Gå til indhold
effektmåling

Effektmåling af fælles erhvervsfremstød 2016-2017

Danske virksomheder har gode erfaringer med erhvervsfremstød i udlandet. 

Udenrigsministeriet har fået udarbejdet en effektmåling af de fælles erhvervsfremstød i årerne 2016-2017. Målingen er foretaget af konsulentvirksomheden Damvad Analytics og viser bl.a. følgende positive effekter:

Eksporteffekterne ved erhvervsfremstød 

  • Virksomhederne oplevede en gennemsnitlig eksporteffekt ved at deltage i et erhvervsfremstød på 1,35 mio. kr. i 2016 og 2017
  • Den samlede oplevede eksporteffekt af erhvervsfremstødene er 1,8 milliarder kr. for virksomheder, der har deltaget i 2016 og 2,8 milliarder kr. i 2017.
  • 42 pct. af virksomhederne vurderer, at erhvervsfremstødene i høj grad eller meget høj grad har haft betydning for deres øgede eksport på det pågældende marked.
  • 16 virksomheder har oplevet eksporteffekter på over 15 mio. kr. Enkelte har oplevet effekter på over 100 mio. kr. Mange af de virksomheder, som har oplevet disse store effekter, har deltaget på officielle fremstød.
  • Fraset gruppen af virksomheder med meget store eksporteffekter er den gennemsnitlige eksporteffekt omtrent lige stor for fremstød med officiel deltagelse og almindelige fremstød i 2017. I 2016 er den oplevede gennemsnitlige eksporteffekt ca. 0,3 mio. kr. større for ikke-officielle fremstød.

Etableringseffekterne ved erhvervsfremstød

  • Ca. 63 pct. af de virksomheder, som har til formål at etablere sig på markedet, har gjort det eller forventer at gøre det efter fremstødet. Der er ikke nogen substantielle forskelle mellem verdens regioner i forhold til, hvor succesfulde virksomhederne efterfølgende har været til at etablere sig på markedet.

Kontakteffekterne ved erhvervsfremstød

  • Ca. 70 pct. af deltagerne på erhvervsfremstødene har opnået styrket kontakt til andre aktører, primært udenlandske virksomheder. Særligt større virksomheder opnår også kontakt til udenlandske myndigheder. Ca. en fjerdedel af de virksomheder, der har oplevet en kontakteffekt, har styrket kontakten til myndigheder i andre lande.

Konsulentfirmaet Damvad Analytics har indsamlet data ved hjælp af et spørgeskema, som er udsendt til samtlige deltagere på erhvervsfremstød i 2016 og 2017.  Spørgeskemaet er udsendt til 2.721 personer, hvoraf 1.166 har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 43 pct.

Læs hele analysen om effekterne ved erhvervsfremstød: Effektmåling af fælles erhvervsfremstød 2016-2017.


For mere information, kontakt

Loading...