Gå til indhold

Regeringens strategi for økonomisk diplomati

Regeringen har lanceret en strategi for økonomisk diplomati. Strategien skal bidrage til at skabe værdi for Danmark og dansk erhvervsliv. 

økonomisk diplomati skaber muligheder for dansk erhvervsliv

Økonomisk diplomati skaber værdi for Danmark og dansk erhvervsliv ved at udnytte virksomhedernes potentialer for vækst, være på forkant med fremtiden og skabe adgang til markeder for danske virksomheder.

Internationalisering af erhvervslivet er afgørende for Danmarks vækst og velstand. Vores politiske, økonomiske og teknologiske omgivelser forandrer sig hele tiden. Det byder på uforudsigelighed og udfordringer. Ikke mindst fordi danske virksomheder i stigende grad producerer og handler i globale værdikæder og derfor er afhængige af frihandel og gunstige globale rammebetingelser. Også den teknologiske udvikling stiller store krav til vores evne til at være på forkant.

Den globale udvikling byder også på mange muligheder. Dem skal vi udnytte. FN’s 17 verdensmål udgør en ambitiøs, politisk ramme om global udvikling og samarbejde frem mod 2030. De afspejler en stigende global efterspørgsel på de bæredygtige løsninger, som Danmark og danske virksomheder kan levere. Det kan omsættes til forretningsmuligheder.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan din virksomhed kan få hjælp med internationalisering.

Adgang til markeder

Udenrigsministeriet arbejder for at forbedre globale rammebetingelser og dermed lette adgangen for danske produkter og løsninger til markeder over hele verden. Det gør vi gennem et tættere samarbejde med lokale myndigheder, styrket politisk-kommerciel rådgivning og indgåelse af strategiske partnerskaber.

VI TILBYDER: 

Udnyt vækstpotentialer

Udenrigsministeriet vil have fokus på at dyrke SMV’ernes potentiale for vækst bl.a. gennem en styrket indsats på e-handel, et nyt eliteprogram for vækstvirksomheder med internationale mindset samt styrkede sektorfaglige kompetencer på vores repræsentationer.

VI TILBYDER:

På forkant med fremtiden

Danske virksomheder skal i dag navigere i en uforudsigelig verden, hvor økonomiske og teknologiske omgivelser konstant ændrer sig. Udenrigsministeriet arbejder for, at flere danske virksomheder får adgang til den viden, innovation og de teknologiske forspring, der er nøglen til succes i denne nye økonomiske virkelighed. Vi arbejder desuden aktivt for at tiltrække videns- og teknologitunge investeringer til Danmark, som skal styrke den danske konkurrenceevne og skabe værdi for samfundet.

VI TILBYDER:

Download Strategien for økonomisk Diplomati nedenfor