Gå til indhold
The NORTH SEA SUMMIT

Nordsøen skal være Europas nye, grønne kraftcenter

I dag på havvindstopmødet har Danmark sammen med Tyskland, Nederlandene og Belgien vedtaget en erklæring om massiv opskalering af havvind i Nordsøen. 
Play video

Krigen i Ukraine stiller Europa over for en helt ny udfordring med hurtigst muligt at erstatte russisk gas og olie med grøn vedvarende energi. Derfor har Danmark i dag været vært ved et historisk topmøde i Esbjerg, hvor statslederne fra Danmark, Tyskland, Nederlandene, Belgien samt Europa-Kommissionsformanden, energikommissæren og virksomheder diskuterede planer om at accelerere udbygningen af havvindmøller i Nordsøen. Nordsøtopmødet er et vigtigt bidrag til regeringens udspil “Danmark kan mere 2”.

Under topmødet har Danmark sammen med Tyskland, Nederlandene og Belgien vedtaget en erklæring om massiv opskalering af havvind i Nordsøen.

Med erklæringen sigter landene i fællesskab mod, at Nordsøen skal levere halvdelen af den havvind, der er nødvendig for at nå EU's mål om klimaneutralitet i 2050, hvilket er et solidt bidrag til et grønnere og sikrere Europa. Erklæringen sætter et fælles ambitiøst mål om 65 gigawatt havvind allerede om 8 år. Næsten 30 gange Danmarks installerede havvindskapacitet og nok til at dække 65 mio. husstandes elforbrug.

Indgåelsen af aftalen er et udtryk for et strukturelt skifte i den europæiske energipolitik. Det åbner samtidig nye muligheder for dansk erhvervsliv, da Nordsøen omdannes til et endnu mere attraktivt område for fremtidens industrier og erhvervsliv.

Herfra bliver det en vigtig opgave at sikre, at industrien og erhvervslivet har de rette rammebetingelser, så de får mulighed for at udnytte de store potentiale, muligheden for at skabe vækst og arbejdspladser som samarbejdet med Tyskland, Holland og Belgien giver.

Alene topmødelandenes planer om massivt at udbygge havvind i Nordsøen giver store muligheder på de største markeder for dansk havvindsteknologi.

Vindteknologi udgør ca. halvdelen af eksport af energiteknologi. Planerne om at gøre Nordsøen til Europas grønne kraftcenter betyder, at vi skal have større fokus på at hjælpe de danske vindvirksomheder ud på eksportmarkederne i nabolandene.

Dermed går Danmark forrest i indsatsen for at reducere Europas afhængighed af russisk gas og bidrager til et grønnere og sikrere Europa.

For den grønne eksport er også vigtig for at reducere CO2-udledninger uden for landets grænser. Danmark står kun for 0,1 pct. af de globale udledninger, men danske virksomheders grønne energiteknologi bidrager til store reduktioner i udlandet.

Denne eksport har nemlig potentiale til at reducere de globale udledninger med mellem 119 og 215 mio. ton CO2, målt på deres fulde levetid.

Nordsøtopmødet giver de andre landes regeringschefer mulighed for med egne øjne at se, hvordan den grønne omstilling ser ud i praksis. Mulighed for at se, hvad omlægningen fra fisk og olie til havvind har betydet for Esbjerg. Muligheder, som flere udenlandske virksomheder har fået øjnene op for.

Eksempelvis det schweiziske energiselskab H2 Energy, som med hjælp fra Invest in Denmark har valgt at placere deres storskala-anlæg til produktion af grønt brændstof i lige netop Esbjerg.

Mere grøn strøm fra havvindmøller vil kun gøre Danmark endnu mere attraktivt for udenlandske investorer i grønne teknologier de kommende år.

Læs mere her.