Gå til indhold
Indien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Indien

Efter COVID-19 smitten toppede i Indien i september, er det daglige antal smittede i Indien i løbet af oktober og november måned gradvist faldet. Indien er dog stadig det andet hårdest ramte land på verdensplan efter USA, når det kommer til antal smittede, og landets dødstal er det tredje værste efter USA og Brasilien. Den indiske regering påbegyndte sin genåbningsplan i juni måned efter flere måneders nedlukning af den indiske økonomi og samfund i et forsøg på at stabilisere og genstarte økonomien. På nationalt niveau er det meldt ud, at der ikke forventes flere nationale nedlukninger. Delstaterne tager enkeltvis bestik af udviklingen og gennemfører de nødvendige tiltag på lokalt plan. Der kan således være restriktioner i konkrete inddæmningszoner med stort smittetryk. Disse restriktioner begrænser lokal økonomisk aktivitet og personers bevægelses muligheder.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Indien?

Regeringen har bebudet en række tiltag under initiativet 'Atma-Nirbhar Bharat Abhiyan' (Self-Reliant India). Hjælpepakken svarer til ca. USD 265 mia., der svarer til ca. 10% af det indiske BNP. Der fokuseres hovedsageligt på enkeltpersoner med lav indtægt og mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME'er). Pakken er primært likviditetsdrevet og involverer også visse nye sektorreformer (herunder landbrug).

Læs mere her

Understøttelsen er i høj grad afhængig af bankkredit til virksomheder. De virksomheder, der kvalificerer sig som MSME'er under den nye definition, kan benytte sig af fordelene.

Læs mere her

covid-19 i indien

Sundhedssituation

Den indiske regering påbegyndte sin genåbningsplan i juni måned, og landet har nu bevæget sig ind i en ny normalitet, hvor stort set alle økonomiske aktiviteter i hele landet er tilladt under visse sundhedsrestriktioner. Genåbningen bygger primært på økonomiske hensyn, da smitte- og dødstallet i Indien fortsat befinder sig på et højt niveau.

Vilkår for erhvervsrejsende

Selvom om Indien har indført indrejseforbud for udenlandske statsborgere, specielt turister, er der åbnet op for business visum (undtagen B-3 til sport) for udenlandske forretningsfolk, sundhedsfagfolk, ingeniører, sundhedsforskere og andre specialister. Der er krav om 14 dages karantæne ved ankomst. Internationale kommercielle flyforbindelser er suspenderet indtil videre. Det er dog muligt for udvalgte internationale passagerer at rejse ind og ud af landet, da Indien har indgået bilaterale aftaler herom med en række lande, herunder Tyskland, Frankrig og Nederlandene. Indenrigsfly samt transport med bus og tog er genoptaget i begrænset omfang.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Indien her

Restriktioner

Der er ikke længere nationalt udgangsforbud (kun i de særlige inddæmningszoner). Der er krav om mundbind på offentlige steder, arbejdspladser samt under transport. Fra den 15. oktober ændredes forsamlingsforbuddet således, at det igen er tilladt at forsamles over 100 personer. I lukkede rum tillades dog maksimalt 50 pct. kapacitet, og der vil være en øvre grænse på 200 personer. I udendørs omgivelser er der ikke nogen øvre grænse, dog skal der overholdes en række sundhedsmæssige retningslinjer.

Du kan læse mere om visumregler og rejserestriktioner i Indien her

Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Indien her

Flyforbindelser

Der er ingen direkte flyforbindelse mellem Danmark og Indien.

Indien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Ifm. håndteringen af de økonomiske følger af COVID-19 har man introduceret konceptet 'Self-Reliant India'. Dette kan lyde protektionistisk, men Indien søger på nuværende tidspunkt at tiltrække udenlandske investorer og investeringsklimaet forbedres hurtigt. Indien arbejder især på at udbygge industrisektoren og tiltrække produktionsjobs i globale værdikæder.

