Gå til indhold
Tyskland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyskland

Hos Danmarks største samhandelspartner Tyskland åbner industri og erhverv op igen i stadigt større omfang. Den tyske regering har under corona-krisen præsenteret en historisk stor hjælpepakke, der indeholdt økonomisk strakshjælp med en samlet værdi på op mod 600 milliarder euro samt en langsigtet stimuluspakke, der med 130 mia. euro skal støtte forbrug, erhvervsliv og grøn udvikling.

Introduktion

Hos Danmarks største samhandelspartner Tyskland åbner industri og erhverv op igen i stadigt større omfang, men stadig med store dele af arbejdsstyrken i hjemmearbejde. Over 1/6 af arbejdsstyrken er på lønkompensation (Kurzarbeit). Hverdags- og erhvervslivet er i gang igen som normalt, dog med hygiejnekrav, der er strengere end i Danmark. De fleste brancher er økonomisk påvirkede af coronakrisen af coronakrisen, og 1/5-del af samtlige virksomheder vurderes at være konkurstruede. Der er oprettet en stabiliseringsfond, som kan garantere for virksomheders gældsoptagelse og forpligtelser, og som kan finansiere (delvise) statslige opkøb af nødlidende virksomheder. €2 mia. er afsat til at støtte digitale start-ups. En stimuluspakke på i alt €130 mia. gældende fra 1. juli indeholder midler til bl.a. grøn omstilling, brintteknologi, bygningssaneringer, vind- og solenergi samt digitalisering.

Læs mere på BMWIs Coronahilfe side her

Læs mere på Bundesfinanzministeriums corona side her

Tyske erhvervsvirksomheder er relativt konservative i forhold til rejse- og mødeaktivitet, og særligt større virksomheder har restriktive politikker. Ifølge en rundspørge gennemført af den tyske forretningsrejsebranches interesseorganisation tillader 50% af virksomhederne, at medarbejdere kun deltager fysisk i absolut nødvendige møder, og kun 1% af de adspurgte virksomheder tillader fysisk mødeaktivitet uden begrænsninger som før krisen. De samme billede gør sig gældende for virksomhedsrejser: Størstedelen af virksomhederne tillader kun absolut nødvendige rejser og kun til lande med lav covid-19-smitterisiko. De tyske messearrangører afholder visse fysiske messer igen fra oktober, dog med skrappe retningslinjer og begrænset deltagerantal.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyskland?

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. Der gælder en række forskellige kriterier, herunder: virksomhedens størrelse, alder og omsætning.

Læs mere her 

Covid-19 i tyskland

Sundhedssituation

Tyskland som helhed har pr. 6. oktober en 7-dages incidens på 17,8 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. I alt er 303.258 personer testet positive. Pr. 6. oktober var antallet af nysmittede det foregående døgn 2.630. I sammenhæng med Covid-19 har 9.546 mistet livet. Der er pr. 30. september gennemført knap 17 mio. tests. Efter en midlertidig stabilisering af smittetilfældene er der igen stigende smittetal i Tyskland, som navnlig har været blandt de 20-29-årige, men som siden uge 36 også ses udbredt til ældre aldersgrupper. I øjeblikket er 7 områder i Tyskland interne hotspots, dvs. overskrider 50 tilfælde pr. 100.000 indbyggere over 7 dage. Lokale udbrud optræder især ifm. familiefester, plejehjem, hospitaler, asylcentre, kontorer og ved religiøse fejringer. Antallet af intensivindlæggelser stiger også, men der er fortsat rigeligt med kapacitet på landets hospitaler. Dødsraten ligger siden uge 30 kontinuerligt under 1 pct.

Vilkår for erhvervsrejsende

I Tyskland er det delstaterne, der bestemmer indrejsereglerne. For rejsende fra et dansk risikoområde kræves enten negativ Covid-19 test ved indrejse eller en efterfølgende negativ-test eller karantæne. Fra midten af oktober vil indførelsen af et nyt indrejse- og testregime betyde, at det i udgangspunktet ikke vil være muligt at undgå min. 5 dages karantæne ved indrejse fra et risikoområde. Der er dog tale om, at man vil lave undtagelser for en række persongrupper herunder pendlere og erhvervsrejsende, som evt. fortsat skal have mulighed for at tage en (hurtig-)test ifm indrejsen.

