Gå til indhold
Nederlandene

Situationsrapport fra eksportmarkedet Nederlandene

Nederlandene er Danmarks 6. største eksportmarked for varer. Det er et nærmarked, der kendetegner sig ved en handelsmentalitet og kultur, der ligger tæt op ad den danske, og ligeledes er kendt for at være teknologisk innovativ, en digital frontløber og at have et godt investeringsklima.

Nederlandenes økonomi er i fremgang efter COVID-19-krisen, hvor grøn omstilling bliver et afgørende element i genopretning af økonomien. Dertil kommer krigen i Ukraine, som har nødvendiggjort en hurtig udfasning, og på sigt uafhængighed, af russisk energi.

De største udfordringer for den nye regering, der officielt blev præsenteret den 10. januar 2022, er klima, manglende boliger og håndtering af kvælstofudledningen. For at imødekomme udfordringerne er nye politikområder med egen minister oprettet for klima, boliger og digitalisering.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I Nederlandene?

Få støtteordninger er fortsat aktive.

covid-19 i nederlandene

Sundhedssituation

Antallet af dagligt smittede substantielt pga. Omikron-varianten. Primo april 2022 var 86,4 pct. af den nederlandske befolkning over atten år fuldt vaccineret og 63,6 pct. havde modtaget et boosterstik.

Da smittesituationen løbende udvikler sig, kan man via følgende link se den mest aktuelle situation ift. tal for smittespredning, antal indlagte på hospital og intensivafdeling.

Vilkår for erhvervsrejsende

Rejsende fra Danmark skal ikke længere fremvise et gyldigt Coronapas/DCC (Digital Corona Certificate) ved indrejse til Nederlandene.

Nederlandene håndterer ikke særskilte restriktioner/lempelser for erhvervsrejsende. De nederlandske rejserestriktioner gælder alle rejsende.

For erhvervsrejsende har Udenrigsministeriet udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Restriktioner

Pt. er der ingen restriktioner i Nederlandene. Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Nederlandene.

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og København med KLM. Der er tre daglige flyforbindelser mellem Amsterdam og Billund med KLM.

økonomien i Nederlandene i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

På trods af COVID-19-krisen er de økonomiske udsigter positive. Der er dog en del usikkerheder forbundet med krigen i Ukraine, der især påvirker energipriserne og inflationen. BNP er efter faldet på 3,8 pct. i 2020 steget igen med 5 pct. i 2021, og har dermed ramt samme niveau som før COVID-19-krisen.

Den 10. januar blev en ny regering præsenteret, knap 10 måneder efter valget i marts 2021. Rutte IV-regeringen består af de samme fire partier, der har regeret siden 2017, De Liberale (VVD), De Socialliberale (D66), De Konservative (CDA) og Kristenunionen (CU). Nu starter den konkrete politikformulering, som skal sikre, at Nederlandende når de ambitiøse mål, der er opstillet i regeringsgrundlaget.

Flere kreditvurderingsbureauer vurderer Nederlandenes kreditværdighed til AAA, der er den højest mulige. Nederlandenes økonomi er robust, diversificeret, åben og konkurrencedygtig. COVID-19-pandemien skadede økonomien, men i mindre grad end forventet. BNP steg med 5 pct. i 2021, og det forventes at BNP vil stige med 3,6 pct. i 2022. Samtidig er den nationale gæld estimeret til 53,8 pct. i 2022, hvilket er mindre end EU-grænsen på 60 pct. Den nationale gæld forventes yderligere at falde frem mod 2023, som følge af udløb af økonomiske støtteordninger sammen med generel økonomisk vækst.

Nederlandene oplever ligesom Danmark en stigende inflation. Forbrugerprisindekset for februar 2022 var 6,2 pct. højere end samme måned sidste år. Samtidig er det en af de højeste inflationsrater i næsten 40 år. Derudover er den nederlandske industri påvirket af de globale forsyningsproblemer, hvilke senest er taget til som følge af krigen i Ukraine.

