Gå til indhold
Australien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Australien

Den australske økonomi er fortsat stærk og voksende. Beskæftigelsen er stigende og virksomhederne investerer mere. Samtidig er inflationen på det højeste niveau i 30 år og renten er stigende, hvilket resulterer i, at den australske forbrugertillid er dalende.

Arbejdsløsheden er faldet til 3,4 pct. november, hvor der er kommet 32,600 flere i beskæftigelse. Det er den laveste arbejdsløshed i næsten 50 år.

Den årlige consumer price index-inflation er steget til 7,3., det højeste i 30 år.  En stigning som primært er drevet af højere boligbyggeriomkostninger, brændstof priser og møbelomkostninger.

Inflationen afspejles også i forbrugerstemningen. Westpac-Melbourne Instituttets australske forbrugertillidsindeks er steget til 81 i december, fra 78 i november hvilket markerede den laveste læsning siden august 2020.

I erhvervslivet er tilliden faldende, i november faldt tilliden til erhvervslivet med 4 point ned til index -4. Det er især inden for byggeri, detailhandel, engroshandel, fremstilling og minedrift, erhvervstilliden er faldet, problemer i forsyningskæden fortsat påvirker de fleste sektorer.

Den Internationale Valutafond har forudsagt en vækst for Australien på 1,7 pct. i 2023, hvilket er et væsentligt fald fra 3,8 i 2022. placerer landet i en bedre position end andre sammenlignelige økonomier i regionen (Japan på 1,7 pct. og Sydkorea på 2,3 pct.)

 

Erhvervsklima

Erhvervsklima

Den australske økonomi er stærk, og økonomer forventer, at den vil vokse mindre i løbet af2023 end i 2022. Det skyldes et faldende erhvervstillidsniveau dog kombineret med en fortsat stigende efterspørgsel på markedet.  

Internationalt pres på brændstofomkostningerne medfører stigninger i fragt- og rejseomkostningerne, hvilket igen påvirker prisniveauet.  Samlet set er Australiens minedrift, energiressourcer og landbrugsprodukter i høj efterspørgsel på grund af krisen i Ukraine, hvilket holder den australske handelsbalance stærk.

Økonomiske nøgletal

 

Indkøbschefens indeks (PMI)

 • 52,1 (November 2020)
 • 58,8 (april 2021)
 • 61,8 (maj 2021)
 • 63,2 (juni 2021)
 • 60,8 (juli 2021)
 • 51,2 (august 2021)
 • 56,8 (september 2021)
 • 58,2 (oktober 2021)
 • 54,8 (november 2021)
 • 55,1 (december 2021)
 • 46,7(januar 2022)
 • 56,6(februar 2022)
 • 55,7 (marts 2022)
 • 58,4 (april 2022)
 • 52,4 (maj 2022)
 • 54,0 (juni 2022)
 • 55,7 (juli 2022)
 • 54,5 (august 2022)
 • 53,5 (september 2022)
 • 52,7 (oktober 2022)
 • 51,3 (november 2022)

 

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløsheden i Australien ligger på 3,5 pct. I løbet af 2023 forventes arbejdsløsheden at forblive lav.

Dansk eksport til Australien

Danske virksomheder kan opleve udfordringer med at sende varer til landet.  På trods af dette er der gode muligheder for danske virksomheder inden for en række sektorer, herunder:

 • Wind Power
 • Power-to-X
 • Sundhedspleje
 • Minedrift
 • Mad og drikke

handelssituation

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den australske økonomi er begyndt at komme på fode igen selvom både landbrugs-, mine- og detailsektoren stadig oplever problemer omkring tiltrækning af personale. Forsyningskædeproblemer fortsætter med at påvirke de fleste sektorer i økonomien.

Situationen i forhold til Danmarks største import- og eksportsektor

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen data om situationen i forhold til Danmarks største import- og eksportsektor. Australiens Handelsråd kan se en stor efterspørgsel efter:

 • Design: Arkitektoniske tjenester, møbler og husholdningsartikler.
 • Grøn energi: Vind, sol, brint, brændselsceller, batterier.
 • Sundhedssektoren: Herunder alt det, der optimerer medarbejdernes tid, ressourcer eller andet på hygiejneområdet.

Derudover har delstatsregeringen i Victoria annonceret en vision om at genere energi fra havvind. Det omfatter en indledende etablering af 2GW inden 2028, med mål om hhv. 4GW i 2035 og 9GW i 2040.

Frihandelsaftale med EU

Frihandelsforhandlingerne mellem EU og Australien er i gang, med håb fra begge parter om at afslutte aftalen i løbet af 2023.

Økonomisk Genstart

Hjælpepakker

Hjælpepakker bliver løbende afviklet, men der kan være pakker til rådighed afhængigt af virksomheden.  Læs mere her.

