Gå til indhold
Nederlandene

Situationsrapport fra eksportmarkedet Nederlandene

Den nederlandske regering lancerede den 17. marts en række økonomiske tiltag som nødkompensation, skatteudsættelse samt rentenedsættelse til virksomheder, der er hårdt ramt grundet COVID-19. Der er tale om en kombination af nye tiltag og eksisterende tiltag, der er blevet udvidet eller justeret. Mange af tiltagene vil gælde til medio 2021.

Nederlandene var i 2019 Danmarks 6. største eksportmarked for varer. Det er et nærmarked, der kendetegner sig ved en handelsmentalitet og kultur, der ligger tæt op ad den danske, og ligeledes er kendt for at være teknologisk innovativ, en digital frontløber og med et godt investeringsklima.

COVID-19 krisen har påvirket alle, og nogle sektorer har lidt større skade end andre, herunder turisme og hotel- og restaurationsbranchen. Derimod har krisen ikke sænket farten i den grønne omstilling i Nederlandene. Grøn omstilling bliver et afgørende element i genopretning af økonomien.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I Nederlandene?

Danske virksomheder med nederlandsk registeret datterselskab kan søge støtte. Forskellige kriterier for at søge støtte er afhængig af ordningen.

covid-19 i nederlandene

Sundhedssituation

Stigende smittespredning har resulteret i nye restriktioner. Siden medio december befinder landet sig i en delvis lockdown. Da smittesituationen løbende udvikler sig, kan man via følgende link se den mest aktuelle situation ift. tal for smittespredning, antal indlagte på hospital og intensivafdeling.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ingen begrænsninger på transport ind og ud af - eller rundt i landet. Dog frarådes befolkningen til at rejse til udlandet frem til medio april og frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Nederlandene. Alle rejsende der kommer fra et højrisikoland skal fremvise en negativ PCR-COVID-test inden indrejse i Nederlandene. Desuden skal alle indrejsende (med undtagelse af bil) også fremvise en negativ hurtigtest, der ikke må være ældre end 4 timer før der boardes. Desuden opfordres alle rejsende kraftigt til at gå i 10 dages karantæne ved ankomst til Nederlandene. En negativ COVID-19 test erstatter ikke 10 dages karantæne, da en test er et øjebliksbillede. For forretningsrejsende er der nogle undtagelser, og disse anbefales kraftigt at genoverveje at rejse.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Restriktioner

Der gælder et udgangsforbud mellem klokken 21.00 og 04.30. Restaurantionsbranchen er lukket, dog er take away tilladt. I privat sammenhæng og udendørs må der kun være maksimalt 2 personer samlet. Dette med undtagelse af medlemmer af husholdningen. Det er obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige indendørs rum, i offentlig transport, taxa og lufthavn. Dertil kommer afstandsreglen på 1,5 m og håndhygiejne. Klik her for at læse mere om restriktioner i Nederlandene.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og København med KLM. Der er tre daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og Billund med KLM.

Nederlandene i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Markedet er ramt af lavkonjunktur som følge af COVID-19 og de nederlandske myndigheder forventede et samlet fald i BNP for 2020 på -4,2 pct., dog endte BNP for året kun med et fald på -3,8 pct. På nuværende tidspunkt oplever markedet en stigning i BNP, og BNP forventes at stige med 2,9 pct. i første kvartal af 2021. Stigningen i BNP skyldes et højere privat forbrug, flere investeringer og et større offentligt forbrug. Det private forbrug forventes at stige yderligere i år. Læs mere her.

Faldet i det samlede BNP for 2020, sammenlignet med det samlede BNP for 2019, som var 1,7 pct., kan tilskrives et fald i det private forbrug for 2020. Det private forbrug oplevede et fald på 6,6 pct. sammenlignet med 2019, hvilket kan skyldes den nationale lockdown.

