Gå til indhold
Nederlandene

Situationsrapport fra eksportmarkedet Nederlandene

Den nederlandske regering lancerede den 17. marts en række økonomiske tiltag som nødkompensation, skatteudsættelse samt rentenedsættelse til hårdt ramte virksomheder grundet COVID-19. Der er tale om en kombination af nye tiltag og eksisterende tiltag, der er blevet udvidet eller justeret. Mange af tiltagene vil gælde til medio 2021.

Introduktion

Nederlandene var i 2019 Danmarks 6. største eksportmarked for varer. Det er et nærmarked, der kendetegner sig ved en handelsmentalitet og kultur, der ligger tæt op ad den danske, og ligeledes kendt for at være teknologisk innovativt, en digital frontløber og med et godt investeringsklima.

COVID-19 krisen har påvirket alle, og nogle sektorer har lidt større skade end andre, herunder turisme og hotel- og restaurationsbranchen. Derimod har krisen ikke sænket farten i den grønne omstilling i Nederlandene. Grøn omstilling bliver et afgørende element i genopretning af økonomien.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I Nederlandene?

Danske virksomheder med nederlandsk registeret datterselskab kan søge støtte. Forskellige kriterier for at søge støtte er afhængig af ordningen.

covid-19 i nederlandene

Sundhedssituation

Stigende smittespredning har resulteret i nye restriktioner. Primo november befinder landet sig i en delvis lockdown. Da smittesituationen løbende udvikler sig, kan man via følgende link se den mest aktuelle situation ift. tal for smittespredning, antal af indlagte på hospital og intensiv.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ingen begrænsninger på transport ind og ud af eller rundt i landet. Alle rejsende fra den nederlandske regerings liste over orange lande opfordres kraftigt til at gå i 10 dages karantæne ved ankomst til Nederlandene. En negativ COVID-19 test erstatter ikke 10 dages karantæne, da en test er et øjebliksbillede. Som forretningsrejsende er der undtagelser, men de anbefales kraftigt at genoverveje rejsen.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene her

Restriktioner

Der er p.t. ingen udgangsforbud. Restaurantionsbranchen er lukket, men take away er tilladt. Antallet af personer indendørs må ikke overstige 30 personer. Grupper af venner udendørs eller på eks. caféer må maksimalt være 2 - med undtagelse af medlemmer af husholdningen. Det er obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport, taxa og lufthavn. Det anbefales at bruge mundbind i alle offentlige, indendørs rum. Dertil kommer afstandsreglen på 1,5m og håndhygiejne.

Læs mere om restriktioner i Nederlandene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene her

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og København med KLM og SAS. Der er tre daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og Billund med KLM.

Nederlandene i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Markedet er ramt af lavkonjunktur som følge af COVID-19. I 1. og 2. kvartal oplevede Nederlandene en negativ økonomisk vækst på omkring 10 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dette tilskrives især et fald i privatforbruget, færre investeringer, mindre handel i resten af verden og dermed faldende efterspørgsel.

Nederlandene har en ”åben økonomi” ligesom Danmark, og er derfor afhængig af udviklingen i verdenshandlen. Det første halvår af 2020 faldt eksporten fra Nederlandene med 9 pct. ift. samme periode i 2019. De nederlandske myndigheder forventer en samlet negativ vækst i BNP for 2020 på -5 pct., mens de forventer en vækst for 2021 på 3,5 pct. I august lå arbejdsløsheden på 4,6 pct.

I de første 39 uger af 2020 gik 2.574 virksomheder konkurs, hvilket er 247 færre end i 2019. På trods af Covid-19 krisen, har den nederlandske økonomi ikke været ligeså sårbar over for denne sundhedskrise, som man ser nogle andre steder i verden. Forklaringen skyldes blandt andet den nederlandske sektorstruktur, hvor man ikke er stærkt afhængig af turisme eller forbrugsgoder, samt hurtig gennemførelse af den politiske supportpakke og graden af digitalisering, som har forbedret mulighederne for at arbejde hjemme og at handle online. I øjeblikket befinder Nederlandene sig i en anden-bølge med øget smittetal. Derfor er der indført flere restriktioner i et forsøg på at inddæmme smittespredningen. I 2021 forventer man at forbruget vil vende tilbage til niveauet fra før krisen, mens stigningen i investeringer vil være mere moderate. Der er muligheder for danske virksomheder, men også udfordringer man skal være opmærksom på i EU’s 6. største og verdens 17. største økonomi.

