Gå til indhold
Nederlandene

Situationsrapport fra eksportmarkedet Nederlandene

Nederlandene er Danmarks 6. største eksportmarked for varer. Det er et nærmarked, der kendetegner sig ved en handelsmentalitet og kultur, der ligger tæt op ad den danske, og ligeledes er kendt for at være teknologisk innovativ, en digital frontløber og med et godt investeringsklima.
Nederlandenes økonomi er i fremgang efter COVID-19 krisen, hvor grøn omstilling bliver et afgørende element af genopretning af økonomien. De største udfordringer i Nederlandene er først og fremmest dannelsen af en ny regering efter parlamentsvalget i marts 2021 og dertil klima, COVID-19 samt manglende boliger.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I Nederlandene?

Samtlige støtteordninger ophæves d. 1. oktober 2021.

covid-19 i nederlandene

Sundhedssituation

Antallet af dagligt smittede og indlagte steg markant i begyndelsen af juli, hvorfor regeringen trak genåbning af nattelivet tilbage. Fra slutningen af juli er antallet af dagligt nye smittede igen aftagende. I slutningen af september 2021 var 82,4 pct. af den voksne nederlandske befolkning over atten år fuldt vaccineret.

Da smittesituationen løbende udvikler sig, kan man via følgende link se den mest aktuelle situation ift. tal for smittespredning, antal indlagte på hospital og intensivafdeling.

Vilkår for erhvervsrejsende

Rejsende fra Danmark skal fremvise et gyldigt Coronapas/DCC (Digital Corona Certificate), der viser én af nedenstående tre muligheder:

 • Fuld vaccination
 • Tidligere smitte med COVID-19
 • Negativ PCR-test, der ikke er ældre end 48 timer, eller en negativ antigentest (kviktest), der ikke er ældre end 24 timer.

Nederlandene håndterer ikke særskilte restriktioner/lempelser for erhvervsrejsende. De nederlandske rejserestriktioner gælder alle rejsende.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Restriktioner

Ud over obligatorisk Coronapas i restaurantionsbranchen og ved kultur- og sportsarrangementer og lukning af restaurationsbranchen og nattelivet mellem klokken 00.00 og 06.00 er der ingen betydelige restriktioner i Nederlandene. Det er obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport, taxa og lufthavn. Klik her for at læse mere om restriktioner i Nederlandene.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og København med KLM. Der er tre daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og Billund med KLM.

økonomien i Nederlandene i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Flere kreditvurderings bureauer vurderer Nederlandenes kreditværdighed til AAA, dvs. den højest mulige. Nederlandenes økonomi er robust, diversificeret, åben og konkurrencedygtig. COVID-19 pandemien skadede den nederlandske økonomi, men i mindre grad end forventet. Det forventes at BNP vil stige med 3,9 pct. i 2021 og 3,5 pct. i 2022. Samtidig er den nationale gæld estimeret til 57,7 pct. i 2022, hvilket er mindre end EU grænsen på 60 pct.

De økonomiske udsigter er positive for første gang i flere måneder. Det forventes at BNP vil returnere til 2019 niveauet inden udgangen af 2021, efter faldet på 3,8 pct. i 2020. Ifølge ’Nederlandenes Statistik’ (Het Centraal Bureau voor de Statistiek) er den nederlandske økonomi nu i en genopretningsfase og tilliden til økonomien er fortsat stigende i juli for både forbrugere og producenter. I juni var producenterne overvejende positive om deres ordreposition. Deres optimisme er på det højeste niveau siden 1985.

Regeringen har gjort meget for at kompensere erhvervslivet med støttepakker. Både for at undgå at virksomheder afskediger deres medarbejdere og for at sikre virksomhedernes overlevelse. Samtlige restriktioner ophæves pr. 1. oktober 2021. Alt i alt synes tiltagene at have en positiv effekt. Arbejdsløsheden og antallet af konkurser er faldet i 2021 og den gennemsnitlige arbejdsløshed i 2021 vil være 3,4 pct.

Den nederlandske økonomi er mindre sårbar end andre lande, hvilket bl.a. skyldes den nederlandske sektorstruktur. Nederlandene er mindre afhængig af turisme og forbrugsgoder. Derudover har en høj grad af digitalisering forbedret mulighederne for at arbejde hjemme og handle online.