Du kan læse mere om ind- og udrejse i Tyskland her

Restriktioner

Den tyske grænse er åben. Tyskland har en regional tilgang til risikoområder. Grænsen er 50 tilfælde pr. 100.000 indbyggere set over 7 dage. Bestemmelserne for forsamlingsrestriktioner mv fastlægges overvejende i delstaterne ift. de aktuelle smittetal. Berlin og Bayern har indført skærpede regler ved udskænkning og konsum af alkohol. Grænsen for private forsamlinger divergerer, men befinder sig overvejende under 100. Nogle delstater har kontaktbegrænsninger, som befinder sig på omkring maks 10 personer. Ingen offentlige begivenheder over 1.000 personer er tilladt. Der kræves fortsat brug af mundbind i offentlig trafik, i butikker, på uddannelsesinstitutioner, på kontorer (i nogle delstater), ved lægen mv.

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyafgange mellem Tyskland og Danmark.

Tyskland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Målingerne for det tyske erhvervsklima viser, at pessimismen, der indfandt sig under højdepunktet for Corona-krisen, efterhånden aftager. Ifo-målingen, der måler optimismen i den private sektor (finanssektoren undtaget), lå i september 2020 på 93,4 point. Ifo-målingen registrerede sit laveste niveau i april 2020 med 74,3 point og lå til sammenligning på 95,9 point i februar 2020. Udviklingen i forbrugertillidsindekset GfK tyder også på forsigtig optimisme. Fra en rekordlav værdi på -23,1 i maj steg indekset til -1,7 i september. Til sammenligning var indekset forholdsvist stabilt med en gennemsnitlig værdi på 9,7 fra april 2019 frem til februar 2020.

Corona-krisen har også sat sine spor på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden i august 2020 steg til 4,6 pct. Derudover har et rekordstort antal tyskere været på lønkompensation (Kurzarbeit) under Corona-krisen. Tyskland oplevede i december 2019 sin højeste beskæftigelse siden genforeningen med 45,4 mio. i arbejde, men det tal var i september 2020 faldet til 44,6 mio. beskæftigede. 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI): 56,6 (september 2020)

Læs mere om PMI i Tyskland her

Arbejdsløshed

 • 3,4 pct. (februar 2020)
 • 3,8 pct. (marts 2020)
 • 4,3 pct. (april 2020)
 • 4,4 pct. (maj 2020)
 • 4,5 pct. (juni 2020)
 • 4,5 pct. (juli 2020)
 • 4,6 pct. (august 2020)

Læs mere om arbejdsløsheden i Tyskland her 

Dansk eksport i Tyskland det kommende år

Det kommende års danske eksport vil afhænge af epidemiens udvikling. De største danske eksportkategorier udgøres af produkter, der er mindre følsomme over for konjunkturudsving, hvilket kan afbøde og stabilisere en eventuel negativ udvikling af epidemien.

Handelssituation

Handelshindringer

Der indføres/ophæves løbende indrejserestriktioner som følge af COVID-19 udbrud. Indrejserestriktioner kan pålægges rejsende fra specifikke regioner af et land eller samlet for et helt land. Indrejserestriktio nerne kan udmønte sig i krav om karantæne og aktuelle COVID-19-tests. Denne situation er meget dynamisk, og der opfordres til at man konsulterer den danske ambassade i Berlins hjemmeside for nyeste restriktioner.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sundhed

Tyskland oplevede i starten af pandemien, som mange andre lande, at der var mangel på værnemidler, men den tyske regering har oparbejdet et overskud af værnemidler, som nu delvist doneres til andre lande. Covid-19 hat sat gang i reformdebatter inden for sygehus- og plejesektoren. Det har ført til konkrete lovinitiativer, hvor man har øremærket ca. 4,3 mia. EUR til at opgradere de tyske sygehuse digitalt. Derudover har en større rolle og opmærksomhed blandt de lokale sundhedsmyndigheder også skabt en erkendelse af, at man også her bør investere i mere personale og i digitale løsninger.

Industri

Industrien har været berørt af nedlukninger i produktionen samt forstyrrelser i leveringskæder. I og med, produktionen er genoptaget, og de internationale leveringskæder igen er oppe at køre påvirkes industrien nu hovedsageligt af eventuelle ændringer i købemønstre.