Efter flere måneders positiv udvikling er tilliden til økonomien blandt producenter faldet fra 12,7 i november til 10,2 i december 2021, og den er i det nye år faldet yderligere til 8,7 i marts 2022. Dog er producenttilliden fortsat over sit langvarige gennemsnit. Samtidig er tilliden faldende blandt forbrugere, og niveauet i december er nu på niveau med forbrugertilliden i foråret 2020. 
Regeringen har gjort meget for at kompensere erhvervslivet med støttepakker. Både for at undgå at virksomheder afskediger deres medarbejdere og for at sikre virksomhedernes overlevelse. Alt i alt synes tiltagene at have haft en positiv effekt. Arbejdsløsheden og antallet af konkurser er faldet i 2021 og fortsat i 2022, og arbejdsløsheden i februar 2022 var 3,4 pct. Alligevel er der mangel på arbejdskraft i en række sektorer, ligesom i Danmark. 

Den nederlandske økonomi er mindre sårbar end andre lande, hvilket bl.a. skyldes, at Nederlandene er mindre afhængig af turisme og forbrugsgoder. Derudover har en høj grad af digitalisering forbedret mulighederne for at arbejde hjemme fra og at handle online.

Der er muligheder for danske virksomheder, men også udfordringer man skal være opmærksom på i Nederlandene, der udgør Danmarks 6. største eksportmarked for varer (DKK 43,7 mia. i 2020) og 9. for tjenester (DKK 17,2 mia. 2020), EU’s 6. største og verdens 17. største økonomi.

Læs mere om forventninger og forudsigelser ift. den økonomiske situation
 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,8 (januar 2021)
 • 64,7 (marts 2021)
 • 68,8 (juni 2021)
 • 65,8 (august 2021)
 • 58,7 (december 2021)
 • 60,6 (februar 2022)

Læs mere om PMI i Nederlandene her

I Nederlandene er forbrugertilliden fra december 2020 steget fra -20 til -3 (i juni), men faldet til -25 i december 2021. I marts 2022 er forbrugertilliden faldet til -39. Det er det laveste siden marts 2013. Producenttilliden faldt voldsomt i foråret 2020 fra 0,2 i marts til -28,7 i april, men har nu nået et nyt, højt niveau på 12,7 i november, der er det højeste siden 1985. Dog faldt producenttilliden til 10,2 i december og blev i februar 2022 målt til 8,5.

Klik her for at læse mere om forbruger- og producenttilliden.

Fra januar 2021 til januar 2022 steg omsætningen inden for detailhandelssektoren med 17,2 pct. Sammenlignet med 2020 har detailhandelssektoren øget sin omsætning med 10,1 pct. i januar 2022. Læs mere her.

Klik her for at læse mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene.

Arbejdsløshedssituation

Selvom COVID-19-krisen har haft store konsekvenser for den nederlandske økonomi, ser det ud til, at landet er ved at komme sig og Nederlandene står pt. økonomisk stabilt. Det forventes at COVID-19-pandemiens påvirkning af økonomien vil aftage yderligere. Arbejdsløsheden har i 2021 været faldende, og pr. februar 2022 er omkring 336.000 personer arbejdsløse, hvilket er det laveste niveau i næsten 10 år. Dog har sanktionerne mod Rusland, affødt af krigen i Ukraine, medført afskedigelser, hvilket forventes at blive afspejlet i arbejdsløshedssituationen. Læs mere her.

Nederlandene har en god infrastruktur, en høj grad af digitalisering og er hjemsted for EU’s største havn, hvilket gør landet til et yderst interessant marked for danske virksomheder og dansk eksport.

Den offentlige sektor er i færd med en omfattende digitalisering, og den nederlandske regeringen ser mod Danmark for inspiration. Det vurderes derfor, at der er et stort markedspotentiale inden for e-health og e-government for innovative, danske virksomheder. Til trods for et fald i privatforbruget i 2020, steg det i 2021 med  3,5 pct.. Privatforbruget forventes yderligere at stige med 4,7 pct. i 2022 Særligt inden for e-handel, der forventes at stige med knap USD 4,0 mia. fra 2018-2022.