Læs mere om forventninger og forudsigelser ift. den økonomiske situation her
 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI): 52,5 (september 2020)

Læs mere om PMI i Nederlandene her

Forbrugertilliden i Nederlandene er faldet fra -2 i marts 2020 til -29 i august, hvorefter den steg til -28 i september 2020. I september steg producenttilliden til -4,8 fra et niveau på -5,4 i august. Producenttilliden nåede sit laveste niveau på -28,7 i april i år. Detailsektoren oplevede en omsætningsvækst på 9,2 pct. i 3. kvartal sammenlignet med perioden i 2019. Nederlandene har oplevet en stor vækst i onlinesalget som steg henholdsvis 54,9 pct. og 38,3 pct. i 2. og 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2019.

Læs mere om de økonomikse konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene her

 

Arbejdsløshedssituation
Før COVID-19 lå arbejdsløsheden i Nederlandene på 2,9 pct., mens den i september 2020 er steget til 4,4 pct.

 

Dansk eksport til Nederlandene det kommende år

Selvom Covid-19 krisen har haft store konsekvenser for den nederlandske økonomi, ser det ud til at landet er ved at vænne sig til situationen og står nogenlunde imod rent økonomisk. Nederlandene har en god infrastruktur, høj grad af digitalisering, EU’s største havn og en handlekraftig regering, hvilket gør landet til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport.

Hele den offentlige sektor er i færd med at blive digitaliseret. Derfor har innovative løsninger i e-health og e-government et stort markedspotentiale for danske virksomheder. Derudover er privatforbruget stigende, særligt inden for e-handel, der forventes at stige med knap USD 4 mia. fra 2018-2022.

I begyndelsen af november afholdt ambassaden i Haag det første royale, digitale erhvervsfremstød, ”Partnering for Green Transition”, med 19 ledende danske virksomheder inden for energiteknologi samt med minister – og myndighedsdeltagelse fra såvel dansk som nederlandsk side. Fokus var på den omfattende energiomstilling, som Nederlandene står over for med udfasning af fossile brændstoffer og overgang til vedvarende energi samt udvikling af Power-to-X teknologi. Konferencen havde særligt fokus på fjernvarme og energieffektivitet. Sidstnævnte ses i sammenhæng med at fjernevarme ikke er særligt udviklet i Nederlandene, og at der er stor boligmangel, hvorfor regeringen har iværksat planer om at bygge 75.000 nye boliger årligt.

Læs mere om eksportfremstød i Nederlandene her

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside her

Læs mere på Nordeas hjemmeside her

Handelssituation

Handelshindringer

COVID-19-situationen har skabt usikkerhed om rejsevejledninger for erhvervsrejser og fortolkningen heraf. Usikkerheden kan tilskrives nationale forskelle for afstandskrav, karantænekrav, krav om negativ COVID-19 test og bøder. Desuden sker ændringer tit med kort varsel og med umiddelbar ikrafttræden. Det besværliggør i sagens natur virksomhedernes planlægning af erhvervsrejser.


Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført udskydelser af grønne projektinvesteringer, selvom omfanget er svært at vurdere. Fokus på energiomstillingen er dog uforandret, hvorfor efterspørgslen på længere sigt forventes at stige som led i en grøn genopretning af økonomien. Hotel- og restaurationsbranchen er blandt de sektorer, der er hårdest ramt som følge af restriktionerne i forbindelse med COVID-19. I 2. kvartal 2020 faldt omsætningen i hotel- og restaurationsbranchen og food-services med henholdsvis -64 og -46,2 pct. sammenlignet med 1. kvartal. Desuden faldt omsætningen i transportsektoren med mere end 21 pct. i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Læs mere her


Væksten for de 5 sektorer i Nederlandene som er blevet hårdest ramt af COVID-19:

 • Hotel og restauration: -30,2 pct.
 • Minedrift og stenbrud: -28,4 pct.
 • Kulturelle og sportsunderholdningstjenester: -25,0 pct.
 • Transport og opbevaring: -23,6 pct.
 • Transport, hoteller, catering: -20,4 pct.

Væksten for de 5 sektorer i Nederlandene som er blevet mindst ramt af COVID-19:

 • Landbrug, skov og fisker: -8,3 pct.
 • Leje, køb og salg af fast ejendom: -8,9 pct.
 • Information og kommunikation: -9,9 pct.
 • Konstruktion- og byggebranchen: -14,8 pct.
 • Andre service aktiviteter: -15,2 pct.