Fødevarer

Konsumenternes indkøbsadfærd har i pandemien ændret sig således, at de nu tager på indkøb en gang om ugen i stedet for tidligere tre. Derfor har supermarkederne startet kampen om kunderne, da man pt. mener, at disse indkøbsforhold forbliver.

Tech

Digitalisering har længe stået på agendaen i Tyskland, og der er stadig et stort behov for digitale løsninger. COVID-19 har vist sig at være en katalysator ift. at få digitalisering højt op på dagsordenen. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange, 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er. Inden for sundhed har de seneste år budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt 550 mio. EUR til at understøtte den øgede grad af online-undervisning, og inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer. Ift. SMV’er er der igangsat et nyt støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-Handel sektoren har oplevet store fremgang, hvor tal fra april til juni viser en stigning på 16,5 pct. Denne stigning forventes at fortsætte.

Interessen for danske IT-virksomheder er større end nogensinde, både i den private og offentlige sektor. De danske repræsentationer i Tyskland har de seneste år arbejdet intensivt på at sætte fokus på Danmark som et forgangsland inden for digitalisering. De danske repræsentationer kan hjælpe virksomheder med at bruge den stigende forståelse og accept af virtuelle møder i Tyskland og dermed at komme i kontakt med afgørende interessenter.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Klik her for oversigt over støttemuligheder

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan søge om enten direkte tilskud eller kredit (KfW-Kredite), hvor staten er garantistiller. Der gælder en række kriterier, herunder virksomhedens størrelse, omsætning og alder.

Mere om KfW-Kredite

SMV’er kan søge om direkte tilskud til at dække faste udgifter (Überbrückungshilfe), og denne ordning løber til 31. december 2020. Midlerne frigives for perioder på 3 måneder ad gangen og kan søges af alle typer små og mellemstore virksomheder, som på grund af coronakrisen har oplevet en omsætningstilbagegang på minimum 60 pct. i forhold til samme tre måneder sidste år. Virksomhedens revisor skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales.

Mere om Überbrückungshilfe

Virksomheder kan desuden anmode om Kurzarbeit (korttidsarbejde), hvor den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit) ud fra forskellige kriterier dækker 60-87 pct. af hjemsendte medarbejderes løn samt socialydelser. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Yderligere information om Kurzarbeit

Ansøgning om Kurzarbeit

Berørte sektorer af stimulipakker

Den tyske regering indførte i 1. juli 2020 en stimuluspakke på knapt 1 billion DKK. Grønne teknologier støttes med et trecifret milliardbeløb. Udvikling af brintteknologier spiller en central rolle, og brintteknologier alene støttes med over 50 mia. DKK. Energisanering af bygninger støttes med omtrent 20 mia. DKK ud over de eksisterende puljer. Stimuluspakken indeholder derudover bl.a. 75 mia. DKK til digitalisering samt omkring 70 mia. DKK ekstra til sundhedssektoren.

Bæredygtig genstart?

Den tyske genopretningsplan indeholder både umiddelbare og mere langsigtede impulser, som skal bidrage til den grønne omstilling. De umiddelbare impulser er ikke specifikt øremærket grøn teknologi, men vurderes (i kombination med støtteprogrammer og introduktionen af en CO2-afgift pr. 2021) at føre til øget incitament til investeringer i grøn teknologi. De umiddelbare impulser består af en række afgiftslempelser, herunder en sænkelse af momsen fra 19 pct. til 16 pct. og en reduktion af elafgiften, som bl.a. vil styrke incitamentet til investeringer i el-biler og el-baserede varmeløsninger i kraft af støtteprogrammer til disse teknologier.

Derudover styrkes det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger med 2 mia. EUR. Tiltaget er udmøntet som et bredt anlagt skattefradrag på klimavenlig renovering, der styrker incitamentet til investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering og andre former for energibesparende teknologi. Endelig indeholder genopretningsprogrammet sammenlagt 9 mia. EUR til en mere langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, men også producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen i kraft af det stærkt stigende behov for vedvarende energi som udgangspunkt for produktionen af grøn brint.  

Digitalisering

Forskellen på digitaliseringsgraden af den offentlige og private sektor er stor i Tyskland, og i EU ligger landet i middelfeltet baseret på The Digital Economy and Society Index fra 2020. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange og 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er.

