Gå til indhold
Canada

Situationsrapport fra eksportmarkedet Canada

På trods af en igangværende fjerde bølge har Canada indtil nu undgået nedlukning af liberale erhverv grundet en effektiv vaccineudrulning. I enkelte provinser med lave vaccinationstal er sundhedsvæsenet dog under betydeligt pres. Ikke-essentielle serviceerhverv såsom indendørs servering, fitnesscentre, frisørsaloner og biografer er genåbnet i alle provinser, dog med kapacitetsbegrænsninger. Flere provinser har desuden introduceret brugen af COVID-19-pas.
Det blev til en valgsejr for den siddende liberale mindretalsregering ledet af Justin Trudeau ved det føderale valg d. 20 september. Det forventes, at fokus fortsat vil være på genopretning af økonomien, udfasning af hjælpepakker, bekæmpelse af klimaforandringer, sundhedssektoren og forsoning med Canadas oprindelige folk.
De canadiske myndigheder har pr. 7. september indført nye indrejseregler. De nye regler tillader indrejse for færdigvaccinerede fra alle lande, såfremt den rejsende har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada.

Den canadiske regering kunne i august for tredje måned i træk præsentere positive beskæftigelsestal. 90,000 nye jobs blev tilføjet økonomien i august måned og ledigheden faldt til 7,1 pct. fra 7,5 pct. i juli måned. Det er den laveste arbejdsløshedsrate siden pandemiens start.

Under COVID-19-krisen har det været den canadiske regerings prioritet at opretholde fri bevægelighed af alle varer og tjenesteydelser for at sikre forsyningskæder. Den canadiske regering har desuden lanceret flere vækstpakker, bl.a. inden for energiområdet, der kan komme danske virksomheder til gode.

Den canadiske regering annoncerede i juli, at man havde modtaget nok vacciner til at vaccinere alle canadiere over 12 år, der ønsker en vaccine. Vaccineudrulningen er fortsat robust, og flere provinser har færdigvaccineret over 80 pct. af befolkningen. I flere provinser tilbydes en tredje dosis endvidere til sårbare grupper.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Canada?

Danske virksomheder vil kunne søge de enkelte ordninger, hvis de er oprettet som datterselskaber i Canada. Kriterier for at søge støtte afhænger af den specifikke støtteordning.
 
Canada har oprettet en række støtteordninger for erhvervslivet.
 

covid-19 i canada

Sundhedssituation

Canada er fortsat midt i en fjerde bølge af COVID-19. Der er dog store regionale forskelle i forhold til, hvordan fjerdebølgen udfordrer sundhedsvæsenet. I provinser med høje vaccinationsrater som Ontario og Quebec er situationen stabil, og genåbningen af samfundet er i tredje og sidste fase. Til gengæld er hospitaler i provinserne Alberta og Saskatchewan med lave vaccinationstal under pres, og intensivafdelingerne har mange steder nået maksimum kapacitet.

Sundhedseksperter i Alberta anbefaler en 4 ugers lockdown for at dæmme op for fjerdebølgen, men det er endnu ikke besluttet af de lokale myndigheder.

Antallet af smittede i Canada dækker primært over personer, som endnu ikke er blevet vaccineret eller ikke er færdigvaccinerede. Sidstnævnte dækker både personer med kun en enkelt dosis og personer, hvor der endnu ikke er gået 14 dage efter sidste dosis.

Det er fortsat for tidligt at konkludere, om starten på skoleåret vil betyde stigende smittetal, eller om introduktionen af COVID-19-pas i flere provinser vil få en positiv effekt på smittetallene.

Pr. 25. september 2021 er der blevet foretaget ca. 43 mio. COVID-19 tests i Canada hvoraf ca. 1,6 mio. er konstateret smittet, svarende til 3,75 pct. Incidenstallet pr. 100.000 indbyggere over 7 dage er 80,15, mens tallet for de seneste 14 dage er på 161,31.