Der er muligheder for danske virksomheder, men også udfordringer man skal være opmærksom på på Danmarks 6. største eksportmarked for varer (DKK 43,7 mia.) og 9. for tjenester (DKK 17,0 mia.), EU’s 6. største og verdens 17. største økonomi.

Læs mere om forventninger og forudsigelser ift. den økonomiske situation
 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,8 (januar 2021)
 • 64,7 (marts 2021)
 • 67,2 (april 2021)
 • 68,8 (juni 2021)
 • 65,8 (august 2021)

Læs mere om PMI i Nederlandene her

I Nederlandene er forbrugertilliden fra august 2020 til august 2021 steget fra -29 til -4. Producenttilliden faldt voldsomt i foråret 2020 fra 0,2 i marts til -28,7 i april, men har nu nået et nyt, højt niveau på 11,5 i juni, der ikke er set de seneste tre år.

Klik her for at læse mere om forbruger- og producenttilliden.

Detailhandelssektoren oplevede en omsætningsvækst på 8,3 pct. i andet kvartal af 2021 sammenlignet med samme kvartal sidste år. For samme periode er omsætningen for online detailhandel steget med 17,2 pct.

Klik her for at læse mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene.

Arbejdsløshedssituation

Selvom COVID-19-krisen har haft store konsekvenser for den nederlandske økonomi, ser det ud til at landet er ved at vænne sig til situationen og er i stand til at stå nogenlunde imod økonomisk. Arbejdsløsheden har i 2021 været faldende og lå på 3,2 pct. i august 2021. Omtrent 301.000er arbejdsløse, hvilket er det laveste niveau siden marts 2020, hvor COVID-19-krisen startede.

Nederlandene har en god infrastruktur, en høj grad af digitalisering og er hjemsted for EU’s største havn, hvilket gør landet til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport.

Den offentlige sektor er i færd med en omfattende digitalisering og regeringen kigger mod Danmark for inspiration. Det vurderes derfor, at der er et stort markedspotentiale inden for e-health og e-government for innovative, danske virksomheder. Til trods for et fald i privatforbruget i 2020, forventer man en stigning på 3,7 pct. i 2021, særligt inden for e-handel, der forventes at stige med knap USD 4,0 mia. fra 2018-2022.

I begyndelsen af november 2020 afholdt ambassaden i Haag det første royale, digitale erhvervsfremstød, ”Partnering for Green Transition”, med 19 ledende danske virksomheder inden for energiteknologi med minister- og myndighedsdeltagelse fra såvel dansk som nederlandsk side. Fokus var på den omfattende energiomstilling, som Nederlandene står overfor, der indebærer udfasning af fossile brændstoffer og overgang til vedvarende energi samt udvikling af Power-to-X-teknologi. Konferencen havde særligt fokus på fjernvarme og energieffektivitet. Sidstnævnte ses i sammenhæng med, at fjernvarme er mindre udviklet i Nederlandene sammenlignet med Danmark, og at der er en stor boligmangel. Den nederlandske regering har derfor iværksat planer om at bygge 75.000 nye boliger årligt.

Læs mere om eksportfremstød i Nederlandene

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside

Læs mere på Nordeas hjemmeside

EU's genopretningsfond

I Nederlandene er det endnu for tidligt i processen at sige noget om udmøntning af tiltag ifm. EU’s genopretningsfond. Siden parlamentsvalget i marts er Nederlandene fortsat uden regering og regeringsdannelsen efter valget trækker ud. Det er tidligere besluttet at udskyde den endelige plan for udmøntningen til efter den nye regering er blevet dannet. Det vides dog allerede, at Nederlandene ikke vil benytte sig af lånemuligheden fra genopretningsfonden, da det ikke er gunstigt set i sammenhæng med rentesatser.

Ifølge igangværende drøftelser vurderes, at midlerne sandsynligvis vil blive brugt i sektorer, der i forvejen er nederlandske kerneprioriteter, såsom bæredygtighed, klima og digitalisering. Det vil både gøre det lettere at få opbakning i parlamentet og stemme godt overens med det nederlandske fokus på grøn genopretning af økonomien efter COVID-19.

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført udskydelser af projektinvesteringer, selvom omfanget er svært at vurdere. Fokus på energiomstillingen er dog uforandret, hvorfor efterspørgslen på længere sigt forventes at stige som led i en grøn genopretning af økonomien.

