Gå til indhold
Magasinet indsigter

Digital medicinregistrering giver sikkerhed og konkurrencefordele

Der bliver i øjeblikket satset stort på teknologisk udvikling og digitalisering af landbrugs- og fødevaresektoren. Den danske startup-virksomhed Pharma Score Software har kastet sig over medicinregistrering af verdens produktionsdyr, som fortsat er papirbåren og dermed både ressourcekrævende og uigennemsigtig.
Danmark har længe været foregangsland, når det handler om dyrevelfærd, bæredygtighed og fødevaresikkerhed. Men på særligt ét område er landbrugs- og fødevaresektoren udfordret. For selvom vi er et af de mest digitaliserede lande, er store dele af landbrugets arbejde stadig papirbåren. Det gælder blandt andet den lovpligtige medicinregistrering, som landmændene stadig i vidt omfang udfylder analogt.
 
“Den manuelle registrering fungerede fortrinligt, da dansk landbrug bestod af små og mellemstore bedrifter. Men i dag ser vi jo langt færre, men også markant større bedrifter med årsproduktioner på op til flere hundrede tusinde produktionsdyr. Den opgave, som landmændene nu står med, resulterer i et enormt manuelt registreringsarbejde og deraf følgende ressourcespild. Dertil kommer upræcise data og mangel på overblik og gennemsigtighed,” fortæller Ole Strøm, der er partner i og medstifter af virksomheden Pharma Score Software.

Fuld digitalisering og sporbarhed fra jord-til-bord

Hos Pharma Score Software har man sat sig for at levere et fuldt digitaliseret jord-til-bord medicinregnskab for alle produktionsdyr. Virksomheden kombinerer sin erfaring inden for landbruget med den nyeste blockchain-teknologi.

Enormt potentiale

“Landbrugs- og fødevareteknologi er stadig ukendt for mange, og vi beskæftiger os med en ret smal niche. Omvendt er vi også sikre på, at den er så dyb, at potentialet for digitalisering af medicinregistreringen af produktionsdyr er enormt. Kravene bliver konstant skærpet og får større betydning for omverdenen, herunder forbrugerne.”
Ole Strøm Partner og medstifter af Pharma Score Software

Pharma Score Software har i første omgang valgt at starte med den store svineproduktion i Danmark, og deres forretningsmodel starter helt ude i staldene. Her hjælpes landmændene med en nem og hurtig digital registrering af sygdomme, medicin og behandlinger via en app. Det er den dokumentation og de store mængder data, der indsamles, der generer big data, som potentielt kan skabe værdi – også i de efterfølgende led af produktions- og forsyningskæden.

“Med afsæt i landmandens data, som indhentes via vores app, vil alt kød nu kunne dokumenteres med fuld kontrol, transparens og sporbarhed, som på det globale fødevaremarked vil være ’second-to-none’. Sådan en certificering kan differentiere kødet og give store konkurrencemæssige fordele og værdi i ind- og udland,” forklarer Ole Strøm.

Med skiftet til en digital tilgang – og dermed øget sikkerhed og kvalitet – får landmændene også frigjort ressourcer, som de kan udnytte andre steder i deres besætning. Den store mængde data, som med tiden vil være tilgængelig, vil også skabe grobund for vidensdeling og dermed endnu større konkurrencefordele for eksport og handel.

Stærke samarbejdspartnere

Ifølge Ole Strøm er potentialet for teknologien inden for området også stort set med internationale briller. I juni 2019 deltog Pharma Score i en af Innovation Centre Denmarks BootCamps i Tel Aviv. Her var formålet at fremtidssikre forretningsmodeller med fokus på Food- og Agri-Tech. Virksomheden fik gennem netværket adgang til nogle af de helt store animalske fødevareproducenter, investorer og samarbejdspartnere, hvilket har været afgørende for deres projekt.
 
“Vi har nu kunnet skubbe døren ind til nogle af de helt store spillere som IBM og Samsung. Selvom vi sidder med idéen og patentet, er vi dybt afhængige af et stærkt partnernetværk. IBM har blandt andet hjulpet os med at opbygge en blockchain, der sikrer, at informationerne fra landmændene ikke bliver hacket eller forfalsket og samtidig er GDPR-compliant. Og Samsung er eksperter på alt, hvad der omhandler hardware til vores app,” siger Ole Strøm.
 
Pharma Score Software har store forventninger til deres teknologi, som allerede har opnået god respons fra de danske landmænd, der har kørt pilotprojekter. Med afsæt i FN’s verdensmål om bæredygtig produktion og det stigende behov for mærkning, dokumentation og fødevaresikkerhed, har Pharma Score Software også store internationale ambitioner.

Er du interesseret i at vide mere om teknologi der kan forandre din virksomhed? Bliv inspireret her

Loading...