Pr. 24. september 2021 har 75,25 pct. af den canadiske befolkning modtaget mindst 1 dosis af COVID-19 vaccine, mens 69,71 pct. er færdigvaccineret. På nuværende tidspunkt er Pfizer og Moderna godkendt til børn over 12 år, så inden for den aldersgruppe, som er berettigede til en vaccine har 85,82 pct. modtaget mindst en dosis, og 79,63 pct. er færdigvaccinerede.
Flere provinser har meldt ud at de vil tilbyde en tredje dosis til sårbare grupper.

Læs mere om COVID-19 i Canada her.

Canadas provinser og territorier træffer beslutning om graden af genåbning, og der er derfor forskelle internt i landet. Information om genåbning kan findes på de enkelte provinser og territoriers hjemmesider. Klik her for at læse mere om reglerne i Ontario, som bl.a. indbefatter Toronto og Ottawa.

Vilkår for erhvervsrejsende

De canadiske myndigheder har pr. 7 september indført nye indrejseregler. De nye regler tillader indrejse for færdigvaccinerede fra alle lande, såfremt den rejsende har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada. Ikke-vaccinerede uden et essentielt formål i Canada, såsom turister, er fortsat underlagt indrejseforbud.

Grænsen til USA blev fra canadisk side genåbnet den 9. august for færdigvaccinerede amerikanske statsborgere, og borgere med permanent ophold i USA, såfremt de er fastboende i USA og har været færdigvaccinerede i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada. Indrejse vil også være muligt for ikke-essentielle formål. Fra amerikansk side har myndighederne dog forlænget lukningen af grænsen til Canada frem til foreløbigt 21. oktober.

Er man ikke færdigvaccineret, men skal levere essentielle services i Canada, er man som erhvervsrejsende undtaget fra det gældende indrejseforbud for ikke-vaccinerede rejsende. En liste over essentielle services kan findes her. På baggrund af en konkret vurdering fra de canadiske myndigheder kan erhvervsrejsende i visse tilfælde også blive undtaget fra karantænekravet.

Flyrejsende hvis endelige destination er Canada, skal indsende personlige oplysninger elektronisk via appen ArriveCAN, inden de boarder deres fly. Oplysningerne inkluderer rejse- og kontaktoplysninger, karantæneplan og COVID-19 symptomevaluering. Er man færdigvaccineret, skal dokumentation herpå ligeledes uploades i ArriveCan appen. Klik her for at læse mere.

Trods lempelserne af indrejsereglerne kræver de canadiske myndigheder stadig fremvisning af en negativ COVID-19 test for alle rejsende til Canada inkl. erhvervsrejsende. Det negative testresultat skal fremvises for, at den rejsende får lov til at stige ombord på flyet til Canada. Læs mere her. For at være gældende skal testen være foretaget inden for 72 timer før afgang. Lyn-tests / kvik-tests er ikke accepteret. For et overblik over godkendte COVID-19 test samt undtagelser for kravet, læs mere her og her.

Fra 9. august 2021 lempes krav om COVID-19 test ved ankomst for færdigvaccinerede, så den tilrejsende alene skal testes ved ankomst, såfremt den pågældende udtages til stikprøvekontrol. Ikke-færdigvaccinerede rejsende skal fortsat testes for COVID-19 ved ankomst til Canada eller foretage en hjemmetest.

Karantænekrav

Alle rejsende til Canada uanset vaccinationsstatus skal have en plan for afvikling af karantæneperioden på 14 dage. Oplysninger om planen skal uploades på appen ArriveCAN.

Er man som rejsende ikke færdigvaccineret, skal man ved ankomst i karantæne i 14 dage. Myndighederne følger hyppigt op for at verificere, at karantænen overholdes. Den rejsende skal testes igen på 8. dag i karantænen. De 14 dages karantæne kan IKKE afbrydes ved fremvisning af negativ COVID-19 test på noget tidspunkt i løbet af karantæneperioden. Testes man positivt eller udviser symptomer skal karantænen forlænges.

