Gå til indhold
Belgien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Belgien

COVID19-krisen har haft store konsekvenser for Belgiens økonomi, som især har ramt detail- og restaurationsbranchen. Belgiens økonomi er dog sund, og det er forventningen at økonomien vil komme sig efter krisen. Markedsmulighederne i Belgien vurderes at være uændrede, når de sidste coronatiltag bortfalder, og økonomien igen fungerer normalt.

Introduktion

Belgien oplever på nuværende tidspunkt igen en kraftig stigning i antallet af Corona-smittede. I perioden 20. til 26. juli blev der registreret 914 nye smittetilfælde i Belgien, hvoraf byen Antwerpen og omegn repræsenterede 547 nye tilfælde. Det nationale sikkerhedsråd opfordrer derfor kraftigt befolkningen til at respektere kravet om obligatoriske mundmasker på offentlige steder og steder med mange mennesker, til social afstand og til at begrænse privat interaktion til max. 5 personer per måned samt ifm. møder/begivenheder max. 10 personer. Er der tale om begivenheder med publikum er antallet begrænset til 100 deltagere (indendørs) eller 200 deltagere (udendørs).

Det nationale sikkerhedsråd vurderer situationen løbende og tager om nødvendigt skridt til at igangsætte yderligere forholdsregler. Det nationale sikkerhedsråd vurderer, at det er for tidligt at udtale sig om muligheden for ny lock-down i efteråret og understreger, at en fuld lock-down under alle omstændigheder vil forsøges undgået – særligt for at undgå de store økonomiske skader. Regeringen arbejder således på en drejebog for lokal lock-down for de mest udsatte provinser og kommuner. Visse kommuner i Flandern er pr. 27.7. vurderet hårdest ramt (Antwerpen, Ranst, Borsbeek, Lint, Boom). Indenrigsministeren har understreget, at landet stadig er midt i en krise.


Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Som led i Belgiens genåbningsplaner forefindes der forsamlingsrestriktioner:

 • Grupper (f.eks. familie- eller forretningsmøder, bordreservationer på restauranter) på højst 15 personer (gruppefornyelse en gang om ugen) er tilladt både inde og ude.
 • Forsamlinger (sport, kultur) tilladt med max. 50 personer.
 • Ungdomslejre tilladt med max. 50 personer.

Der er ingen særordninger for butikker bortset fra afstandskrav på 1,5 til 2 meter mellem kunderne samt mundbind, hvor afstanden ikke kan overholdes.

I frisørsaloner er mundbind et krav.

Festivalsarrangører er begrænset i deres aktiviteter og festivaller er fortsat underlagt nedlukning indtil 31. august.

Hjemmearbejdspladser prioriteres for langt størstedelen (dog med et minimum af fysisk tilstedeværelse med henblik på modtagelse af borgere).

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Den 11. april blev en række nye erhvervsøkonomiske tiltag vedtaget: 

 • en beskyttelse mod konkurs
 • ingen beskatning på ekstraarbejde i de "kritiske" sektorer frem til 30. juni
 • arbejdsløse kan bistå sæsonarbejdet med høst og samtidigt modtage 75 % af dagpengesatsen
 • lempede flextidsregler
 • ingen begrænsning på arbejdstider for studerende (normalt 475 timer/år) med henblik på at kunne hjælpe til i f.eks. supermarkeder
 • mulighed for kumulative tidsbegrænsede kontrakter
 • mulighed for arbejde for asylansøgere
 • degressive dagpengesatser er sat på pause.

Læs om støtte til virksomheder i de forskellige regioner (på engelsk) her.

Kompensation for faste udgifter

Bruxelles-regionens regering yder engangsstøtte på €215 per beboer, som har svært ved at betale huslejen (på en række betingelser), og der findes særlig godtgørelse til forretninger, som er nødsaget til at lukke.

Skatteregler

Fristen for at betale kildeskat for februar og marts i første kvartal og april 2020 forlænges med 2 måneder.

Betalingen af indkomstskatter for 2019 og fastlagt fra den 12. marts 2020 forlænges med 2 måneder.

Fristen for momsangivelser for februar, marts og april 2020 forlænges til henholdsvis 6. april, 7. maj og 5. juni 2020.

Fristen for arkivering af den årlige salgsliste forlænges til 30. april 2020.

