Gå til indhold
Australien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Australien

I takt med lempelse af lockdown i delstaten Victoria, er genopretningen af den australske økonomi begyndt at tage form. Som en første indikator kunne der i seneste kvartal registreres en økonomisk vækst på 0,5 pct.

Både erhvervslivets og forbrugernes tillid er voksende – for forbrugertillidens vedkommende er der tale om den største vækst i syv år. Mere end halvdelen af den beskæftigelse, der gik tabt efter COVID-19-udbruddet, er vendt tilbage. Dette skyldes den vellykkede inddæmning af COVID-19 i Australien, iværkættelse af statslige pengepolitiske og finanspolitiske stimuleringsforanstaltninger samt en stærk ressourcesektor. Selvom Australiens indrejserestriktioner gør det vanskeligt for forretningsrejsende at komme ind i landet, oplever Trade Council fortsat nye virksomheder komme ind på markedet med succes og/eller have en god afsætning på markedet. Denne positive effekt begrænses dog til en vis grad af de problemer, som fortsat forårsages af lange forsendelsestider og høje fragtomkostninger.


Introduktion

Allerede før udbruddet af COVID-19 var den australske økonomi under pres fra faldende investeringer samt eftervirkningerne af den foregående periodes alvorlige tørke efterfulgt af katastrofale skovbrande. Erhvervs- og forbrugertilliden faldt i første halvdel af 2020 til det laveste niveau siden årtusindskiftet – værre end under finanskrisen – og markerede således slutningen på 29 års uafbrudt økonomisk vækst.

Under krisen har det for Australien været en særligt stor udfordring at håndtere uregelmæssigheder i forsyningskæden, herunder kapacitetsnedgang og prisstigninger på luftfragt til og fra landet.

Australiens afmatning har samlet set været langt mindre alvorlig end de fleste andre store OECD-lande, og der er nu tegn på, at økonomien er genvinder sin styrke med en lille BNP-vækst i det seneste kvartal – selvom en hård nedlukning i delstaten Victoria i dette kvartal har udgjort en alvorlig økonomisk hæmsko for landet som helhed. Med lempelse af restriktionerne i Victoria og genåbning af de statslige grænser er der optimistiske forventninger om, at økonomien er begyndt at bevæge sig, om end langsomt, i retning af præ-pandemi-niveauer.

Det økonomiske opsving har været drevet af betydelig makroøkonomisk støtte fra regeringen, herunder et midlertidigt løntilskud kaldet JobKeeper-programmet, som er blevet forlænget til marts 2021. I forbindelse med udvidelsen af programmet er der indført mere restriktive krav til ansøgere samt lavere og differentierede betalinger til fuldtids- og deltidsansatte. Herudover har regeringen oprettet en række stimulus-programmer rettet mod udvalgte industrier, herunder især byggebranchen.
 

Kan danske virksomheder søge om støtte i Australien?

Danske firmaer kan være berettiget til at modtage støtte fra de australske myndigheder men må i hver enkelt sag tjekke med den relevante myndighed. Se mere på nedenstående links til de føderale hjælpepakker til virksomheder samt delstaterne og territoriernes information om deres respektive tilbud om tilskud og assistance. 

 

Du kan læse mere om den australske regerings hjælpepakker til erhvervslivet via dette link, og du kan læse mere om de enkelte delstaters hjælpepakker via dette link.

Covid-19 i australien

Sundhedssituation

Australien har formået at kontrollere COVID-19 gennem et strengt fjorten dages karantæneprogram for internationale ankomster (herunder hjemvendende australiere) og et stramt smittesporingsprogram. I november 2020 var antallet af aktive tilfælde under 100, og i de fleste stater og territorier er der nu ingen aktive tilfælde. Denne situation ændrer sig ofte. Klik her for regelmæssigt opdaterede smittetal i Australien.

Vilkår for erhvervsrejsende

Australien har indført omfattende begrænsninger som reaktion på COVID-19-pandemien, herunder et forbud mod indrejse, hvilket blandt andet betyder, at de fleste internationale rejsende nægtes indrejse. Australiens adgangsbegrænsninger betyder, at det med nogle få undtagelser kun australske statsborgere, fastboende udlændinge og deres nærmeste familie, som kan komme ind i landet. Alle deltagere bliver nødt til at gennemføre en obligatorisk 14-dages hotelkarantæne, som i de fleste tilfælde skal betales af den rejsende.

Imidlertid er der muligheder for undtagelser for indrejseforbuddet, hvis man besidder critical skills. Der er dog på nuværende tidspunkt betydelige forsinkelser på behandling af visumansøgninger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Du kan også finde mere information på den australske regerings hjemmeside.