Inden for sundhed har de seneste år har budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt 550 mio. EUR til at understøtte den øgede grad af online-undervisning, og inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer. Ift. SMV’er er der igangsat et nyt støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-handel-sektoren har oplevet stor fremgang, hvor tal fra april til juni 2020 viser en stigning på 16,5 pct., som forventes at fortsætte.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Energy Governance Partnership (sektor: fjernvarme og energieffektivitet i bygninger)

Myndighedssamarbejde mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Dänische Fernwärme Allianz (sektor: fjernvarme og fjernkøling)

Strategisk business alliance, som leverer tekniske løsninger til hele værdikæden på det tyske marked inden for fjernevarme og fjernkøling. Formålet med dette samarbejde er at skabe en platform for samarbejde og erfaringsudveksling mellem danske og tyske virksomheder om innovative løsninger og reduktion af kulstof ved fjernevarme.
DFA arbejder med lokale stakeholders i Tyskland for at fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme

Water Technology Alliance – Groundwater management (sektor: vand-/landbrugssektoren)

Strategisk business alliance, som kortlægger og håndterer grundvandsforekomster og leverer løsninger til bekæmpelse af kvælstofforurening i landbrugssektoren.

Water Technology Alliance – Waste Water Treatment

WTA assisterer danske virksomheder der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Wastewater Treatment er fokuseret på spildevandsbehandling og ønsker at udbrede de innovative løsninger udviklet af danske virksomheder, og som bl.a. omfatter spildevand, der renses yderligere end de generelle krav.  

Wind Energy Alliance

WEA er en specialiseret rådgivningsgruppe der assisterer danske on- og offshore vind virksomheder og producenter med strategisk analyse, planlægning, forretningsudvekling og salg. Specialiserede rådgivere og et omfattende netværk er nogle af de kompetencer som WEA tilbyder danske virksomheder.

 

Desuden har ambassaden i Berlin og generalkonsulaterne i Hamborg og München god kontakt til myndigheder inden for en lang række sektorer.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Corona-epidemien har sat fokus på vigtigheden af digitalisering, og de vedtagne stimuluspakker har frigivet store midler til infrastrukturbyggeri, sundhedsvæsen, digitalisering og grønne teknologier.

Genstarten af tysk økonomi har stort fokus på grøn omstilling. Stimuluspakken af 1. juli 2020 har øremærket 50 mia. EUR til fremadrettede investeringer, herunder en betydelig del til grøn omstilling i form af brint-, sol- og vindteknologi samt bygningssaneringer. Den 3. juli 2020 besluttede Forbundsrådet ”Loven om udfasning af kulkraft”, hvilket betyder, at der skabes væsentligt forbedrede markedsmuligheder med hensyn til bl.a. vedvarende energi, udbygning og effektivisering af det tyske energinet, bæredygtig varmeforsyning og løsninger med fokus på energilagring.

Danske strategiske alliancer under udvikling

Sustainable Industries Alliance

SIA er en eksportalliance for danske industrivirksomheder. Formålet er at skabe en platform, hvor danske og tyske virksomheder kan samarbejde og udveksle erfaring med fokus på innovation og energioptimering inden for industri. Det er bl.a. EU-forordningen om en reduktion af drivhusgasser inden 2030, der skal motivere energioptimering, hvilket SIA skal understøtte.

Water Technology Alliance – Sewer

WTA assisterer danske virksomheder, der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Sewer er fokuseret på kloak og ønsker at videreformidle de innovative og grønne teknologier og store erfaringsgrundlag inden for bæredygtig kloakrenovering og vedligeholdelse, som danske virksomheder har udviklet.

Større projekter i udbud

Delstaterne sender årligt over 15.000 projekter i EU-udbud, og forbundsministerierne sender over 7.000 projekter i udbud årligt, og hvis man dertil medregner kommuner, amter og projekter under EU’s udbudsgrænseværdier, er der tale om et meget stort antal udbud, som danske virksomheder har adgang til i Tyskland.

I Tyskland gælder EU-retningslinjer for, hvornår projekter skal i EU-udbud og offentliggøres på denne side

Grundet Tysklands administrative opdeling er der ikke nogen central databank med projekter, der ligger under EU’s udbudsgrænseværdier. Udbud af denne størrelse offentliggøres typisk på delstaternes hjemmesider og de enkelte kommuners hjemmesider samt på e-Vergabe og Deutsches Vergabeportal

Desuden findes en række private hjemmesider med oversigt over offentlige udbud.