Især 1. og 2. kvartal af 2020 var hårde, idet man oplevede en negativ økonomisk vækst på omkring 10 pct. i forhold til samme periode i 2019. Til gengæld steg BNP med 7,8 pct. i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. Den udvikling tilskrives en kraftig stigning i det private forbrug, men også stigende offentlig forbrug og investeringer. Til trods for at 4. kvartal 2020 var præget af den frygtede anden bølge og en ny lockdown, har industrien og detailhandlen vist sig modstandsdygtige under de givne omstændigheder. Industriproduktionen voksede i et sundt tempo i 4. kvartal, drevet af optimistiske fremtidsudsigter i den tyske produktion og stigende, men stadig dæmpede eksportordrer. Det antages at privatforbruget er faldet i 4. kvartal på grund af den nuværende lockdown, dog meget mindre end i 1. og 2. kvartal i 2020. Det kan forklares ved, at virksomheder og forbrugere har tilpasset sig, og at regeringens tiltag virker.

Den nederlandske regerings beslutning om at forlænge den nationale lockdown frem til minimum 31. marts 2021 og den langsomme opstart af vaccinationsprogrammer betyder, at man har lavere forventninger til den økonomiske aktivitet i 1. kvartal 2021 end tidligere antaget. Landet har dog indhentet den langsomme start. Nederlandene har en ”åben økonomi” ligesom Danmark, og er derfor afhængig af udviklingen i verdenshandlen. På grund af nedlukninger og høje smittetal i resten af verden, er man mindre optimistisk i forhold til BNP væksten i de kommende år. Dette tilskrives især et fald i privatforbruget, færre investeringer, mindre handel i resten af verden og dermed faldende efterspørgsel. Dog er det værd at bemærke, at det offentlige forbrug steg med 0,2 pct. i 2020, selvom det er positivt er det mindre end stigningen i 2019 på 1,6 pct. Læs mere her.

Man har gjort meget for at kompensere erhvervslivet med støttepakker. Både for at undgå at virksomhederne afskediger deres medarbejdere og samtidigt for at sikre virksomhedernes overlevelse. Der er tilmed indført såkaldte time-out ordninger, så virksomhederne kan ”gå i hi” indtil situationen er bedre. Der er indgået aftale med bankerne om at give henstand til de virksomheder, der har problemer med at afbetale lån og renter. Alt i alt synes tiltagene at have en positiv effekt, også selvom virksomheder må indgive konkursbegæring og arbejdsløshedstallene stiger. Effekten af støttepakkerne kan blandt andet ses ved, at antallet af konkurser var på det laveste niveau i 20 år. Dog var der 20 pct. flere virksomheder der blev ophævet i 2020 (140.000) end i 2019 (115.000).

På trods af COVID-19 krisen har den nederlandske økonomi ikke været ligeså sårbar over for denne sundhedskrise, som man ser andre steder i verden. Forklaringen skyldes blandt andet den nederlandske sektorstruktur, hvor man ikke er så stærkt afhængig af turisme eller forbrugsgoder, ligesom hurtig gennemførelse af den politiske støttepakke og graden af digitalisering, som har forbedret mulighederne for at arbejde hjemme og handle online.

Der er muligheder for danske virksomheder, men også udfordringer man skal være opmærksom på i EU’s 6. største og verdens 17. største økonomi. 

Læs mere om forventninger og forudsigelser ift. den økonomiske situation.
 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,4 (oktober 2020)
 • 54,4 (november 2020)
 • 58,2 (december 2020)
 • 58,8 (januar 2021)
 • 59,6 (februar 2021)
 • 53,40 (marts 2021)

Læs mere om PMI i Nederlandene her.

I Nederlandene er forbrugertilliden fra marts 2020 til februar 2021 faldet fra -3 til -19. Producenttilliden faldt voldsomt i foråret 2020 fra 0,2 i marts til -28,7 i april, men er nu tilbage på sidste års niveau, med de seneste tal fra februar 2021 på 0,1.

Detailsektoren oplevede en omsætningsvækst på 9,2 pct. i 3. kvartal sammenlignet med perioden i 2019. I første halvdel af 2020 foretog 71 pct. et online-køb, hvilket er en stigning på 11 pct. ift. året før.  

Klik her for at læse mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene.

