Gå til indhold
Brasilien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Brasilien

COVID-19 situationen i Brasilien er fortsat alvorlig, selvom dødstallene er nedadgående og landet efter en sen opstart er i gang med et effektivt vaccinationsprogram. Ønsket om at at holde mest mulig gang i økonomien har medført en gradvis genåbning af økonomien fra medio april. Der er fortsat en række eksportmuligheder inden for centrale sektorer (sundhed, grøn omstilling, digitalisering, etc.) Landet har i løbet af krisen indført flere tiltag for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 for den private sektor er blevet forlænget i flere omgange, men reduceret i omfang. Den politiske situation er stærk polariseret - primært personificeret ved præsident Bolsonaro og den tidligere præsident Lula - hvilket i tiltagende grad vil dominere billedet frem til det kommende præsidentvalg i 2022.


Kan danske virksomheder søge om støtte i Brasilien?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Brasilien kan bruge de samme ordninger, som brasilianske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige, alt efter hvilken støtteordning, der er tale om. De fleste støtteordninger er blevet forlænget i flere omgange, men må forventes at ophøre i takt med COVID-19 fortager sig.

covid-19 i brasilien

Sundhedssituation

COVID-19 situationen i Brasilien er stadig meget alvorlig og Brasilien er nu det land med flest COVID-19 relaterede dødsfald i 2021. De seneste uger har dog vist et fald i antallet af døde og hospitalsindlagte, hvilket bl.a. tilskrives det effektive nationale vaccinationsprogram.

Graden af genåbning varierer mellem de enkelte delstater, men tendens er generelt mod genåbning – evt. med visse restriktioner i forhold til kapacitet, koncentration og åbningstider. Flere stater har helt eller delvist genåbnet skoler og universiteter.

I alt har 93 pct. af befolkningen over 18 år modtaget første vaccine, og 47 pct. er fuldt vaccinerede. Vaccinationsraterne offentliggøres dagligt af det brasilianske sundhedsministerium.

Kapaciteten i det brasilianske sundhedssystem er blevet relativt bedre med belægningsgrader på hospitalerne mellem 63 – 85 pct.).

I gennemsnit (udregnet over de seneste 7 dage) registreres dagligt ca. 347 dødsfald. I alt har Brasilien registreret over 21 mio. COVID-19 tilfælde. Det samlede antal af COVID-19 relaterede dødsfald er på godt 600.000.

Det brasilianske sundhedsministerium offentliggør daglige tal for nye tilfælde og dødstal.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ingen særlige vilkår for erhvervsrejsende ved indrejse. Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark kan rejse ind i Brasilien - dog kun med fly. Indenrigsflyvninger sker primært mellem delstatshovedstæder og med færre afgange end normalt.

Der er indført krav om fremvisning af dokumentation for negativ COVID-19 test samt indlevering af sundhedserklæring (https://formulario.anvisa.gov.br/) før afgang til Brasilien. Der er ikke krav om karantæne i forbindelse med ankomst fra udlandet. Det er endnu ikke afklaret, om det danske COVID-19 pas vil blive anerkendt af brasilianske myndigheder.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Brasilien.

Restriktioner

COVID-19 situationen i Brasilien er stadig alvorlig, og landet er fortsat underlagt en række restriktioner som følge af pandemien. De fleste delstater bevæger sig mod en gradvis genåbning – nogle hurtigere en andre – af bl.a. barer og restauranter.

Der er p.t. ikke udgangs- eller forsamlingsforbud i Brasilien, der er en delstatskompetence, men det kan blive indført med kort varsel, hvis lokale forhold tilsiger det.

Det er obligatorisk at bære mundbind i Brasilien, når man opholder sig i det offentlige rum (f.eks. offentlig transport eller i supermarkeder).

De fleste forretninger og forlystelsessteder har åbent, men med maskepåbud, ligesom nogle steder (restauranter, barer, mv.) har åbent med begrænset kapacitet, reducerede åbningstider ligesom de har foretaget indretningsmæssige foranstaltninger, der tilgodeser social distancering.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Brasilien.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Brasilien.

Flyforbindelser

Der er ingen direkte flyruter mellem Danmark og Brasilien, men flere forbindelser til og fra en række europæiske hovedstæder. Enkelte europæiske lande har indført fly- og indrejseforbud fra Brasilien på grund af de høje smittetal i Brasilien.