Testes en rejsende positiv for COVID-19 ved ankomst, skal personen forblive i 14 dages karantæne fra datoen, testen blev foretaget. Den canadiske regering planlægger indførelse af dokumentation for COVID-vaccine til brug for internationale rejser i efteråret. På nuværende tidspunkt er detn digitale version af det danske COVID-19 pas med QR-kode ikke anerkendt i Canada.

Generelt

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Canada på ambassadens hjemmeside eller på den canadiske regerings hjemmeside.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Rejserestriktioner mellem Canadas 10 provinser og 3 territorier er for langt størstedelen ophævet, gældende regler kan findes her. Der gælder mange steder krav om mundbind, bl.a. ved brug af offentlig transport og i indendørs offentlige rum, herunder forretninger og shopping centre. Ontario anbefaler desuden brug af mundbind udenfor, når der ikke kan holdes 2 meters afstand. Der er indført loft på forsamlinger. Størrelsen varierer fra provins til provins og mellem de enkelte byer. Genåbningen af liberale og ikke-essentielle serviceerhverv har betydet, at tidligere gældende restriktioner vedrørende maksimum kapacitet er lempet.

Flere provinser, heriblandt de to største Ontario og Quebec, har indført brug af Covid-pas. Det betyder, at kun færdigvaccinerede har adgang til ikke-essentielle services såsom restauranter, biografer og fitnesscentre. Essentielle erhverv som supermarkeder er undtaget fra brugen af Covid-pas.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Canada her.

Flyforbindelser

Der er pt. ingen direkte flyforbindelser mellem Canada og Danmark. Canada har begrænset internationale flyvninger til ni lufthavne: Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec City, Toronto, Vancouver og Winnipeg.

Testkrav ved tilbagerejse til Danmark afhænger af den rejsendes vaccinationsstatus. Er der ved ankomst til Danmark krav om negativ COVID-19 test, tilbydes der bl.a. kviktest i flere canadiske lufthavne.

økonomien i Canada i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Forbrugertilliden i Canada er høj - særligt i forhold til danske varer og løsninger, som har et stærkt brand i landet. I forhold til BNP har Canada oplevet en stigning i Q1 2021 på 1,4 pct., som er de senest tilgængelige tal. Seneste tal for import og eksport er fra juli 2021 og viser en stigning i import fra forrige måned på sammenlagt 3,9 pct. mens eksporten steg med 0,9 pct. Regeringens genopretningspakker adresserer en række sektorer (digital infrastruktur/grøn energi/bæredygtig renovation af byggeri), der forventes at sætte gang i beskæftigelsen på kort sigt og skaber gode rammer for bæredygtig vækst på lang sigt. Derudover vil sådanne investeringer sætte gang i sektorer, hvor danske selskaber er særligt stærke.

Læs mere om den økonomiske situation på den canadiske regerings hjemmeside

Klik her for at læse mere om den canadiske regerings foreløbige genopretningsplan.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 59,9 (april 2021)
 • 59,8 (maj 2021)
 • 67,7 (juni 2021)
 • 59,8 (juli 2021)
 • 63,8 (august 2021)

Læs mere om PMI i Canada her

Efter to måneder med et fald i detailhandlen vendte kurven for juni 2021, efterfulgt af et mindre fald i juli på 0,6 pct. Forbrugertilliden i Canada oplevede ligeledes et fald til 52,98 for september, sammenlignet med 55,01 i august.

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløshedstallet for august 2021, som er senest opdaterede måned, ligger på 7,1 pct. (faldet fra 7,5 pct. i juli måned) ifølge StatsCanada. Arbejdsløsheden har generelt været faldende siden maj 2020, hvor Canada toppede med 13,7 pct.

