Gå til indhold
Thailand

Få adgang til en sundhedssektor i rivende udvikling

Den thailandske regering vil gøre landets sundhedssektor til en international topdestination og efterspørger derfor udenlandsk ekspertise og nye samarbejdspartnere. Det skaber et spændende markedspotentiale for danske sundhedsvirksomheder – et potentiale, som The Trace Council i Thailand kan hjælpe din virksomhed med at indfri.

Thailand er frontløber på det sydøstasiatiske sundhedsområde og oplever derfor også en stigende medicinsk turisme. Da landets egen befolkning samtidig er hastigt aldrende, bliver der fra regeringshold investeret kraftigt i fortsatte udvidelser af sundhedssektoren. Thailand vil nemlig ikke bare nøjes med at være førende på det sydøstasiatiske sundhedsområde, men drømmer om at blive hele verdens førende destination for medicinsk turisme.

 

Sundhedssektoren har derfor højeste prioritet for den thailandske regering, som i 2016 fremlagde en 10-års vision, der skal gøre landet til et internationalt omdrejningspunkt på sundhedsområdet. Frem mod 2025 fokuseres der på fire hovedområder; wellness, sundhedsydelser, medicinaludstyr og akademisk uddannelse inden for sundhed, og her næsten halvvejs inde i 10-års visionen, skuer regeringen for alvor ud i verden efter nye medicinalprodukter, innovative løsninger og ekspertise.

 

Banen er således kridtet op til, at en lang række danske sundhedsvirksomheder kan få adgang til det thailandske marked. Danmarks styrkeposition inden for en lang række områder i sundhedssektoren såsom telemedicin, digital sundhed, ældrepleje samt logistik og IT-løsninger til sygehuse, gør Danmark til en attraktiv samarbejdspartner for Thailand.

 

Få adgang til den store sundhedsmesse i september

The Trade Council i Thailand følger løbende med i udviklingen i den thailandske sundhedssektor, og har kontakt til centrale aktører på området. Med et indgående kendskab til de konkrete markedsmuligheder på sundhedsområdet, kan The Trade Council hjælpe danske virksomheder med at indfri det store markedspotentiale. En oplagt genvej til at skabe market entry er den store ’Medical Fair Thailand’-messe, som vil løbe af stablen d. 11.-13. september i Bangkok.

'Medical Fair Thailand' er Thailands førende messe inden for medicinal -og sundhedsindustrien og er Sydøstasiens primære udstillingsvindue inden for sundhedssektoren. Messen fokuserer primært på udstyr og forsyninger til sygehuse, diagnosticerings-, medicinal- og rehabiliteringssektoren og bliver støttet af en lang række af regionens mest prominente erhvervsorganisationer samt det thailandske sundhedsministerium. Messen er dermed en ideel platform for danske sundhedsvirksomheder, der ønsker at netværke med potentielle partnere og præsentere thailandske aktører for ekspertise, innovative løsninger og danske erfaringer. The Trade Council i Thailand opfordrer interesserede virksomheder til at tage kontakt med henblik på dansk deltagelse i messen.  

projekter, der er værd at holde øje med

  • Bangkok Dusit Medical Services Plc (BDMS) udvikler wellness-klinikker i Bangkok med et budget på USD 308 mio.

  • Vibhavadi Hospital planlægger at åbne fem nye hospitaler over de næste fem år med et budget på mere end USD 26 mio.

  • Thonburi Hospital Group vil udvikle et nyt medicinalcenter, som skal levere et udvalg af medicinsk behandling efter international standard.

Mange thailandske hospitaler forventes desuden at blive internationalt akkrediteret med det såkaldte Joint Commission International Certifikat (JCI), og allerede nu opererer mere end 300 privathospitaler samt 1050 offentlige hospitaler i overensstemmelse med internationale standarder.

Aldrende befolkning og medicinsk turisme

 

Thailand er i dag verdens 17. største eksportør af medicinaludstyr, men selv om der produceres en stor del lokalt, bliver landet i større grad afhængig af importeret udstyr. Lokalproduceret medicinaludstyr er nemlig ofte af mindre god kvalitet og lever ikke op til landets ambitioner og ønske om avanceret og internationalt ankerkendt kvalitetsudstyr.

 

Det thailandske behov for import af kvalitetsudstyr stiger støt i takt med den stigende ældrebyrde og den stigende medicinske turisme. Thailand har nemlig en af verdens hurtigst aldrende befolkninger - fra 1960 til 2015 er der sket en fordobling af seniorer over 65 år og i 2021 forventes seniorgruppen at omfatte 17 mio. indbyggere. Samtidig vil de mange ældre i fremtiden være mere afhængige af hjælp fra enten offentlige eller private aktører inden for hjemmeplejesektoren, da der samtidig med den demografiske udvikling sker et kulturelt skred, hvor færre og færre ældre bor sammen med deres børn. Udfordringerne på ældreområdet kræver enorme investeringer i plejehjem og indhentning af ny viden, så både den private og offentlige ældresektor kan holde trit med udviklingen.

 

Det er imidlertid ikke kun i ældresektoren, at Thailand oplever det stigende behov for investeringer og ny ekspertise. Thailand er nemlig blandt verdens førende destinationer for medicinsk turisme, og området vækster fortsat med 10 procent årligt. Mange rejser fra USA, Mellemøsten eller Australien for at undgå de høje behandlingsomkostninger i deres hjemlande uden at gå på kompromis med standarden i sundhedssektoren - Thailands private hospitaler er nemlig udstyret med de fremmeste medicinske faciliteter, og der er generelt set ikke ventelister. Populære behandlinger blandt medicinske turister er plastikkirurgi, tandbehandlinger samt behandling af hjertekarsygdomme.

vil du høre mere om markedspotentialet og deltage i medical fair Thailand?

Så kontakt The Trade Council i Thailand.

Loading...

    vil du vide mere? se vores relateret indhold

    Loading...