Gå til indhold
Information til virksomheder

Yderligere sanktioner rettet mod Belarus og Rusland (per 10. marts)

EU har oven på den russiske invasion af Ukraine indført yderligere sanktioner rettet mod Belarus og Rusland. 

Du kan læse om tidligere sanktionspakker her.

De nye sanktioner omfatter flere elementer, herunder:

Belarus:

  • Forbud mod brug af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser (SWIFT) til Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Belarus' udviklingsbank samt deres belarusiske datterselskaber;
  •  Forbud mod transaktioner med centralbanken i Belarus (ifm. forvaltning af reserver eller aktiver og tilvejebringelse af offentlige finansiering til handel med og investeringer i Belarus);
  • Forbud mod notering og levering af tjenester ifm. aktier i statsejede enheder i Belarus på EU’s børser fra den 12. april 2022;
  • Forbud mod at modtage indskud, der overstiger EUR 100.000, fra belarusiske statsborgere eller indbyggere;
  • Forbud mod at EU’s værdipapircentraler fører konti for belarusiske kunder, samt mod at sælge værdipapirer i euro til belarusiske kunder;
  • Forbud mod levering af eurosedler til Belarus.

Rusland:

  • Tilføjelse af 160 personer til sanktionslisten, herunder 146 medlemmer af Det Russiske Føderale Råd samt 14 oligarker og fremtrædende erhvervsfolk og deres familier;
  • Forbud mod eksport af søfartsprodukter og -teknologi, herunder direkte eller indirekte salg, leverance eller overdragelse til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, til brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag;
  • Udvidelse af listen over juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af forbuddene vedrørende investeringstjenester, omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og lån;
  • Præcisering af at begrebet ”omsættelige værdipapirer" i de indførte sanktioner også omfatter kryptoaktiver.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

Hvordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysningerne opdateres løbende.

Hotlines ved akut opståede udfordringer

The Trade Councils Global Response Team yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til  [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danskere i landet. Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på +45 33 92 04 00 eller [email protected] Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger om rejse og ophold i Ukraine og Rusland.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret på [email protected]

vejledning til virksomheder

Den alvorlige situation i Ukraine kan have konsekvenser for danske virksomheder på flere måder. Få et samlet overblik over den vejledning du kan få via linket til nedenfor.