Dansk eksport til Canada

På trods af COVID-19 og kursdyk steg eksporten af varer til Canada i første halvår af 2020 med 10,4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Denne eksportvækst signalerer, at der fortsat er gode udsigter for efterspørgslen på danske varer i Canada. Økonomiske prognoser spår dog en negativ udvikling i BNP på 5,8 pct. for 2020, hvilket kan tyde på en nedgang i eksporten til Canada i anden halvdel af indeværende år. Der er dog grund til optimisme, da eksporttallene for de seneste måneder bevæger sig mod normaliserede omstændigheder sammenlignet med de tidlige måneder af pandemien.

Frihandelsaftale med EU

CETA-frihandelsaftalen mellem Canada og EU blev indgået i 2017. Læs mere om aftalen her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Som en del af den økonomiske genopretning har den canadiske regering lanceret en ny klimplan, der afsætter ca. DKK 120 mia. til grøn vækst. Udmøntningen af midler finder sted i sektorer, hvor danske virksomheder har en styrkeposition. Det drejer sig bl.a. om energieffektivitet i bygninger, vedvarende energi og agroindustrien.

Læs mere om den generelle plan her. En mere detaljeret gennemgang af fordelingen af midlerne kan læses her.

Handelshindringer

Canada har indført 14 dages obligatorisk karantæne for alle former for indrejse til landet for ikke-vaccinerede personer, hvilket kan være en særlig udfordring for virksomheder, der er afhængige af forretningsrejser og mobilt personale. Trade Council har dog god erfaring med at etablere kontakt til potentielle samarbejdspartnere på digitale platforme og agere forlænget arm for danske virksomheder i Canada. Dette gælder ligeledes, hvis virksomheder ønsker at søge om undtagelse for indrejse og karantænekrav. Her er the Trade Council ofte det direkte link mellem danske virksomheder og de canadiske myndigheder. Læs mere om handelshindringer i Canada her.

Mere generelt kan fremhæves, at frihandelsaftalen mellem Canada og EU medfører færre handelsbarrierer for danske virksomheder og fjernelse af tariffer på en lang række varer.

Stimulipakker

Den canadiske regering har implementeret en række støtteordninger, som også vil kunne søges af danske virksomheder og datterselskaber med sæde i Canada. En støtteordning til løntilskud, Canada Emergency Wage Subsidy, fortsætter indtil videre til d. 23. oktober 2021. I perioden juli til september nedsættes ydelserne dog gradvist hver anden uge.

Der er ligeledes implementeret forskellige ordninger for adgang til rentefri lån og lånegarantier for SMV'er, gældende frem til den 31. december 2021. 
Klik her for at læse mere om den canadiske regerings genopretningsplan her.

Sektorer berørt af støtteordninger

Den canadiske regerings genopretningsplan tager sigte på 3 danske styrkepositioner:

Energieffektivt byggeri
Den canadiske regering vil investere DKK 12,5 mia. i renovation af eksisterende bygninger med henblik på at sænke landets energiforbrug. I regeringens nye finanslovsforslag af 19. april 2021 foreslås der yderligere afsat ca. DKK 21 mia. til energieffektive renoveringer gennem rentefri lån på op til DKK pr. husejer. Dette er en stor mulighed for danske selskaber inden for bæredygtigt byggemateriale og smarte, energieffektive løsninger for huse og større byggerier.

Vedvarende energi
Den fremlagte genopretningsplan vil investere DKK 12 mia. i vedvarende energi, hvilket udgør en mulighed for danske virksomheder på tværs af energisektoren.

Landbrug
Regeringen har til hensigt at investere over DKK 7 mia. i canadisk landbrug. Canadisk landbrug er i en udvikling, der er parallel med den danske, hvor større arealer pr. landbrug kalder på innovation inden for højeffektivt maskineri, hvor danske løsninger er særdeles konkurrencedygtige.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Bæredygtig genstart er en mærkesag for den canadiske regering. Derfor har regeringen den 11. december 2020 fremlagt en ny og ambitiøs klimaplan, som afsætter yderligere DKK 12,5 mia. til renovering af boliger mhp. at forbedre energieffektiviteten.