Som følge af COVID-19-pandemien har indiske virksomheder oplevet faldende forbrugerefterspørgsel, udsving i forsyningskæderne og andre begrænsninger. I Indien har mange mistet deres job, mens andre har oplevet et stort fald i deres løn. Arbejdsmarkedet i Indien har været hårdt ramt, hvilket har resulteret i stor recession. Ift. forbrugermarkedet er det formodningen, at forbrugerne vil afsætte penge til nødvendige og vigtige varer frem for luksuriøse varer eller rejser. Det forudsiges, at det vil tage 1-2 år at stabilisere økonomien ud fra et forretnings- og forbrugerperspektiv. Det store antal COVID-19-smittede og antallet af dødsfald menes ikke at få en påvirkning på forsyningskæderne, da Indien er et land med overflod af arbejdskraft grundet landets store befolkning.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 •  52,0 (september 2020)
Læs mere om PMI i Indien her   

Dansk eksport til Indien det kommende år

Selvom coronakrisen har ramt den indiske økonomi hårdt, med det største tilbageslag siden uafhængigheden, har Indien fastholdt sine omfattende infrastrukturreformer inden for blandt andet vand-, energi- og transportsektoren. Krisen har også medført længeventede reformer inden for sektorer, der tidligere har været fredhellige såsom forsvar og landbrug. Krisen har dog gjort det nemmere for Trade Council og ambassaden at påvirke central- og delstatsregeringerne ift. udfordringer, der opleves af de danske virksomheder, der er interesseret i det indiske marked. Dette skyldes, at der er et stort behov for investeringer og deraf afledt beskæftigelse. Det netop lancerede Grønne Strategiske Partnerskab vil endvidere give en øget adgang til beslutningstagerne i Indien. Det forventes i øvrigt, at partnerskabet mellem Danmark og Indien vil bidrage til en positiv udvikling inden for dansk eksport.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Alle sektorer, med undtagelse af landbrugssektoren, har oplevet tilbagegang. Der er tegn på økonomisk genopretning, men der er endnu ikke tal, der tydeligt indikerer, hvilke sektorer denne vil påvirke. Indien har gennemført reformer inden for en række sektorer, hvor de mest bemærkelsesværdige i dansk optik er landbrug, miljø, skat og elektronik. Samtidig har man ifm. COVID-19 søgt at give sundhedssektoren og lægemiddelproduktionen omfattende støtte, hvilket ventes at kunne ses i fremtidig indisk produktion af lægemidler.

Handelshindringer

Markedsadgangen er blevet påvirket af rejserestriktioner. Indiens regering har under COVID-19 søgt at åbne landet op gennem reformer og derved lette markedsadgangen.

Læs mere om handelshindringer her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Indiske støtteordninger er rettet mod indiske virksomheder, særligt start-ups. Ambassaden er ikke bekendt med støtteordninger af relevans for danske virksomheder.

Indien har dog igangsat implementering af strukturelle reformer på fødevarer- og landbrugsområdet, der kan skabe muligheder for danske virksomheder. Dette gælder særligt teknologiske løsninger inden for fødevarebearbejdning og -lagring.

Bæredygtig genstart

Indien har iværksat en omfattende liberalisering af den private sektor, særligt inden for bank- og landbrugssektoren. De har endvidere fastholdt eksisterende planer inden for vandforsynings- og infrastrukturområdet.

Digitalisering

Graden af digitalisering i landet samt eventuelle nye tiltag rettet mod øget digitalisering som følge af COVID-19 Indien er til trods for landets status som udviklingsland meget veludviklet inden for digitalisering. Digitalisering er oftest indtænkt i adskillelige indiske erhvervssektorer samt i det offentlige system. Under COVID-19 har regeringen brugt digitalisering aktivt, bl.a. ved uddelingen af bistand til de hårdest trængte. Digitaliseringstiltagene ifm. COVID-19 anslås at have sparret den indiske stat i omegnen af USD 21,5 mia. 

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Danmark har indgået en lang række MoU'er med de indiske myndigheder inden for sektorer med særlig dansk interesse og ekspertise (Energi, miljø, byudvikling, IPR, landbrug og fødevarer). Samtidig har ambassadens handelsafdeling enten implementeret eller er i gang med at implementere en række sektoralliancer inden for vand, energi og landbrug.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Indien er i gang med en række omfattende sektorreformer, der skal forbedre mulighederne for udenlandske investeringer i landet. Det er dermed blevet nemmere at investere i Indien. Eksempler på reformer:

 • Landbrugsreformer (tidligere indiske love var hverken til fordel for landmændene eller forbrugerne men for mellemmændene; med den nye lov kan landmændene handle med hvem de vil)
 • Arbejdsmarkedsreformer (ændringer fjerner hindringer for afvikling af virksomheder og tillader, at virksomheder kan fyre personale uden regeringstilladelse i virksomheder med op til 300 medarbejdere, tidligere var denne grænse 100 – ændringer rettet mod at tiltrække flere investeringer og jobskabelse)
 • Uddannelsesreformer (reform ift. styringen af uddannelse, forbedring af data- og vurderingssystemer på nationalt plan samt undervisnings- og læringsresultater i seks delstater)


Nye muligheder på sektorniveau

I forbindelse med indgåelsen af det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark er der bl.a. fokuseret på en række sektorer af dansk interesse. Værd at nævne er energi, vand, bæredygtig byudvikling, maritime/shipping, landbrug og fødevarer, digitale løsninger og sundhed/farma.