Bæredygtig genstart

Regeringen har bebudet en række større projekter, herunder:

 • 20 mia. AUD til at fremskynde dekarboniseringen af elnettet.
 • 300 millioner AUD til at levere samfundsbatterier og opbevaring af solenergi i hele Australien.
 • 3 mia. AUD til støtte af produktion af vedvarende energi og lavemissionsteknologier.
 • 500 millioner AUD til ladestationer til elbiler og brinttankningsinfrastruktur.

Digitalisering

Australien er rangeret som nr. 15 af IMD Digital Competitiveness Ranking. Regeringen har annonceret, at der vil blive investeret AUD 4,5 mia. i "The National Broadbank Network"-udbyder, samt at der vil blive brugt yderligere AUD 29,2 mio. på udrulningen af 5G-netværket.

 

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Vind energi 
Australien har aktuelt ca. 10GW installeret onshore vind. Dertil kommer en port folio af projekter med investeringsbeslutning eller under opførelse. Kapaciteten i drift forventes konservativt at stige 100% imod 2030. Andre prognoser siger 1000%. Udfaldet afhænger af aftage-miljøet og især tilstedeværelse af supply-chain i alle faser.

Vedrørende offshore vind forventes den første licens i første halvdel af 2023. Victoria er den ledende stat hvor den føderale regering i 2021 annoncerede det første deklarerede havområde til udvikling. 4 andre områder forventes offentliggjort i 2023. Der er ved indgangen til 2023 44 kendte projekter under udvikling til samlet 78GW. Vind energi sektoren vil fremover høre under Green Transition Alliance som starter op fra januar 2023.

For yderligere information, kontakt seniorrådgiver Mads Prange Kristiansen, [email protected]

Power-to-X

 Australien har nogle af de største Power-to-X projekter i verden med over 20 projekter i gigawatt-skala. The Trade Council drev i samarbejde med Dansk Industri en handelsdelegation til Australien i oktober 2022, og denne delegation lever nu videre i Green Transition Alliance som starter op fra januar 2023.

I kan få mere viden om det Australske Power-to-X marked i dette webinar som The Trade Council afholdte sammen med Brintbranchen i 2022:
Webinar: Australia’s giga-scale green hydrogen opportunities - Brintbranchen

For yderligere information, kontakt seniorrådgiver Ronnie Dalsgaard, [email protected]

Sundhedspleje

COVID-19, en aldrende befolkning, kronisk sygdom og en fortsat indsats for at bremse sundhedsudgifterne er udfordringerne i den australske sundhedssektor. Nylige regeringsforespørgsler og erklæringer fokuseret på et behov for lighed og levering af tjenester inden for ældrepleje og handicaptjenester giver muligheder i sektoren for danske virksomheder.

For yderligere information, kontakt venligst Senior Commercial Advisor, Michelle Carden på [email protected].

Minedrift-alliance

Australien er den næststørste eksportør af mineraler og metaller i verden. Fordi mange af disse ressourcer er afgørende elementer i den grønne energiomstilling, f.eks. indgår de i konstruktion af vindmøller, solpaneler, batterier o.l., skønnes efterspørgslen efter kritiske mineraler at stige med 300-900 pct. inden for de næste 20 år. 

Bæredygtighed står øverst på dagsordenen for de australske mineselskaber, og de investerer store beløb for at nå deres mål. The Trade Council har igangsat en Green Transition Alliance, der skal koble de danske kompetencer inden for grøn omstilling til den australske minesektor. Alliancen fokuserede i 2022 på vedvarende energi, Power-to-X, vandforvaltning og produktionsoptimering, men vi byder andre konkurrencemæssige kompetencer velkommen. 

For yderligere information, kontakt seniorrådgiver Ronnie Dalsgaard, [email protected]

 

Bæredygtig mad og drikke

Føde- og drikkevareforarbejdning er Australiens største fremstillingsindustri, og den tegner sig for 27,9 pct. af den samlede produktionsomsætning. Den australske regering har skabt Modern Manufacturing Strategy (MMS) for at hjælpe producenterne med at blive mere konkurrencedygtige og udvikle stærkere forsyningskæder.

Ligeledes udgør landbrug 11% af Australiens eksport af varer og tjenesteydelser. For at kunne følge med det voksende globale marked udvikler de konstant i deres handelskanaler og frie handelsaftaler, hvilket giver internationale virksomheder gode muligheder for at tage del i effektiviseringen og udviklingen af det australske landbrug.  

The Trade Council udviklede tidligere "Food & Beverage Sustainable Alliance Program", som nu lever videre i programmerne Sustainable Food & Sustainable Farming, der supplerer den australske regerings initiativ til at øge bæredygtigheden og ressourceoptimeringen inden for sektorene. Disse initiativer sammen med sektorerne udfordrer åbne muligheder for bæredygtige grønne danske teknologier og ydelser.

