Gå til indhold
USA

Hjælpepakker til virksomheder i USA

USA er verdens største økonomi og et af de vigtigste danske eksportmarkeder. COVID-19 har betydet en økonomisk krise af uset omfang for det amerikanske samfund. Ovenpå to forudgående hjælpepakker underskrev Præsident Trump den 27. marts 2020 den omfattende Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) for at understøtte den amerikanske økonomi og amerikanske virksomheder i lyset af COVID-19. Den 24. april 2020 underskrev Præsident Trump en ny hjælpepakke Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act for at øge den økonomiske støtte rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Den amerikanske regerings støttetiltag til erhvervslivet

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

 • Den 24. april 2020 underskrev Præsident Trump den såkaldte Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act. Hjælpepakken blev forhandlet på plads efter, at den oprindelige pulje til Paycheck Protection Program (PPP) på USD 349 mia. fra CARES Act blev brugt op på få uger. Den nye udvidede hjælpepakke indeholder samlet USD 484 mia., hvoraf USD 310 mia. er afsat til en genopfyldning af PPP, som Small Business Administration (SBA) dermed kan yde nye lån for.
 • Der er derfor nu afsat USD 659 mia. til Small Business Administration (SBA) med henblik på at yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte.
 • Med den nye hjælpepakke er der ligeledes afsat USD 60 mia. til at genopfylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som også administreres af SBA.
 • I CARES Act blev der afsat USD 75 mia. i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.
 • Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april og 30. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som kan frasælge mellem 85 og 95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten, afhængig af den konkrete facilitet. 

Du kan finde yderligere information omkring den amerikanske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

 

Kan danske virksomheder søge støtte i USA?

Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan søge om støtte. Der er således ikke noget i CARES Act, som diskvalificerer udenlandske virksomheder.

erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Med en ny aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kan Small Business Administration (SBA) nu igen yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte. Der vil kunne lånes op til USD 10 mio. pr. virksomhed til dækning af lønudgifter, renter, husleje m.v. Virksomheder, som anvender minimum 75 pct. af lånet til lønudgifter og fastholder sine medarbejdere og den samlede sin lønsum under den aktuelle krise, vil få hele lånet eftergivet. Lånet har en løbetid på to år. Ansøgninger sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration 

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce 

 • Med den seneste hjælpepakke er der afsat USD 60 mia. til at genofylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som administreres af Small Business Administration (SBA). Man kan som virksomhed med færre end 500 ansatte, der har oplevet et omsætningsfald direkte sfa. COVID-19, således låne op til USD 2 mio. på favorable lånevilkår (vil ikke kunne eftergives), ligesom at man på forskud kan modtage op til USD 10.000 af lånet som et engangsbeløb, der ikke skal tilbagebetales. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger sfa. forstyrrelser i forsyningskæderne. Som noget nyt er landbrugsvirksomheder blevet tilføjet til listen over EIDL-berettigede virksomheder. Som virksomhed har man mulighed for at ansøge om et lån i regi af både PPP og EIDL, så længe man bruger lånene til forskellige typer udgifter. Læs mere om EIDL hos SBA  
 • Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS) 

Læs mere hos Senatets finansudvalg

 • Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder, der i forvejen har lån hos SBA, eller som optager et inden den 27. september 2020. Det drejer sig om SBA Express Bridge Loans og SBA Debt Relief.

  Læs mere om de to programmer her

Kompensation for faste udgifter

 • Med en ny aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kan Small Business Administration (SBA) nu igen yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte. Der vil kunne lånes op til USD 10 mio. pr. virksomhed til dækning af lønudgifter, renter, husleje m.v. Lånet har en løbetid på to år. Ansøgninger sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse

Guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration 

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

 • Med den nye hjælpepakke er der afsat USD 60 mia. til at genofylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som administreres af Small Business Administration (SBA). Man kan som virksomhed med færre end 500 ansatte, der har oplevet et omsætningsfald direkte sfa. COVID-19, låne op til USD 2 mio. på favorable lånevilkår (kan ikke eftergives), ligesom at man på forskud kan modtage op til USD 10.000 af lånet som et engangsbeløb, der ikke skal tilbagebetales. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger sfa. forstyrrelser i forsyningskæderne. Som noget nyt er landbrugsvirksomheder blevet tilføjet til listen over EIDL-berettigede virksomheder. Som virksomhed har man mulighed for at ansøge om et lån i regi af både PPP og EIDL, så længe man bruger lånene til forskellige typer udgifter.
  Læs mere om EIDL hos SBA 
 • Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder, der i forvejen har lån hos SBA, eller som optager et inden den 27. september 2020. Det drejer sig om SBA Express Bridge Loans og SBA Debt Relief.

