Gå til indhold
NEDERLANDENE

Hold øje med markedet: stort skift mod grøn energi

Nederlandene oplever et stort pres både fra befolkningen og fra politisk side om hurtigt at få sadlet om til grøn energi. Det grønne skift og energieffektivisering i industrien er en åben invitation til den danske energibranche. Ambassaden i Haag bistår danske leverandører, der har erfaring og ekspertise.

Næppe havde den nye nederlandske regering fremlagt sine klima- og energimål i oktober, før den nordlige provins Groningen blev ramt af (endnu et) jordskælv. Nederlandene er nu tvunget til at omstille sin energiforsyning og sin økonomi - hurtigere end først antaget.

Landet har siden sidst i 1950’erne, hvor der blev gjort store gasfund i den nordlige provins Groningen, baseret sin energiforsyning på naturgas. I takt med udfasning for at leve op til klimamålene for 2030 og som led i at gaslageret tømmes, oplever man flere og stærkere jordskælv. Dette skaber bekymring blandt lokalbefolkningen og hos politikerne.

Naturgasudfasningen accelereres
Naturgas spiller en forsyningsmæssig og økonomisk betydelig rolle for Nederlandene. Af den nuværende gasproduktion går 20 procent til privat husholdningsforbrug, 30 procent til virksomheder, og de sidste 50 procent eksporteres til Tyskland, Belgien og Frankrig. Gas har altså en væsentlig betydning i den nederlandske økonomi, både som eksportvare og til egen forsyning.

Ifølge den nederlandske erhvervs- og klimaminister, Eric Wiebes, er der ingen tvivl om, at landets naturgasproduktion skal udfases. Problemet ligger i, hvor hurtigt dette kan realiseres og hvordan omstillingen af energiforsyningen skal foregå.

”Danmark er meget værdsat for sin viden inden for optimering af energi fra bæredygtige kilder. Kurven går stejlt opad. Vi skal byde ind med viden, teknologi og løsninger, når hollænderne lige straks tager afsked med sin velkendte gas, og omstiller til bæredygtige energikilder. De nye grønne energikilder kunne meget vel være danske løsninger”
Heide Ehlert-Jürgensen Eksportrådgiver, Ambassaden i Haag

Energiminister kommer med handlingsplan
Siden 2014 har Nederlandene nedsat udvindingen betydeligt, men nu skal der altså mere fart på. Der er i forvejen et produktionsloft, som er annonceret at skulle nedsættes med 10 pct. for derved at opnå en produktion på 21,6 mia. m2 i indeværende år. Ministeren vil yderligere halvere denne produktion inden for en kort årrække. I slutningen af marts 2018 konkretiseres det, hvor hurtigt og hvordan naturgasproduktionen kan afvikles, og hvordan omstillingen kan accelereres. Den store udfordring er at skifte landets tunge industri, den store transportsektor og gasbaserede energisektor i grøn retning.

Kommer hollænderne i klimamål i 2020? 
Nederlandene hører i forvejen ikke til frontløberne, hvad angår opnåelse af klimamål. Andelen af bæredygtig energi skal ifølge den nederlandske målsætning være på 14 procent i 2020. Der mangler således mindst 8 procent i nuværende energikilder, der skal omlægges til bæredygtige, da det i dag er blot 6 procent af det nederlandske energiforbrug, der stammer fra vedvarende energi.

Danmark er foregangsland inden for bæredygtig energi og har et stort eksportpotentiale
Kilde: Eurostat database
Skal din virksomhed være med på det nederlandske energi eventyr? 
Ifølge en rapport fra DI Energi, var Nederlandene i 2016 det næststørste eksportmarked for dansk energiteknologi, med en eksportværdi på 7,0 mia. kr. Det svarer til 9,3 procent af hele branchens eksport.
 
Eksporten til Nederlandene er voksende, bl.a. tager Danmark del i udbygning af store offshore vindparker. Potentialet inden for fjernvarme, biomasse og energieffektive løsninger kalder på danske virksomheder om at bidrage. 
 
Eksportrådgiver ved ambassaden i Haag, Heide Ehlert-Jürgensen fortæller:
 
”Danmark er meget værdsat for sin viden inden for optimering af energi fra bæredygtige kilder. Kurven går stejlt opad. Vi skal byde ind med viden, teknologi og løsninger, når hollænderne lige straks tager afsked med sin velkendte gas, og omstiller til bæredygtige energikilder. De nye grønne energikilder kunne meget vel være danske løsninger”, siger hun og tilføjer, at danske virksomheder også skal være opmærksomme på de favorable støtteordninger, der følger med det grønne gearskift i Nederlandene, og som omfatter alt fra biogasanlæg over eldrevne budcykler til solcelleparker.
 
The Trade Council assisterer dig direkte fra Haag
Handelsafdelingen ved Den danske  Ambassade assisterer dig direkte fra Haag, hvor vi holder fingeren på pulsen. Vi følger med i udviklingen og glæder os til at høre fra jer.

Vil du vide mere om din virksomheds muligheder i nederlandene?

Så kontakt os og hør nærmere
Loading...

    VIL DU LÆSE MERE? SE VORES RELATEREDE INDHOLD

    Loading...