Gå til indhold
USA

”America is Back” – Grøn vækst i USA åbner døre for dansk eksport

Med Præsident Biden ved roret har USA sat sejl mod et grønt væksteventyr. Læs vores nye handlingsplan om mulighederne for grønne danske virksomheder på Danmarks største eksportmarked.
Med Præsident Biden har USA klart og tydeligt meldt sig ind i klimakampen. ’America is Back’. Med forslaget om at afsætte 2.000 mia. dollar til ’The American Jobs Plan’ sætter administrationen fokus på infrastruktur, kritiske forsyningskæder og grøn omstilling i USA. Det giver helt særlige muligheder for de grønne danske virksomheder, som allerede står stærkt i USA. Især inden for havvind, energieffektivitet, vand og bæredygtig landbrugs- & fødevareteknologi er USA et nøglemarked. 

Statsministeren igangsatte den 5. februar arbejdet med USA initiativet om styrket grøn eksport til USA. Baseret på input fra brancheorganisationerne DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Dansk Erhverv, samt efterfølgende sektormøder med ministerier, brancheorganisationer og virksomheder, er udarbejdet en handlingsplan som sætter rammen for de kommende års eksportindsats i USA.

Med initiativet styrkes myndighedssamarbejdet med USA. Der etableres nye samarbejder på vand og bæredygtig fødevare- og landbrugsteknologi, mens energisamarbejdet styrkes. Samtidig indeholder planen en styrkelse af den handelspolitiske indsats, øget fokus på finansiering, herunder flere vækstpuljemidler, samt en markant styrkelse af eksportfremmeindsatsen i USA og selvfølgelig mulighed for flere eksportfremstød til USA.  

Handlingsplanen er et resultat af et godt samarbejde med erhvervsorganisationerne og virksomhederne. Team Danmark tilgangen giver et godt fundament for den fremtidige indsats.