Gå til indhold
tyskland

Efterspørgsel på grønne boliger

Flere tyskere flytter til byerne, og flere flygtninge kommer til Tyskland. Det skaber behov for 400.000 færdigbyg-gede boliger om året. Udviklingen i den tyske byggebranche er positiv, og omsætningen forventes at stige yderligere i 2018.
Byggebranchen er en vigtig spiller i den tyske økonomi. I 2017 konverterede den tyske byggebranche cirka 323 mia. euro til investeringer i landets økonomi, hvilket svarer til halvde-len af de samlede investeringer. Efter et par stille år ser tyske byggevirksomheder nu positivt på fremtiden, og antallet af ordrer for 2018 overstiger allerede sidste års niveau.
 
The Trade Council i Tyskland opfordrer danske byggerivirksomheder til at byde ind på det tyske marked, hvor der lige nu er enorm efterspørgsel på boliger til at huse såvel flygtninge som de mange tyskere, der søger mod byerne.
”Danske virksomheder fører højere priser, men til gengæld forbinder tyskerne os med inno-vation og kvalitet, og de vil derfor i flere tilfælde være villige til at betale lidt mere. Dansk-tyske partnerskaber på byggeprojekter er en win-win for alle.”
Martine Gram Barbry. Generalkonsul, det danske generalkonsulatet i Hamborg.

Efterspørgsel på energieffektive huse

Et stigende tysk fokus på sanering og modernisering skaber efterspørgsel på energirigtige løsninger som implementering af solvarme, bedre isolering og ventilation. Desuden skal alt nybyggeri i Tyskland fra 2021 opføres som lavenergi- eller nulenergibygninger; energineu-trale kvalitetshuse, der producerer lige så meget energi, som de forbruger.

Ifølge Martine Gram Barbry, bliver Danmark anset som et foregangsland, når der skal bygges grønt, og det skaber et potentialet marked for danske virksomheder.

”Danmark er en inspirationskilde for Tyskland, bl.a. inden for byggeriprojekter på skoleområdet. I Danmark er vi dygtige til grønomstilling og energieffektivisering og det land inden for EU, hvor energiteknologi udgør den største andel af den samlede eksport, så vi har i høj grad noget at bidrage med.” 
Martine Gram Barbry. Generalkonsul, det danske generalkonsulatet i Hamborg.
Generalkonsulatet i Hamborg og resten af the Trade Council i Tyskland hjælper danske virk-somheder med at finde tyske partnere. Partnerskaberne kan lette adgangen til offentlige og private udbud, som kan være svære for en dansk virksomhed at gennemskue.

vil du vide mere om dine muligheder på det tyske marked?

Så kontakt os og hør nærmere.

Loading...

    Vil du læse mere?  Se vores relaterede indhold

    Loading...