Restriktioner

Restriktionerne internt i landet varierer fra delstat til delstat. Der er på nuværende tidspunkt intet udgangsforbud. Begrænsninger på forsamlinger varierer på tværs af landet. 

Man kan desuden finde yderligere information på de enkelte delstaters retningslinjer på deres hjemmesider.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Det er muligt at flyve mellem Danmark og Australien med en enkelt mellemlanding i f.eks. Doha. Der afgår fly flere gange ugentligt.

Australiens indrejseforbud for udlændinge betyder, at det dog i praksis for hovedparten af rejsende ikke vil være muligt at flyve til Australien. Bemærk desuden at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at flyve til Melbourne, idet delstatens regering midlertidigt har valgt ikke at tage imod internationale ankomster. For resten af landets internationale lufthavne er der indført kvoter for, hvor mange ugentlige passagerankomster, der maksimalt kan tages imod. Dette betyder, at det i praksis kan være en udfordring at få flybilletter til Australien. Denne problematik gør sig også gældende, hvis man er undtaget for indrejseforbuddet.

Australiens i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Der er - til trods for pandemien - stadig gode forretningsmuligheder for danske virksomheder i Australien i mange sektorer. Forretningsaktiviteten i Australien er imidlertid hæmmet af høje internationale fragtomkostninger, langsomme fragttider samt de strenge føderale indrejserestriktioner og lukkede delstatsgrænser, som begrænser muligheden for indrejse og indenrigsrejser i Australien. Den anden smittebølge i Victoria har ført til en omfattende og langvarig nedlukning i delstaten. Victoria repræsenterer omtrent 25 pct. af den australske økonomi, hvilket også har bidraget til at mindske forretningstilliden.

Virksomhedernes- og forbrugernes tillid stiger generelt, hvilket er med til at skabe nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Westpac-Melbourne Institute Index of Consumer Sentiment har i november målt den højeste forbrugertillid i syv år.

Den 29. marts meddelte den australske regering, at alle udenlandske investeringer i Australien nu vil blive genstand for en screeningproces. Det blev annonceret som en midlertidig foranstaltning for at beskytte australske virksomheder mod udenlandske opkøb under pandemien. Tidligere måtte kun nogle investeringer screenes. Regeringen meddelte også i juni i år, at en mere omfattende gennemgang af landets "udenlandske investeringsramme" vil blive gennemført, og at de ændringer, dette medfører, er planlagt til at blive gennemført i begyndelsen af 2021.Læs mere her

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,1 (september 2020)
 • 56,3 (oktober 2020)

Ifølge det ugentligt opdaterede Roy Morgan forbrugertillidsestimat er forbrugertilliden i Australien steget i de seneste syv ud af otte uger.

Arbejdsløshedssituation

Australiens ledighed steg i oktober fra 6,9 til 7 pct., hvilket afspejles i en afvikling af Job Keeper-programmet. Mens arbejdsløsheden samlet set er blevet lidt højere, var der i delstaten Victoria en kraftig stigning i antallet af ansatte, da genåbningen begyndte at tage fart.

Dansk eksport til Australien det kommende år

Ifølge en rapport, der blev offentliggjort i september af OECD, har Australien klaret sig bedre under coronakrisen end de fleste andre OECD-lande. Selvom Australiens BNP er faldet med 4,1 pct., er dette betydeligt mindre end andre OECD-lande såsom Tyskland med et fald på 5,4 pct., Italien med 10,5 pct., Argentina 11,2 pct. og Indien med 10,2 pct.

Australiens succes med at dæmme op for infektionen i landet har gjort det muligt at begrænse konsekvenserne af pandemien. I sidste kvartal steg den danske eksport til Australien i forhold til sidste års tal. Danske virksomheder har i øjeblikket ikke mulighed for at tage på forretningsrejser til Australien og kan i nogle tilfælde opleve udfordringer med at sende varer til landet. På trods af dette - og på grund af den relativt høje forbrugertillid og store investeringer i den grønne økonomi - er der gode muligheder for danske virksomheder i en række sektorer.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Det australske økonomiske opsving har været i gang i flere måneder. Dette understøttes af en lempelse af begrænsningerne i Victoria og store statslige stimuleringspakker. IBIS World rapporterer, at vækstindustrier på det australske marked i 2021 vil omfatte fiskeribranchen, online madbestillings- og leveringsplatforme, vej- og brobyggeri, internetudgivelse og -streaming såvel som apotekssektoren. Særligt bilsalget har oplevet en meget markant stigning i aktivitet fra at ligge på 11 pct. af det normale niveau i april til 86 pct. i september.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Der findes i øjeblikket ingen data om situationen i forhold til Danmarks største import- og eksportsektorer. Samlet set har værdien af eksporten fra Danmark til Australien (juli til september) til Australien imidlertid vist en stigning i forhold til det foregående års tal. Trade Council i Australien kan konstatere en stor efterspørgsel efter:

 • Fritidsprodukter såsom telte, autocampere eller cykler, da australiere er tvunget til at tilbringe deres ferie i Australien.
 • Husholdningsartikler og møbler
 • Ren energi og især brintproduktionsprodukter
 • Sundhedssektor - inklusive alt, hvad der optimerer medarbejdernes tid, ressourcer eller andet i hygiejnepladsen.

Frihandelsaftale med EU

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Australien pågår.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Der findes en række offentlige støtteordninger, som danske virksomheder potentielt kan søge, hvis de opfylder kravene hertil. Se mere her

Ud over støtteordningerne er der indført skattelettelser til en samlet værdi på AUD 30 mia. for virksomheder i Australien. For eksempel betyder det, at virksomheder, der opererer i Australien med en samlet årlig omsætning på mindre end AUD 5 mia., vil kunne fratrække deres omkostninger ved købte anlægsaktiver fra skat indtil 30. juni 2022. 

Bæredygtig genstart

Regeringen har annonceret en række større projekter, herunder i:

 • Gasinfrastruktur (AUD 52 mio.)
 • Early Stage Green Investments (AUD 1,4 mia.)
 • Affald og genbrug (AUD 249 mio.)
 • Karbonfangst og -lagring (AUD 50 mio.)
 • Oceaner og marine-økosystemer (AUD 67,4 mio.)
 • Brint (AUD 70,4 mio.)

Digitalisering

Australien er rangeret som nr. 15 af IMD Digital Competitiveness Ranking. Regeringen har annonceret, at der vil blive investeret AUD 4,5 mia. i "The National Broadbank Network"-udbyder, samt at der vil blive brugt yderligere AUD 29,2 mio. på udrulningen af 5G-netværket.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Der eksisterer strategiske alliancer i Australien inden for biogas og biomasse, som du kan læse mere om her, samt den danske "Healthcare Innovation" gruppe. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Store offentlige investeringer i grøn infrastruktur skaber muligheder for danske firmaer, blandt andet inden for biogas, biomasse, brint, genbrug og behandling af spildevand.

Derudover har pandemien betydet, at flere australiere er blevet tvunget til at bruge mere tid hjemme. Dette har forårsaget en stigning i efterspørgslen på high-end designerprodukter til hjemmet. Ligeledes er efterspørgslen efter rekreative produkter også steget, såsom campingvogne og andet udstyr til rejser rundt i Australien. Efterspørgslen efter telesundhed er steget betragteligt, hvilket har skabt en række åbninger og muligheder i sektoren. Der er også stor efterspørgsel efter løsninger, som kan øge effektiviteten og hygiejnen samt reducere den påkrævede mængde af personale i fødevareforarbejdningsindustrien.

Større projekter i udbud

Den vedvarende energisektor oplever i øjeblikket hidtil uset aktivitet i hele Australien. Der er 91 igangværende projekter. Disse projekter vil levere over AUD 19 milliarder i kapitalomkostninger og 10.531 MV ny vedvarende energi.

Projekterne inkluderer bl.a. de følgende on-shore vindprojekter:

 • Dundonnel Wind Farm (AUD 560 mio.)
 • Biala Wind Farm (AUD 192 mio.)
 • Goldwind Australia (AUD 530 mio.)
 • Moorabel Wind Farm (AUD 370 mio.)
 • Murra Warra Wind Fam (AUD 307,6 mio.)
 • Crudine Ridge Wind Farm (AUD 250 mio.)
 • Mortlake South Wind Farm (AUD 288 mio.)
 • Coopers Gap Windfarm (AUD 850 mio.)
 • Bango Wind Farm (AUD 500 mio.)
 • Kennedy Energy Park (AUD 36 mio.)
 • Port Augusta Renewable Energy Park (AUD A500 mio.)
 • Diapur Wind Farm (AUD 17,6 mio.)
 • Coppabella Wind Farm (AUD 650 mio.)

Ud over muligheder inden for vind- og solenergi, er der også åbninger for danske virksomheder inden for "ren" energiproduktion, energi og vandoptimering inden for spildevandshåndtering og brintproduktion.