Fristen for at betale moms for februar, marts og april 2020 forlænges med 2 måneder. 

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer.

Betalingsfrister og kredit

Cirka 25 % af arbejdsgivere (66.000) udsætter betalingen af deres sociale bidrag til ONSS (l’Office national de Sécurité sociale), en organisation, som forvalter arbejdsgiver- og arbejdstagerbidrag samt personlig socialsikring. I første halvdel af dette år kan betaling af bidrag udsættes til 15. december.

Lånegarantiaftale med udskydelse af betaling frem til ultimo september for alle virksomheder, der ikke yder finansiel service.

De største banker har tilbudt henstand med betaling af afdrag på lån.

Regeringen indførte 21. marts et moratorium, hvor virksomheder kan udsætte betalinger i op til 6 måneder (senest indtil 31. november 2020). Denne foranstaltning gælder for afdrag, og ikke til rentebetalinger, som fortsat skal betales. 

Kan danske virksomheder søge om støtte i Belgien?

Ja, hvis virksomheden har et belgisk BCE nr.

Læs mere her.

Læs mere om støttetiltag i de forskellige regioner her.

Belgiens markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Belgien

I følge Belgiens Nationalbank (NBB) er Belgiens økonomiske aktivitet gået ned med 9 %, og det forventes gradvist at den vil forbedres, men også at det vil koste ca. € 50 mia. i år.

NBB forventer at husholdningsforbruget hurtigt vil stige til normale tilstande, mens virksomhedsinvesteringer og netto eksport fortsat vil gå nedad. 

Læs mere her

Handelsbalancen vil fortsat være negativ med lidt mindre eksport end import i 2020 og genoprettelsen vil tage noget tid.

BNP er projiceret til at stige med 6,4 % i 2021 og 2,3 % i 2022, om end disse tal er meget usikre grundet mulig anden smittebølge og mindre indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. 

Budgetunderskuddet vil stige med 10,6% af BNP i 2020 og forventes i 2021 at stabilisere sig på 6 % af BNP. 

Det offentlige gæld vil stige til omkring 120 % af BNP.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Belgiens Nationalbank (NBB) forudser, at effekten af den økonomiske aktivitets nedgang på arbejdsmarkedet vil blive absorberet af statens forskellige tiltag, herunder støtte til selvstændige og forlængelse af perioden med understøttelse for midlertidig arbejdsløshed. Der vil dog være stort tab i relation til antal job, særligt i 2. kvartal.

Antallet af arbejdsløse (ekskl. midlertidigt arbejdsløse) forventes at stige skarpt til næsten 190.000 personer i de sidste tre kvartaler af 2020.

Arbejdsløshedsraten, som var historisk lav sidste år, vil derfor stige til over 8 % i 2021, hvorefter den langsomt vil gå ned.

Den midlertidige arbejdsløshed steg fra 1% til 5,2 % i første kvartal. 

Den hårdest ramte sektor er hotel-, restaurations- og catering-sektoren. 

Over 1,25 mio. mennesker har ansøgt om understøttelse for midlertidig arbejdsløshed, hvilket har kostet € 0,6 mia. 

Bæredygtig genstart?

Da der ikke er dannet en regering, har der ikke været fastlagt et budget og derfor er planerne usikre.
 
Men i slutningen af 2019 forelagde Belgien Europa-Kommissionen sin endelige nationale energiklimaplan. I denne plan angiver Belgien de vigtigste mål og foranstaltninger for energi og klimapolitik i perioden 2021-2030. Denne plan vil sandsynligvis sammen med Belgiens langsigtede renoveringsstrategi bidrage til grundlaget for Belgiens grønne genopretningsplaner. Planen kan læses her.
Der er derfor heller ikke lagt en plan for større investeringer i grønne investeringer på føderalt niveau.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Krisen har haft store konsekvenser for detail- og restaurationsbranchen, og i Belgien ses den samme negative indflydelse på økonomien som i andre europæiske lande. 

Belgiens økonomi er relativt sund, og det er forventningen at økonomien vil komme sig efter coronakrisen. 

Markedsmulighederne i Belgien vurderes at være uændrede, når de sidste coronatiltag bortfalder, og økonomien igen fungerer normalt. 

Coronakrisen har ikke ført til forskydninger i brancher af særlig interesse for danske eksportvirksomheder.


Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksportrådgivning i Belgien?                                

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!