Gå til indhold
Canada

Situationsrapport fra eksportmarkedet Canada

Under COVID-19-krisen har det været den canadiske regerings prioritet at opretholde fri bevægelighed af alle varer og tjenesteydelser for at sikre forsyningskæder. De canadiske myndigheder påbegyndte en gradvis genåbning af samfundet i maj 2020, som ledsages af retningslinjer for de enkelte erhverv. Anden bølge af COVID-19 i efteråret har medført, at enkelte provinser og større byer igen har lukket dele af serviceindustrien. Skoler og det resterende erhvervsliv er fortsat åben, så den økonomiske aktivitet i Canada er langt større end i foråret.

Introduktion

Beslutning om genåbning træffes af de enkelte provinser og territorier, der følger deres egne planer og faser. I visse provinser har der desuden været forskelle i genåbningen mellem de enkelte regioner pga. smittespredning i bl.a. storbyer. 

Nedenstående information sætter fokus på provinsen Ontario, som befolkningsmæssigt er den største provins i Canada, og hvor Toronto samt hovedstaden Ottawa ligger.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Canada?

Ja, danske virksomheder vil kunne søge de enkelte ordninger, hvis de er oprettet som datterselskaber i Canada. Kriterier for at søge støtte afhænger af den specifikke støtteordning.
 
Canada har oprettet en række støtteordninger for erhvervslivet.
 

covid-19 i canada

Sundhedssituation

Canada oplever et stigende smittetryk, og anden bølge af COVID-19 har ramt hele landet. Stort set alle økonomiske aktiviteter er fortsat tilladt med undtagelse af enkelte restriktioner for serviceindustrien, som varierer fra provins til provins. Sundhedssystemet er på nuværende tidspunkt i stand til at håndtere situationen, om end der er meldinger om, at antallet af indlæggelser overstiger hospitalskapaciteten enkelte steder. Håndteringen foregår i et samarbejde mellem den føderale regering og de enkelte provinser/territorier, som bl.a. er ansvarlige for at udføre COVID-19 tests. Ca. 10 mio. mennesker er blevet testet, hvoraf i alt ca. 265.000 er blevet smittet. I henhold til den senest offentliggjorte epidemiologirapport, som dækker perioden 25.-31. oktober, testes ca. 61.000 personer dagligt. Incidenstallet pr. 100.000 indbyggere over 7 dage ligger i den periode på 55; en stigning på 16 pct. i forhold til ugen før.

Læs mere om COVID-19 i Canada her

Canadas provinser og territorier træffer beslutning om graden af genåbning, og der er derfor forskelle internt i landet. Information om genåbning kan findes på de enkelte provinser og territoriers hjemmesider. Læs mere om reglerne i Ontario her

Vilkår for erhvervsrejsende

Canada har indført indrejseforbud, der fortsat er gældende, og grænsen til USA er lukket for alle ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejsende med et essentielt formål kan på baggrund af en konkret vurdering være undtaget.

Canada har endvidere indført 14 dages hjemmekarantæne for personer, der kommer til Canada fra udlandet. Man skal ved ankomst kunne dokumentere en plan for karantæneperioden, ellers vil man blive nægtet adgang til Canada. Der kan i konkrete tilfælde dispenseres fra kravet om karantæne. Det danske COVID-19 pas kan ikke anvendes ved rejse til Canada.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Canada på ambassadens hjemmeside eller på den canadiske regerings hjemmeside

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Der er rejserestriktioner mellem nogle af Canadas 10 provinser og 3 territorier. En række større byer, bl.a. Toronto og Ottawa samt hele Québec provinsen har krav om mundbind, bl.a. ved brug af offentlig transport og i indendørs offentlige rum, herunder forretninger og shopping centre. Der er indført loft på forsamlinger. Størrelsen varierer fra provins til provins og mellem de enkelte byer. Forretninger er fortsat åbne, men en række byer har lukket for indendørs servering i restauranter og barer.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Canada her

Flyforbindelser

Flyruterne København-Toronto med Air Canada og København-Montreal med Air Transat er midlertidigt indstillet.

 

Canada i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Forbrugertilliden i Canada er høj - særligt i forhold til danske varer og løsninger, som har et stærkt brand i landet. Ledigheden i Canada forventes at have toppet i 2. kvartal af 2020, hvor den ramte 13 pct. og har været faldende siden. Efter et kraftigt fald i BNP i 2. kvartal har den økonomiske aktivitet været støt stigende, hvilket også ses i Canadas eksport og import. Til trods for et fald på årsbasis fra september 2019 til september 2020, ses der på månedsbasis i 2020 en kontinuerlig stigning siden maj, som ligger over økonomernes forventning. Regeringens forslag til genopretningspakker adresserer en række sektorer (digital infrastruktur/grøn energi/bæredygtig renovation af byggeri), der forventes at sætte gang i beskæftigelsen på kort sigt og skaber gode rammer for bæredygtig vækst på lang sigt. Derudover vil sådanne investeringer sætte gang i sektorer, hvor danske selskaber er særligt stærke.

