Gå til indhold

Nye sanktioner på baggrund af situationen i Ukraine (per 4. August)

EU har indført yderligere sanktioner mod Belarus som følge af det belarusiske regimes fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og som reaktion på den belarusiske involvering i Ruslands militære aggression mod Ukraine.

Du kan læse om tidligere sanktionspakker her.

De mest centrale punkter i den nye sanktionspakke er:

Der indføres en række yderligere eksportrestriktioner på produkter og teknologi, der er egnet til brug i luftfarts- og rumindustrien, bl.a. flymotorer og droner. Der indføres endvidere yderligere restriktioner for eksport af produkter, som Rusland anvender i sin angrebskrig mod Ukraine, herunder bl.a. halvlederkomponenter, produktions- og testudstyr samt fotografiapparater.

Derudover indføres der forbud på eksport m.v. af bl.a. skydevåben og ammunition. Endelige udvides de eksisterende eksportforbud på dual-use produkter. Derudover tilføjes en række yderligere personer og enheder på sanktionslisten. Det gælder bl.a. en række personer i det belarusiske politi-, fængsels-, og retsvæsen som har deltaget i politisk forfølgelse af oppositionspolitikere og demonstranter; propagandister, som har støttet regimet i Belarus og Ruslands invasion af Ukraine; samt tre større belarusiske virksomheder, som understøtter regimet økonomisk.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

HVordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

 

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en vejledning til, hvordan du kan tilgå en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysningerne opdateres løbende.

Hotline for virksomheder

The Trade Councils team for geopolitisk virksomhedsrådgivning yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Rejsevejledning for Ukraine

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine. Der er en høj sikkerhedsrisiko i hele landet som følge af de krigsmæssige forhold.

Hvis du alligevel vælger at rejse til Ukraine eller opholder dig i landet, bør du vurdere din sikkerhedssituation i lyset af hvor i landet, du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud af landet.

Følg udviklingen i medierne og rådfør dig med lokale kontakter, da situationen hurtigt kan ændre sig. Overvej at søge professionel rådgivning. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Ukraine og Rusland. Hent også vores gratis app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du modtage information direkte fra os under din rejse.

Den danske ambassade i Kyiv er kun åben for personlig henvendelse efter forudgående aftale. Ambassadens muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation er begrænsede.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner, er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for EU-ret og International Sagsførelse på [email protected]