Udbud inden for grøn teknologi kan blandt andet findes hér

Trade Council i Tyskland

Trade Council har 26 rådgivere i München, Berlin og Hamborg, som dækker hele Tyskland. Fokus er på sektorfaglig rådgivning inden for sektorerne energi, miljøteknologi, vand, industri, sundhed, fødevarer, teknologi/tech, innovation og transport. Derudover rådgiver vi omkring generel market entry i Tyskland.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Arbejdsgiveren kan anmelde lønkompensation/korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine medarbejdere. De berørte virksomheder kan som udgangspunkt få 60% af lønningerne (67 % for hjem med børn) samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling - Arbeitsagentur. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse.

Bundesagentur für Arbeit hæver efter 4 måneder korttidsarbejdetilskuddet til 70% af lønnen (77% for hjem med børn) og efter 7 måneder 80% (87% for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50% af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Læs mere om Kurzarbeit hos det tyske Arbeitsagentur her

Ansøg om Kurzarbeit her

Kompensation for faste udgifter

Pr. 1. juli trådte en ny hjælpepakke på 25 mia. € i kraft, hvor SMV'er kan søge om tilskud til dækning af faste udgifter (Überbrückungshilfe). Virksomhedens revisor skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales.

 

Puljen dækker perioden juni til december 2020. Pengene kan søges af alle typer små og mellemstore virksomheder, som på grund af coronakrisen har oplevet en omsætningstilbagegang på minimum 60 % i forhold til april og maj 2019, og som oplever en omsætningstilbagegang på 50%. Pengene dækker 50 % af de faste udgifter. Ved omsætningstilbagegang på over 70 % dækkes 80 % af de faste omkostninger. Der kan maksimalt ansøges om 150.000 euro. Virksomheder med under fem ansatte kan som udgangspunkt få 9.000 euro, firmaer med op til 10 ansatte kan få 15.000 euro. 
 

Yderligere informationer samt ansøgningsfunktion kan tilgås her

Husleje, der skulle have været betalt i perioden 1. april til 30. juni 2020, og som er udskudt, skal betales til udlejer inden for 2 år.

Skatteregler

Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. Skatteministerieret i nogle af de 16 delstater refunderer forudbetalt moms.

Der findes forskellige lettelser ift. afskrivninger og sikring af likviditet. Beløbet på skat til forudindbetaling kan efter ansøgning sættes ned, overskydende skat tilbagebetales hurtigere, skattebetalingsfrister kan udskydes samt mulighed for udsættelse af udpantning.

Per 1. juli er den generelle moms sat ned fra 19 til 16 %, den reducerede momssats er sat ned fra 7 til 5 %. Læs mere her

Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 % til 5 % i perioden 1/7-20 til 30/6-21.

Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af 2020.

Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.

Derudover gøres det lettere at udskyde betaling af skattegæld.

Læs mere om de ændrede skatteregler for virksomheder her

Regler for afskedigelser

Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af coronapandemien er ikke mulig.

Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.

I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

Forbundsregeringens første corona-hjælpepakke fra marts indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for €400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til €100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. €460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og lånegarantier på op til 90% af virksomhedslån. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Der er afsat €100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvorstaten erhverver en andel, som senere skal afhændes. 

Indbetaling af visse former for skat, herunder indkomstskat og momsafregning, kan efter anmodning udsættes til 31/12-20.

Som en del af regeringens redningsplan for mellemstore virksomheder åbnede den statslige udviklingsbank KfW den 15. april for ansøgninger til hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”). Lånene er primært rettet mod mellemstore virksomheder (virksomheder over 10 personer). Lån til virksomheder er sikret med en statslig garantistilling på 100 procent og har en løbetid på op til 10 år.

Klik for at tilgå oversigt over statslige kreditprogrammer

Klik for at tilgå informatiom om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit

Vigtige links

FAQ på alle erhvervsrettede tiltag

Hjælpepakkeoversigt hos det tyske finansministerium

Ansøgning hos KFW om udvidelse af virksomhedens kreditramme

Grafisk oversigt over hjælpepakker

Klik her for flere oplysninger på denne portal rettet mod virksomheder

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt Os Har du brug for covid-19 rådgivning?

Kontakt vores dedikerede rådgivere:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!