Regeringen lægger ligeledes op til at implementere en vækstpakke på mellem DKK 335-480 mia. over tre år, når en vaccine mod COVID-19 er udrullet, og økonomien begynder at vise yderligere tegn på bedring. Vækstpakken skal skabe grobund for skabelsen af 1 mio. nye jobs med klimaindsatsen som grundstenen. I forbindelse med valget i september, hvor de Liberale genvandt magten med en mindretalsregering blev der lagt op til yderligere grønne klimatiltag, som ventes offentliggjort i de kommende måneder, når en ny regering er kommet på plads.

Klimafrontpost

Ambassaden er ikke en klimafrontpost men indgår i det udvidede internationale klimasamarbejde, der i Canada er udmøntet et dansk-canadisk myndighedssamarbejde på energiområdet.

Der er især fokus på at engagere danske og canadiske virksomheder og eksperter inden for energieffektivitet via tekniske workshops.

Digitalisering

Canada er nr. 28 på FN’s oversigt over E-governments med et index på 0,84. Inden for offentlig digitalisering spores der stor interesse i digitalisering, idet COVID-19 har accelereret behovet for digitalisering af offentlige services, bl.a. inden for sundhedssektoren. Som en del af den canadiske regerings vækstpakke investeres der DKK 9,5 mia. i højhastighedsbredbånd i afsidesliggende områder, og regeringen annoncerede i slutningen af september 2020 kommende investeringer i ny IT.

Set i lyset af den relativt unge frihandelsaftale CETA ml. EU og Canada, der eliminerer told på 98 pct. af varer, er der grund til optimisme, hvis tendensen fortsætter.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Arctic Infrastructure Alliance (AIA) er en alliance mellem TC og en række virksomheder, der er specialiseret i arktiske løsninger. TC understøtter alliancen ved at gøre brug af sin unikke adgang til både offentlige og private aktører. Formålet med alliancen er at identificere kommercielle muligheder og partnerskaber i de arktiske områder, og i særdeleshed udnytte potentialet i det allerede stærke forhold øst til vest mellem Grønland og Arktisk Canada. Der er ydermere nedsat et arktisk rådgivningspanel (Arctic Advisory Board) med ekspertise i Canada og Grønland, der skal rådgive om arktiske forhold, der kan styrke kommercielle interesser mellem arktisk Canada og Danmark yderligere.

Danish Life Sciences Forum er et partnerskab mellem TC, Novo Nordisk, Lundbeck og LEO Pharma i Canada. Forummet har til formål at facilitere dialog mellem de danske selskaber og offentlige og private interessenter og aktører i Canada for sikre, at life science sektoren forbliver en kilde til jobs, økonomisk vækst og øget sundhed for det canadiske folk.

Danish Sustainable Buildings Forum er et partnerskab mellem TC, Rockwool, Grundfos og Velux i Canada. Forummet har til formål at promovere energieffektive byggeløsninger, der skal sænke canadisk byggeris klimaaftryk og skabe et sundere og mere komfortabelt indeklima for beboere og brugere. Dette gøres ved at dele viden og facilitere dialog mellem private og offentlige aktører i Canada. Målet er at identificere og få etableret pilotprojekter, der kan vise vejen på tværs af Canada.

Danish District Energy Alliance har til formål at promovere den unikke danske erfaring inden for fjernvarme på det amerikanske og canadiske marked. DDEA arbejder sammen med række danske virksomheder i Nordamerika med udvikle fjernvarmesektoren. Bl.a. ved at vidensdele og facilitere kontakt til lokale aktører – offentlige og private. Derudover assisterer DDEA danske fjernvarmevirksomheder, der har interesse i at gøre entré på i Canada og USA ved eksempelvis at udpege strategisk relevante projekter og rådgive i forhold til modning og projektudvikling. I Canada har DDEA haft bl.a. Iværksat et strategisk samarbejde med byen Oakville i Ontario.