EU's genopretningsfond

Nederlandene forventes at tage endelig beslutning  om udmøntning af tiltag ifm. EU’s genopretningsfond i juni. Regeringen sendte første udkast til den nederlandske såkaldte ”genopretnings- og modstandsplan” til Tweede Kamer i marts. Det vides dog allerede, at Nederlandene ikke vil benytte sig af lånemuligheden fra genopretningsfonden, da det ikke synes gunstigt set i sammenhæng med rentesatser.

Ifølge igangværende drøftelser vurderes, at midlerne sandsynligvis vil blive brugt i sektorer, der i forvejen er nederlandske kerneprioriteter, såsom bæredygtighed, klima, boligområdet og digitalisering. Det vil både gøre det lettere at få opbakning i parlamentet og stemme godt overens med det nederlandske fokus på grøn genopretning af økonomien efter COVID-19.

 

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført udskydelser af projektinvesteringer, selvom omfanget er svært at vurdere. Fokus på energiomstillingen er  intensiveret som følge af nedtrapningen af gasforbruget, samt krigen i Ukraine og ønsket om at være uafhængig af energi og gas fra Rusland, hvorfor efterspørgslen på længere sigt forventes at stige som led i en grøn genopretning af økonomien.

Sammenlignet med første kvartal af 2021, hvor 8 ud af 14 sektorer oplevede negativ vækst, var der kun en sektor med negativ vækst i fjerde kvartal af 2021. I første kvartal af 2022 oplevede 7 ud af 15 sektorer negativ vækst, og samlet er den negative vækst 1,2 pct.
Klik her for at se omsætningsvæksten inden for forskellige sektorer.

Stimulipakker

Støttepakkerne TVL, NOW, TOZO og TONK blev ophævet d. 1. oktober 2021 Dog blev TVL åbnet igen pga. nye restriktioner for nattelivet. Kun virksomheder der har mistet omsætning pga. den påkrævende nedlukning kan søge om støtte. TVL er for nu forlænget til og med Q1 2022. Danske virksomheder der er registreret i Nederlandene, kan søge om støtte. Gennem TVL kan små og mellemstore virksomheder søge om kompensation for andre faste udgifter (dog ikke løn).

Slutteligt har regeringen stillet ekstra midler til rådighed for eksisterende og nye kreditordninger og udskydelser af skattebetalinger. Det er muligt at ansøge her om frem til 31. marts 2022.

Læs mere her.

Der er opstillet forskellige kriterier for at søge støtte. Hjælpen drejer sig om både indkomststøtte, støtte til faste udgifter, støtte målrettet selvstændige erhvervsdrivende, udskydelse af indkomstskat m.m. samt udvidede låne- og garantiordninger. Læs mere 
her.

Digitalisering

Sammen med den nye regering er ni statssekretærer blevet præsenteret. En af dem er Alexandra Van Huffelen, hvis ressortområde bliver kongerigsrelationer og digitalisering. Med udnævnelsen viser den nye regering, at den vil fokusere mere på digitalisering. Derudover er en ny post som generaldirektør for økonomi og digitalisering inden for Økonomi- og Klimaministeriet oprettet, hvilket yderligere understøtter regeringens fokus på digitalisering.

Nederlandene tiltrækker mange tech-virksomheder, og landet betegnes som den digitale ”gateway” til Europa. Den digitale infrastruktur er af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og man har en tradition for at samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og relevante parlamentsudvalg.
Digitalisering af den offentlige sektor er en vigtig prioritet for regeringen.

Det knytter an til sundhedsområdet med e-health som toneangivende trend. Nederlandene oplever et stort demografisk skifte med en stigning i den ældre befolkningsgruppe. Bl.a. derfor sætter regeringen fokus på udvikling af innovative e-health-løsninger med en investering på EUR 133 mio. i perioden 2019-22. Det åbner muligheder for danske virksomheder.

