Gå til indhold
Sydvesteuropa

Italien og Frankrig søger løsninger i det danske sundhedssystem

Der er stor interesse for danske sundhedsløsninger i Italien og Frankrig, der begge er udfordret af en stigende ældrebyrde. Det giver danske virksomheder mulighed for at byde ind med erfaring og innovative løsninger.

Over hele verden kigger man med misundelige øjne på den danske sundhedssektor. I Danmark er vi nemlig langt foran på en lang række områder inden for sundhedssektoren såsom telemedicin, digital sundhed, ældrepleje samt logistik og IT-løsninger til sygehuse. Danmarks foregangsposition på sundhedsområdet giver danske sundhedsvirksomheder gode muligheder for at få succes uden for landets grænser.

 

Eksporten af dansk sundhedsteknologi er da også allerede lidt af en succeshistorie og er steget 63 procent gennem de seneste seks år, således at Danmark i dag er en af Europas største eksportører af sundhedsteknologi målt per capita. Eksporten af sundhedsprodukter har ifølge Dansk Industris eksportanalyse i 2017 rundet 110 mia. kr. årligt og skaber derfor potentiale for at skabe Danmarks største eksporterhverv.

 

Nogle af de lande, som kigger mod Danmark for inspiration, er Italien og Frankrig, der begge oplever en stigende ældrebyrde. I løbet af de seneste måneder har delegationer fra de to lande derfor besøgt Danmark for at lære mere om, hvordan den danske sundhedssektor tackler udfordringerne med den såkaldte ældrebyrde og arbejder i forhold til bl.a. digitalisering og ældrepleje.

Italien har den største ældrebyrde i EU

Italien er pt. det fjerdestørste farmaceutiske marked i Europa. Støvlelandet har et årligt totalforbrug inden for sundhedssektoren på 149 mia. euro, hvoraf farmaceutiske produkter udgør mere end 30 mia. euro og medicinsk udstyr omkring 10 mia. euro. 

En del danske sundhedsvirksomheder har allerede fået foden ind på det italienske marked, og den årlige danske eksport af medicinske og farmaceutiske produkter til Italien lå i 2017 på 2.8 mia. euro. Dette tal forventes dog at stige med hele 26 procent her i 2018, hvorfor andre sundhedsvirksomheder bør overveje at kigge mod det italienske marked.  

"I de kommende år forventes der i Italien en vækst i investeringer på netop digitale sundhedsløsninger, i takt med budgetnedskæringer og implementeringen af de nye sundhedsløsninger, som kan være med til at optimere ressourcerne. Der vil for danske virksomheder være gode muligheder for at komme på banen – især er løsninger inden for elektroniske sundhedsjournaler, digital administration af medicin, administrativ ledelse, e- og m-health etc. efterspurgt. Det er områder, hvor vi i Danmark er virkelig godt med og har en stor know-how!" vurderer Elisabeth Falch, seniorrådgiver på den danske ambassade i Rom.  

Hele 22 procent af den italienske befolkningen har en alder på over 65, og Italien har dermed den største andel af ældre i EU. I Italien ser vi derfor en efterspørgsel på innovative løsninger inden for forebyggende behandling og tidlig identificering af personer, som er i risikozonen for udvikling af livsstilssygdomme, fortæller Elisabeth Falck.    

I begyndelsen af oktober måned besøgte en italiensk pressedelegation København for at se nærmere på danske, innovative hospitalsløsninger og lære mere om den danske model inden for sundhed og ældrepleje. Delegationen besøgte bl.a. det danske sundhedsministerium, hvor de italienske journalister hørte om nye initiativer og udfordringer i det danske sundhedssystem, samt om den danske model for finansiering af sundhedssystemet og samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.   

"Den demografiske udvikling og den generelle stigning i befolkningstallet, som vi ser verden over, kalder på nye sundhedsløsninger. Strammere budgetter og en aldrende befolkning medfører en ny allokering af ressourcer og mere fokus på patienten," siger Elisabeth Falck.

 

Frankrig er et uudnyttet eksportmarked

Ligesom de fleste andre vestlige økonomier, døjer Frankrig med en stigende ældrebryde og har derfor haft kig mod den danske sundhedssektor i den senere tid. I dag er 19 procent af den franske befolkning 65 år eller derover, hvorfor der også her efterspørges effektive løsninger i sundhedssektoren og ældreplejen. Det giver konkrete muligheder for, at danske virksomheder kan byde ind med ny velfærdsteknologi, der fx kan hjælpe med at mindske udgifterne for pleje og pasning på de franske plejehjem.   

I september besøgte en delegation fra den franske hospitalsgruppe Hospi Grand Ouest hospitaler i Aarhus, Odense og Kolding og lærte om digitalisering af sundhedssystemet og optimering af hele patientoplevelsen. Et par uger senere rejste en delegation af franske plejehjemsdirektører til Danmark for at hente inspiration fra dansk ældrepleje og erfaringerne med behandling af demens.   

Frankrig er i skrivende stund Danmarks ottendestørste eksportmarked, og i 2017 købte franskmændene danske varer og tjenester for 33 mia. kr. Der er dog et stort uudnyttet potentiale for dansk eksport til Frankrig. Chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri påpeger, at det franske marked er et af de markeder, hvor Danmark underpræsterer mest, og at der på baggrund af landets størrelse, velstand og nærhed burde der være potentiale for endnu mere eksport.  

Det går imidlertid den rigtige vej, da dansk eksport til Frankrig er i fortsat vækst og sammenholdt med den franske interesse for den danske sundhedssektor, bør især sundhedsvirksomheder være opmærksomme på mulighederne på det franske marked. 


vil du vide mere? se vores relaterede indhold

Loading...

vil du vide mere om din virksomheds muligheder i italien og frankrig?

Så kontakt os og hør nærmere.

Loading...