Gå til indhold
Silicon valley

Lær at løse fremtidens udfordringer

Nye teknologier medfører radikale forandringer på det globale arbejdsmarked. Automatisering, robotteknologi og AI er blot eksempler på nye teknologier, som påvirker fremtidens arbejde og kan få konsekvenser for virksomheder. Til Future of Work Master Class kan din virksomhed forberede sig til morgendagens udfordringer gennem en uges læring i Silicon Valley.

Virksomheder går en ny og forandret verden i møde. De teknologiske udviklinger har i de seneste år forkortet, hvis ikke helt fjernet, afstandene mellem producenter, grossister og forbrugere. Disse nye forhold vil kræve, at virksomheder ændrer og tilpasser sig de hurtigt skiftende markeder både hjemme men også internationalt. Mens nye teknologier, såsom automatisering, robotteknologi og AI viser sig at være nyttige, rejser de også vanskelige spørgsmål, fordi de medfører nye processer på tværs af industrier, automatiserer jobs og påvirker karakteren af selve arbejdet.

En af de udfordringer som organisationer vil stå ansigt til ansigt med, er en ændring i måden medarbejdere uddanner sig på. I stedet for en traditionel uddannelse på 4-5 år gør teknologien det nu muligt, at anse uddannelse som en delvis og kontinuerlig proces, der strækker sig over hele livet. Men hvordan påvirker det virksomheders rekrutteringsprocesser, evalueringsprocesser, medarbejderudvikling mm.? Og hvordan kommer fremtidige ledere til at skulle organisere virksomheden, når nye teknologier, potentielt set, kommer til at spille en næsten lige så vigtig rolle som medarbejderne? Disse spørgsmål er blot to af en række spørgsmål, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley er gået i dybden med i et årelangt projekt kaldet 'Future of Work', som ser på den teknologiske forandring og dets konsekvenser.   

Få et unikt indblik i fremtidens løsninger

For at gøre danske virksomheder klogere på fremtidens arbejde, giver ICDK nu sin viden videre til organisationer, som vil ruste sig til at klare fremtidens udfordringer. Derfor kan danske virksomheder, gennem en uges masterclass i Silicon Valley (d. 3.-7. juni), få indsigt i amerikanske perspektiver inden for nye teknologier og arbejde med løsninger på egne fremtidige udfordringer. Denne masterclass har en case-baseret tilgang, hvor vi kigger på organisationer, der på forskellig vis har løst de problemer, som deltagernes virksomheder kan støde på i fremtiden. Ugen vil desuden også bestå af spændende diskussioner og oplægsholdere fra eksperter i branchen som fx Stanford og Institute for the Future.

Future of Work Master Class afholdes den 3.-7. juni 2019. Læs mere om workshoppen og tilmeld dig i dag.

At være med i Masterclassen Future of Work var et wake-up call i forhold til hvor hurtigt den teknologiske udvikling går, og hvor lidt vi er forberedt på det, der kommer til at rammme os.

Gitte Pfeffer Direktør for International Services, Workz

En af de virksomheder, som deltog i Master Class 2018 var Workz. Gitte Pfeffer, som er Direktør for International Services, valgte at deltage i masterclassen for at få et andet perspektiv på organisationens arbejde, som handler om lederudvikling.

”At være med i masterclassen Future of Work var et wake-up call i forhold til hvor hurtigt den teknologiske udvikling går, og hvor lidt vi er forberedt på det, der kommer til at ramme os. Den teknologiske innovation skaber fantastiske muligheder, men hvis der ikke er ‘en voksen tilstede’ kan det gå ret galt, og vi mangler at få globale regler og etik på plads inden for Industri 4.0.,” fortæller Gitte Pfeffer.

Masterclassens formål er, at virksomheder skal have en indsigt, baseret på fakta og konkrete cases, der gør det muligt for dem at vurdere konsekvenser og muligheder for organisationen i forhold til fremtidens arbejde. Det fortæller Anders Christjansen, der er Senior Innovationsrådgiver på Innovationscenteret i Silicon Valley:

”Vi tilbyder en unik mulighed i verdens teknologicenter i Silicon Valley, der giver konkret indsigt i teknologier som AI og AR/VR, og hvordan de påvirker fremtidens arbejde. Desuden lærer deltagerne fra førende eksperter om fremtidens kompetencer og livslang læring.”

Tag dine udfordringer med til Silicon Valley

Deltagerne skal inden masterclassen identificere 1-2 udfordringer i virksomheden inden for the Future of Work, som de kan arbejde videre med til masterclassen. Thomas Winther Poulsen, COO for Innovationscentreret i Silicon Valley, er en af de ansvarlige for ugen og tør godt love, at deltagerne vil komme hjem med ny brugbar viden.

”Til masterclassen bliver de konkrete udfordringer, som deltagerne har med i tasken, belyst fra flere vinkler og gennem flere forskellige linser. Deltagerne bliver i løbet af ugen eksponeret for mange forskellige perspektiver og får præsenteret mulige løsninger på udfordringerne. Jeg tør godt garantere, at de vil komme hjem med flere idéer til løsning af deres konkrete udfordringer, end da de ankom.”

Gitte Pfeffer fortæller, at hun fik et stort udbytte af sidste års masterclass og bruger aktivt den viden, som hun kom hjem med til virksomhedens fremtid:

”Den viden, som vi fik til masterclassen vil vi bruge til bevidst at navigere os i forhold til at aflæse markedet og i tide tilpasse vores forretning til det, der kommer, og som ikke ligner, det der er eller var.”

har du spørgsmål om fremtidens arbejde og teknologi?

Kontakt teamet i Silicon Valley, hvis du vil høre mere om de generelle muligheder eller tilmelde dig Master Class.

Loading...

    vil du vide mere om nye markedsmuligheder? se vores relaterede indhold

    Loading...