økonomien i Brasilien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Den brasilianske økonomi blev relativt hårdt ramt af COVID-19-krisen med et fald i BNP i 2020 på 4,1 pct. hvilket dog var markant mindre fald end først frygtet og skyldes en række enorme hjælpepakker rettet mod virksomhedere og borgere, der holdt hånden under brasiliansk økonomi. Nogle af disse ordninger er ophørt, mens andre er videreført, men typisk i langt mindre i omfang. Dette har dog resulteret i en voldsom stigning i det offentlige forbrug og fordret bæredygtigheden i de offentlige finanser. I 2021 forventes BNP at vokse med 3,5-5,5 pct. Arbejdsløsheden er steget under pandemien. Brasilien er på mange områder selvforsynende, hvilket til dels har afbødet effekterne af det globale fald i verdenshandlen. Fundamentalt set er Brasilien forsat relevant for dansk eksport, bl.a. pga. markedets størrelse og et godt match mellem markedsbehov og danske kompetencer.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,4 (februar 2021)
 • 52,8 (marts 2021)
 • 52,3 (april 2021)
 • 53,7 (maj 2021)
 • 56,4 (juni 2021)
 • 56,7 (juli 2021)
 • 53,6 (august 2021)
 • 54,4 (september 2021)

Læs mere om PMI i Brasilien her

Ifølge FGV har det lokale forbrugertillidsindeks bevæget sig lidt op og ned i løbet af 2021. Det lå i starten af året på 78,0 og bevægede sig i juli op på 82,2.

Dansk eksport til Brasilien

Dansk vareeksport til Brasilien var i 2020 på DKK 5,0 mia., hvilket er et fald på 1,7 pct ift. 2019. I de første seks måneder af 2021 beløb den danske vareeksport til Brasilien sig til DKK 2,79 mia. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. ift. samme periode i 2020. Eksporten af tjenesteydelser faldt fra DKK 5,91 mia, til DKK 5,62 mia. fra 2019 til 2020. I de første seks måneder af 2021 var det på DKK 3,30 mia. Den stærke depreciering af den brasilianske real siden COVID-19 vil udfordre dansk eksport, men samtidig kan øget økonomisk aktivitet i anden halvdel af 2021 udgøre et positivt bidrag.

Landets import er blevet ramt, men der er fortsat eksportmuligheder for danske virksomheder inden for sundhed, grøn omstilling, landbrug & fødevarer (procesudstyr, etc.) og digitalisering - dvs. områder hvor Brasilien har akutte behov, eller som indgår i udviklingsplaner. Danske virksomheder bør endvidere være opmærksomme på EU-Mercosur handelsaftale, som - hvis den ratificeres - kan medføre væsentlige nye markedsmuligheder, bl.a. for en række af de traditionelle danske eksportsektorer (mejeriprodukter, tøj/mode, sko, design, etc.), der indtil videre har ladet sig afskrække af de høje barrierer.

Arbejdsløshed

De seneste officielle arbejdsløshedstal viser, at arbejdsløsheden fortsat er høj:

 • 13, 9 pct. (december 2020)
 • 14,2 pct. (januar 2021)
 • 14,4 pct. (februar 2021)
 • 14,5 pct. (marts 2021)
 • 14,7 pct. (april 2021)
 • 14,6 pct (maj 2021)
 • 14,1 pct. (juni 2021)

Arbejdsløshedstallet var i maj 2021 1,7 procentpoint højere end samme periode sidste år.

Handelssituation

Frihandelsaftale med EU

EU indgik i juni 2019 – på politisk niveau - en associeringsaftale med Mercosur-landene (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay), herunder en omfattende frihandelsaftale. Endelig ratifikation vil indebære, at størstedelen af tolden på EU's eksport til Mercosur blive fjernet. EU vil i givet fald være den første større økonomi, der indgår en sådan frihandelsaftale med Mercosur. Du kan læse mere om handelsaftalen her.

økonomisk genstart

Handelssituation

Handelshindringer

Samlet set har brasilianske handelsrelaterede foranstaltninger, herunder toldfritagelse, digitale dokumenter til fortoldning, forlænget frist for at fremlægge dokumenter mv. haft til formål at lette importen af visse nøgleprodukter for at bekæmpe spredningen af COVID-19 og samtidig begrænse eksporten af samme produkter.