Arbejdsløshedssituation

Selvom COVID-19 krisen har haft store konsekvenser for den nederlandske økonomi, ser det ud til at landet er ved at vænne sig til situationen og er i stand til at stå nogenlunde imod rent økonomisk. Nederlandene har en god infrastruktur, en høj grad af digitalisering, er hjemsted til EU’s største havn og har en handlekraftig regering, hvilket gør landet til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport.

Den offentlige sektor er i færd med en omfattende digitalisering. Derfor har innovative løsninger inden for e-health og e-government et stort markedspotentiale for danske virksomheder. Til trods for et fald i privatforbruget i 2020, forventer man en stigning på 3,7 pct. i 2021, særligt inden for e-handel, der forventes at stige med knap USD 4 mia. fra 2018-2022.

I begyndelsen af november afholdt ambassaden i Haag det første royale, digitale erhvervsfremstød, ”Partnering for Green Transition”, med 19 ledende danske virksomheder inden for energiteknologi samt med minister- og myndighedsdeltagelse fra såvel dansk som nederlandsk side. Fokus var på den omfattende energiomstilling, som Nederlandene står over for, der indebærer udfasning af fossile brændstoffer og overgang til vedvarende energi samt udvikling af Power-to-X teknologi. Konferencen havde særligt fokus på fjernvarme og energieffektivitet. Sidstnævnte ses i sammenhæng med at fjernvarme er mindre udviklet i Nederlandene sammenlignet med Danmark, og at der er en stor boligmangel. Den nederlandske regering har derfor iværksat planer om at bygge 75.000 nye boliger årligt.

Læs mere om eksportfremstød i Nederlandene

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside

Læs mere på Nordeas hjemmeside

Handelssituation

Handelshindringer

COVID-19-situationen har skabt usikkerhed om rejsevejledninger for erhvervsrejser og fortolkningen heraf. Usikkerheden kan tilskrives nationale forskelle for afstandskrav, karantænekrav, krav om negativ COVID-19 test og bøder. Desuden sker ændringer tit med kort varsel og med umiddelbar ikrafttræden. Det besværliggør i sagens natur virksomhedernes planlægning af erhvervsrejser.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført udskydelser af grønne projektinvesteringer, selvom omfanget er svært at vurdere. Fokus på energiomstillingen er dog uforandret, hvorfor efterspørgslen på længere sigt forventes at stige som led i en grøn genopretning af økonomien. Hotel- og restaurationsbranchen samt transport og kultur er blandt de sektorer, der er hårdest ramt som følge af restriktionerne i forbindelse med COVID-19. Du kan læse mere her.


Væksten for de 5 hårdest ramte sektorer

 • Kultur, sport, og rekreation: -46,2 pct. 
 • Indkvartering og servering af mad: -45,4 pct.
 • Handel, Transport, hoteller og catering: -23,8 pct.
 • Engros- og detailhandel: -20,2 pct.
 • Transport og opbevaring: -19,6 pct.

Væksten for de 5 mindst ramte sektorer

 • Minedrift og stenbrud: 8,2 pct.
 • Andre specialiserede forretningstjenester: 5,7 pct.
 • Information og kommunikation: 2,7 pct.
 • Forretningstjenester: 0,5 pct.
 • Fremstilling/produktion: 0,3 pct.

Klik her for at se omsætningsvæksten inden for forskellige sektorer

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med nederlandsk registeret datterselskab kan søge støtte. Den fjerde støttepakke vil gælde til medio 2021. Der er opstillet forskellige kriterier for at søge støtte. Hjælpen drejer sig om både indkomststøtte, støtte til faste udgifter, støtte målrettet selvstændige erhvervsdrivende, udskydelse af indkomstskat m.m. samt udvidede låne- og garantiordninger. Læs mere her

Sektorer berørt af støtteordninger

COVID-19-støttepakken søger at nå så bredt som muligt, og virksomheder opfordres i stadig højere grad til at overveje, om der er mulighed for dem til at eksistere i den nye situation. Generelle støtteordninger er rettet mod grøn, bæredygtig og digital genopretning på linje med den nederlandske klima- og energiaftale.