Sammenlignet med første kvartal af 2021, hvor 8 ud af 14 sektorer oplevede negativ vækst, er der nu kun 3 sektorer med negativ vækst i tredje kvartal af 2021. De tre sektorer er: landbrug, skovbrug og fiskeri (-7,1 pct.), minedrift og stenbrud (-2,4 pct.), samt specialiserede forretningstjenester (-3,8 pct.). Klik her for at se omsætningsvæksten inden for forskellige sektorer

Der er opstillet forskellige kriterier for at søge støtte. Hjælpen drejer sig om både indkomststøtte, støtte til faste udgifter, støtte målrettet selvstændige erhvervsdrivende, udskydelse af indkomstskat m.m. samt udvidede låne- og garantiordninger. Støttepakkerne vil ikke blive forlænget efter den 1. oktober 2021. Læs mere her

Danske virksomheder med nederlandsk registreret datterselskab kan søge om støtte. De følgende er de tre mest søgte støtteordninger: Hjælpepakken ’NOW’ om lønkompensation ’TOZO’ for tabt indkomst blandt selvstændige og ’TVL’ hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om kompensation for andre faste udgifter (ikke løn).

Stimulipakker

Støttepakkerne vil ikke blive forlænget efter den 1. oktober 2021. Danske virksomheder med nederlandsk registreret datterselskab kan søge om støtte. De følgende er de tre mest søgte støtteordninger: Hjælpepakken ’NOW’ om lønkompensation, ’TOZO’ for tabt indkomst blandt selvstændige og ’TVL’, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om kompensation for andre faste udgifter (ikke løn).

Der er opstillet forskellige kriterier for at søge støtte. Hjælpen drejer sig om både indkomststøtte, støtte til faste udgifter, støtte målrettet selvstændige erhvervsdrivende, udskydelse af indkomstskat m.m. samt udvidede låne- og garantiordninger. Læs mere her

Sektorer berørt af støtteordninger

Samtlige støttepakker ophæves den 1. oktober 2021. COVID-19-støttepakken søger at nå så bredt som muligt, og virksomheder opfordres i stadig højere grad til at overveje, om de er stærke nok til at klare sig igennem krisen. Generelle støtteordninger er rettet mod grøn, bæredygtig og digital genopretning på linje med den nederlandske klima- og energiaftale.

Digitalisering

Nederlandene tiltrækker mange tech-virksomheder og landet betegnes som den digitale ”gateway” til Europa. Den digitale infrastruktur er af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og man har en tradition for at samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og parlamentet.

Digitalisering af den offentlige sektor er en vigtig prioritet for regeringen. Det knytter an til sundhedsområdet med e-health som toneangivende trend. Nederlandene oplever et stort demografisk skifte med en stigning i den ældre befolkningsgruppe. Bl.a. derfor sætter regeringen fokus på udvikling af innovative e-health løsninger med en investering på EUR 133,0 mio. i perioden 2019-22. Det åbner muligheder for danske virksomheder.

Nederlandene har flere år i træk ligget forrest blandt lande med den bedste, digitale infrastruktur. Online-shopping i Nederlandene er i stærk fremgang med en voksende købestærk befolkning, hvor 97 pct. har adgang til internettet. Heraf handler 84 pct. online, svarende til godt 14,0 mio. personer. Online salget stod i 2019 for en omsætning på EUR 25,8 mia., svarende til 10,3 procent af landets totale detailhandel. Omsætningen i online detailhandel var 14,5 pct. højere i andet kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal i 2020. Læs mere her

I efteråret 2020 har den nederlandske regering forpligtet sig til at fokusere på nye teknologier og digitalisering med henblik på at øge væksten inden for fremstillingsindustrien og andre industrier. Man vil investere i teknologier som Life Sciences & Health, High Tech/ICT samt forsvar og rumteknologi. Desuden ønsker man at stimulere digitalisering inden for industri (Smart Industry), hvilket vil sikre konkurrenceevnen i en vigtig sektor. Klik her for at læse mere om industrien.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Siden 2019 har ambassaden i tæt samarbejde med Energistyrelsen haft en energikoordinator ansat, der arbejder med fokus på fjernvarme og energieffektivisering i bygninger. Teamet ventes forstærket ultimo 2021.

Nye muligheder i kølvandet på COVID-19

Nederlandene fortsætter den grønne linje og udviklingen af e-commerce, og efterspørgslen efter digitale løsninger er stigende.