Læs mere om den økonomiske situation på den canadiske regerings hjemmeside. Du kan også læse mere om den canadiske regerings genopretningsplan her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 55,9 (oktober 2020)
 • 61,1 (september 2020)

Læs mere om PMI i Canada her

Detailhandlen er i vækst. Seneste officielle tal fra august viser et niveau, der ligger over perioden, før COVID-19 indtraf. Forbrugertilliden i Canada har været stigende siden foråret, men nu ses der et lille fald i oktober med anden bølge af COVID-19.

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløshedstallet for oktober, som er senest opdaterede måned, ligger på 8,9 pct. ifølge StatsCanada. Arbejdsløshedstallet har været støt faldende siden maj, hvor Canada toppede med 13,7 pct.

Dansk eksport til Canada det kommende år

På trods af COVID-19 og kursdyk steg eksporten af varer til Canada i første halvår af 2020 med 10,4 pct. i forhold til samme periode sidste år. Denne eksportvækst signalerer, at der fortsat er gode udsigter for efterspørgslen på danske varer i Canada. Økonomiske prognoser spår dog en negativ udvikling i BNP fra 4-6 pct. for 2020, hvilket kan tyde på en nedgang i eksporten til Canada i anden halvdel af indeværende år. Der er dog grund til optimisme, da eksporttallene for de seneste måneder bevæger sig mod normaliserede omstændigheder sammenlignet med de tidlige måneder af pandemien.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der er en generel nedgang i Canadas internationale import og eksport, når tallene for første halvår af 2019 sammenlignes med første halvår af 2020. Denne nedgang gør sig gældende for flere danske eksportsektorer såsom byggeri og industrielt maskineri. Det lader dog ikke til at være gået særligt ud over danske virksomheder, idet der er observeret en stigning i eksporten til Canada af varer i denne periode. De største nedgange i canadisk import ses i de første måneder med lockdown i marts, april og maj, mens tallene for de efterfølgende måneder viser en kontinuerlig genopretning. På den positive side steg Canadas import af medicinalprodukter med 6 pct. i første halvår af 2020. Læs mere her

Som en del af den økonomiske genopretning har den canadiske regering introduceret en vækstpakke på CAD 10 mia. til grøn vækst. Udmøntningen af midler finder sted i sektorer, hvor danske virksomheder har en styrkeposition. Det drejer sig bl.a. om energieffektivitet, vedvarende energi og agroindustrien. Læs mere her

Handelshindringer

Canada har indført 14 dages karantæne for alle former for indrejse til landet, hvilket kan være en udfordring for selskaber, der er afhængige af forretningsrejser og mobilt personale. Trade Council har dog god erfaring med at etablere kontakt til potentielle samarbejdspartnere på digitale platforme og agere forlænget arm for danske virksomheder i Canada. Læs mere om handelshindringer i Canada her.

Mere generelt kan fremhæves, at det forventes det, at den nyligt implementerede frihandelsaftale mellem Canada og EU vil føre til færre handelsbarrierer for danske selskaber i takt med, at den efterprøves og modnes i løbet af de kommende år.

Frihandelsaftale med EU

CETA-frihandelsaftalen mellem Canada og EU blev indgået i 2017. Læs mere om aftalen her.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den canadiske regering har implementeret en række støtteordninger, som også vil kunne søges af danske virksomheder og datterselskaber med sæde i Canada. En støtteordning til løntilskud, Canada Emergency Wage Subsidy, fortsætter indtil videre til juni 2021. Der er ligeledes implementeret forskellige ordninger for adgang til rentefri lån og lånegarantier for SMV'er. Læs mere om den canadiske regerings genopretningsplan her

Den canadiske regering har implementeret en række støtteordninger, som også vil kunne søges af danske virksomheder og datterselskaber med sæde i Canada. En støtteordning til løntilskud, Canada Emergency Wage Subsidy, fortsætter indtil videre til juli 2021. Der er ligeledes implementeret forskellige ordninger for adgang til rentefri lån og lånegarantier for SMV'er. Læs mere om den canadiske regerings genopretningsplan her.

Sektorer berørt af støtteordninger

Den canadiske regerings genopretningsplan tager sigte på 3 danske styrkepositioner:

Energieffektivt byggeri
Den canadiske regering vil investere DKK 9,5 mia. i renovation af eksisterende bygninger med formålet at sænke landets energiforbrug. Dette er en stor mulighed for danske selskaber inden for bæredygtigt byggemateriale og smarte, energieffektive løsninger for huse og større byggerier.