Trade Council i Indien udarbejder til stadighed analyser af markedsmulighederne i Indien på de strategiske sektorer:

Energi

 • Få del i væksten på det indiske marked for vindenergi
 • Indien står over for en kæmpe modernisering af energisektoren – og har brug for danske løsninger

Landbrug

Space and Defence

Transport og logistik

Vand og Miljø

Sundhed


Større projekter i udbud

Pga. Indiens størrelse vil der hele tiden komme udbud af dansk interesse. Eksempelvis ventes der at komme et større offshore projekt i udbud i Gujarat primo 2021. Virksomheder, der allerede har investeringer i Indien vil forventeligt have en fordel ifm. udbudsrunderne.

Handelsmuligheder i morgen

Grønt Strategisk Partnerskab

Aftalen er indgået, og handlingsplanen under udvikling. Omfattende grønt partnerskab inden for en række sektorer, hvor energi og vand i første omgang er genstand for særlig fokus. I tilgift følgende øvrige prioriterede sektorer af kommerciel interesse omfatter sundhed, landbrug og fødevarer, innovation og forskning/videnskab, byudvikling, digitalisering, patenter og varemærker (IPR) samt det maritime område.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Ambassaden har myndighedssamarbejde inden for fire områder: miljø (vand), byudvikling, energi og IPR, der alle indgår i det netop etablerede grønne strategiske partnerskab og som understøtter danske styrkepositioner på de fire områder. Myndighedssamarbejdet medvirker til at konsolidere og forbedre relationerne til Indien, herunder også særligt prioriterede økonomisk stærke delstater, og muliggør løbende introduktion af danske løsninger og kompetencer.

Trade Council i Indien

TC kan hjælpe på en række områder i denne tid, hvor fysiske møder er udfordrede eller ikke mulige at afholde. Herunder generelle GPA-aktiviteter på central- og delstatsniveau. TC kan udarbejde partnersøgninger samt arrangere og deltage ved møder med potentielle partnere og derved hjælpe med at skabe den tillid, der før COVID-19 blev skabt ved fysiske møder.

I TC har vi rådgivere der er sektorspecifikke og -specialiserede med et dybt og bredt kendskab til mulighederne på det indiske marked inden for energi, vand/miljø, transport og logistik, Infrastruktur, landbrug og fødevarer, sundhed og IT. TC kan være en guide til virksomheder, der er interesseret i at udforske markedet, og kan levere strategisk indsigt ved at udnytte sit stærke lokale netværk og grundige forståelse af relevante økonomiske og lovgivningsmæssige tendenser. I lyset af den fremherskende situation har TC også ændret sin levering af tjenester uden at gå på kompromis med værdien. Da fysiske møder nu er blevet en udfordring, har TC gennemført webinarer med de relevante interessenter og afholdt møder digitalt med potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Ingen nationale tiltag er på nuværende tidspunkt blevet annonceret.

Kompensation for faste udgifter

Ingen nationale tiltag er på nuværende tidspunkt blevet annonceret.

Skatteregler

Der er i forbindelse med COVID-19 indført ændrede regler for beskatning. Et eksempel på ændrede beskatningsregler er:

 • Der opkræves ingen ekstra gebyrer for forsinket udfyldelse af dokumenter i perioden fra 1. april til 30. september 2020. Dette gælder for ethvert dokument, tilbagelevering, erklæring osv., som der kræves indgivet i MCA-21-registret, uanset forfaldstidspunktet.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er endnu ikke bebudet nogle ensartede ændringer i arbejdslovgivningen af centralregeringen; dog har flere delstatsregeringer vedtaget ændringer.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Finansministeren har udtalt, at overtrædelser, der involverer mindre tekniske og proceduremæssige misligholdelser, herunder mangler ved CSR-rapportering, utilstrækkeligheder i bestyrelsesrapporter og forsinkelse med at afholde generalforsamling, vil blive afkriminaliseret.

Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

[Kontakt os] Har du brug for eksport rådgivning i Indien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!