Gå til indhold
Information til virksomheder

Yderligere EU-sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine (per 3. marts)

EU har besluttet at indføre yderligere sanktioner som reaktion på Ruslands angreb imod Ukraine, herunder også sanktioner målrettet Belarus som følge af styrets involvering i den russiske militære aggression. 

Indhold af de seneste sanktioner 

Du kan læse om tidligere sanktionspakker her

De nye sanktioner omfatter bl.a. følgende elementer:

Rusland:

  • Forbud mod at investere, deltage i eller på anden vis bidrage til projekter, der er medfinansieret af Russian Direct Investment Fund. 
  • Forbud mod at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser (SWIFT), til visse russiske kreditinstitutter og deres russiske datterselskaber.
  • Forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere eurosedler til Rusland eller til personer og enheder i Rusland, herunder til den russiske regering og den russiske centralbank, eller til brug i Rusland.
  • Forbud for operatører mod at broadcaste Sputnik’ og RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, og RT Spanish).

Belarus: 

  • Yderligere restriktioner i forbindelse med handel med varer, der anvendes til produktion eller fremstilling af tobaksvarer, mineralske produkter, potaske, træprodukter, cementprodukter, jern- og stålprodukter og gummiprodukter. 
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual use), som kan bidrage til Belarus' militære-, teknologiske-, forsvars- og sikkerhedsmæssige udvikling, samt restriktioner for levering af relaterede ydelser. 
For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende

Hvordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

 

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysningerne opdateres løbende.

Hotlines ved akut opståede udfordringer

The Trade Councils Global Response Team yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

 

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danskere i landet. Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på +45 33 92 04 00 eller [email protected] Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger om rejse og ophold i Ukraine og Rusland.

 

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret på [email protected].

vejledning til virksomheder

Den alvorlige situation i Ukraine kan have konsekvenser for danske virksomheder på flere måder. Få et samlet overblik over den vejledning du kan få via linket nedenfor.