  Læs mere om de to programmer her

Skatteregler

 • Fristen for angivelse og indbetaling af føderal restskat for 2019 er udskudt fra 15. april til 15. juli. Virksomheder kan udskyde op til 10 million dollar (borgere op til 1 million dollar).

 • Med CARES Act er der endvidere indført en række permanente og midlertidige lettelser af selskabsskatten for omkring 300 milliarder dollar, herunder lempeligere fradragsregler for overførsel af virksomheders underskud mellem år og en udskydelse fra 2020 til 2021 og 2022 af virksomheders betaling af den såkaldte ’payroll tax’, som arbejdsgivere og lønmodtagere betaler til sociale sikringsordninger (’social security’) og sundhed (’medicare’).

Klik for yderligere information om muligheden for at udskyde betalingen af ’payroll tax’ 

 • Et element i hjælpepakkens skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag svarende til 50 % af lønudgifterne til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt fald i omsætning. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS) 

Læs mere hos Senatets finansudvalg 

 • Som led i den første større økonomiske hjælpepakke af 18. marts, Families First Coronavirus Relief Act (FFCRA) får virksomheder et skattefradrag svarende til de fulde omkostninger forbundet med den påkrævede udbetaling af løn under fravær til medarbejdere, der som følge af COVID-19 er syge eller som passer syge familiemedlemmer.

Retningslinjer for FFCRA fra IRS

 • En række delstater har indført deres egne skattemæssige foranstaltninger grundet COVID-19. Se nedenstående link for de delstatsspecifikke ændringer. 

Oversigt over ændringer i de enkelte delstaters skatteforhold sfa. COVID-19 fra KPMG 

Regler for afskedigelser

 • Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

 • Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april og 30. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som frasælger 85-95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten. Der kan ydes lån på mellem USD 25 mio. og USD 200 mio. pr. virksomhed, afhængig de konkrete vilkår og den konkrete facilitet. Virksomheder, der låner via faciliteten, vil skulle forpligte sig til at gøre en ”rimelig” indsats for at fastholde lønsum og medarbejdere, ligesom de vil være omfattet af begrænsninger i forhold til aktietilbagekøb, udbytte og aflønning af ledende medarbejdere. Virksomheder kan søge om lån via faciliteten parallelt med lån via PPP.
  Klik for yderligere information om Main Street Lending Program 
 • I CARES Act blev der også afsat 75 milliarder dollar i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.

 • Med en ny aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kan Small Business Administration (SBA) nu igen yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte. Igennem programmet vil der kunne lånes op til USD 10 mio. pr. virksomhed til dækning af lønudgifter, renter, husleje m.v. Virksomheder, som anvender minimum 75 pct. af lånet til lønudgifter og fastholder sine medarbejdere og den samlede sin lønsum under den aktuelle krise, vil få hele lånet eftergivet. Lånet har en løbetid på to år. Ansøgninger sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce 

Regler ift. indrejse og fri bevægelighed

 • Der er indført indrejseforbud for personer, som i løbet af de seneste 14 dage har opholdt sig i et af de 26 Schengenlande, Storbritannien, Irland, Iran eller Kina.  

 • Der er ikke indført direkte grænserestriktioner ved indførsel af varer og tjenesteydelser. Det amerikanske indrejseforbud medfører dog indirekte begrænsninger for handlen med både varer og tjenesteydelser mellem USA og EU-lande. Omtrent halvdelen af varehandlen mellem USA og EU transporteres således via fly, og en betydelig andel af disse er passagerfly. Med indrejseforbuddet er passagerflytrafikken nedbragt betydeligt, hvilke alt andet lige påvirker den del af varehandlen, som dermed må fragtes via andre transporttyper. Tjenesteydelserne påvirkes ligeledes af indrejseforbuddet i form af personalemæssige begrænsninger, hvor f.eks. rederiers mulighed for at skifte besætning i USA er begrænset.

 • Der er ikke ændringer af transitreglerne i USA som følge af COVID-19.
 

Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Har du brug for eksport rådgivning i USA?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...