Der er store muligheder for danske virksomheder i "ren" energiproduktion, energi og vandoptimering inden for spildevandshåndtering og brintproduktion. Et eksempel er delstaten Queenslands Renewable Energy Hubs, som er tre zoner dedikeret til vedvarende energi på tværs af delstaten til en samlet værdi af AUD 145 mio., samt New South Wales "New England Reneweable Energy Zone" - et projekt til en værdi af AUD 12,7 mia. Flere private virksomheder såsom Utilitas skaber desuden "Biohubs" i hele Australien. Klik her for at læse mere "Biohubs".

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

I Australien er priserne for vand og elektricitet steget betragteligt i de sidste år. Lokale fødevareproducenter søger at øge deres konkurrencedygtighed ved at sænke energiomkostninger forbundet med forarbejdningsprocessen. Der er i respons på denne udvikling ved at blive oprettet en ny alliance for danske fødevareproducenter til energi- og procesoptimering. Alliancen vil formelt blive etableret i 2021.

Trade Council i Australien

Trade Council kan assistere danske firmaer med at komme ind på markedet, ligesom de også kan hjælpe med at udvide firmaets tilstedeværelse på markedet. I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Trade Council Australien har været i stand til at bistå i forbindelse med markedsadgangsudfordringer, der er opstået som følge af COVID-19. Til trods for pandemien er en række virksomheder med assistance fra Trade Council succesfuldt trådt ind på det australske marked.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Frem til den 28. september kan støtteberettigede arbejdsgivere søge om JobKeeper, som er et program, der giver tilskud til at dække medarbejderes løn. Arbejdsgiverne vil få refunderet et fast beløb på AUD 1.500 (svarende til ca DKK 6.850) per 14 dage per medarbejder. Efter den 28. september vil tilskuddet blive reduceret til AUD 1.200 for fuldtidsansatte (ca. DKK 5.525) og AUD 650 for deltidsansatte (ca. DKK 2.990). I perioden mellem januar og marts vil det blive yderligere reduceret til henholdsvis AUD 1.000 (ca. DKK 4.600) og AUD 650 (ca. DKK 2.990).

For mere information om tilskud til virksomheder, se nedenstående links til regeringen og delstaternes hjemmesider.
Læs mere her om JobKeeper for ansatte og arbejdsgivere
Læs mere her om “Government assistance for business”
Læs mere her om “State and territory grants and assistance”

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for støtte eller kompensation til virksomheders faste udgifter.

Skatteregler

Den australske skattestyrelse (Australian Taxation Office, ATO) tilbyder midlertidigt at udsætte nogle skatteforpligtelser for virksomheder, der er blevet påvirket af COVID-19. Afgørelser træffes case-by-case. For yderligere information eller for hjælp med dette kan ATO’s Emergency Support Infoline for virksomheder kontaktes på +61 1800 806 218.

I tillæg til dette tilbyder ATO at:

 • øge arbejdsgiveres likviditet ved at tilbyde tilskudspakker på mellem AUD 20.000 og 100.000 til berettigede virksomheder, når de indsender en aktivitetsopgørelse.
  Læs mere her
 • øge afskrivning på aktiver - grænsen for øjeblikkelig afskrivning på aktiver er blevet øget for virksomheder med omsætning på under AUD 500 mio.
  Læs mere her
 • Accelereret nedskrivning, hvor virksomheder med en samlet omsætning på mindre end AUD 500 mio. kan accelerere deres nedskrivningsfradrag for indkøb af nye afskrivningsberettede aktiver.
  Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelser af medarbejdere. 

Betalingsfrister og kredit

Den australske skattestyrelse har annonceret en række administrative tiltag med henblik på at mindske konsekvenserne af COVID-19. Dette indebærer, at virksomheder får mulighed for at:

 • udskyde fristen for indbetaling af forfaldne beløb fra forretningsaktivitetsopgørelsen (inklusive ”pay as you go” (PAYG) -afdrag), indkomstskatvurderinger, ”fringe benefits tax assessments” og punktafgifter i op til seks måneder.
 • vælge at indrapportere ”Good and Services Tax (GST)" månedligt fremfor på kvartal-basis, så de hurtigere kan få adgang til eventuelle tilbagebetalinger.
 • variere størrelsen af PAYG-indbetalinger helt ned til AUD 0 for 2. kvartal af 2020.
 • se bort fra renter og rykkergebyrer, som er blevet tilskrevet virksomhedens skatteforpligtelser efter d. 23. januar 2020.
 • skifte til tilbagebetalingsplaner med lav rente for derved at hjælpe dem til at betale deres skat.   
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

KONTAKT har du brug for covid-19 Eksportrådgivning i australien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her: 

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!