Gå til indhold
Investeringer

Spændende muligheder for investering i Botswana

Botswana repræsenterer en overset afrikansk investerings-mulighed. En status som det mindst korrupte land i Afrika, et højt udviklingsniveau samt en net import af fødevarer danner tilsammen grundlag for lukrative muligheder for danske landbrugsvirksomheder.

Lav korruption 

Kilet ind mellem Sydafrika, Namibia, Zimbabwe og Zambia ligger indlandsstaten Botswana. Selvom landet dækker mere end 560.000 kvadratkilometer, har det en beskeden befolkningsstørrelse på 2,25 millioner. Det har dog ikke forhindret landets økonomi i at blomstre. Da landet fik sin selvstændighed i 1966, var det et af de fattigste lande verden. Inden for de seneste fem årtier er nationen dog blevet transformeret til et middelindkomst udviklingsland og præsterede en årlige økonomiske vækstrate på 4,47 procent i 2017. Denne udvikling kan primært tilskrives en eksport af oksekød til Vesten samt landets mineralrige undergrund (primært kopper, nikkel og diamanter).

Modsat mange andre afrikanske lande har denne økonomiske opblomstring ikke resulteret i skabelsen af en korrupt magtelite, og Botswana har derfor undgået, at enkelte individer har drænet landets naturressourcer til egen vinding. 

Netop derfor kan Botswana ifølge Transparency International i dag prale af at være det mindst korrupte land i Afrika og desuden være højt rangeret på ’Ease of Doing Business’-indekset.

quote ikon
”Der er en generel følelse af, at folk i Botswana følger et moralsk kodeks, hvilket ikke blot kan være med til at forklare den lave grad af korruption i landet men som også er med til at facili-tere og muliggøre forretning i landet”

Jacobus Dreyer Senekal Handelsrådgiver, Den danske ambassade i Sydafrika

Stort potentiale for fødevarer- og landbrugsvirksomheder

Siden starten af 1980'erne har de skiftende regeringer i Botswana sat økonomisk diversificering højt på dagsorden for at reduceret landets økonomiske afhængighed af minedrift og kvægavl. Som led i denne diversificering har øget fødevaresikkerhed spillet en essentiel rolle.

Netop derfor byder Botswana på lukrative muligheder og incitamenter for danske virksomheder i landbrugssektoren, idet efterspørgslen efter netop landbrugsinvesteringer er særdeles stor, da landet pt. har en net import af fødevarer - under 20 procent af den indenlandske efterspørgsel efter korn og svinekød bliver dækket af lokal produktion. Landet importerer derfor størstedelen af dets efterspurgte fødevarer fra de omkringliggende lande og beskytter delvist enhver indenlandsk fødevareproduktion. Det betyder, at de indenlandske fødevarepriser er meget favo-rable, og regeringen stiller garanti for, at den vil aftage mindst 30 procent af enhver fødevareproduktion. 

Ikke nok med at danske landbrugsvirksomheder kan nyde godt af et profitabelt indenlandsk marked, men så snart dette er mættet, vil der kunne eksporteres til de omkringliggende lande, hvor der også eksisterer en stor overskudsefterspørgsel efter fødevarer.

Endelig er det lykkedes Botswana at opbygge en solid infrastruktur, delvist takket været mineindustrien, som ikke blot er klar til at understøtte og muliggøre høj økonomisk aktivitet i selve landet men også give adgang til SADC-regionens 250 millioner indbyggere.


quote ikon
”Med et favorabelt indenlandsk marked, adgang til vand og frugtbar jord samt fremtidige ek-sportmuligheder til mere end 250 millioner forbrugere er investeringsmulighederne altså gode for danske landbrugsvirksomheder i Botswana"
Jacobus Dreyer Senekal Handelsrådigver, Den danske ambassade i Sydafrika

Incitamenter for udenlandske investorer i Selebi Phikwe 

Kun 0,7 procent af Botswana er egnet som landbrugsjord, idet Kalahari-Ørknenen dækker størstede-len af landet, og adgang til vand er derfor en stor udfordring for enhver landbrugsinvestering. I det nordøstlige hjørne, hvor Botswana grænser op mod Sydafrika og Zimbabwe, ligger dog området Selebi Phikwe. Modsat resten af landet, er Selebi Phikwe er et ressourcerigt distrikt med let adgang til vand og frugtbar jord. Langs grænsen til Sydafrika ligger store områder af uopdyrket frugtbar jord, på trods af at Limpopofloden giver rig mulighed for kunstvanding. Længere inde i landet findes der ligeledes uopdyrket jord, hvor store dæmningsprojekter kan sikre vandforsyningen. 

I maj arrangerede ambassaden i Sydafrika en fact-finding tur til netop dette område, hvor flere danske landbrugsvirksomheder deltog. Her kunne de få et indblik i området og få bekendtskab med markedet til fremtidige investeringer. 

En af de deltagende virksomheder var Tofthøj Agro A/S, som er en del af Idavang-koncernen, og de havde en meget positiv oplevelse af Botswana: 

"I Botswana ville der være grundlag for at lave en forholdsvis sikker investering i et landbrug sammen med den person, der skal drive det på stedet. En sådan investering vil være en god måde at lære Afrika at kende og et godt afsæt før evt. en større kommerciel investering i Zambia, Zimbabwe eller Mozambique," fortæller Ole Bjerremand Hansen, direktør i Tofthøj Agro A/S.  

I området, som virksomhederne besøgte, overser det lokale udviklingsagentur Selebi Phikwe Economic Diversification Unit (SPEDU) kampen for øget fødevaresikkerhed. SPEDU har derfor gjort en aktiv indsats for at lokke udenlandske landbrugsinvestorer til gennem deres Economic Revitalization Programme. 

Programmet er udarbejdet i tæt samarbejde med regeringen og indebærer fordelagtige monetære incitamenter for udenlandske investorer. For eksempel tilbyder SPEDU en selskabsskat på fem procent de første fem år og dernæst blot ti procent i Selebi Phikwe-området sammenlignet med en national sats på 22 procent. Det er endvidere muligt for udenlandske statsborgere at opkøbe jord, og statsejet jord kan leases i perioder af 50 til 99 år. Der er altså rigeligt med gyldne muligheder for danske virksomheder, hvis de vil ind et afrikansk marked med stort potentiale, godt vækst og lav korruption. Så om din virksomhed har fokus på vand, kreaturavl, afgrøder eller lignende, kan du være med til at udnytte det store potentiale og ekspandere til et spændende marked. 

VIL DU VIDE MERE OM DIN VIRKSOMHEDS MULIGHEDER I BOTSWANA?

Så kontakt os og hør nærmere.

Loading...

    Vil du læse mere?  se vores relaterede indhold