Gå til indhold
Frihandel

Frihandelsaftale med Vietnam giver nye muligheder for dansk eksport

Snart får dansk eksport og virksomheder lettere adgang til vækstøkonomien Vietnam, der med høj økonomisk vækst og næsten 100 millioner indbyggere er et yderst interessant marked. Det skyldes den nye frihandelsaftale mellem EU og Vietnam, der blandt andet fjerner told og ikke-toldmæssige barrierer, forenkler toldbehandlingsprocedurer samt sikrer bedre markedsadgang for tjenesteydelser og adgang til deltagelse i offentlige udbud. 

EU-VIETNAM FRIHANDELSAFTALEN

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, der betegnes som EU’s mest ambitiøse aftale med et udviklingsland, træder i kraft den 1. august 2020. Hele aftalen kan ses her.

Væsentlige toldbesparelser

Med aftalen kan danske virksomheders kunder i Vietnam spare toldudgifter, når varer produceret i Danmark/EU eksporteres til Vietnam. Allerede på dagen for ikrafttrædelse af aftalen kan 65% af EU’s eksport til Vietnam komme toldfrit ind i landet. Når aftalen efter 10 år er fuldt implementeret, vil der være toldfrihed for 99% af alle varer. Dette giver mulighed for store besparelser inden for f.eks. eksport af maskiner, farmaceutiske produkter, forarbejdede fødevarer og landbrugsprodukter. Særligt på landbrugsprodukter er der tale om væsentlige fordele, idet Vietnams told i dag på nogle produkter er op til 40%.

Samtidig bliver det billigere at importere fra Vietnam. 71% af Vietnams eksport til EU kan komme toldfrit ind efter handelsaftalens ikrafttrædelse, mens det gælder for 99% efter 7 år. Dette vil bl.a. gøre det billigere at importere tekstiler og fodtøj.
Du kan finde listen over toldnedtrapning mellem EU og Vietnam gennem frihandelsaftalen under aftalens bilag 2.

Forenkling af toldbehandlingsprocedurer og fjernelse af ikke-toldmæssige barrierer
Vietnam har med aftalen forpligtiget sig til at lette en række ikke-toldmæssige barrierer. Dette omfatter blandt andet modernisering og forenkling af toldregler, større transparens omkring toldbehandlingskrav og øget anvendelse af internationale standarder i nationale regler.

Tjenesteydelser
Vietnam vil give bedre adgang for EU-virksomheder blandt andet inden for finansielle serviceydelser, forsikring, maritim transport og miljøserviceydelser. Aftalen fremmer også en række regler for e-handel.

Offentlige udbud
Aftalen giver EU-virksomheder adgang til at deltage i offentlige udbud for varer og tjenesteydelser over en aftalt grænseværdi.  Dette gælder centralregeringens udbud samt udbud fra landets to største byer Ho Chi Min City og Hanoi og de vigtigste statsejede virksomheder. Grænseværdien for EU-virksomheders ret til at deltage i offentlige udbud reduceres gradvist over 15 år.

quote ikon

Den nye handelsaftale mellem EU og Vietnam er en stor hjælp for vores lokale vietnamesiske franchisetager. Den nye aftale betyder for os, at vores lokale partner får en bedre business case med mindre told på varer fra Danmark. Dette vil på sigt give os flere butikker end de 6 vi pt. har i Vietnam, da det bliver mere attraktivt for dem, at åbne BoConcept-butikker

Carsten Brink, Head of APAC hos BoConcept

Se hvad aftalen betyder for dig

Play video

GENERELT

Eksport og frihandel for din virksomhed
Virksomheder skal være opmærksomme på, at en såkaldt REX-registrering hos Toldstyrelsen  ved anvendelse af bl.a. EU-Vietnam frihandelsaftalen er påkrævet for at opnå toldreduktion for eksport af varer med en forsendelsesværdi på over 6000 EUR.
Når virksomheden er blevet registreret i REX-systemet, kan virksomheden ved eksport selv udstede en oprindelseserklæring. Det sker typisk ved, at virksomheden tilføjer et REX-nummer og en erklæring om varens oprindelse i fakturaen. Erklæringen ved eksport er blot følgende sætning: ”Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (REX-nr.), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EU”. Ved eksport af forsendelsesværdier under 6.000 EUR kan virksomheden indsætte den samme oprindelseserklæring i fakturaen uden at være REX-registreret.

Yderligere information 

Er eksport og frihandel med Vietnam relevant for dig? For vejledning om konkrete toldsatser og andre spørgsmål, kan du kontakte en af Trade Council’s eksporttekniske rådgivere:
Loading...