I nødssituationer er det forbudt ved lov at eksportere individuelt beskyttelsesudstyr til brug inden for sundhedsområdet, herunder respiratorer, medicinsk overvågningsudstyr og senge. Eksport kan godkendes ved behørig begrundelse, og så længe levering ikke påvirkes. Det kræver forudgående tilladelse at eksportere lægemidler, der anvendes til at behandle COVID-19, såsom chloroquin, azithromycin og propofol.

Læs mere om handelshindringer her.

Effekt af COVID-19 på sektorer

Ifølge det brasilianske økonomiministerium er sektorer som kultur, transport, hotel, barer og restauranter, bilindustri og fodtøjsproduktion mest berørte af COVID-19.

Danske virksomheder har mest samhandel med følgende sektorer i Brasilien:

 • Organiske kemikalier
 • Medicinske og farmaceutiske produkter
 • Kemiske materialer og produkter
 • Specialmaskiner til forskellige industrier
 • Maskiner og tilbehør til industrier

Sammenlignet med de første fem måneder af 2020 er eksporten i samme periode i 2021 af medicinske & pharmaceutiske produkter fortsat stabil på ca. 835 mio. Tilsvarende er eksporten af organiske kemikalier steget med 91,6 pct. til ca. DKK 368 mio. Eksporten af specialmaskiner til forskellige industrier er steget med 16,5 pct til ca. 118 mio.

Til gengæld er eksporten af maskiner & tilbehør til industrien i samme periode faldet med 16,9 pct. til ca. DKK 331 mio. Det samme gælder kemiske materialer & produkter, der faldt med 58,2 pct. til ca. DKK 148 mio.

Alle tidligere tiltag for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 for den private sektor, herunder favorable kreditter til SMV'er og lempeligere arbejdsmarkedslovgivning, er indstillet.

Stimulipakker

For at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 har regeringen genindført enkelte tiltag fra den tidligere mere omfattende hjælpepakke, herunder jobfastholdelsesprogrammet samt lempelser i arbejdsmarkedslovgivning. Disse tiltag er tilgængelige for alle virksomheder etableret i Brasilien. Enkelte er blevet fornyet, mens andre forventes udfaset/helt ophørt inden længe.

Ifølge det brasilianske økonomiministerium er anvendelsen af jobfastholdelsesprogrammet mest udbredt i servicesektoren, handel og industri. Da støtteordninger er tilgængelige for alle virksomheder uanset sektor, kan initiativerne også komme danske styrkepositioner til gode.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Hjælpepakkerne til erhvervslivet - og til over 60 mio. brasilianske borgere – har haft god effekt, da den økonomiske afmatning har været mildere end oprindeligt forventet. I lyset af markedets størrelse og matchet mellem markedsbehov og danske kompetencer er Brasilien fortsat relevant for danske virksomheder.

Agro & Food
Forstyrrelser har været minimale i branchen. Investeringer, der kræver besøg på stedet, er udsat på grund af den aktuelle risiko.

Energi og miljø
Investeringer i infrastruktur som energi og affald er blevet diskuteret som en vej til økonomisk genopretning.

Sundhed
Pandemien understreger vigtigheden af teknologiske fremskridt, omkostningskontrol og bedre adgang til sundhedsydelser, f.eks. forebyggende pleje og digital sundhed.

Teknologi
Krisen har peget på behovet for at fortsætte og forbedre investeringerne i teknologi og digitalisering, herunder inden for bank, uddannelse og handel.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Brasilia er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter. Gennem regeringssamarbejde arbejder ambassaden således med at tilvejebringe kommercielle rammebetingelser, der kan understøtte eksport af grønne danske løsninger/produkter. Derudover yder ambassaden (og generalkonsulatet i São Paulo) direkte kommerciel rådgivning til danske virksomheder med fokus på grøn eksport.

Digitalisering

Digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor i Brasilien er steget markant de sidste 2-3 år på grund af høj prioritering hos den nuværende regeringsadministration. Brasilien har også taget et betydeligt spring på FN-indekset for digitalisering af den offentlige sektor. I forbindelse med COVID-19 har Brasilien igen øget digitaliseringsniveauet og digitaliseret og integreret et endnu højere antal offentlige tjenester til borgere og virksomheder i deres digitale serviceplatform. Dette mindsker den fysiske kontakt mellem sagsbehandlere og offentligheden. Brasilien fokuserer også på at indføre e-post, automatisering af back-end-processer i den offentlige sektor og digital ID. Her er bestemt muligheder for danske tech virksomheder, også inden for HealthTech med løsninger til diagnosticering og behandling.