Se omsætningsvæksten inden for forskellige sektorer her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med nederlandsk registeret datterselskab kan søge støtte. Den tredje støttepakke vil gælde til medio 2021. Forskellige kriterier for at søge støtte er afhængig af ordningen; der er både indkomststøtte, støtte til faste udgifter, støtte målrettet selvstændige erhvervsdrivende, udskydelse af indkomstskat m.m. samt udvidede låne- og garantiordninger. Læs mere her


Sektorer berørt af støtteordninger

COVID-19-støttepakken søger at ramme så bredt som muligt. Men virksomheder opfordres i stadig højere grad til at overveje, om der er mulighed for dem at eksistere i den nye situation. Generelle støtteordninger er rettet mod grøn, bæredygtig og digital genopretning på linje med den nederlandske klima- og energiaftale.

EU's genopretningsfond

Det er endnu for tidligt i processen for Nederlandene at kunne sige noget om udmøntningen af tiltag ift. EU’s genopretningsplan. Udover at diverse ministerier skal blive enige om, hvilke tiltag man kan enes om, er parlamentsvalget i marts 2021 den største faktor. Regeringen vil sigte mod at få en aftale med bred opbakning fra parlamentet inden valget i marts. Hvis det ikke lykkedes at opnå enighed, udskydes aftalen formodentligt til efter valget.

 

Det vides dog allerede, at Nederlandene ikke vil søge om lån fra genopretningsfonden, da det ikke er gavnligt ift. renter. I et sådant tilfælde ville et nationalt lån være mere gunstigt ift. rentesatser.

 

Der er p.t. diskussioner om, hvordan pengene skal anvendes fra EU's genopretningsfond – der er dog ingen beslutning om, hvilke sektorer pengene skal bruges på endnu. Det vurderes, at der er en sandsynlighed for, at pengene vil blive brugt på sektorer, som fokuserer på bæredygtighed og klimaet generelt. Det vil både gøre det lettere at få opbakning i parlamentet og stemmer godt overens med det nederlandske fokus på grøn genopretning af økonomien efter COVID-19.
 

Bæredygtig genstart

Den nederlandske regering forfølger sin klimahandlingsplan med uformindsket styrke, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder, som ambassaden følger nøje. Den grønne energiomstilling kan bygge bro til bygge- og anlægssektoren. Nederlandene oplever akut boligmangel, og regeringen planlægger at bygge 75.000 nye boliger årligt i de kommende år. COVID-19 krisen udfordrer denne målsætning. Derfor stiller regeringen en særlig boligimpulspakke på EUR 1 mia. til rådighed for kommunerne for at stimulere byggeriet. Også her vil der være potentiale for effektive og innovative danske løsninger.

Digitalisering

Nederlandene tiltrækker mange tech-virksomheder og landet betegnes som den digitale ”gateway” til Europa. Den digitale infrastruktur er af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og man har en tradition for at samarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og parlamentet. Man henviser ofte til Nederlandene som et ”levende laboratorium”, fordi befolkningen anses som værende åben for nye idéer og win-win-løsninger for alle involverede.

Digitalisering af den offentlige sektor er en vigtig prioritet for regeringen. Det knytter sig til sundhedsområdet med e-health som toneangivende trend. Nederlandene oplever stort demografisk skift med en stigning i den ældre befolkningsgruppe. Bl.a. derfor sætter regeringen fokus på udviklingen af innovative e-health løsninger med en investering på EUR 133 mio. i perioden 2019-22. Det åbner muligheder for danske virksomheder.

Online-detailsektoren i Nederlandene har fra 2014-2018 haft en sammensat årlig vækstrate på 15,9 pct. Man forventer at den fremtidige vækst inden for sektoren vil være baseret på eksisterende online-forbrugere, da online-shopping efterhånden er blevet meget udbredt. Nederlandene har flere år i træk ligget forrest blandt lande med den bedste digitale infrastruktur. Online-shopping i Nederlandene er i stærk fremgang med en voksende købestærk befolkning, hvor 97 pct. har adgang til internettet, hvoraf 84 pct., svarende til knapt 14 mio. handler online. Online salget stod i 2019 for en omsætning på EUR 25,8 mia. svarende til 10,3 procent af landets totale retail industri. Grundet COVID-19 restriktionerne var omsætningen i online retail 54,8 pct. højere i andet kvartal 2020 end samme periode året før. I 3. kvartal var omsætningen i online retail 38,3 pct. højere end samme kvartal i 2019.

