Gå til indhold
FN's Verdensmål

Sådan får danske virksomheder succes

FN’s 17 verdensmål åbner for nye eksportmarkeder for danske virksomheder. For at opnå succes skal virksomhederne tænke i fælles løsninger og nye finansieringsmuligheder, lyder det fra flere rådgivere i The Trade Council.
Hvis danske virksomheder skal drage fordel af FN’s ambition om at opnå de såkaldte 17 verdensmål (også kaldet SDG, Sustainable Development Goals, red.), så er det et afgørende træk, at de samarbejder med hinanden.
 
Sådan lyder vurderingen fra Jimmy Sell, der er sektorleder for fødevarer & landbrug i Udenrigsministeriet. Han sidder med den daglige kontakt til virksomheder inden for denne klynge, der står for omkring 25 procent af Danmarks samlede eksport.
 
”Et helt konkret behov inden for min branche er en stigende efterspørgsel på samlede SDG-løsninger, hvor både virksomheder, myndigheder og lokalsamfundet får noget ud af indsatsen. Det stiller store krav til danske virksomheder om at indgå i samarbejder med hinanden og tænke helhedsorienteret,” siger han.
 
Ifølge The Trade Councils direktør, Susanne Hyldelund, er det helt eksplicit i FN’s målsætning, at privatsektoren skal involveres. Ellers er det ikke muligt at indfri SDG’erne, der blev vedtaget globalt i 2015, og som skal nås i 2030. Susanne Hyldelund mener dog også, at der er et klart incitament for virksomhederne for at arbejde med målene:
 
”Danske virksomheder skal interessere sig for verdensmålene, fordi det er godt for bundlinjen. Selvfølgelig den økonomiske, men også for den bredere bundlinje – som arbejdsplads, som arbejdsgiver og som del af det danske samfund.”

”Vi kan spidse indsatserne til”

Peter Mygind Rasmussen, sektorleder for Miljø, Vand og Urban Solutions, oplever også, at der er stor efterspørgsel på virksomhedssamarbejder. Han fremhæver tekstilindustrien i Bangladesh som et helt konkret marked, der har åbnet sig for danske virksomheder i forbindelse med SDG’erne. Industrien er udfordret af et enormt vandforbrug men ved at reducere vandforbruget reduceres både strømforbruget og mængden af kemikalier.
 
”Danske virksomheder har utrolig meget at tilbyde de her processer, fordi vi har så mange små og mellemstore virksomheder, der er super specialiserede og agile. Så vi har en perlerække af 5-10 virksomheder, der går sammen om at løse de her udfordringer og lynhurtigt kan tilpasse sig hinanden for at optimere,” siger Peter Mygind Rasmussen og forklarer:
 
”Det giver løsninger på problemer, som vi og virksomhederne ikke tidligere har italesat og set nærmere på. Så SDG’erne betyder, at vi nu kan samles om nogle fælles overskrifter og spidse indsatserne til.”

Se hele temanummeret 'Bæredygtig Business' her
"Vi er lokalt funderede og kender markederne, så vores rådgivere kan tage de strategiske snakke med myndighederne og hjælpe med at finde de rette lokale folk til virksomheden. Det er altafgørende for at komme godt fra start."
Jimmy Sell, Sektorleder, Fødevarer og landbrug The Trade Council 

Tillid er vigtig

Et andet konkret eksempel stammer fra Etiopien, hvor Arla Foods Ingredients, Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp og Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) er gået sammen om at udvikle en ernæringsrig yoghurt.
  
