Gå til indhold
Information til virksomheder

Nye sanktioner på baggrund af situationen i Ukraine (per 24. februar)

EU har indført sin tiende pakke af sanktioner som følge af Ruslands militære aggression mod Ukraine og den ulovlige annektering af Ukraines regioner Donetsk, Luhansk, Zaporіzjzja og Kherson.

Du kan læse om tidligere sanktionspakker her. 

De mest centrale punkter i den tiende sanktionspakke er:

Der er indført en række yderligere eksportrestriktioner mod blandt andet industrivarer, maskineri, køretøjer, elektronik og dual use-produkter. Dertil tilføjes 96 enheder til listen over enheder, som er omfattet af særlig eksportkontrol.

Hertil kommer en importrestriktioner mod blandt andet syntetisk gummi og asfalt samt relaterede produkter, som skaber indtjening for den russiske stat.

Der indføres forbud mod at russiske statsborgere eller personer bosat i Rusland kan sidde i ledende organer i kritisk infrastruktur i EU. Dertil kan disse personer samt russiske enheder ikke længere tilkøbe opbevaring af gas i EU-landenes gaslagre. 

Af finansielle tiltag indføres bl.a. en forpligtelse til at indrapportere indefrosne midler til Kommissionen. Hertil sanktionsdesigneres yderligere tre russiske banker samt Russian National Wealth Fund og Russian National Reinsurance Company.

Der fortages en række stramninger for at forhindre sanktionsomgåelse, der foruden indrapporteringsforpligtelsen også omfatter et forbud mod transit af dual-use produkter og teknologi via Rusland samt andre justeringer af eksisterende sanktioner. 

De arabiske versioner af RT og Sputnik omfattes af sendeforbud i tråd med deres europæiske modparter. Dertil tilføjes en række propagandister til de individuelle sanktionslister.

Udover de allerede indførte Individuelle sanktioner, tilføjes i alt 87 personer og 34 enheder til de individuelle sanktionslister, herunder bl.a. militærfolk og politikere.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG SOM VIRKSOMHED?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en vejledning til, hvordan du kan tilgå en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysningerne opdateres løbende.

 

hotline for virksomheder

The Trade Councils Global Response Team yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til  [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Rejsevejledning for Ukraine: 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i hele landet.

Hvis du alligevel vælger at rejse til Ukraine eller opholder dig i landet, bør du vurdere din sikkerhedssituation i lyset af hvor i landet, du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud af landet.

Følg udviklingen i medierne og rådfør dig med lokale kontakter, da situationen hurtigt kan ændre sig. Overvej at søge professionel rådgivning. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Ukraine og Rusland. Hent også vores gratis app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du modtage information direkte fra os under din rejse.

Den danske ambassade i Kyiv er genåbnet med begrænset bemanding. Ambassaden er kun åben for personlig henvendelse efter forudgående aftale. Ambassadens muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation er begrænsede.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for EU-ret og International sagsførelse på [email protected]