Gå til indhold
Tyskland

Skal dine Power-to-X løsninger være Tysklands vej til grøn energi?

I Tyskland er Power-to-X på dagsordenen. Generalkonsulatet i Hamborg har derfor etableret et Power-to-X-advisory, der skal hjælpe danske innovative løsninger over grænsen. 

Innovative danske energiløsninger er eftertragtede i et Tyskland, der for tiden søger efter måder at overgå til grøn energi på. Fra tysk side kigger man bl.a. på Power-to-X som et led i en grøn omstilling, og her er danske virksomheder interessante. 

Danmark sidder nemlig inde med stor ekspertise inden for grøn energi og Power-to-X. Ekspertise, der er eftertragtet i udlandet - og i Tyskland. 

quote ikon
”Danmark er et af de førende lande inden for grøn og vedvarende energi. Det betyder meget, for rigtig mange ser Power-to-X som en hel essentiel del af fremtidens energisystemer, der skal være 100% grønne. Hele verden arbejder hen imod at blive helt fri for fossile brændstoffer og i stedet udelukkende benytte vedvarende energi. Det kræver nytænkning af hele energisystemet. Det går i forskellige tempi, men en ting er sikker – Danmark er godt i gang med det.”
Tara Sabbagh Amirkhizi Teamleder for Power-to-X på det danske generalkonsulat i Hamborg

Den tyske interesse er etableret

Dansk Industri organiserede sidste sommer ”The Hamburg Copenhagen Business Forum”, hvor danske og tyske interessenter inden for hydrogenbranchen kunne mødes. Her udtrykte især de nordtyske repræsentanter interesse for at samarbejde med Danmark på Power-to-X-området. 

Tara Sabbagh Amirkhizi, teamleder for Power-to-X på generalkonsulatet i Hamborg, understreger, at det på mange måder ”er en no-brainer, at Danmark og Tyskland skal samarbejde om Power-to-X. I Tyskland efterspørger særligt den industrielle sektor hydrogen, og i Danmark er der stort potentiale for og villighed til at producere hydrogen på en grøn måde. Samtidig er de to lande naboer, hvilket gør overførslen af hydrogen meget nemmere”. 

Tara har for nyligt etableret et Power-to-X-advisory på generalkonsulatet, der skal fremme dansk eksport af hydrogenløsninger til Tyskland. Og hun påpeger i den forbindelse, at ”Tyskland og Danmark allerede har samarbejdet succesfuldt om andet vedvarende energi, eksempelvis fjernvarme og vind. Det danner alt sammen grobund for et godt og bæredygtigt samarbejde på området”. 

Danske styrker i samarbejdet med Tyskland inden for Power-to-X:

  • Høj grad af innovation og nytænkning i grønne løsninger
  • Danmark er et naboland til Tyskland 
  • Stærk basisviden og ekspertise angående vedvarende energi
  • Der er allerede realiserede projekter i testfasen

Flere af de eksisterende Power-to-X-projekter i Tyskland er på et tidligt stadie, hvor danske løsninger potentielt kan være en central del af løsningerne. Det er altså nu, de danske virksomheder skal slå til for at komme ind og etablere sig på det tyske hydrogenmarked. 

I samarbejde med generalkonsulatet i Hamborg og det nyetablerede Power-to-X advisory kan danske virksomheder blive en del af den tyske omstilling mod grøn energi. Her sidder rådgivere med førstehåndsviden om den tyske udvikling, der kan agere brobyggere mellem grønne danske ideer og tyske projekter. 

Hvad kan det nye Power-to-X advisory hjælpe danske virksomheder med:

  • Give overblik over det tyske Power-to-X-marked
  • Oprette kontakt til Power-to-X-projekter
  • Finde Power-to-X-muligheder i Tyskland
  • Være strategisk partner
  • Rådgive om forretningsmodeller i relation til det tyske marked
  • Udveksle teknisk ekspertise

Din kontakt i Tyskland

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder i Tyskland? Så kontakt os.
Loading...