“Projektet arbejder for verdensmål to og otte, som sigter mod at afhjælpe sult og fremme bæredygtig vækst. Den måde, parterne samarbejder på, tikker alle boksene af. De er super netværksorienterede, og det er et eksempel på, at virksomhed, stat og civilsamfund spiller sammen i en treenighed,” siger Jimmy Sell, der dog er klar over udfordringen ved at indgå i virksomhedssamarbejder:
 
”Det er en proces, hvor tillidsskabelsen mellem virksomhederne er enormt vigtig, fordi de deler deres eksportplaner.”
Et stærkt partnerskab bestående af Arla Foods Ingredients, Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp og Global Alliance for improved Nutrition (GAIN) vil udvikle en ernæringsrig yoghurt. Foto: Matilde Berg Utzon
"Virksomhederne skal sørge for at italesætte deres produkter i SDG-sammenhæng, så de kan være relevante for SDG-fonde og development banks rundt om i verden."
Peter Mygind Rasmussen, Sektorleder, Urban Solutions, Vand og Miljø The Trade Council

Nye finansieringsmuligheder

Peter Mygind Rasmussen bemærker, at prisen kan være en udfordring for virksomhederne, når de prøver at komme ind på nye markeder.
 
”Det er positivt, at virksomhedernes løsninger er holdbare, og at vi servicerer dem. Men det koster, og det er ikke altid, at lande i den mindre rige del af verden er villige til at betale den pris første gang,” forklarer han og peger på flere mulige løsninger:
 
”Virksomhederne skal sørge for at italesætte deres produkter i SDG-sammenhæng, så de kan være relevante for SDG-fonde og development banks rundt om i verden. Begge prioriterer, at virksomhederne adresserer deres løsninger i SDG-regi.”
 
”Der er også mulighed for finansiering gennem tiltag som P4G, der netop har fokus på partnerskaber. Det har åbnet virksomhedernes øjne og givet de små og mellemstore virksomheder en fornyet rejselyst,” supplerer Jimmy Sell.
FN's 17 Verdensmål udstillet i FN-byen i København til lanceringen af Danish SDG Investment Fund den 7. juni 2018. Foto: IFU/David Perrin

Et fælles sprog

Når det handler om at finde det rigtige eksportmarked at gå ind på, så anbefaler både Peter Mygind Rasmussen og Jimmy Sell, at virksomhederne henvender sig til The Trade Council.
 
”En kort telefonsamtale kan give virksomhederne et væld af informationer. Vi er lokalt funderede og kender markederne, så vores rådgivere kan tage de strategiske snakke med myndighederne og hjælpe med at finde de rette lokale folk til virksomheden. Det er altafgørende for at komme godt fra start,” siger Jimmy Sell.
 
Derudover oplever de alle, at SDG’erne har givet både de ansatte i The Trade Council og de danske virksomheder et fælles narrativ.
  
”SDG’erne giver mere transparens og retning. Når vi er ude at tale med myndigheder og organisationer, så taler vi inden for den samme ramme. Så både vores dialog med de lokale myndigheder og danske virksomheder og vores rolle som døråbner for virksomhederne bliver styrket,” forklarer Susanne Hyldelund.
 
”SDG’erne har defineret noget, vi har følt i maven i lang tid. Det er en stor motivationsfaktor for os i The Trade Council. Vi kan også mærke det hos virksomhederne. Der er en stolthed over at være med til at gøre en forskel,” slutter Peter Mygind Rasmussen. 

Se hele temanummeret 'Bæredygtig Business' her

om fn's verdensmål

FN’s 17 verdensmål (også kaldet SDG, Sustainable Development Goals) blev vedtaget på globalt plan i 2015. Ambitionen er, at de skal være opfyldt i 2030. Den danske regering har udstukket en handlingsplan for, hvordan Danmark skal opfylde målene. Lovforslag vurderes blandt andet i forhold til verdensmålene i relevant omfang, ligesom der årligt laves en fremdriftsrapport på Danmarks efterlevelse af verdensmålene.

De 17 verdensmål er:

1. Afskaf fattigdom, 2. Stop sult, 3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene, 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9. Industri, innovation og infrastruktur, 10. Mindre ulighed, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner og 17. Partnerskab for handling.

Læs mere om verdensmålene her.

vil din virksomhed eksportere SDG-løsninger? 

Så kontakt os og hør nærmere. 

Loading...