Gå til indhold
Indien

Verdens største demokrati har brug for køling

Danmark er et af de mest energieffektive lande i verden, og det er i særdeleshed på grund af den udbredte brug af fjernvarme. Danske virksomheder er langt fremme i den teknologiske udvikling, og i Indien er der brug for de danske kompetencer – her gælder det bare fjernkøling i stedet for. 

Indien er verdens største demokrati målt på indbyggere, og er på vej til at blive det mest folkerige land. Middelklassen vokser, temperaturene stiger, og der er brug for handling til at udbedre klimakrisen. Med økonomisk vækst, forbedrede levestandarder og efterspørgsel efter energi, er Indiens energiforbrug fordoblet fra 2000 til 2018 (IEA). Alt sammen bidrager til behovet for rumkøling i Indien, hvor politiske initiativer allerede er igangsat. 

Danmark har mere end 50 års erfaring inden for energieffektivitet og har nogle af de førende virksomheder repræsenteret i Indien, herunder Grundfos og Danfoss, som fejrer 25 års jubilæum i Indien i 2023, hvilket blev markeret under det royale besøg i år. Indien forventes at tredoble sit energiforbrug frem mod 2040, så der er i høj grad brug for danske virksomheders kompetencer. Under det royalt anførte erhvervsfremstød har Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard underskrevet en aftale med Ministry of Power, nærmere bestemt Bureau of Energy Efficiency, der skal understøtte danske virksomheders samarbejde med de nationale myndigheder inden for energieffektivitet. 

Fjernkølingsmuligheder i Indien

Indiens byer er særligt udsatte på grund af klimaændringer og ekstrem varme, da de stigende temperaturer forværres af ”heat island”-effekter i byerne og ulige adgang til køling. Hvis der ikke gøres noget ved varmen, kan den udsætte op til 200 millioner mennesker i Indien for dødelige hedebølger i 2030'erne, reducere Indiens BNP med 2 pct, medføre tab af 34 millioner arbejdspladser og gøre det meget sværere for millioner af mennesker at undslippe fattigdom. Indiens nationale efterspørgsel på rumkøling i kommercielle bygninger og lignende, ligger på omkring 110 mio. tons køling (tons of refrigeration) (svarende til ca. 387 GW, det vil sige over 400 mio. danske husstandes elforbrug).

Begrebet ”tons of refrigeration” (TR). 1 mio. TR = 3,52 GW. 

I en rapport, der afdækker markedspotentialet for fjernkøling i Indien, udarbejdet af Energy Efficiency Services Limited (EESL), anslås det, at ca. 51 mio. TR (ca. 180 GW) af den nationale efterspørgsel på rumkøling i 2038 kan dækkes af fjernkølingssystemer. Såfremt det var tilfældet, ville det reducere behovet for energi med 22 GW og dermed reducere 27 mio. ton Co2-udledninger årligt. 

Før noget som helst i den størrelsesorden kan lykkes, er der behov for politiske tiltag og reguleringsmæssige modeller skal sættes i stand. Som en af de første lande, har Indien udviklet en omfattende national plan ”India Cooling Action Plan” (ICAP), som har en langsigtet vision om at løse kølebehovet på tværs af sektorer og samtidig indeholder en liste over foranstaltninger, der kan bidrage til at reducere kølebehovet. Med den nationale plan, ønsker man at opnå adskillige målsætninger, herunder en reduktion af kølebehovet på tværs af alle sektorer på 20 pct-25 pct og anerkendelse af ”køling og relaterede områder” som et hovedområde for forskning under det indiske National Science and Technology Programme.

Stort markedspotentiale for Danmark

Danmark spiller allerede en vigtig rolle i Indiens ambitioner om at løse behovet for køling som udlagt i ICAP. Som støtte til arbejdet, der skal realisere visionen, har Danmark under det grønne strategiske partnerskab bidraget med 5 mio. DKK, som er gået til Cool Coalition-initiativet. Midlerne til Cool Coalition går til arbejde indenfor ’sustainable urban cooling’, og er udviklet i samarbejde med UNEP, Rocky Mountain Institute, (RMI), og National Institute of Urban Affairs, (NIUA). Programmet fokuserer på at bistå indiske byer med at adressere ekstrem varme og håndtere den stigende efterspørgsel efter køling. 

Det er altså tydeligt, at markedspotentialet er stort, og politiske skridt er allerede taget i Indien. Der er også gang i implementeringen af fjernkølingsteknologier, og en række kommercielle parter har investeret tungt i sektoren. Imens aircondition er en velkendt og meget ofte anvendt teknologi i Indien og resten af Verden, er fjernkøling noget, man skal vænne sig til og samtidig forstå. World Bank har blandt andre omtalt fjernkølingsteknologien og tilmed anbefalet private investeringer i selvsamme. Teknologien giver også økonomisk mening, eftersom fjernkøling er forbundet med færre omkostninger, og på den måde kan reducere elregninger med 20-30 pct sammenlignet med de mest effektive konventionelle løsninger. 

Trade Council på ambassaden i New Delhi kan yde den nødvendige rådgivning, så dette marked bliver lettere tilgængeligt. Med sektorspecifikke rådgivere i både vand- og energisektoren er man således i trygge hænder, ligesom ambassaden råder over et netværk, der kan åbne mange døre og skabe strategisk vigtige og værdifulde partnerskaber. 

Du kan læse rapporten District Cooling in India her.

iNDIEN Vil du vide mere?

Hvis du vil være med til at løse Indiens udfordringer, så kontakt os gerne og hør nærmere om dine muligheder.
Loading...