Gå til indhold
E-HANDEL

Bliv klogere på lovgivningen for online eksport

Der er en række love og direktiver, som din virksomhed skal være opmærksom på, hvis den ønsker at eksportere online. The Trade Councils rådgivere hjælper din virksomhed med at forstå reglerne.

Dansk lovgivning for e-handel er gældende, når din virksomhed eksporterer online, hvis virksomheden har fysisk adresse i Danmark. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at afvigelser kan forekomme. Derfor anbefaler vi, at alle virksomheder undersøger de gældende regler nøje, før virksomheden begiver sig ud på et online eksporteventyr.

Her er de EU-direktiver, der er særligt vigtige:

Forbrugerrettighedsdirektivet
Den danske forbrugeraftalelov bygger på forbrugerrettighedsdirektivet, som regulerer de oplysninger forbrugeren skal have før og efter et salg samt reglerne om fortrydelsesret.

Din virksomhed kan finde en vejledning til forbrugerrettigheder ved fjernsalg inden for EU her.

Forbruger Europa kan din virksomhed se, hvordan reglerne for fortrydelsesret ser ud i andre EU-lande.

Desuden har Europa Kommissionen lavet guiden Is It Fair, der giver overblik over gældende regler og praksis i EU i forbindelse med urimelig handelspraksis over for forbrugerne.


Forbrugerkøbsdirektivet
Forbrugerkøbsdirektivet svarer til den danske købelov og regulerer definitionen af mangler, mindstekrav til forbrugerrettigheder og en reklamationsfrist på to år. Her kan din virksomhed se, hvordan den skal forholde sig til reklamationsretten.


Direktivet om urimelige kontraktvilkår
Dette direktiv rummer en liste over urimelige aftalevilkår i forbrugeraftaler. Der findes ingen fælles EU-regler om, hvornår en indgået aftale er bindende. Den danske aftalelov er baseret på dette direktiv.

EU-lovgivning om forbrugerklager (ADR/ODR)
ADR-direktivet svarer til den danske forbrugerklagelov og er dermed en lov om alternativ tvistløsning, når der forekommer klager på forbrugerområdet inden for Det Indre Marked.

Derudover er der også lavet en såkaldt ODR-forordning, hvor håndteringen af klager fra europæiske forbrugere finder sted. Her kan din virksomhed få adgang til platformen.


E-handelsdirektivet
E-handelsdirektivet gælder krav om oplysning af e-mail, cvr-nr., kvittering for modtagelse og ordrebekræftelse i forbindelse med elektronisk handel. Det svarer til den danske E-handelslov.


Direktiv om urimelig handelspraksis
Dette direktiv handler om urimelig handelspraksis. Det svarer til markedsføringsloven i dansk lovgivning, og omhandler en række fælles regler på Det Indre Marked inden for blandt andet vildledning, reklameidentifikation, købsopfordringer og kreditaftaler.


Direktiv om persondata, cookies og spam
Disse regler er også kendt som privacy-regler og kan variere afhængigt af lande. Flere lande har strenge regler på området.

I forhold til cookies kræver nogle lande, at der gives et udtrykkeligt samtykke, hvor forbrugeren klikker ”ja” til brugen af cookies. På samme måde er spamreglerne kendetegnede ved, at forbrugeren skal give sit forudgående samtykke til, at man vil modtage e-mails og elektroniske beskeder.

Inden for Det Indre Marked har EU lavet ePrivacy-direktivet, som omhandler regler omkring persondata, cookies og spam i forbindelse med markedsføring og salg af varer og tjenester. I den danske lovgivning ligger disse ting inden for persondatalovens regulering.

Din virksomhed bør være opmærksom på persondataforordningen fra 25. maj 2015. De nye regler inden for persondata er en videreførelse af de eksisterende, men med skrappere krav.

Erhvervsstyrelsen har udviklet et online værktøj - PrivacyKompasset– som din virksomhed kan bruge til at få et overblik virksomhedens brug af persondata, så det sikres, at den overholder den nuværende persondatalovgivning samtidigt med, at virksomheden er klar til den kommende EU-forordning.

Vil Du vide mere om din virksomheds muligheder for e-handel?

Så kontakt os og hør nærmere. 

Loading...
    Loading...