Gå til indhold
INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER

Nye sanktioner på baggrund af situationen i Ukraine (per 21. juni)

EU har indført sin ellevte pakke af sanktioner som følge af Ruslands militære aggression mod Ukraine og den ulovlige annektering af Ukraines regioner Donetsk, Luhansk, Zaporіzjzja og Kherson.

Du kan læse om tidligere sanktionspakker her.

Den ellevte sanktionspakkes tilltag har særligt til fokus at bekæmpe omgåelse og styrke effekten af eksisterende sanktioner. 
De mest centrale punkter i den ellevte sanktionspakke er:

  • Mulighed for at indføre eksportforbud for visse sanktionsbelagte varer til udvalgte tredjelande, hvor der er stor risiko for sanktionsomgåelse. 
  • Yderligere 87 enheder tilføjes listen for særlig eksportkontrol.
  • Det eksisterende forbud mod havneanløb for skibe, der er registeret under russisk flag, udvides til at omfatte alle skibe, som mistænkes for at foretage skib-til-skib overførsler af olie i strid med EU-importforbuddet eller G7-prisloftet, eller som ulovligt slår deres navigationsudstyr fra under transporten af russisk olie.
  • Yderligere eksportrestriktioner på bl.a. elektronik, halvledere, industrivarer, kemikalier, dual use-produkter, visse metaller og maritimt udstyr. Dertil forbud mod salg af intellektuelle ejendomsrettigheder og erhvervshemmeligheder for produkter, der allerede er omfattet af sanktioner
  • Yderligere fem medier omfattes af sendeforbud: Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon samt RT-datterkanalen RT Balkan, samt en række propagandister omfattes af individuelle sanktioner.
  • I alt indføres individuelle sanktioner mod yderligere 71 personer og 33 enheder. Desuden udvides muligheden for at sanktionere personer og enheder, som omgår eksisterende sanktioner, samt alle russiske virksomheder, der har licens til at arbejde med russiske statshemmeligheder.
  • Den nuværende deadline for frasalg af datterselskaber i Rusland forlænges med tre måneder frem til udgangen af 2023.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

hVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG SOM VIRKSOMHED?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

hotline for virksomheder

The Trade Councils team for geopolitisk virksomhedsrådgivning yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Rejsevejledning for Ukraine
Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine. Der er en høj sikkerhedsrisiko i hele landet som følge af de krigsmæssige forhold.
Hvis du alligevel vælger at rejse til Ukraine eller opholder dig i landet, bør du vurdere din sikkerhedssituation i lyset af hvor i landet, du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud af landet.

Følg udviklingen i medierne og rådfør dig med lokale kontakter, da situationen hurtigt kan ændre sig. Overvej at søge professionel rådgivning. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Ukraine og Rusland. Hent også vores gratis app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du modtage information direkte fra os under din rejse.
Den danske ambassade i Kyiv er kun åben for personlig henvendelse efter forudgående aftale. Ambassadens muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation er begrænsede.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for EU-ret og International sagsførelse på [email protected]