 EU's genopretningsfond

I Nederlandene er det endnu for tidligt i processen at kunne sige noget om udmøntning af tiltag ifm. EU’s genopretningsfond. Udover at involverede ministerier skal blive enige om, hvilke tiltag man ønsker fremmet, er parlamentsvalget i marts 2021 forklaringen for, at regeringen har besluttet at udskyde sin endelige plan for udmøntning til efter den nye regering bliver dannet senere i 2021. Det vides dog allerede, at Nederlandene ikke vil benytte sig af lånemuligheden fra genopretningsfonden, da det ikke er gunstigt set i sammenhæng med rentesatser.

 

Ifølge igangværende drøftelser vurderes det, at pengene sandsynligvis vil blive brugt i sektorer, der i forvejen er nederlandske kerneprioriteter som bæredygtighed, klima og digitalisering generelt. Det vil både gøre det lettere at få opbakning i parlamentet og stemmer godt overens med det nederlandske fokus på grøn genopretning af økonomien efter COVID-19.

 

Bæredygtig genstart

Den nederlandske regering forfølger sin klimahandlingsplan med uformindsket styrke, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder, som ambassaden følger nøje. Den grønne energiomstilling kan bygge bro til bygge- og anlægssektoren. Nederlandene oplever akut boligmangel, og regeringen planlægger at bygge 75.000 nye boliger årligt i de kommende år. COVID-19 krisen udfordrer denne målsætning. Derfor stiller regeringen en særlig boligimpulspakke på EUR 1,0 mia. til rådighed for kommunerne for at stimulere byggeriet. Også her vil der være potentiale for effektive og innovative danske løsninger.

Digitalisering

Nederlandene tiltrækker mange tech-virksomheder og landet betegnes som den digitale ”gateway” til Europa. Den digitale infrastruktur er af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og man har en tradition for at samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og parlamentet. Man henviser ofte til Nederlandene som et ”levende laboratorium”, fordi befolkningen anses for at være meget åben for nye idéer og win-win-løsninger for alle involverede.

Digitalisering af den offentlige sektor er en vigtig prioritet for regeringen. Det knytter an til sundhedsområdet med e-health som toneangivende trend. Nederlandene oplever et stort demografisk skifte med en stigning i den ældre befolkningsgruppe. Bl.a. derfor sætter regeringen fokus på udvikling af innovative e-health løsninger med en investering på EUR 133 mio. i perioden 2019-22. Det åbner muligheder for danske virksomheder.

Online-detailsektoren i Nederlandene har fra 2014-2018 haft en sammensat årlig vækstrate på 15,9 pct. Man forventer at den fremtidige vækst inden for sektoren vil være baseret på eksisterende online-forbrugere, da online-shopping efterhånden er blevet meget udbredt. Nederlandene har flere år i træk ligget forrest blandt lande med den bedste, digitale infrastruktur. Online-shopping i Nederlandene er i stærk fremgang med en voksende købestærk befolkning, hvor 97 pct. har adgang til internettet. Heraf handler 84 pct., svarende til godt 14 mio. personer, online. Online salget stod i 2019 for en omsætning på EUR 25,8 mia. svarende til 10,3 procent af landets totale retail industri. Grundet COVID-19 restriktionerne var omsætningen i online retail 45,2 pct. højere i andet kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før. I januar 2021 var omsætningen i online retail 65,9 pct. højere end samme måned sidste år. Læs mere her.

I efteråret 2020 har den nederlandske regering forpligtet sig til at fokusere på nye teknologier og digitalisering, med henblik på at øge væksten inden for fremstillingsindustrien og andre industrier. Man vil investere i teknologier som Life Sciences & Heath, High Tech/ICT samt forsvar og rumteknologi. Desuden ønsker man at stimulere digitalisering inden for industri (Smart Industry), hvilket vil sikre konkurrenceevnen i en vigtig sektor. Læs mere om industrien her.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Siden 2019 har ambassaden i tæt samarbejde med Energistyrelsen haft en energikoordinator ansat, der arbejder med fokus på fjernvarme og energieffektivisering i bygninger.

Nye muligheder i kølvandet på COVID-19

Nederlandene fortsætter den grønne linje og e-commerce, og efterspørgslen efter digitale løsninger er stigende.