Nederlandene har flere år i træk ligget forrest blandt lande med den bedste, digitale infrastruktur. Online-shopping i Nederlandene er i stærk fremgang og 97 pct. har adgang til internettet. Heraf handler 84 pct. online, svarende til godt 14 mio. personer. E-handelsmarkedet steg med 19 pct. i 2020 sammenlignet med året før. Omsætningen i online detailhandel var 10,5 pct. højere i tredje kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal i 2020. Dog er omsætningen faldet i første kvartal af 2022. 
Læs mere her

Den nederlandske regering har forpligtet sig til at fokusere på nye teknologier og digitalisering med henblik på at øge væksten inden for fremstillingsindustrien og andre industrier. Man vil investere i teknologier som Life Sciences & Health, High Tech/ICT samt forsvar og rumteknologi. Hvert år støtter regeringen forskning inden for AI med EUR 45 mio. Desuden ønsker man at stimulere digitalisering inden for industri (Smart Industry), hvilket vil sikre konkurrenceevnen i en vigtig sektor. Klik her for at læse mere om industrien.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Handelskontoret arbejder tæt sammen med energistyrelsen, hvorfor et energiteam er oprettet bestående af en energikoordinator og energirådgiver.

Royalt eksportfremstød

Den 20. – 21. juni 2022 afholdes et royalt eksportfremstød med temaet ”Partnering for Green and Smart Solutions”, med to energispor og et sundhedsspor. Fokus er på den omfattende energiomstilling, som Nederlandene står overfor, der indebærer udfasning af fossile brændstoffer og overgang til bæredygtig energi samt udvikling af Power-to-X-teknologi, og ikke mindst at gøre landet uafhængig af russiske energileverance. Hertil kommer fjernvarme og energieffektivisering. Sidstnævnte ses i sammenhæng med, at fjernvarme er mindre udviklet i Nederlandene end i Danmark, og at der er en stor boligmangel. Den nederlandske regering har derfor iværksat planer om at bygge 75.000 nye boliger årligt.

Samtidig er der stort fokus på digitalisering af sundhedssektoren, MedTech og HealthTech. Nederlandenes regering ønsker at effektivisere og optimere sundhedssektoren gennem digitale og innovative løsninger.

Det royale eksportfremstød er en god mulighed for danske virksomheder for at skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere og deltage i diskussioner med beslutningstagere fra både virksomheder og myndigheder.

Læs mere om det kommende royale eksportfremstød til Nederlandene

Nye muligheder i kølvandet på COVID-19

Nederlandene fortsætter den grønne linje og udviklingen af e-commerce, og efterspørgslen efter digitale løsninger er stigende.

Siden COVID-19 indtraf i marts 2020, har man set et skift mod online shopping, der er blevet en endnu vigtigere drivkraft inden for detailhandelen. I 2020 indkøbte nederlandske forbrugere rekord meget hos udenlandske EU-webshops, nemlig EUR 2,6 milliarder. Alene i fjerde kvartal af 2020 blev der indkøbt for EUR 776 mia. fra EU-webshops. Væksten i online shopping har aftaget, efterhånden som samfundet er åbnet op igen, men indkøbet ligger stadig på et højt niveau og markant højere end før COVID-19. Væksten inden for online salg og de nye forbrugertendenser kan skabe muligheder for danske virksomheder på markedet. Læs mere om de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Nederlandene 
via dette link.

The Trade Council Haag har udarbejdet en e-commerce guide, der fremsendes efter kontakt til The Trade Council Haag.

Nye muligheder på sektorniveau

Energisektoren
Det nederlandske marked giver gode muligheder for øget eksport af dansk energiteknologi og serviceydelser. Gennem Parisaftalen samt en national klimaaftale har Nederlandene bundet sig til en reduktion af landets drivhusgasudledning med 55 - 60 pct. inden 2030 sammenlignet med 1990. Målsætningen kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

Regeringen planlægger at stille EUR 6,8 mia. til rådighed til klimaforanstaltninger i 2022, samt EUR 3 mia. i tilskud til vedvarende energi (SDE++). Ydermere, er der stort fokus på havvind, og 2 GW skal derfor forøges til 21 GW i 2030.