Vedvarende energi
Den fremlagte genopretningsplan vil investere DKK 11,9 mia. i vedvarende energi, hvilket udgør en kæmpe mulighed for danske selskaber inden for vedvarende energi.

Landbrug
Regeringen har til hensigt at investere over DKK 7 mia. i canadisk landbrug. Canadisk landbrug er i en udvikling, der er parallel med den danske, hvor større arealer pr. landbrug kalder på innovation er højeffektivt maskineri, hvilket er en dansk styrkeposition.

Bæredygtig genstart

På linje med Danmark har den canadiske regering indført en række kompensationsordninger for selskaber i Canada. Der er ingen vedtagne grønne stimulipakker på nuværende tidspunkt, men den canadiske regering har 1. oktober offentliggjort en ambitiøs genopretningsplan, hvor der investeres mere end DKK 47 mia. i grønne industrier og infrastruktur. Det er især investering i vedvarende energi, digital infrastruktur, energieffektivt byggeri, elektriske køretøjer og landbrug, der står til at modtage støtte fra regeringen. Bæredygtig genstart er en mærkesag for den canadiske regering. Det forventes, at der afsættes yderligere midler til det grønne i forbindelse med regeringens økonomiske opdatering, som bliver præsenteret i november 2020.

Ambassaden er ikke en klimafrontpost men indgår i det udvidede klimasamarbejde. 

Digitalisering

Canada er nr. 28 på FN’s oversigt over E-governments med et index på 0,84. Inden for offentlig digitalisering spores der stor interesse i digitalisering, idet COVID-19 har accelereret behovet for digitalisering af offentlige services, bl.a. inden for sundhedssektoren. Som en del af den canadiske regerings vækstpakke investeres der CAD 2 mia. i højhastighedsbredbånd i afsidesliggende områder, og regeringen annoncerede i slutningen af september kommende investeringer i ny IT. COVID-19 har betydet store forandringer for e-handel i Canada, der har oplevet en kraftig stigning i 1. halvår af 2020 i total retail e-handel til 6,6 pct. Set i lyset af den relativt unge frihandelsaftale CETA ml. EU og Canada, der eliminerer told på 99 pct. af varer, er der grund til optimisme, hvis tendensen fortsætter. Læs mere her

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Arctic Infrastructure Alliance (AIA) er en alliance mellem TC og en række virksomheder, der er specialiseret i arktiske løsninger. Formålet med alliancen er at identificere og udvikle kommercielle muligheder i de arktiske områder vha. projekt tracking og vidensdeling med private og offentlige aktører. TC understøtter medlemmer ved at gøre brug af sin unikke adgang til eksempelvis offentlige aktører med det formål at skabe værdi for danske selskaber og arktiske områder i Canada.

Danish Life Sciences Forum er et partnerskab mellem TC, Novo Nordisk, Lundbeck og LEO Pharma i Canada. Forummet har til formål at facilitere dialog mellem de danske selskaber og offentlige og private interessenter og aktører i Canada for sikre, at life science sektoren forbliver en kilde til jobs, økonomisk vækst og øget sundhed i for det canadiske folk.

Danish Sustainable Buildings Forum er et partnerskab mellem TC, Rockwool, Grundfos og Velux i Canada. Forummet har til formål at promovere energieffektive byggeløsninger, der skal sænke canadisk byggeris klimaaftryk og skabe et sundere og mere komfortabelt indeklima for beboere og brugere. Dette gøres ved at dele viden og facilitere dialog og pilotprojekter mellem private og offentlige aktører i Canada.

District Energy Alliance har fokus på det canadiske fjernvarmemarked inkl. strategisk samarbejde med byen Oakville i Ontario.

Nye muligheder som følge af COVID-19

De økonomiske trends fra før pandemien er blevet mere udtalte. Den absolut største eksportsektor fra Danmark til Canada er life science og health care, og pandemien forventes at medføre øget efterspørgsel inden for digitale, innovative og teknologiske løsninger i det canadiske sundhedsvæsen. Samtidig afspejler regeringens stimulipakker også et øget fokus på den igangværende omstilling til et grønnere energimix med øget fokus på vedvarende energi og effektiv udnyttelse af ressourcer. Regeringens politik er godt nyt for danske selskaber, der leverer produkter inden for bæredygtigt byggeri, elektrisk infrastruktur, vedvarende energiproduktion etc.


Nye muligheder på sektorniveau

Der er et stort potentiale for danske selskaber inden for bæredygtigt byggeri, hvor danske løsninger er langt fremme i forhold til teknologi, energieffektivitet og kvalitet, idet det canadiske marked i stigende grad har fokus på bæredygtighed, og hvor der er øget opmærksomhed på det langsigtede return on investment ved at investere i effektiv brug af energi. Dette fokus ses særligt hos kommuner, provinser og det føderale niveau, men også private aktører ser mere og mere i denne retning. Den canadiske regering har desuden planer for et grønnere energimix, hvilket er en oplagt mulighed for dansk vedvarende energi i landet.

