Gå til indhold
Australien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Australien

I 2020 iværksatte den australske regering en række foranstaltninger, som skulle understøtte erhvervslivet under COVID-19-pandemien. Samtidig var der i første halvår i år meget få COVID-19-tilfælde i samfundet. På denne baggrund klarede den australske økonomi sig frem til juli godt og på et højere niveau end før pandemien. Arbejdsløsheden var således faldende, mens både forbrugernes og virksomhedernes forventninger var stigende. I slutningen af juli blev Australiens østkyst imidlertid ramt af en ny bølge af COVID-19, der har sendt Australiens to største byer, Sydney og Melbourne, i lock-down og bremset den økonomiske udvikling. Men med den australske nationalbankdirektørs egne ord: ”forventes tilbageslaget kun at være midlertidigt. Deltaudbruddet forventes at bremse, men ikke afspore økonomien.”

Selvom landet overordnet klarer sig godt i forhold til andre økonomier, vil de seneste udbrud nok indebære et fald i økonomien i anden halvdel af 2021. De fleste økonomer vurderer dog fortsat, at økonomien vil genvinde sin styrke i 2022, hvis vaccinationsraterne kan øges. Rejser til Australien er stadig vanskelige og dertil dyrere end normalt. Inden for Australiens grænser hæmmer de hyppige og skiftende lockdowns rejser mellem delstaterne. Australiens nationale flyselskab har meddelt, at det vil begynde at flyve internationalt igen i det nye år. Det vil indebære, at rejser til Australien muligvis genoptages i 2022, dog muligvis kun for vaccinerede rejsende.

I 2020 indførte den australske regering en række støtteforanstaltninger til erhvervslivet under COVID-19-pandemien. Som følge heraf kom den australske økonomi ganske komfortabelt ind i 2021, og den forventes ifølge Den Internationale Valutafond i år at rykke op til at blive verdens 12. største økonomi svarende til en fremrykning på to pladser i forhold til 2019.

Mens landet klarer sig relativt godt i forhold til andre økonomier, har de seneste udbrud i større byer, herunder Melbourne og Sydney, sendt disse byer i tvungen lockdowns. De fleste økonomer mener, at dette vil resultere i et fald i den australske økonomi i andet halvår, men med yderligere lovede stimuleringstiltag vil genvinde væksten i 2022.

COVID-19 har ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv til dato haft den mindste indvirkning i Australien sammenlignet med andre OECD–lande, ikke mindst på grund af landets meget strenge indrejseregler og karantænekrav. Men en omfattende anden bølge med nedlukning i Melbourne, Sydney og Canberra har haft en betydelig indvirkning på store dele af økonomien. Virkningen er ujævn – nogle sektorer står overfor særdeles vanskelige forhold, mens andre er oplever vækst.

Australiens indrejsebegrænsninger gør det vanskeligt for forretningsrejsende at komme ind i landet. Dette er blevet yderligere forværret af en stramning af karantænekvoter og dermed af, hvor mange personer, som kan rejse ind i landet. Derudover oplever mange virksomheder lange leveringstider og høje forsendelsesomkostninger.

På trods af disse problemer har de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i Australien været langt mindre alvorlige end i de fleste andre OECD-lande. Australien rangerer lige efter New Zealand på andenpladsen i en rangordning af, hvordan den udviklede verden har klaret sig både sundhedsmæssigt og økonomisk, ifølge en Ernst & Young-rapport. Desuden oplever Trade Council fortsat, at danske virksomheder kommer ind på markedet med succes.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Australien?

Der er en række foranstaltninger til finansiel bistand til virksomheder, der opererer i Australien.

Du kan læse mere om den australske regerings hjælpepakker til erhvervslivet via dette link, og du kan læse mere om de enkelte delstaters hjælpepakker via dette link.

