Gå til indhold
Case-videoer

Genbrugscykler, blockchain-teknologi og virksomhedsdating

Hør 17 danske virksomheder fortælle hvordan og hvorfor de arbejder med FN's verdensmål. Vi taler bl.a. med Baisikeli, der eksporterer genbrugscykler til Mozambique og Orana, der eksporterer en dansk arbejdsdag til fordel for kvinder i Vietnam. 

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Coders Trust opkvalificerer freelancere i udviklingslande, så de kan tage bedre betalte jobs på det hurtigt voksende online freelance-marked for programmører.

Verdensmål 2: Stop sult

Står det til Chr. Hansen er et bæredygtigt landbrug vejen frem for at stoppe sult. Derfor eksporterer de plantebeskyttelse for at hjælpe landmændene med at dyrke et effektivt landbrug.

Verdensmål 3: Sundhed & trivsel

Medicinalselskabet Novo Nordisk vil sikre sundhed og fremme trivsel for alle og arbejder derfor på at gøre insulin-behandling tilgængelig for alle. 

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Det genbrugelige hygiejnebind Safepad fra Real Relief skal gøre det muligt for piger i tredjeverdenslande at fortsætte skolegang under deres månedlige menstruation.

verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene

Hos Rynkebyvirksomheden Orana er det vigtigt at give de mange kvindelige medarbejdere, der især kan opleve udfordringer i tredjeverdenslande, de bedst mulige betingelser for at arbejde. 

verdensmål 6: rent vand & sanitet

FN's verdensmål 6 kræver, at alle i verden har adgang til rent vand, og netop det arbejder Grundfos for at opfylde ved at installere vandpumper i udviklingslande.

verdensmål 7: Bæredygtig energi

MASH Biotech bruger ressourcer fra udviklingslande til at producere bæredygtig energi og bidrager dermed til opnåelse af verdensmål nummer 7.

verdensmål 8: anstændige jobs & økonomisk vækst

Niras, der er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, ser FN’s verdensmål 8 som fundamentalt i sit arbejde og arbejder med udvikling af privat sektor i udviklingslande. 

Verdensmål 9: industri, innovation & infrastruktur

Smykkekoncernen Pandora minimerer deres energi- og vandforbrug samt bruger naturlige materialer for at implementere FN’s verdensmål 9 i deres arbejdsproces.  

Verdensmål 10: mindre ulighed

Mange kaffebønder i lande som Colombia, Tanzania og Kenya har svært ved at forsørge deres familier på trods af økologisk kaffe. Derfor hjælper Peter Larsen Kaffe bønderne til en højere indtjening gennem uddannelse.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer & lokal samfund

COWI laver infrastrukturprojekter og bæredygtige byer i udviklingslande og arbejder derfor særligt efter at opfylde FN's verdensmål nr. 11. 

verdensmål 12: Ansvarligt forbrug & produktion

Den danske cykelvirksomhed Baisikeli uddanner ressourcesvage unge i Mozambique i at reparere genbrugscykler fra Danmark og eksporterer brugte cykelreservedele. 

verdensmål 13: klimaindsats

Med eksportmarkeder i over 148 lande sælger NTU International bl.a. rådgivning, der handler om at tilpasse infrastruktur til klimaet. Verdensmål nr. 13 er derfor en central og afgørende del af deres forretning.

verdensmål 14: livet i havet

Bawats har udviklet en bæredygtig løsning til behandling af ballastvand. Det er med til at sikre livet i havene. 

verdensmål 15: Livet på land 

NEPCon hjælper virksomheder med at indkøbe og handle med bæredygtigt producerede skov og landbrugsprodukter. De er tilstede på markeder over hele verden, og deres SDG-indsats er nødvendig, siger Customer Relations Manager.

verdensmål 16: Fred, retfærdighed & stærke institutioner

Virksomheden hiveonline bruger blockchain-teknologi til at forebygge korruption og give små virksomheder i udviklingslande en pålidelig finansieringsplatform.

verdensmål 17: partnerskab for handling

Det er essentielt at myndigheder og den private sektor arbejder sammen for at opnå FN's 17 verdensmål for 2030. Access2innovation matcher virksomheder med lokale organisationer i udviklingslande og UNOPS hjælper projekter i hus.