I efteråret 2020 har den nederlandske regering forpligtet sig til at fokusere på nye teknologier og digitalisering, med henblik på at øge væksten inden for fremstillingsindustrien og andre industrier. Man vil investere i teknologier som Life Sciences & Heath, High Tech/ICT samt forsvar og rumteknologi. Desuden ønsker man at stimulere digitalisering inden for industri (Smart Industry), hvilket vil sikre konkurrenceevnen i en vigtig sektor. Læs mere om industrien her

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer
Ambassaden har siden april 2019 haft en energikoordinator ansat med fokus på fjernvarme og energieffektivisering i bygninger i tæt samarbejde med Energistyrelsen.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Nederlandene fortsætter den grønne linje og e-commerce, og efterspørgslen efter digitale løsninger er stigende.
Onlinesalget inden for B2C webshops steg med 41,6 pct. i august 2020 sammenlignet med samme måned sidste år. Siden COVID-19 indtraf i marts, har man set et skifte mod online shopping, der er blevet en endnu vigtigere drivkraft inden for detailsalg. Desuden er privatforbruget på EU webshops steget med 45,2 pct. fra 2. kvartal af 2019 til 2. kvartal af 2020. Væksten inden for online salg og de nye forbrugertendenser kan skabe muligheder for danske virksomheder på markedet.

Læs mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene her

Nye muligheder på sektorniveau

Energisektoren
Det nederlandske marked giver gode muligheder for øget eksport af dansk energiteknologi og serviceydelser. Gennem Paris-aftalen samt en national klimaaftale har Nederlandene bundet sig til en reduktion af drivhusgasudledning med 49 procent sammenlignet med 1990. Målsætningen kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

Tech-sektoren
Nederlandene har store ambitioner indenfor tech-sektoren og ønsker at blive Europas digitale leder. Datacentre- og cloudindustrien er den hurtigst voksende sektor i Nederlandene, hvor Amsterdams ”data hub” har oplevet en vækstrate på 18 pct. de seneste 7 år (ifølge Dutch Data Centre Association). Desuden bruger mange internationale virksomheder landet som testlokation inden for robotteknologi.

Sundhedssektoren
Sundhedssektoren er under pres som følge af bl.a. den demografiske og nye, dyre behandlingsformer. Det forventes, at andelen af personer over 80 år fordobles i perioden mellem 2020-2040. Sundhedssektoren kæmper med stigende udgifter, hvor udgifterne alene i 2019 steg med 5,2 procent pr. person til sundhedsområdet. Som et resultat vil der være en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser i de kommende år. Der er behov for innovative digitale sundhedsløsninger, så man kan holde omkostningerne nede og tilbyde løsninger til den brede befolkning.


Større projekter i udbud

Den nederlandske energiomstilling er drevet af både udfasning af gasudvikling i den nordlige del af landet, såvel som 49 pct. reduktion i CO2-udledning, som vedtaget i den nederlandske klimaaftale i 2019. Tidligere var landet tilbageholdende på klimaområdet, men nu bliver der skubbet på for højere ambitioner på internationalt niveau. For Nederlandene er vejen ud af krisen grøn. Den nederlandske regering forfølger fortsat sin klimahandlingsplan, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder. Et af tiltagene går ud på at kickstarte omstillingen inden for varmesektoren med 100.000 lejeboliger, der skal frakobles gas til fordel for blandt andet fjernvarme inden 2022.

Igangsatte strategiske projekter

I september påbegyndte The Trade Council et strategisk projekt i Nederlandene inden for sundhedssektoren, der har til formål at identificere markedsmuligheder for danske virksomheder, særligt inden for e-health. Udfordringerne inden for sundhedssektoren i Nederlandene er i høj grad de samme som i Danmark, hvorfor et samarbejde forventes at være fordelagtigt for begge parter. Derudover er teknologiske løsninger i mindre grad anvendt i sundhedssektoren i Nederlandene, sammenlignet med Danmark, men der er en tydelig efterspørgsel efter effektive og tidsbesparende løsninger.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Der eksisterer en række ikke-formaliserede netværk. Projektet "MedTech/Health - Digitalisation in the Netherlands" kan føre til strategiske alliancer mellem danske og nederlandske myndigheder og virksomheder.

Trade Council i Nederlandene

Trade Council i Nederlandene har et bredt netværk og godt omdømme på det nederlandske marked og kan derfor fungere som mellemmand mellem danske virksomheder og deres potentielle samarbejdspartnere og kunder. Trade Council har et bredt kendskab til det nederlandske marked og de gældende eksportregler.