Architecture Advisory
TC har i starten af 2021 lanceret Architecture Advisory, der har til formål at rådgive danske arkitektvirksomheder om udbud og projekter i Canada og i USA samt få flere danske arkitektvirksomheder etableret i Canada og USA. Dansk arkitektur har i forvejen et stærkt brand i Nordamerika. De større byer er i øjeblikket underlagt enorme pres fra urbaniseringen, og der er derfor stor aktivitet inden for byudvikling og planlægning. Der er et stort potentiale for danske arkitekter i Canada og i USA.

Danish Eldercare Platform
Platformen giver danske virksomheder en struktureret adgang til Canada og løbende support til danske ældreplejeløsninger. Trade Council hjælper med at give adgang til lokalt markedskendskab og ekspertise, yder støtte til at skræddersy en passende forretningsmodel og åbner muligheder ved at engagere vigtige beslutningstagere og partnere. Platformen understøtter også videndeling på en-til-en basis såvel som inden for gruppen af medlemmer. Det overordnede mål er at skabe et navn for danske ældreplejeløsninger og som et resultat heraf direkte forretningsmuligheder.

Sustainable Buildings Alliance
Inden for de seneste år er der sket en enorm udvikling på tværs af Canada omkring fokus på energieffektive og bæredygtige bygninger, og det store renoveringspotentiale i lyset af grønne stimuluspakker. Danmark og danske selskaber har årtiers erfaring med energieffektivt byggeri. Særligt storbyerne, blandt andet Vancouver og Toronto, har ambitiøse målsætninger for at nedbringe byggeriets klimaaftryk. Opdateringer i byggereglementet, der kontinuerligt bevæger sig mod øgede energikrav, vil skabe et stigende behov for grønne løsninger og ekspertise. Trade Council har stor erfaring med at hjælpe danske selskaber ind på markedet. Trade Council har stor erfaring med at hjælpe danske selskaber ind på markedet. Trade Council er ved at oprette en alliance, der skal tage udgangspunkt i at komme tætterede på relevante projekter, beslutningstagere og kunder.

Nye muligheder som følge af COVID-19

De økonomiske trends fra før pandemien er blevet mere udtalte. Den absolut største eksportsektor fra Danmark til Canada er life science og health care, og pandemien forventes at medføre øget efterspørgsel inden for digitale, innovative og teknologiske løsninger i det canadiske sundhedsvæsen. Samtidig afspejler regeringens stimulipakker også et øget fokus på den igangværende omstilling til et grønnere energimix med øget fokus på vedvarende energi og effektiv udnyttelse af ressourcer. Regeringens politik er godt nyt for danske selskaber, der leverer produkter inden for bæredygtigt byggeri, elektrisk infrastruktur, vedvarende energiproduktion etc.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling
De større byer i Canada er øjeblikket underlagt enorme pres fra urbaniseringen, og der er derfor stor aktivitet inden for byudvikling og planlægning. Den canadiske regering vil investere DKK 12,5 mia. i renovation af eksisterende bygninger med henblik på at sænke landets energiforbrug. Dette er en stor mulighed for danske selskaber inden for bæredygtige byggematerialer og smarte, energieffektive løsninger for huse og større byggerier.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning
Den canadiske regering har til hensigt at investere over DKK 7 mia. i landbruget. Canadisk landbrug er i en udvikling, der er parallel med den danske, hvor større arealer pr. landbrug kalder på innovation inden for højeffektivt maskineri, hvor danske løsninger er særdeles konkurrencedygtige.

Muligheder inden for transport og logistik
Den canadiske regering har oprettet en permanent fond til offentlig transport på DKK 14 milliarder dollars om året, der begynder i 2026-27. På den kortere bane har regeringen annonceret DKK 29 mia., som kan tilgås fra og med 2021, i yderligere offentlig transport finansiering, der har til henblik at fremskynde ambitiøse projekter på tværs af Canada.