Særligt sektorfokus

Brasilien har etableret The Investment Partnership Program (PPI), hvor offentlige projekter præsenteres mhp., at private investorer kan byde ind på de forskellige opgaver og projekter. Der er særligt tale om projekter inden for energi, infrastruktur og minedrift. PPI administreres af et sekretariat under det brasilianske økonomiministerium.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Flere brasilianske delstater har et stærkt fokus på biogas, og der eksisterer i dag mere end 350 biogasproduktionsanlæg i det sydøstlige Brasilien. En strategisk alliance for danske leverandører af biogasanlæg, komponenter mv. forsøges etableret i forbindelse med udrulningen af et strategisk projekt om waste-to-energy.

Der er etableret myndighedssamarbejde inden for sundhed samt digitalisering, innovation, patent og varemærker med udstationering af to sektorrådgivere på ambassaden i Brasília.

Myndighedssamarbejdet på sundhedsområdet handler om at forbedre godkendelsesprocesser for lægemidler og medicinsk udstyr, udvikle digital sundhed og forbedre brugen af sundhedsdata. Myndighedssamarbejdet på digitaliserings-, innovations- samt patent- og varemærkeområdet sætter fokus på hurtigere sagsbehandling af patent- og varemærkeansøgninger samt digitalisering og innovation i den offentlige forvaltning.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Brasilien er et af verdens største fødevareproducerende lande. Særligt teknologier til øget fødevarevaresikkerhed og bedre udnyttelse af hele fødevareproduktionskæden er efterspurgt. Brasilien har stort fokus på vedvarende energi og bæredygtighed. Ca. 80 pct. af den producerede energi kommer i dag fra vedvarende energikilder, herunder særligt vand, sol, vind (både onshore og offshore) samt biogas, som er fokusområder med store muligheder. Vand, herunder hele vandinfrastrukturen som adgang til rent vand, håndtering af spildevand mv. rummer store muligheder i særligt de store byer med en række større projekter under udvikling, hvor også udenlandske kompetencer og løsninger er efterspurgt. Sundhedsområdet rummer særligt muligheder inden for HealthTech med teknologiske løsninger til diagnosticering og behandling, særligt i relation til en stor aldrende befolkning samt store geografiske afstande med mange brasilianere bosiddende i meget fjerne egne med begrænset adgang til behandlingssteder mv.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der er etableret myndighedssamarbejde inden for sundhed samt digitalisering, innovation, patent og varemærker med udstationering af to sektorrådgivere på ambassaden i Brasília.

Myndighedssamarbejdet på sundhedsområdet handler om at forbedre godkendelsesprocesser for lægemidler og medicinsk udstyr, udvikle digital sundhed og forbedre brugen af sundhedsdata.

Myndighedssamarbejdet på digitaliserings-, innovations- samt patent- og varemærkeområdet sætter fokus på hurtigere sagsbehandling af patent- og varemærkeansøgninger samt digitalisering og innovation i den offentlige forvaltning.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling
Millioner af brasilianere lever i områder uden adgang til sanitet og rent drikkevand. Ofte i områder, der samtidig er særligt udsatte i forhold til naturkatastrofer såsom jordskred, oversvømmelse mv. Flere byer i Brasilien, herunder São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte og Curitiba, indgår i en større projektserie under UN-Habitat, hvor fokus bl.a. er at arbejde for en grønnere omstilling i slumkvarterer og sikre en ”grønnere overgang” for beboere, der flytter fra land til by, dvs. arbejde for en mere bæredygtig byudvikling i takt med øget urbanisering.

Trade Council i Brasilien er i dialog med flere offentlige aktører om projekter inden for bæredygtig byudvikling, hvor danske løsninger, produkter og kompetencer kan komme i spil.