Trade Council har tidligere hjulpet danske virksomheder med mødeopsætning og identificering af relevante forhandlere og samarbejdspartnere samt hjulpet virksomheder med at udvide med butikker og kontorer til Nederlandene. Derudover har Trade Council bred erfaring med at afholde større events og mindre networking sessioner, der kan føre til langsigtet samarbejde mellem nederlandske og danske virksomheder og myndigheder.

Det nederlandske sprog er en udfordring for mange danske eksportvirksomheder. Trade Council kan med sine sprogkundskaber bidrage til at mindske denne barriere.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

NOW-ordningen er et midlertidigt nødtiltag for at fastholde arbejdspladser, hvor op til 90 pct. af lønnen kan kompenseres. 

Læs mere her 

Kompensation for faste udgifter

Indkomststøtte for selvstændige gennem TOZO-ordningen - afhængigt af indkomst og din husholdningssituation kan dette udgøre maksimalt EUR 1.500. Du behøver ikke at tilbagebetale, og der er ingen kapitaltest. Læs mere her

SMVer med max 250 medarbejdere og mindst 30 pct. økonomisk tab. Læs mere her

Skatteregler

Virksomheder med likviditetsproblemer kan ansøge om udsættelse af betaling af diverse skatter. Dette gælder indkomst-, virksomheds-, løn-, og omsætningsskatter.

Eventuelle bøder pga. overskridelse af betalingsdato skal ikke betales.

Renterne på allerede eksisterende skattegæld nedsættes midlertidigt til nul.

Se de forskellige muligheder under titlen ”tax options for entrepreneurs” og ”other taxes” her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Den nederlandske banksektor har selv lanceret et tiltag for at støtte små og mellemstore virksomheder, hvorunder normalt levedygtige virksomheder kan få seks måneders udskydelse af afbetaling på lån:

 • Tiltaget er taget af de store systembanker (ABN Amro, Rabobank og ING) og en række mindre banker. Normalt ville en sådan aftale være i strid med konkurrencereglerne, men tilsynsmyndigheden er i disse tider lidt mere fleksibel.
 • Virksomheder med lån op til EUR 2,5 mio. kan ansøge om udskydelse.
 • For virksomheder med højere lån vil tiltag muligvis følge.
 • Selvstændige og boligejere kan anmode deres bank om eventuelle individuelle tiltag.
 • Små og mellemstore virksomheder, men også større virksomheder, kan bruge en eksisterende ”GO-ordning”, hvor Økonomiministeriet står som garant for 50 pct. af banklån og bankgarantier (minimum EUR 1,5 mio. euro per virksomhed og maksimalt EUR 50 mio.):
 • Denne ordning styrkes ved, at budgettet for den øges fra EUR 400 mio.til 1,5 mia.
 • Samtidig stiger det maksimale beløb per virksomhed fra EUR 50 mio. til 150 mio.
   

Læs mere her

Garantiordningen (BMKB) er blevet udvidet for at håndtere de økonomiske konsekvenser af corona-krisen:

 • Virksomheder kan bruge BMKB til en overgangskredit eller til at øge deres overtræk på deres bankkonto.
 • Kreditgarantien er forhøjet fra 50 til 75 pct. Dette gør det muligt for bankerne at udvide kredit lettere og hurtigere, og virksomheder kan nemmere låne flere penge.
 • BMKB-renteprocenten sænkes fra 3,9 til 2 pct.
 • BMKB-garantibudget øges fra EUR 765 millioner til 1,5 milliarder.
 • Akkreditering bliver tilgængelig for andre finansieringsvirksomheder ud over banker, så de kan finansiere deres kunder ved hjælp af denne udvidede BMKB-ordning.

Garantistillingen forøges også for virksomheder inden for landbrug- og gartnerisektoren, så de nemmere kan opnå lån.

Læs mere her

Nedsat rente for mikrokredit til små virksomheder (Qredits). 

Læs mere her

Lån til selvstændige gennem TOZO. Et lån til erhvervskapital til et maksimumbeløb på EUR 10.157. Lånet skal tilbagebetales, men det er muligt at anmode om en forsinkelse af betalingsforpligtelsen. Rentesatsen vil være lavere end under den normale Bbz

Læs mere om TOZO her

Læs mere om kreditter og garantilån i afsnittet: Credits and guarantees her

Nyttige links

For en generel oversigt, se denne hjemmeside.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Holland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!