Muligheder inden for sundhed
Der er fortsat øget aktivitet inden for life science, og specifikke muligheder inden for løsninger til hospitaler og plejehjem. Pandemien har resulteret i et behov for at fremskynde investeringer i det canadiske sundhedssystem i forhold til at opbygge et digitalt sundhedssystem, herunder både en generel digitalisering af det eksisterende system samt udvidelse af fjernbehandlingsindsatsen. Danmark ses som førende inden for dette felt, hvilket skaber muligheder for markedsføring af den danske tilgang.

Nye muligheder på sektorniveau

Grønt byggereglement i British Columbia og Vancouver
Over de seneste 10 år har byggereglementerne i Canada gennemgået en grøn revidering. Byggereglementerne varierer fra provins til provins, og på nuværende tidspunkt er der især muligheder i Vancouver, British Columbia. Her forventes det grønne byggereglement at skabe et marked på over DKK 15 mia. for bæredygtige byggeprodukter frem mod 2032. Desuden er der på længere sigt planer om større krav til renovation, sådan at alt byggeri i Canada opnår øget energieffektivitet. Dette bakkes op af regeringens plan om at investere mere end DKK 9 mia. i renovation.

Market Entry & Tech Services
Med fokus på danske små og mellemstore virksomheders (SME’s) behov for at have adgang til lokal viden om forretnings- og salgsarbejde, herunder etablering, godkendelser og partnersøgninger, har Trade Council udvidet denne service i Toronto. Myndighederne i Canada har i høj grad fået øjnene op for de langsigtede besparelser, der følger med forbedrede digitale og grønne løsninger.

Kommende strategiske alliancer

 

GovTech Alliance
Der er betydelig interesse fra canadiske regeringsinteressenter på alle niveauer for at lære mere om de danske digitale løsninger på COVID-19 pandemien. Dette inkluderer stor interesse for fremtidige strategier omkring genåbning af økonomien ved hjælp af Danmarks digitale infrastruktur.

Canada er i de tidlige faser af udviklingen af sin digitale infrastruktur, og borgere har i øjeblikket ikke en digital identitet eller sundhedsregistrering. Ved at udnytte Danmarks verdensførende position på dette område er dette en enestående mulighed for at fostre dialog fra regering til regering og business til business.

Strategiske projekter

Trade Council og den danske ambassade i Ottawa har de seneste måneder iværksat en succesfuld erfaringsudveksling mellem danske og canadiske eksperter fra relevante myndigheder med henblik på at dele viden om at skabe et grønnere byggereglement i Canada. Dialogen vil fortsætte i 2021-22.

 

Trade Council i Canada

Trade Council har etableret en række strategiske alliancer. Dette gælder bl.a. inden for energieffektivitet, arktiske løsninger og life science. Ved hjælp af disse alliancer arbejder vi strategisk med danske selskabers eksport og handel i Canada. Det kan eksempelvis være ved at udpege relevante udbud samt ved at etablere kontakt til lokale selskaber og myndigheder. Udbud og udviklingsprojekter i Canada kan både være administreret af offentlige og private aktører. I Canada drives disse projekter i høj grad på tillid, og det er essentielt, at danske selskaber opbygger gode relationer lokalt. I den forbindelse kan TC hjælpe med at udpege relevante private partnere og facilitere kontakt til offentlige aktører. Både på life science, grøn energi, tech, greenbuild og arkitektur har danske løsninger allerede et godt brand i Canada, men der er store uudnyttede forretningsmuligheder for danske løsninger på tværs af Canada netop indenfor disse sektorer.

Generalkonsulatet i Toronto og ambassaden i Ottawa er oplagte samarbejdspartnere ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand, salgsarbejde og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.


Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Canada?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

 Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!