Muligheder inden for fødevareproduktion og -forsyning
Brasilien er en af de største producenter af fødevarer i verden heriblandt verdens største producent af soja. Produktionen forsørger både et hjemmemarked på ca. 220 mio. mennesker samt bidrager til en anseelig eksport. Bl.a. er svineproduktionen enorm med en årlig eksport af svinekød på mere end 600.000 tons. Givet den store selvforsyningsgrad er Brasilien et relativt lille marked for B2C-produkter, men derimod med stort potentiale inden for B2B med produkter og løsninger til fødevareproduktion, herunder med et stærkt fokus på bæredygtighed og sundhed, salmonellabekæmpelse mv.

Trade Council i Brasilien er i løbende dialog med en række af de store kooperativer, der står for en stor del af den brasilianske fødevareproduktion. En virtuel delegation inden for svinesektoren er planlagt til ultimo november efterfulgt af en fysisk delegation på et tidspunkt i første halvdel af 2022. Tilsvarende arbejdes der med en fysisk delegation inden for fjerkræ-industrien ligeledes i første halvdel af 2022.

Muligheder inden for transport og logistik
De brasilianske jernbaner står pt. for ca. 15 pct. af den brasilianske godstransport. Dette tal ønskes hævet til ca. 30 pct. i 2030, hvorfor man står over for store investeringer i jernbanenetværket.

Endvidere er der fokus på opgradering af en række lufthavne, og flere offentlige udbudsrunder er planlagt over de kommende år med opgradering af alt fra fysisk infrastruktur til anvendt teknologi og tekniske løsninger.

Muligheder inden for sundhed
Brasilien har et af verdens største sundhedssystemer. I 2019 var der således mere end 6.700 hospitaler fordelt med mere end 4.200 private sygehuse og knap 2.500 offentlige. Særligt den private sundhedssektor ser ind i øgede investeringer i særligt digitale løsninger som health tech, robotter, digitale systemer til patientinformation mv.

Trade Council i Brasilien vil i 2021 gennemføre et strategisk projekt med fokus på fremtidens hospitaler. Særligt vil der blive arbejdet med områder inden for bæredygtige sygehuse og digitalisering, og der vil blive identificeret specifikke forretningsmuligheder for danske leverandører af teknologi og løsninger til opgradering af det brasilianske sundhedsvæsen.

Større projekter i udbud

Brasilien har etableret The Investment Partnership Program (PPI), hvor offentlige projekter præsenteres mhp., at private investorer kan byde ind på de forskellige opgaver og projekter. Der er særligt tale om projekter inden for energi, infrastruktur og minedrift. PPI administreres af et sekretariat under det brasilianske økonomiministerium.

Strategiske projekter

Et større strategisk projekt inden for vand, herunder særligt rensning af spildevand i São Paulo, er igangsat i samarbejde med DI. Sammen med São Paulos vandmyndigheder er der identificeret specifikke projekter, hvor danske løsninger og teknologier til særligt spildevandsrensning og rensning af floder/vandløb kan komme i spil.

Inden for vedvarende energi er der etableret et strategisk projekt på biogas. Fokus på ”waste-to-energy” får større og større opmærksomhed, og særligt i det sydlige Brasilien er man begyndt at etablere en biogas-infrastruktur med biogasanlæg mv. med henblik på at udnytte de affaldsmængder, som særligt landbruget genererer.

Endvidere vil der i foråret 2021 blive igangsat et strategisk projekt inden for sundhed med fokus på bæredygtige sygehuse og digitalisering. Health tech vil indgå som et element i dette projekt med bl.a. områder som telemedicin og –diagnosticering.

Trade Council i Brasilien

Trade Council i Brasilien besidder stærke sektorkompetencer inden for landbrug & fødevarer, energi & miljø, sundhed samt ICT & Technology. Inden for hver sektor har vi fokus på en række subsektorer som eksempelvis fødevaresikkerhed, precision farming, biogas, vindenergi, vand, medicinsk udstyr og HealthTech. Der gennemføres for tiden en række online-arrangementer, webinarer mv. med en række brasilianske stakeholders med henblik på fortsat at skabe markedsadgang for danske virksomheder. Endvidere arbejdes løbende bilateralt med en række danske virksomheder for at sikre markeds- og afsætningsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er de danske repræsentationer i Brasilien en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

mere om situationen og markedsmulighederne i brasilien

Relevant information om markedsmulighederne i Brasilien er tilgængelig på generalkonsulatet São Paolos hjemmeside: Brazil as a Market (um.dk)
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Brasilien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!