Gå til indhold
Indonesien

Ambitiøs selvforsyningsdagsorden i Indonesien

Indonesien har en af Sydøstasiens mest ambitiøse dagsordner for fødevare. Det er ambitionen at reducere eller eliminere import af de vigtigste basisfødevarer. Det kræver et mere ressourceeffektivt, teknologidrevet og digitaliseret landbrug.

Med en befolkning på 275 millioner mennesker er Indonesien verdens fjerdestørste land. Økonomien er den største i Sydøstasien, og den vokser med ca. 5 pct. om året, ikke mindst drevet af privatforbrug.

Indonesien står lige nu over for en årlig befolkningstilvækst på 1,5 pct. og en hurtigt voksende middelklasse. Dette bidrager til, at forskellen mellem indenlandsk husdyrproduktion og indenlandsk efterspørgsel forsætter med at vokse.

Behovet for fødevare- og fodersikkerhed, og den politiske prioriterede dagsorden om selvforsyning, ventes at være en markant drivkraft for udviklingen af en ressourceeffektiv, teknologidrevet og digitaliseret landbrugsproduktion. Der er behov for modernisering af landbrugssektoren for at forbedre, optimere og diversificere produktionen i hele værdikæden. Ambitioner og behov gør Indonesien til et interessant marked for danske virksomheder. Men markedsadgang er også et langsigtet arbejde, som kræver løbende engagement og tålmodighed. 

Indonesiens husdyrsektor

  • Husdyrsektoren i Indonesien voksede 9.4 pct. i 2021. 
  • I 2021 dækkede den indenlandske produktion af oksekød kun 45 pct. af efterspørgslen. 
  • Selvom griseproduktionen er relativt lav, voksede den med over 10 pct. mellem 2018 og 2020. 
  • Indonesiens landbrugsministerium forudser, at antallet af slagtekyllinger vil vokse med 8.5 pct. om året mellem 2020 og 2024. 

Danmark har løsningerne

Otte danske virksomheder kiggede i juni nærmere på Indonesiens husdyrsektor for at udforske de nuværende markedsmuligheder, og potentialet for et stærkere dansk-indonesisk samarbejde. Virksomhederne fik mulighed for at præsentere teknologiske og ressourceeffektive danske løsninger til den indonesiske landbrugssektor inden for foderproduktion, avl, slagteprocesser, landbrugsudstyr, kølefaciliteter og oplagring.

Etablering på et nyt marked kan virke uigennemskueligt og kræve en håndsrækning. Nogle af de deltagende virksomheder havde allerede salgskontorer i Indonesien, men havde brug for hjælp til at mødes med de rigtige indonesiske virksomheder og ikke mindst de rigtige personer i Indonesien. Andre virksomheder ville gerne have et indtryk af markedet og indhente viden for måske at inkludere Indonesien i deres fremtidige virksomhedssalgsstrategier.

The Trade Council i Indonesien står klar til at bistå din virksomhed med rådgivning, ekspertise og vejledning på det indonesiske marked, uanset hvor I er i jeres eksportrejse.

Kompetencer langs hele produktionskæden

Det viste sig at være en fordel, at delegation bestod af en lille gruppe virksomheder med stærk specialisering inden for husdyrteknologi. De store indonesiske virksomheder er typisk "integrators". De ejer hele produktionskæden, fra foderproduktion til detailhandel. De danske virksomheder i delegationen kunne levere løsninger på alle stadier af processen, fra foderingredienser, staldudstyr, slagtefaciliteter, køle- og lagerløsninger over til laboratorietest, managementløsninger og digitalisering. Det gjorde delegationen både relevant og interessant for de store aktører på markedet.

En lille gruppe af kompetente og gensidigt supplerende virksomheder er en effektiv måde at tiltrække de store indonesiske virksomheders interesse for danske løsninger. Dette er særligt brugbart i udforskningsfasen af et relativt nyt marked.

Den danske delegation til Indonesien

Direkte adgang til viden og netværk

En anden vigtig erfaring, som delegationen drog var neutralitet. Nogle af virksomhederne eksporterede allerede til Indonesien gennem lokale distributionsselskaber. En af årsagerne til at de deltog i delegationen var for at få feedback direkte fra store nøgleaktører på markedet.

Delegationsdeltagelsen gav direkte adgang til virksomhedsnetværk og neutral markedsviden. Det gav mulighed for at fremvise produkter, der ikke allerede var kendt for eksisterende kunder, det gav nye eksportideer, og det gav nogle af danske virksomheder ideer til at udnytte det eksisterende samarbejde med distributørerne bedre.

det rigtige niveau

Især i tech-sektoren er det vigtigt at møde aftagervirksomhedernes repræsentanter ”på det rigtige niveau”. Det skal være en repræsentant, som både er en relevant beslutningstager og besidder tilstrækkelig teknologisk forståelse. Det kræver viden og gode relationer til en potentiel kunde, når man gerne vil identificere og interessere disse nøglepersoner.

Managing Director for Asien i SKOV Rasmus Ellefsen var med på et virksomhedsbesøg på Bali i forbindelse med delegationen. Han fortæller: "Vi mødte det indonesiske firma på deres svinebedrift, efterfulgt af et møde i hovedkontoret og en middag. Vi mødtes med repræsentanter på et niveau og med en indsigt, som nogle gange kan være svære for os som virksomhed at få adgang til. Arrangementet sikrede os tid til og mulighed for at diskutere problemløsning og bringe vores viden og styrker direkte ind i konteksten af netop den virksomhed."

Kom med i næste omgang

Som et led i The Trade Council i Indonesiens indsats for at opbygge viden om dansk løsninger inden for landbrugs- og fødevaresektorerne, og for at styrke relationerne til indonesiske aftagere, har Landbrug og Fødevarer søgt om tilskud til et opfølgende erhvervsdelegationsbesøg i 2023.

Du kan kontakte vores rådgivere og høre mere om både det, og dine muligheder på det indonesiske marked.

kontakt

Kontakt vores rådgivere hvis du vil vide mere om det indonesiske marked. 

Loading...