Tech-sektoren

Nederlandene har store ambitioner inden for tech-sektoren og ønsker at blive Europas digitale leder. Datacentre- og cloud-industrien er den hurtigst voksende sektor i Nederlandene, hvor Amsterdams ”data hub” har oplevet en vækstrate på 18 pct. de seneste 7 år (ifølge Dutch Data Centre Association). Desuden bruger mange internationale virksomheder landet som testlokation inden for robotteknologi.

Regeringen planlægger at afsætte EUR 300 mio. som startbeløb for deltagelse i to store europæiske projekter (IPCEI’er) inden for mikroelektronik og cloudinfrastruktur.

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren er under pres som følge af bl.a. den demografiske forandring samt nye og dyre behandlingsformer. Det forventes, at andelen af personer over 80 år fordobles i perioden mellem 2020-2040. Sundhedssektoren kæmper med stigende udgifter. Derfor er der behov for innovative digitale sundhedsløsninger, så omkostningerne kan holdes nede, og der kan tilbydes god pleje til den brede befolkning.

I 2022 vil digitale applikationer blive brugt til fjernpleje, eksempelvis: skærmpleje, indikation via en app og medicindispensere. Udvikling af digitale applikationer sikrer, at en sundhedsudbyder har de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt og kan give mere tid til en patient.

Fødevareproduktion og -forsyning
Den nederlandske fødevareproduktion er særdeles stærk, og Nederlandene udmærker sig ved at være verdens næststørste eksportør af landbrugsprodukter. Fødevareforsyningen er præget af stor konkurrence, hvor især discountmarkedet er domineret af tyske aktører, herunder Lidl og Aldi. Den nederlandske forbruger er prisbevidst og har et vågent øje til kvaliteten af fødevarerne. Convenience-produkter er meget udbredte, herunder fintskåret, vasket og på andre måder behandlet frugt og grønt, der letter tilberedningsaktiviteterne for forbrugeren.

Hvor Danmark har en førende profil i Europa inden for økologiske fødevarer, viser Nederlandene svagere interesse og vækstrater. I Danmark har økologiske produkter en markedsandel på 11,5 pct. i fødevareforsyningen, mens det økologiske udbud i de to største nederlandske supermarkedskæder er på 3,2 pct.

På EU-niveau har man de senere år øget fokus på økologisk landbrug. EU-kommissær Frans Timmermans’ European Green Deal har som målsætning, at 25 pct. af europæisk landbrug er økologisk i 2030. I Nederlandene er der på denne baggrund tiltagende interesse i at tale om økologi på alle niveauer, fra ministerier, landmænd, supermarkedskæder til leverandører. I takt med den stigende interesse og åbenhed for økologiske produkter og produktionsteknologi, vil danske aktører få mulighed for at byde ind med know-how og produkter.

Urbanisering og byudvikling
Den nederlandske bygge- og anlægssektor er en meget fragmenteret sektor. SMV’er udgør ca. 80 pct. af alle virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Der er fortsat stort potentiale for energieffektivisering i bygge- og anlægssektoren i Nederlandene.

Energieffektiverende investeringer finansieres af Nationaal Energiebespaarfonds, der på nuværende tidspunkt har et budget på EUR 600 mio. Dertil sigter Energiesprong ordningen efter at renovere 111.000 boligforeninger og sociale boliger med et budget på EUR 6,6 mia. Ifølge en energiaftale (Energieakkoord) ønsker regeringen at renovere ca. 300.000 boliger årligt, således at boligerne stiger to energiklasser. 

Der er stor mangel på boliger i Nederlandene. For at sikre nok boliger til den voksende befolkning skal 845.000 boliger bygges mellem 2020 og 2030. Regeringen planlægger at afsætte EUR 100 mio. om året de næste ti år til at bygge 800.000 boliger.

Transport og logistik

På trods af landets størrelse er Nederlandene en stor aktør inden for transport og logistik. Eksempelvis eksporteres mere end 700 mio. ton varer om året via vejtransport. Sektoren beskæftiger 767.000 personer. Forskning viser, at mere end 25 pct. af lastbilerne kører uden læs, hvilket indikerer, at der ikke er optimal udnyttelse af varetransporten.