Der er fortsat øget handel inden for life science, mens der er også er i stigende grad efterspørges løsninger til digitalisering, hvor danske selskaber står stærkt.

Kommende projekter i udbud

Grønt byggereglement i British Columbia og Vancouver
Over de seneste 10 år har byggereglementerne i Canada gennemgået en grøn revidering. Byggereglementerne varierer fra provins til provins, og på nuværende tidspunkt er der især muligheder i Vancouver, British Columbia. Her forventes det grønne byggereglement at skabe et marked på over 15 mia. kr. for bæredygtige byggeprodukter frem mod 2032. Desuden er der på længere sigt planer om større krav til renovation, sådan at alt byggeri i Canada opnår øget energieffektivitet. Dette bakkes op af regeringens plan om at investere mere end 9 mia. kr. i renovation.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Architecture Advisory
TC er ved at udarbejde et Architecture Advisory, der har til formål at rådgive danske selskaber om udbud og projekter i Canada samt at promovere danske løsninger. Dansk arkitektur har i forvejen et stærkt brand globalt i Canada. Canadas større byer er i øjeblikket underlagt enorme pres fra urbaniseringen, og der er derfor stor aktivitet inden for byudvikling og byggeri. Dette er et stort potentiale for danske arkitekter i Canada.

Waste and Recycling Advisory
Canadas affaldshåndtering og genanvendelse er på nuværende tidspunkt underudviklet i forhold til landets grønne målsætninger. Danske løsninger inden for genanvendelse og håndtering af affald er derfor efterspurgt for at leve op til landets forpligtigelser i forhold til bæredygtighed. TC er ved at udvikle Waste and Recycling området for at gøre det lettere at få etableret og promovere danske løsninger i Canada, samt at være et bindeled mellem danske selskaber og canadiske samarbejdspartnere - både private og offentlige.

Govtech Advisory
Digitalisering inden for det offentlige, som vi kender i Danmark er først de seneste år blevet en prioritet i Canada. Myndighederne har fået øjnene op for de langsigtede besparelser, der følger med forbedrede digitale løsninger. TC har derfor oprettet et Govtech Advisory, der kan hjælpe danske selskaber med at sælge deres løsninger i Canada til offentlige myndigheder. GovTech Advisory vil skabe dialog og dele viden om best practices og ny innovation på området.

Myndighedssamarbejde

Som led i arbejdet med en strategisk virksomhedsalliance inden for energieffektivitet i byggeindustrien i Canada allokeres ressourcer via vækstpuljen til en sektorrådgiver fra Energistyrelsen i 4. kvartal mhp. at mødes og starte dialog med nøgleinteressenter på markedet i forhold til at dele erfaringer. Erfaringsudvekslingen mellem eksperter fra Danmark og Canada er påbegyndt og løber indtil videre til december 2020.

Trade Council i Canada

TC har etableret en række strategiske alliancer. Dette gælder bl.a. energieffektivitet, govtech og life science. Ved hjælp af disse alliancer støtter TC Toronto danske selskabers eksport og handel i Canada. Dette gøres ved at udpege relevante udbud samt ved at etablere kontakt til lokale selskaber og myndigheder. Udbud og udviklingsprojekter i Canada kan både være administreret af offentlige og private aktører. I Canada drives disse projekter i høj grad på tillid, og det er essentielt, at danske selskaber opbygger gode relationer lokalt. I den forbindelse kan TC hjælpe med at udpege relevante private partnere og facilitere kontakt til offentlige aktører. Både på tech, life science, grøn energi og urban solutions har danske løsninger et godt brand i Canada, og danske selskaber bør lægge vægt på deres value added, om det så er lavere drivhusgasudledninger eller langsigtede besparelser som følge af længere produktlevetid og højere effektivitet.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Canada har indført en lønkompensationsordning efter dansk model (Canada Emergency Wage Subsidy), hvor staten dækker 65 pct. af de ansattes løn op til maks. CAD 847 pr. uge (DKK 4.250). Ordningen er blevet forlænget til juli 2021. Læs mere om ordningen her 

Kompensation for faste udgifter

Canada Emergency Business Account giver rentefri lån på op til 40.000 CAD (200.000 DKK) til dækning af driftsomkostninger. Læs mere her

Skatteregler

Virksomheder har mulighed for at udskyde betaling af såvel selskabsskat som moms og toldafgifter. Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Inden for det private erhverv gælder normale betalingsfrister og kredit. Den canadiske stat har i samarbejde med bankerne indført lånegarantier for SMV'er på op til 80 pct. af ny drift og cash-flow lån op til CAD 6,25 mio. (DKK 31 mio.). Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i Canada?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!