Covid-19 i australien

Sundhedssituation

Australien har formået at kontrollere COVID-19 gennem et strengt to ugers karantæneprogram ved internationale ankomster (inklusive hjemrejsende australiere) og et omfattende smittesporingsprogram. Men udbrud af deltavarianten i større byer har skabt problemer i New South Wales, Victoria og ACT og i mindre grad Queensland. Vaccineudrulningen er af samme grund blevet fremskyndet, og landet sigter mod at få 80 pct. af sin befolkning vaccineret ved udgangen af året.

Klik her for regelmæssigt opdaterede infektionsrater i Australien. Regeringen har påbegyndt udrulning af vacciner i februar 2021. Klik her for opdateringer om Australiens udbredelse af vacciner.

Vilkår for erhvervsrejsende

Australien har indført omfattende indrejsebegrænsninger som reaktion på COVID-19-pandemien. Det betyder bl.a., at de fleste internationale rejsende nægtes indrejse. Australiens indrejsebegrænsninger betyder, at det med nogle få undtagelser kun er australske statsborgere, fastboende udlændinge og deres nærmeste familie, som kan komme ind i landet. Alle indrejsende (med undtagelse af rejsende fra New Zealand) er fortsat pålagt at gennemføre en obligatorisk 14-dages hotelkarantæne, som skal betales af den rejsende. Der er begrænsede karantænepladser, hvilket medfører høje billetomkostninger og vanskeligheder med at sikre pladser. Regeringen har angivet, at karantænebegrænsninger kan blive opretholdt i resten af indeværende år.

Der er imidlertid muligheder for undtagelser for indrejseforbuddet, hvis man besidder critical skills. Der er dog på nuværende tidspunkt betydelige forsinkelser på behandling af visumansøgninger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Du kan også finde mere information på den australske regerings hjemmeside.

Restriktioner

Der er i øjeblikket restriktioner for rejser mellem stater. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Det er muligt at flyve mellem Danmark og Australien med en enkelt mellemlanding i f.eks. Doha. Der afgår fly flere gange ugentligt.

Australiens indrejseforbud for udlændinge betyder, at det dog i praksis for hovedparten af rejsende ikke vil være muligt at flyve til Australien. For resten af landets internationale lufthavne er der indført kvoter for, hvor mange ugentlige passagerankomster, der maksimalt kan tages imod. Dette betyder, at flyvninger i praksis er dyre og vanskelige at få. Denne problematik gør sig også gældende, hvis man er undtaget for indrejseforbuddet.

økonomien i Australien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

På trods af pandemien er der stadig gode forretningsmuligheder for danske virksomheder inden for mange sektorer. Forretningsaktiviteterne i Australien hæmmes imidlertid af høje internationale forsendelsesomkostninger, lange leveringstider, strenge indrejsebetingelser og hyppige lock-downs.

Ifølge Roy Morgan var forretnings- og forbrugertilliden i september 2021 9,2 pct. under det langsigtede gennemsnit på 113,8. Men med vaccinerudrulningen og regeringens planer om at slække på restriktionerne, forventer et flertal på 50,5 pct. af virksomhederne nu ”gode tider” for økonomien i løbet af de næste 12 måneder.

Den 29. marts meddelte den australske regering, at alle udenlandske investeringer i Australien nu vil blive genstand for en screeningproces. Det blev annonceret som en midlertidig foranstaltning for at beskytte australske virksomheder mod udenlandske opkøb under pandemien. Tidligere var det kun nogle afgrænsede typer af investeringer, som skulle screenes. Regeringen meddelte i juni 2020, at en mere omfattende gennemgang af landets "udenlandske investeringsramme" vil blive gennemført, og de ændringer, dette medfører, er planlagt til at blive gennemført allerede i løbet af 2021. Læs mere her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,8 (februar 2021)
 • 59,9 (marts 2021)
 • 58,8 (april 2021)
 • 61,8 (maj 2021)
 • 63,2 (juni 2021)
 • 60,8 (juli 2021)
 • 51,6 (august 2021)

Westpac-Melbourne Institute Consumer Index steg i februar med 1,9 pct. til 109,1.