Onlinesalget inden for B2C webshops er steget med 65,9 pct. fra januar 2020 til januar 2021. Siden COVID-19 indtraf i marts 2020, har man set et skifte mod online shopping, der er blevet en endnu vigtigere drivkraft inden for detailsalg. Desuden er privatforbruget på EU webshops steget med 30 pct. til EUR 605,0 mio. i 3. kvartal af 2020 sammenlignet med samme kvartal året før. Væksten inden for online salg og de nye forbrugertendenser kan skabe muligheder for danske virksomheder på markedet. Læs mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene via dette link.

Nye muligheder på sektorniveau

Energisektoren
Det nederlandske marked giver gode muligheder for øget eksport af dansk energiteknologi og serviceydelser. Gennem Paris-aftalen samt en national klimaaftale har Nederlandene bundet sig til en reduktion af landets drivhusgasudledning med 49 procent sammenlignet med 1990. Målsætningen kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

Tech-sektoren
Nederlandene har store ambitioner inden for tech-sektoren og ønsker at blive Europas digitale leder. Datacentre- og cloudindustrien er den hurtigst voksende sektor i Nederlandene, hvor Amsterdams ”data hub” har oplevet en vækstrate på 18 pct. de seneste 7 år (ifølge Dutch Data Centre Association). Desuden bruger mange internationale virksomheder landet som testlokation inden for robotteknologi.

Sundhedssektoren
Sundhedssektoren er under pres som følge af bl.a. den demografiske forandring samt nye og dyre behandlingsformer. Det forventes, at andelen af personer over 80 år fordobles i perioden mellem 2020-2040. Sundhedssektoren kæmper med stigende udgifter, hvor udgifterne alene i 2019 steg med 5,2 procent pr. person. Som resultat heraf vil der i de kommende år være stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Der er behov for innovative digitale sundhedsløsninger, så omkostningerne kan holdes nede, og der kan tilbydes løsninger til den brede befolkning.

Fødevareproduktion og -forsyning
Den nederlandske fødevareproduktion er særdeles stærk, og Nederlandene udmærker sig ved at være verdens andenstørste eksportør af landbrugsprodukter. Fødevareforsyningen er præget af stor konkurrence, hvor især discount markedet er domineret af tyske aktører, herunder Lidl og Aldi. Den nederlandske forbruger er prisbevidst og har et vågent øje til kvaliteten af fødevarerne. Convenience produkter er meget udbredte, herunder fintskåret, vasket og på andre måder behandlet frugt og grønt, der letter tilberedningsaktiviteterne for forbrugeren. 

Hvor Danmark har en førende profil i Europa inden for økologiske fødevarer, viser Nederlandene svagere interesse og vækstrater. I Danmark har økologiske produkter en markedsandel på 11,5% i fødevareforsyningen, mens det økologiske udbud i de to største nederlandske supermarkedskæder er på 3,21 pct..
På EU-niveau har man de senere år øget fokus på økologisk landbrug. EU kommissær Frans Timmermans’ European Green Deal har som målsætning at 25% af europæisk landbrug er økologisk i 2030. I Nederlandene er der på denne baggrund tiltagende interesse i at tale om økologi på alle niveauer, fra ministerier, bønder, supermarkedskæder til leverandører. I takt med den stigende interesse og åbenhed for økologiske produkter og produktionsteknologi, vil danske aktører få mulighed for at byde ind med know-how og produkter.

Urbanisering og byudvikling
Den nederlandske bygge- og anlægssektor er en meget fragmenteret sektor. Siden 2000 er antallet af virksomheder inden for branchen steget markant. Det skyldes mest etablering af mange små og mellemstore virksomheder. SMV’er udgør ca. 80% af alle virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Der er fortsat stort potentiale for energieffektivisering i bygge- og anlægssektoren i Nederlandene. Energieffektiverende investeringer finansieres af Nationaal Energiebespaarfonds, der på nuværende tidspunkt har et budget på EUR 600,0 mio. Dertil sigter Energiesprong ordningen efter at renovere 111.000 sociale boliger med et budget på EUR 6,6 mia. Ifølge en energiaftale (Energieakkoord) ønsker regeringen at renovere ca. 300.000 boliger årligt, således at boligerne stiger 2 energiklasser.