Siden COVID-19 indtraf i marts 2020, har man set et skift mod online shopping, der er blevet en endnu vigtigere drivkraft inden for detailhandel. I 2020 indkøbte nederlandske forbrugere rekord meget på udenlandske EU webshops, nemlig EUR 2,6 milliarder. Alene i fjerde kvartal af 2020 blev der indkøbt for EUR 776 mia. fra EU webshops. Væksten inden for online salg og de nye forbrugertendenser kan skabe muligheder for danske virksomheder på markedet. Læs mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene via dette link.

Nye muligheder på sektorniveau

Energisektoren
Det nederlandske marked giver gode muligheder for øget eksport af dansk energiteknologi og serviceydelser. Gennem Parisaftalen, samt en national klimaaftale, har Nederlandene bundet sig til en reduktion af landets drivhusgasudledning med 49 pct. sammenlignet med 1990. Målsætningen kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

Regeringen planlægger at stille EUR 6,8 mia. til rådighed til klimaforanstaltninger i 2022, samt EUR 3 mia. i tilskud til vedvarende energi (SDE++).

Tech-sektoren
Nederlandene har store ambitioner inden for tech-sektoren og ønsker at blive Europas digitale leder. Datacentre- og cloud-industrien er den hurtigst voksende sektor i Nederlandene, hvor Amsterdams ”data hub” har oplevet en vækstrate på 18 pct. de seneste 7 år (ifølge Dutch Data Centre Association). Desuden bruger mange internationale virksomheder landet som testlokation inden for robotteknologi.
Regeringen planlægger at afsætte EUR 300 mio. som startbeløb for deltagelse i to store europæiske projekter (IPCEI’er) inden for mikroelektronik og cloudinfrastruktur.

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren er under pres som følge af bl.a. den demografiske forandring samt nye og dyre behandlingsformer. Det forventes, at andelen af personer over 80 år fordobles i perioden mellem 2020-2040. Sundhedssektoren kæmper med stigende udgifter, hvor udgifterne alene i 2019 steg med 5,2 procent pr. person. Derfor er der behov for innovative digitale sundhedsløsninger, så omkostningerne kan holdes nede, og der kan tilbydes god pleje til den brede befolkning.

I 2022 vil digitale applikationer blive brugt til fjernpleje, eksempelvis: skærmpleje, indikation via en app og medicindispensere. Udvikling af digitale applikationer sikrer, at en sundhedsudbyder har de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt og kan give mere tid til en patient.

Fødevareproduktion og -forsyning
Den nederlandske fødevareproduktion er særdeles stærk, og Nederlandene udmærker sig ved at være verdens næststørste eksportør af landbrugsprodukter. Fødevareforsyningen er præget af stor konkurrence, hvor især discount markedet er domineret af tyske aktører, herunder Lidl og Aldi. Den nederlandske forbruger er prisbevidst og har et vågent øje til kvaliteten af fødevarerne. Convenience produkter er meget udbredte, herunder fintskåret, vasket og på andre måder behandlet frugt og grønt, der letter tilberedningsaktiviteterne for forbrugeren.

Hvor Danmark har en førende profil i Europa inden for økologiske fødevarer, viser Nederlandene svagere interesse og vækstrater. I Danmark har økologiske produkter en markedsandel på 11,5% i fødevareforsyningen, mens det økologiske udbud i de to største nederlandske supermarkedskæder er på 3,21 pct.

På EU-niveau har man de senere år øget fokus på økologisk landbrug. EU kommissær Frans Timmermans’ European Green Deal har som målsætning, at 25 pct. af europæisk landbrug er økologisk i 2030. I Nederlandene er der på denne baggrund tiltagende interesse i at tale om økologi på alle niveauer, fra ministerier, landmænd, supermarkedskæder til leverandører. I takt med den stigende interesse og åbenhed for økologiske produkter og produktionsteknologi, vil danske aktører få mulighed for at byde ind med know-how og produkter.

Urbanisering og byudvikling
Den nederlandske bygge- og anlægssektor er en meget fragmenteret sektor. SMV’er udgør ca. 80 pct. af alle virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Der er fortsat stort potentiale for energieffektivisering i bygge- og anlægssektoren i Nederlandene.