Arbejdsløshedssituation

I juli 2021 faldt den sæsonjusterede arbejdsløshed til 4,6 pct. ifølge Australian Bureau of Statistics (ABS).

Dansk eksport til Australien

I praksis har danske virksomheder i øjeblikket ikke mulighed for at tage på forretningsrejser til Australien og kan i nogle tilfælde opleve udfordringer med at sende varer til landet.

I den aktuelle situation anbefales det, at nye aktører på markedet rådfører sig med handelsrådgivere. Det kan inden for nogle sektorer være tilrådeligt at udsætte markedsindtræden til efter nytår.

Frihandelsaftale med EU

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Australien pågår.

handelssituation og eksportmuligheder 

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Det australske økonomiske opsving er gået i stå på grund af barske nedlukninger på østkysten.

De australske turisme- og hospitalssektorer er blevet stærkt påvirket af COVID-19-situatioenn. Landbrugssektoren klarer sig godt, men er påvirket af mangel på sæsonarbejdere. Der findes muligheder for virksomheder inden for ren energi, da Australien over de kommende år må forventes gradvis at overgå fra kul til ren energi.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Der findes i øjeblikket ingen data om situationen i forhold til Danmarks største import- og eksportsektorer. Trade Council i Australien kan konstatere en stor efterspørgsel efter

 • Design – Arkitekter, møbler og husholdningsartikler
 • Ren Energi – vind, sol, brint, brændselsceller, batterier
 • Sundhedssektor – herunder alt, hvad der optimer medarbejdernes tid, ressourcer eller andet inden for hygiejneområdet

Stimulipakker

Der findes en række offentlige støtteordninger, som danske virksomheder potentielt kan søge, hvis de opfylder kravene hertil. Læs mere her.

Ud over støtteordningerne er der indført skattelettelser til en samlet værdi på AUD 30 mia. for virksomheder i Australien. For eksempel betyder det, at virksomheder, der opererer i Australien med en samlet årlig omsætning på mindre end AUD 5 mia., indtil 30. juni 2022 vil kunne fratrække deres omkostninger ved køb af anlægsaktiver i skat.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Regeringen har annonceret en række større projekter, herunder i:

 • Gasinfrastruktur (AUD 52 mio.)
 • Early Stage Green Investments (AUD 1,4 mia.)
 • Affald og genbrug (AUD 249 mio.)
 • Karbonfangst og -lagring (AUD 50 mio.)
 • Oceaner og marine-økosystemer (AUD 67,4 mio.)
 • Brint (AUD 70,4 mio.)

Digitalisering

Australien er rangeret som nr. 15 af IMD Digital Competitiveness Ranking. Regeringen har annonceret, at der vil blive investeret AUD 4,5 mia. i "The National Broadbank Network"-udbyder, samt at der vil blive brugt yderligere AUD 29,2 mio. på udrulningen af 5G-netværket.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Der er etableret strategiske alliancer for 2022 inden for brint, minedrift og fødevareforarbejdning. For yderligere kontakt information kan the Trade Council kontaktes her.

Strategiske alliancer under udvikling

I Australien er priserne for vand og elektricitet steget betragteligt i de sidste år. Lokale fødevareproducenter søger at øge deres konkurrencedygtighed ved at sænke energiomkostninger forbundet med forarbejdningsprocessen. Der er i respons på denne udvikling ved at blive oprettet en ny alliance for danske fødevareproducenter til energi- og procesoptimering.

Sundhedspleje

Før COVID-19 blev kun få telesundheds-tjenester finansieret under det offentlige sundhedssystem. Regeringen har nu foretaget en permanent ændring af systemet for at muliggøre finansiering af telesundheds-tjenester. Der er i den forbindelse afsat ca. DKK 12 mia. til området. Det skaber nye muligheder i denne sektor. Der har også gennemført store ændringer inden for ældreplejen og det psykiatriske områder, som også vurderes at rumme nye muligheder for danske virksomheder.