Transport og logistik
Nederlandene er en stor aktør inden for transport og logistik, på trods af landets størrelse. Eksempelvis eksporteres mere end 700,0 mio. ton varer om året via vejtransport. Sektoren beskæftiger i dag 767.000.. Forskning viser, at mere end 25 pct. af lastbiller kører uden læs, hvilket indikerer, at der er plads til forbedringer.
Udviklingen inden for robotisering, dataorienteret arbejde og kunstig intelligens forventes at fortsætte i 2021 og logistiktjenesteudbydere vil og skal tilpasse sig. Bæredygtige initiativer inden for logistik er ligeledes accelererende.

Regeringer og den offentlige transportsektor arbejder sammen om programmet Future Vision for Public Transport 2040 (Toekomstbeeld OV 2040). De beder ligeledes om rådgivning fra videns institutioner, virksomheder og sociale organisationer. Contouren Toekomstbeeld OV 2040 blev vedtaget i februar 2019.
I 2025 vil det kun være tilladt at køre i CO2 neutrale køretøjer i centrum af adskillige byer i Nederlandene. Dertil ønsker TLN (brancheorganisationen for tranport og logistik) en halvering af C02 udledningen fra vejtransport i 2030 sammenlignet med 2015.

 

Projekter i udbud

Den nederlandske energiomstilling er drevet af målsætningen om udfasning af gasudvikling i den nordlige del af landet og 49 pct. reduktion i CO2-udledning, som vedtaget i den nederlandske klimaaftale i 2019. Tidligere var landet tilbageholdende på klimaområdet, men bliver nu presset for større ambitioner fra internationalt niveau. For Nederlandene er vejen ud af krisen grøn. Den nederlandske regering forfølger fortsat sin klimahandlingsplan, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder. Et af tiltagene går ud på at kickstarte omstillingen inden for varmesektoren med 100.000 lejeboliger, der skal frakobles gas til fordel for blandt andet fjernvarme inden 2022.

 

Strategiske projekter

The Trade Council har siden september 2020 arbejdet med et strategisk projekt inden for sundhedssektoren i Nederlandene. Formålet er at identificere markedsmuligheder for danske virksomheder, særligt inden for e-health og MedTech. I 2021 har TC indgået et samarbejde med en lokal ekspert på området, der vil bidrage til at identificere muligheder og evt. barrierer for adgang til markedet. Udfordringerne inden for sundhedssektoren i Nederlandene er i høj grad de samme som i Danmark, hvorfor et samarbejde forventes at være fordelagtigt for begge parter. I sammenligning med Danmark er disse løsninger endnu ikke anvendt i samme grad i den nederlandske sundhedssektoren. The Trade Council fornemmer en interesse og stigende efterspørgsel efter effektive og tidsbesparende løsninger i Nederlandene.
 
Med henblik på at udbygge kendskabet til udvalgte sektorer med potentiale for danske eksportvirksomheder, deltager TC Haag i et antal strategiske projekter. De løber af stablen i første halvår af 2021 og er inden for digitalisering og fremtidens sundhedsvæsen samt den grønne energiomstilling med fokus på brint og Power-to-X, fremtidens energisytem.

 

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

The Trade Council er involveret i projekter, der munder ud i alliancer i 2021 inden for energi, herunder brint og Power-to-X.

 

Trade Council i Nederlandene

The Trade Council i Nederlandene har et bredt netværk og et godt omdømme på det nederlandske marked og kan derfor fungere som mellemled mellem danske virksomheder og deres potentielle samarbejdspartnere og kunder. TC har et bredt kendskab til det nederlandske marked, politiske tiltag og gældende eksportregler.

The Trade Council bistår danske virksomheder med at udbygge adgangen til det nederlandske marked ved hjælp af markedsanalyser, identifikation af relevante forhandlere og samarbejdspartnere. Derudover har TC stor erfaring med at afholde større events og mindre networking sessioner, der kan føre til langsigtet samarbejde mellem nederlandske og danske virksomheder og myndigheder.