Energieffektiverende investeringer finansieres af Nationaal Energiebespaarfonds, der på nuværende tidspunkt har et budget på EUR 600 mio. Dertil sigter Energiesprong ordningen efter at renovere 111.000 boligforeninger og sociale boliger med et budget på EUR 6,6 mia. Ifølge en energiaftale (Energieakkoord) ønsker regeringen at renovere ca. 300.000 boliger årligt, således at boligerne stiger 2 energiklasser. 

Der er stor mangel på boliger i Nederlandene. For at sikre nok boliger til den voksende befolkning skal 845.000 boliger bygges inden 2030. Regeringen planlægger at afsætte EUR 100 mio. om året de næste ti år til at øge antallet af boliger.

Transport og logistik

På trods af landets størrelse er Nederlandene en stor aktør inden for transport og logistik. Eksempelvis eksporteres mere end 700 mio. ton varer om året via vejtransport. Sektoren beskæftiger 767.000 personer. Forskning viser, at mere end 25 pct. af lastbilerne kører uden læs, hvilket indikerer, at der ikke er optimal udnyttelse af varetransporten.

Udviklingen inden for robotisering, dataorienteret arbejde og kunstig intelligens forventes at fortsætte i 2021 og logistiktjenesteudbydere tilpasser sig. Bæredygtige initiativer inden for logistik er ligeledes accelererende.

Regeringen og den offentlige transportsektor arbejder sammen om programmet Future Vision for Public Transport 2040 (Toekomstbeeld OV 2040). De beder ligeledes om rådgivning fra videns institutioner, virksomheder og sociale organisationer.

I 2025 vil det kun være tilladt at køre i CO2 neutrale køretøjer i centrum af adskillige byer i Nederlandene. Dertil ønsker TLN (brancheorganisationen for tranport og logistik) en halvering af C02 udledningen fra vejtransport i 2030 sammenlignet med 2015.

Klimaaftale

Den nederlandske energiomstilling er drevet af målsætningen om udfasning af gasudvikling i den nordlige del af landet og 49 pct. reduktion i CO2-udledningen, som vedtaget i den nederlandske klimaaftale i 2019. Tidligere var landet tilbageholdende på klimaområdet, men bliver nu presset for større ambitioner internationalt. For Nederlandene er vejen ud af krisen grøn. Den nederlandske regering forfølger fortsat sin klimahandlingsplan, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder. Et af tiltagene går ud på at kickstarte omstillingen inden for varmesektoren med 100.000 lejeboliger, der skal frakobles gas til fordel for blandt andet fjernvarme inden 2022.

Strategiske projekter

E-health & MedTech

The Trade Council har siden september 2020 arbejdet med et strategisk projekt inden for sundhedssektoren i Nederlandene. Formålet er at identificere markedsmuligheder for danske virksomheder, særligt inden for e-health og MedTech. I 2021 har TC indgået et samarbejde med en lokal ekspert på området, der har bidraget til at identificere muligheder og evt. barrierer for adgang til markedet. Udfordringerne inden for sundhedssektoren i Nederlandene er i høj grad de samme som i Danmark, hvorfor et samarbejde forventes at være fordelagtigt for begge parter. The Trade Council fornemmer en interesse og stigende efterspørgsel efter effektive, digitale og tidsbesparende løsninger i Nederlandene.

Brint og Power-to-X, fremtidens energisystemer

I foråret 2021 er et energiprojekt gået fra start, som undersøger muligheden for at skabe yderligere markedsadgang for dansk eksport inden for den grønne energiomstilling med fokus på brint og Power-to-X, herunder muligheder for dansk-nederlandske partnerskaber.

Trade Council i Nederlandene

The Trade Council (TC) i Nederlandene har et bredt netværk og et godt omdømme på det nederlandske marked og kan derfor fungere som mellemled mellem danske virksomheder og deres potentielle samarbejdspartnere og kunder. TC har et solidt kendskab til det nederlandske marked, politiske tiltag og gældende eksportregler.

The Trade Council bistår danske virksomheder med at udbygge adgangen til det nederlandske marked ved hjælp af markedsanalyser, identifikation af relevante forhandlere og samarbejdspartnere. Derudover har TC stor erfaring med at afholde større events og mindre networking sessioner, der kan føre til langsigtet samarbejde mellem nederlandske og danske virksomheder og myndigheder.

Det nederlandske sprog kan være en udfordring for danske eksportvirksomheder. Eksportrådgiverne i Haag taler nederlandsk og kan hjælpe med at minimere denne mulige barriere.

Ambassaden er en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Holland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!