Gå til indhold

Regeringens handlingsplan for økonomisk diplomati

Regeringens nye handlingsplan for økonomisk diplomati er blevet lanceret ved et arrangement i Erhvervshus Hovedstaden, hvor repræsentanter fra alle involverede parter var til stede, herunder erhvervslivet, fagbevægelsen og ministerier. 
Med handlingsplanen har Udenrigsministeriet, i samarbejde med otte andre ministerier, placeret global bæredygtighed og social ansvarlighed centralt i fremtidens danske økonomiske diplomati, som skal arbejde for at fremme danske virksomheders internationalisering. En stærk dansk økonomi, danske arbejdspladser og øget velfærd er kerneprioriteter for regeringen. Men vækst og frihandel er ikke et mål i sig selv. Derfor er omdrejningspunktet for fremtidens danske økonomiske diplomati en tredobbelt bundlinje, der omfatter en stærk dansk økonomi med flere nye danske arbejdspladser, en global bæredygtig omstilling og globalt styrkede arbejdstagerrettigheder og –vilkår. 
Play video
Vi ved, at regeringen bedst kan løfte den tredobbelte bundlinje sammen med andre. Handlingsplanen for økonomisk diplomati er derfor resultatet af en proces, hvor 9 ministerier og flere end 40 interessenter har været involveret i udarbejdelsen. Handlingsplanen indeholder en ambition om et endnu stærkere partnerskab mellem offentlige og private aktører i arbejdet med at fremme danske virksomheders internationalisering. I tæt partnerskab med de private aktører, og med afsæt i den tredobbelte bundlinje, skal vores økonomiske diplomati bane vejen for virksomhedernes globale position, støtte op om bæredygtige løsninger og sikre, at det sker med respekt for ordenlige arbejdsforhold – både hjemme og ude.
Handlingsplanen fremhæver sammenhængen mellem indsatser i Danmark og ude på eksportmarkederne. Ønsket om at skabe flere og mere sammenhængende virksomhedsforløb og øge sammenhængen på tværs af erhvervsfremme, forskning og innovation samt handelspolitikken og eksport- og investeringsfremme er et tværgående tema. Det skal bidrage til at hjælpe de eksportparate virksomheder ud på markederne her og nu, og på samme tid sikre de bedste rammevilkår til udvikling af fremtidens bæredygtige styrkepositioner gennem ny innovation og flere udenlandske investeringer. En del af den indsats udmøntes i en ny partnerskabsaftale mellem Udenrigsministeriet og de tværkommunale erhvervshuse, der skal sikre koordination om fælles forløb og indsatser i eksportfødekæden for at få flere eksportparate SMV’er hjulpet ud på markederne. Partnerskabsaftalen styrker erhvervshusenes rolle som virksomhedernes lokale indgang til de globale markeder.