Brint
Australien har annonceret nogle af de største Power-to-X-projekter i verden. Disse projekter vil rumme muligheder for danske virksomheder i hele brintværdikæden.

Fødevarer og landbrug

Der er mange muligheder for danske produkter inden for fødevareforarbejdning og emballageløsninger. Den australske industri søger at finde omkostnings-, energi- og vandbesparelser inden for fødevareforarbejdningssektoren. Den australske regerings har opstillet en målsætning om, at al industriens emballage inden 2025 skal genbruges eller komposteres. Det har skabt en forstærket efterspørgsel efter innovative emballageløsninger i fødevare- og landbrugssektoren.

Transport og logistik

Både føderalregeringen og delstatsregeringerne har iværksat en række større infrastrukturprojekter, herunder vej-, jernbane- og skibsfartsprojekter. Særligt bemærkelsesværdigt er opførelsen af Sydneys anden lufthavn, Western Sydney godstransportprojekt, kapacitetsforbedringer i Hobart Havn, brintproduktions- og transportinfrastruktur samt en række omfattende vejprojekter.

Urbanisering

Den australske regering finansierer en række initiativer, der tager sigte på at forbedre det offentlige rum, transportmulighederne, reducere emissioner og forurenende stoffer, forbedre bygningers og infrastrukturs bæredygtighed.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Store offentlige investeringer i grøn infrastruktur skaber muligheder for danske virksomheder, herunder biogas, biomasse, brint, genbrug og spildevandsrensning.

Derudover har pandemien betydet, at flere australiere er blevet tvunget til at bruge mere tid derhjemme, hvilket har resulteret i et behov for high end-designer produkter til hjemmet. Ligeledes er efterspørgslen efter rekreative produkter også steget, såsom campingvogne og andet udstyr, der er egnet til indenrigsrejser.

Efterspørgslen efter telesundhed er steget betydeligt, hvilket har skabt en række åbninger og muligheder i sektoren. Der er også et stort behov for løsninger, der kan øge effektiviteten og hygiejnen samt reducere den nødvendige mængde personale i fødevareindustrien.

Større projekter i udbud

Den vedvarende energisektor oplever i øjeblikket hidtil uset aktivitet i hele Australien. Der er 91 igangværende projekter. Disse projekter vil repræsentere 19 mia. AUD i kapitalomkostninger og levere 10.531 MV af vedvarende energi.

To af de største projekter inkluderer:

 • Den australske ASEAN Power Link (AUD 22 mia.). Inkluderer en 10 gigawatt solfarmsarray, batterilagringsfaciliteter (i Australien og Singapore) og en højspændingsjævnstrøm (HVDC) transmissionslinje, der leverer transmission mellem Australien og Singapore.
 • Asian Hub for vedvarende energi (AUD 40 mia.). Et produktionsanlæg for grøn brint og ammoniak, der indeholder et 26 gigawatt hybrid vind- og solanlæg.

Ud over muligheder inden for vind- og solenergi vil der også være muligheder for danske virksomheder inden for "ren" energiproduktion, energi- og vandoptimering inden for spildevandshåndtering og brintproduktion.

 

Trade Council i Australien

Trade Council kan assistere danske firmaer med at komme ind på markedet, ligesom de også kan hjælpe med at udvide firmaets tilstedeværelse på markedet. I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Trade Council Australien har været i stand til at bistå i forbindelse med markedsadgangsudfordringer, der er opstået som følge af COVID-19. Til trods for pandemien er en række virksomheder med assistance fra Trade Council succesfuldt trådt ind på det australske marked.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

KONTAKT har du brug for Eksportrådgivning i australien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for at mere herom.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!