Det nederlandske sprog kan være en udfordring for danske eksportvirksomheder. Eksportrådgiverne i Haag taler nederlandsk og kan hjælpe med at minimere denne mulige barriere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

NOW-ordningen er et midlertidigt nødtiltag for at fastholde arbejdspladser, hvor op til 90 pct. af lønnen kan kompenseres. 

Læs mere her 

Kompensation for faste udgifter

Indkomststøtte for selvstændige gennem TOZO-ordningen - afhængigt af indkomst og din husholdningssituation kan dette udgøre maksimalt EUR 1.500. Du behøver ikke at tilbagebetale, og der er ingen kapitaltest. Læs mere her

Virksomheder med mindst 30 pct. økonomisk tab kan få dækket op til 85 pct. af faste udgifter. For små- og mellemstore virksomheder gælder et maksimalt beløb på 330.000 euro og for større virksomheder er det maksimale beløb EUR 400.000. Læs mere her.

Skatteregler

Virksomheder med likviditetsproblemer kan ansøge om udsættelse af betaling af diverse skatter. Dette gælder indkomst-, virksomheds-, løn-, og omsætningsskatter.

Eventuelle bøder pga. overskridelse af betalingsdato skal ikke betales.

Renterne på allerede eksisterende skattegæld nedsættes midlertidigt til nul. 

Se de forskellige muligheder under titlen ”tax options for entrepreneurs” og ”other taxes” her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Den nederlandske banksektor har selv lanceret et tiltag for at støtte små og mellemstore virksomheder, hvorunder normalt levedygtige virksomheder kan få seks måneders udskydelse af afbetaling på lån:

 • Tiltaget er taget af de store systembanker (ABN Amro, Rabobank og ING) og en række mindre banker. Normalt ville en sådan aftale være i strid med konkurrencereglerne, men tilsynsmyndigheden er i disse tider lidt mere fleksibel.
 • Virksomheder med lån op til EUR 2,5 mio. kan ansøge om udskydelse.
 • For virksomheder med højere lån vil tiltag muligvis følge.
 • Selvstændige og boligejere kan anmode deres bank om eventuelle individuelle tiltag.
 • Små og mellemstore virksomheder, men også større virksomheder, kan bruge en eksisterende ”GO-ordning”, hvor Økonomiministeriet står som garant for 50 pct. af banklån og bankgarantier (minimum EUR 1,5 mio. per virksomhed og maksimalt EUR 50 mio.):
 • Denne ordning styrkes ved, at budgettet for den øges fra EUR 400 mio.til 1,5 mia.
 • Samtidig stiger det maksimale beløb per virksomhed fra EUR 50 mio. til 150 mio.

Læs mere her

Garantiordningen (BMKB) er blevet udvidet for at håndtere de økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen: 

 • Virksomheder kan bruge BMKB til en overgangskredit eller til at øge deres overtræk på deres bankkonto.
 • Kreditgarantien er forhøjet fra 50 til 75 pct. Dette gør det muligt for bankerne at udvide kredit lettere og hurtigere, og virksomheder kan nemmere låne flere penge.
 • BMKB-renteprocenten sænkes fra 3,9 til 2 pct.
 • BMKB-garantibudget øges fra EUR 765 millioner til 1,5 milliarder.
 • Akkreditering bliver tilgængelig for andre finansieringsvirksomheder ud over banker, så de kan finansiere deres kunder ved hjælp af denne udvidede BMKB-ordning.

Garantistillingen forøges også for virksomheder inden for landbrug- og gartnerisektoren, så de nemmere kan opnå lån.

Læs mere her

Nedsat rente for mikrokredit til små virksomheder (Qredits). 

Læs mere her

Lån til selvstændige gennem TOZO. Et lån til erhvervskapital til et maksimumbeløb på EUR 10.157. Lånet skal tilbagebetales, men det er muligt at anmode om en forsinkelse af betalingsforpligtelsen. Rentesatsen vil være lavere end under den normale Bbz

Læs mere om TOZO her

Læs mere om kreditter og garantilån i afsnittet: Credits and guarantees her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Holland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!