark og Indien The Centre of Excellence for Offshore Wind and Renewable Energy, som er et fælles initiativ mellem det indiske ministerium for ny og vedvarende energi og Energistyrelsen, der har til formål at støtte de ambitiøse indiske mål for vedvarende energi.

The Trade Council i Indien

The Trade Council kan hjælpe på en række områder i denne tid, hvor fysiske møder stadig kan være udfordrende eller ikke mulige at afholde. Herunder generelle GPA-aktiviteter på central- og delstatsniveau. The Trade Council kan udarbejde partnersøgninger samt arrangere og deltage ved møder med potentielle partnere og derved hjælpe med at skabe tillid mellem alle parter.

I The Trade Council har vi rådgivere, der er sektorspecifikke og -specialiserede med et dybt og bredt kendskab til mulighederne på det indiske marked inden for energi, vand/miljø, transport og logistik, infrastruktur, landbrug og fødevarer, sundhed og IT. The Trade Council kan være en guide til virksomheder, der er interesseret i at udforske markedet, og vi kan levere strategisk indsigt ved at udnytte vores stærke lokale netværk og grundige forståelse af relevante økonomiske og lovgivningsmæssige tendenser.

I lyset af pandemien har The Trade Council også ændret sin levering af tjenester uden at gå på kompromis med værdien. Da fysiske møder fortsat kan være en udfordring, kan The Trade Council gennemføre webinarer med de relevante interessenter og afholde møder digitalt med potentielle kunder og samarbejdspartnere.


Mere om situationen og markedsmulighederne i Indien

The Trade Council i Indien udarbejder til stadighed analyser af markedsmulighederne i Indien på de strategiske sektorer:

Energi

Landbrug

Space and Defence

Transport og logistik

Vand og Miljø

Sundhed

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

[Kontakt os] Har du brug for eksportrådgivning i Indien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.