Udviklingen inden for robotisering, dataorienteret arbejde og kunstig intelligens forventes at fortsætte og logistiktjenesteudbydere tilpasser sig. Bæredygtige initiativer inden for logistik er ligeledes accelererende.

Regeringen og den offentlige transportsektor arbejder sammen om programmet Future Vision for Public Transport 2040 (Toekomstbeeld OV 2040). Det understøttes af rådgivning fra videns institutioner, virksomheder og sociale organisationer.

I 2025 vil det kun være tilladt at køre i CO2-neutrale køretøjer i centrum af flere byer i Nederlandene. Dertil ønsker TLN (brancheorganisationen for tranport og logistik) en halvering af CO2 udledningen fra vejtransport i 2030 sammenlignet med 2015.

Klimaaftale

Den nederlandske energiomstilling er drevet af målsætningen om udfasning af gasudvikling i den nordlige del af landet og 55 - 60 pct. reduktion i CO2-udledningen, som vedtaget i koalitionsaftalen for den nye regering i december 2021. Tidligere var landet tilbageholdende på klimaområdet, men bliver nu presset for større ambitioner internationalt.

For Nederlandene er vejen ud af krisen grøn. Den nederlandske regering forfølger fortsat sin klimahandlingsplan, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme og styrkelse af elektricitets- og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder. Et af tiltagene går ud på at kickstarte omstillingen inden for varmesektoren med 100.000 lejeboliger, der skal frakobles gas til fordel for blandt andet fjernvarme senest i 2022.

Strategiske projekter

E-health & MedTech

The Trade Council afsluttede i 2020 et strategisk projekt inden for sundhedssektoren i Nederlandene. Formålet var at identificere markedsmuligheder for danske virksomheder, særligt inden for e-health og MedTech. Udfordringerne inden for sundhedssektoren i Nederlandene er i høj grad de samme som i Danmark, hvorfor et samarbejde forventes at være fordelagtigt for begge parter.

The Trade Council har identificeret en interesse og stigende efterspørgsel efter effektive, digitale og tidsbesparende løsninger i Nederlandene. Dertil kommer markedsmuligheder for danske innovative løsninger inden for e-health inklusiv fjernmonitorering, assistive living technologies og online løsninger særligt for digitale analfabeter.

Brint og Power-to-X, fremtidens energisystemer

The Trade Council har i løbet af 2021 undersøgt muligheder for at skabe yderligere markedsadgang for dansk eksport inden for den grønne energiomstilling med fokus på brint og Power-to-X, herunder muligheder for dansk-nederlandske partnerskaber og samarbejder. Analysens resultater udmøntes ifm. World Hydrogen Summit ’22 i Rotterdam, der finder sted 9.-10. maj.

 

Trade Council i Nederlandene

The Trade Council i Nederlandene har et bredt netværk og et godt omdømme på det nederlandske marked og kan derfor fungere som mellemled mellem danske virksomheder og deres potentielle samarbejdspartnere og kunder. The Trade Council har et solidt kendskab til det nederlandske marked, politiske tiltag og gældende eksportregler.

The Trade Council bistår danske virksomheder med at udbygge adgangen til det nederlandske marked ved hjælp af markedsanalyser, identifikation af relevante forhandlere og samarbejdspartnere. Derudover har The Trade Council stor erfaring med at afholde større events, eksportfremstød og mindre networking-sessioner, der kan føre til langsigtet samarbejde mellem nederlandske og danske virksomheder og myndigheder.

Det nederlandske sprog kan være en udfordring for danske eksportvirksomheder. Eksportrådgiverne i Haag taler nederlandsk og kan hjælpe med at minimere denne mulige barriere.

Ambassaden er en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatser  i lyset af verdenssituationen. Selvom der på nuværende tidspunkt er næsten ingen restriktioner ifm. COVID-19, kan nye indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat og ambassadens egen hjemmeside her. Det fremgår på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Holland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.