Gå til indhold
Partnerskaber

Grundfos om P4G: Ingen kan nå verdensmålene alene

Transparente processer, klar ansvarsfordeling og en væsentlig reducering af risici er nogle af de fordele, som det internationale initiativ P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, har hjulpet Grundfos med i deres arbejde for FN’s verdensmål. Til oktober finder det første P4G topmøde sted i København.

”Ingen kan nå verdensmålene alene, og private virksomheder tør kun at tage større chancer, hvis de ved, at regeringerne er med.” 

 

Sådan lyder det fra Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President fra den danske pumpevirksomhed Grundfos, som svar på, hvorfor P4G er afgørende for at nå FN’s 17 verdensmål. Global Director for P4G, Ian de Cruz, er enig i betragtningen:

Partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige myndigheder er essentielle for at nå verdensmålene og samtidig skabe en sund forretning for virksomheder verden over:

”Hvis vi skal se den nødvendige grad af bæredygtig forandring, må alle parter samarbejde. Der er ingen, der kan ændre processerne selv. P4G og verdensmålene er baggrunden for, at der udvikles et fælles sprog og en fælles forståelse af målet, hvor alle påtager sig et ansvar,” siger han fra P4G’s globale hub i Washington DC, USA.

FN’s verdensmål blev vedtaget globalt i 2015, og målet er, at de skal være indfriet i 2030. Derfor tog den danske regering i 2017 initiativ til at danne P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 – i samarbejde med Chile, Etiopien, Kenya, Sydkorea, Mexico og Vietnam – og siden er også Colombia blevet partner på projektet.

Medlemmerne af P4G består også af partnerorganisationerne World Resources Institute, World Economic Forum, C40 Cities og Global Green Growth Institute.

Som virksomhed får vi mere blod på tanden til at investere i områder, der ellers kan være svære at gennemskue, og hvor vi netop mangler viden.

Kim Nørh Skibsted, Group Vice President Grundfos
Grundfos arbejder for FN

P4G sikrer transparente processer

Gennem økonomisk støtte og rådgivning faciliterer P4G partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige myndigheder og organisationer inden for landbrug og fødevarer, vand, energi, byer og cirkulær økonomi. Virksomheder kan sammen med deres partnere søge om støtte til deres partnerskabsprojekter inden for de fem områder.

Især inden for disse felter oplever Ian de Cruz mange gode eksempler på innovation, samtidig med at eksisterende forretningsmodeller brydes ned. Det skaber gunstige forhold for P4G for at etablere nye arbejdsformer og partnerskaber på tværs af både private og offentlige interessenter.

”Elektriske busser er et godt eksempel. Det er et voksende marked i Kina, og flere lande i Sydamerika begynder derfor også at vise stor interesse nu. Så vi vil gerne føre de relevante parter sammen, så omkostningerne reduceres, og flere sydamerikanske lande og virksomheder engagerer sig i at få elektriske busser. Især fordi busserne både mindsker forurening, trafikpropper og oven i købet giver flere adgang til offentlig transport,” forklarer Ian de Cruz.

Kim Nøhr Skibsted tror på, at P4G’s forretningsmodel vil lykkes, fordi samarbejdsformen er transparent og klart placerer såvel ansvar som forpligtelser hos alle de involverede parter:

”Som virksomhed får vi mere blod på tanden til at investere i områder, der ellers kan være svære at gennemskue, og hvor vi netop mangler viden. Når P4G’s analysearbejde så bekræfter, at problemstillingen kan løses og viser, at der i virkeligheden er flere, som er klar til at gå sammen om løsningen, så bliver vores lyst til at investere større.”

Grundfos har allerede haft stor glæde af P4G’s støtte og facilitering. Organisationen har hjulpet Grundfos med en række projekter, blandt andet i Asien. Så selvom Kim Nøhr Skibsted ikke kan gå i detaljer lige her, er der stor sandsynlighed for, at projektet bliver til noget, takket være indsatsen fra P4G.
 
P4G har også medvirket til, at Grundfos nu selv er mere opsøgende i forhold til, hvor de kan gøre en forskel:

”Nu venter vi ikke længere på, at de offentlige myndigheder beder os om at gøre noget. Gennem P4G kan vi hurtigt få kortlagt, hvor der er et marked, relevante partnere og brug for en indsats -  så vi kan gøre det selv!”

Første P4G topmøde i København

København danner rammen om det første internationale P4G topmøde med deltagere fra hele verden d. 19.-20.oktober i år. Her afsløres det bl.a. hvilke partnerskaber, der modtager scale-up funding (1 mio. USD), mens de partnerskabsprojekter, som modtager start-up funding og facilitering annonceres i løbet af sommeren 2018.

”Vi ønsker at vise de ’bedste i klassen’ på topmødet – altså førsteklasses eksempler på partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder og organisationer. De er ikke nødvendigvis støttet af P4G, men vi vil enormt gerne have dem med, så de kan lære fra sig og gå forrest som de gode eksempler,” fortæller Ian de Cruz. Han tilføjer, at topmødet derfor er en oplagt mulighed at få inspiration og viden til P4G’s næste ansøgningsrunde samt til at indgå nye partnerskaber.

Ian de Cruz håber, at topmødet viser P4G’s gennemslagskraft og betydning, selvom initiativets fremtid kun foreløbigt er sikret med økonomisk støtte fra den danske regering indtil 2022. Forventningen er dog, at flere af P4G partnerlandene på sigt vil bidrage økonomisk til P4G.

“Hvis vi lykkedes i løbet af de første fem år, er det vores ambition at kunne fortsætte indtil 2030, så P4G kan gå forrest med de forretningsmodeller og partnerskaber, der virker, og som kan skaleres,” siger Ian de Cruz.

Læs mere om P4G her.

Læs mere om topmødet her.