For yderligere information, kontakt venligst Senior Advisor, Dorothy Dellosa, [email protected].Bæredygtig arkitektur og Byggeri

Det australske marked for bæredygtig arkitektur og byggeri vækster, hvor grøn byggepraksis og integration af bæredygtige løsninger prioriteres højt. Fokus flyttes til brug af bæredygtige materialer og energieffektive løsninger. Den grønne byggepraksis bliver mere og mere almindelig i takt med at efterspørgslen efter bæredygtighedsvurderinger og –strategier vokser. Green Building Council Australia har introduceret et vurderingsværktøj til grønt byggeri, som har resulteret i en stigning fra 0 certificerede bygninger til 55,5 millioner kvm certificeret bygningsareal fra 2002-2022 – hvor certificerings kravende øges årligt. 

Markedet for bæredygtig arkitektur og byggeri stiger, hvilket giver mulighed for at Danmarks globale førende position inden for bæredygtig arkitektur og byggeri kan bruges som katalysator for at fremme dansk eksport inden for denne sektor. 

The Trade Council har et stærkt netværk på markedet, trods sektoren har været relativt inaktiv de seneste år. For at få sektoren op at køre igen, har The Trade Council igangsat programmet ”Sustainable Architecture and Building”, med det formål at fremme danske eksport muligheder inden for denne sektor.  

For yderligere information, kontakt venligst Deputy Consul General and Trade Commissioner, Rikke Scheel Gamborg, [email protected]

 

 

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Havvind

I 2021 introducerede den føderale regering ”Offshore Electricity Infrastructure Bill” der fjernede en vigtig barriere for udviklingen af store havvindenergiprojekter. Det har skabt mulighed for danske havvindløsninger. Havvind høre ind under den Green Transition Alliance som the Trade Council starter op fra januar 2023. 

For yderligere information kontakt Mads Prange Kristiansen, [email protected].

Affaldshåndtering

Den australske affaldshåndteringssektor har været helt afhængig af deponering og var tidligere også stærk afhængig af eksport til Kina. Det kinesiske affaldsforbud vil sammen med stigende affaldsafgifter give muligheder for danske bæredygtige affaldshåndteringsløsninger.

For yderligere information kontakt Mads Prange Kristiansen, [email protected].

Erhvervsstøtteforanstaltninger

Tilskud til medarbejdere

Der er finansiel bistand og støtte til australske virksomheder og SMV'er, som dog gradvist er ved at blive udfaset.

Læs mere om Pandemic Leave Disaster Payment her.

Læs mere om statsstøtte til erhvervslivet" og "stats- og arealtilskud og bistand her.

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for støtte eller kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Skatteregler

Det australske skattekontor (ATO) tilbyder en række foranstaltninger til at hjælpe virksomheder under COVID-19-pandemien.

Læs mere støtte til virksomheder og arbejdsgivere her.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelse af medarbejdere.

Betalingsbetingelser og kredit

Det australske skattevæsen har annonceret en række administrative foranstaltninger for at hjælpe virksomheder, der oplever vanskeligheder med at overholde skattefritagelserne på grund af konsekvenserne af COVID-19.

Læs mere her.

The Trade Council i Australien

The Trade Council i Australien kan hjælpe danske virksomheder med at komme ind på markedet, ligesom de også kan være med til at udvide en virksomheds tilstedeværelse på markedet.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner i forhold til lokal partnerdialog, netværksopbygning, regeringssamarbejde, facilitering af kontakten med lokale samarbejdspartnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøtteforanstaltninger

Tilskud til medarbejdere

Der er finansiel bistand og støtte til australske virksomheder og SMV'er, som dog gradvist er ved at blive udfaset.


Læs mere her om Pandemic Leave Disaster Payment

Læs mere om "Statsstøtte til erhvervslivet" og "stats- og arealtilskud og bistand"

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for støtte eller kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Skatteregler

Det australske skattekontor (ATO) tilbyder en række foranstaltninger til at hjælpe virksomheder under COVID-19-pandemien.

Læs mere her Support til virksomheder og arbejdsgivere

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelse af medarbejdere.

Betalingsbetingelser og kredit

Det australske skattevæsen har annonceret en række administrative foranstaltninger for at hjælpe virksomheder, der oplever vanskeligheder med at overholde skattefritagelserne på grund af konsekvenserne af COVID-19.

Læs mere her

The Trade Council i Australien

The Trade Council i Australien kan hjælpe danske virksomheder med at komme ind på markedet, ligesom de også kan være med til at udvide en virksomheds tilstedeværelse på markedet.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner i forhold til lokal partnerdialog, netværksopbygning, regeringssamarbejde, facilitering af kontakten med lokale samarbejdspartnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

KONTAKT har du brug for Eksportrådgivning i australien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for at mere herom.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.