Gå til indhold
Tyskland

Hjælpepakker til virksomheder i Tyskland

Den tyske regering har præsenteret en historisk stor hjælpepakke, der skal støtte landets erhvervsliv under corona-krisen. Støttepakken har en værdi på op mod 600 milliarder euro.

Den tyske regerings støttetiltag til erhvervslivet

Den tyske regering har vedtaget en vidtrækkende pakke med tiltag for at beskytte jobs og virksomheder fra de negative økonomiske effekter af COVID-19 udbruddet. Målet er at sikre virksomheder tilstrækkelig likviditet til at klare sig igennem krisen og består af lønkompensation, skattenedsættelse, mulighed for lån til virksomheder og garantistillelse.

Hovedpunkter fra hjælpepakken: 

 • Der er vedtaget et COVID-19 tillægsbudget på 156 mia. euro i 2020. Heraf er der afsat 50 mia. euro til strakshjælp (engangsbeløb) til virksomheder på op til 10 ansatte.
 • Der oprettes en stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for 400 mia. euro for virksomheder for at undgå likviditetsproblemer og understøtte kapitalmarkedet. I fonden indgår op til 100 mia. euro, som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. 460 mia. euro i den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og garantier. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.
 • Endvidere er der afsat 100 mia. euro til kapitalindskud i virksomheder (staten erhverver en andel, som senere skal afhændes).
 • Ligeledes kan der ansøges om støtte til lønkompensation hos det tyske arbeitsagentur.
Du kan finde yderligere information omkring den tyske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyskland?

Ja, danske virksomheder med tysk registeret selskab kan søge støtte.

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Arbejdsgiveren kan anmelde korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine medarbejdere. De berørte virksomheder kan få omkring 60 % af lønningerne samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling - arbeitsagentur. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, som er blevet lavet mere fleksible, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse.
 • Bundesagentur für Arbeit hæver efter 4 måneder korttidsarbejdetilskuddet til 70 % af lønnen (77 % for hjem med børn) og efter 7 måneder 80 % (87 % for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50 % af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31/12-20.

  Læs 
  det tyske finansministerium forklaring her

  Anmeldelse om Kurzarbeit skal ske til det 
  tyske arbeitsagentur her

Kompensation for faste udgifter

 • Små virksomheder med under 10 ansatte og med en årlig omsætning under 2 mio. euro årlig kan udskyde betaling af faste udgifter som strøm, vand, gas, telefon og lignende i tre måneder. Ligeledes kan virksomheder med under 10 ansatte få 15.000 euro i tilskud til at dække fasteomkostninger, som ikke skal betales tilbage. 

  Finansielle støttemuligheder i delstaterne hilfe

 • Huslejebetaling kan udskydes til 1. juli. Husleje, der skulle have været betalt i perioden 1. april til 30. juni 2020, skal betales til udlejer inden for 2 år.

Skatteregler

 • Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. Skatteministerier i nogle af de 16 delstater refunderer forudbetalt moms.
 • Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 % til 7 % i perioden 1/7-20 til 30/6-21.
 • Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af 2020.
 • Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.
 • Det gøres lettere at udskyde tilbagebetaling af skattegæld.

  Læs om skattelempelser på corona FAQ siden her

Regler for afskedigelser

 • Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af coronapandemien er ikke mulig.
 • Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.
 • I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

 • Den nyoprettede stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), kan garantere gæld og forpligtelser for 400 mia. euro for virksomheder. I fonden indgår op til 100 mia. euro, som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. 460 mia. euro i den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og lånegarantier på op til 90 % af virksomhedslån. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.
 • Der er afsat 100 mia. euro til kapitalindskud i virksomheder (staten erhverver en andel, som senere skal afhændes).

 • Kreditafbetalinger, der skulle have fundet sted mellem 1. april og 30. juni 2020, kan udskydes til tiden efter 30. juni.

 • Som en del af regeringens redningsplan for mellemstore virksomheder åbnede den statslige udviklingsbank KfW den 15. 4 for ansøgninger til hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”). Lånene er primært rettet mod mellemstore virksomheder (særligt virksomheder over 10 personer). Lån til virksomheder er sikret med et statsligt ansvar på 100 procent og har en løbetid på op til 10 år.

  Klik for at tilgå oversigt over hjælpeprogrammer

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Det er tilladt at foretage grænseoverskridende rejser i Tyskland uafhængig af den rejsendes statsborgerskab, hvis der foreligger tjenestelige grunde eller ifm. udøvelse af tjenesteydelser.
 • Udenlandske sæsonarbejdere (f.eks. i landbruget), uanset herkomst, må ikke rejse ind i Tyskland.
 • Transit gennem Tyskland er mulig for sæsonarbejdere, hvis man kan dokumentere, at man er i transit. 
 • Tyskland har indført et krav om karantæne ved indrejse. Alle ankommende rejsende, der har opholdt sig uden for Tyskland i mere end 48 timer skal i 14 dages total karantæne. Undtaget for denne regel er bl.a. pendlere, sundhedspersonale, diplomater, transitrejsende, personer, der transporterer varer, og erhvervsrejser i Tyskland af maksimalt 5 dages varighed.
 • Tyskland omsætter EU-beslutning om 30-dages restriktioner for indrejser fra tredjelande, også på trods af normalt gyldige indrejsedokumenter.
 • Tyskland har med øjeblikkelig virkning trukket liberaliseringen af cabotagereglerne tilbage for at støtte op om den tyske transportbranche. Lastbilkørsel tillades i weekender - dog har de enkelte delstater forskellige regler for, hvilke typer varer, der må fragtes om søndagen.
 • Der er ingen grænserestriktioner ved indførsel af varer og tjenesteydelser.
 • Tyskland bakker op om EUs fælleslinje om fri transit af varer under COVID-19 pandemien (Retningslinje 2020/C 86I/01). Varer kan derfor transiteres gennem Tyskland.

Vigtige links

Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning?

Kontakt vores dedikerede rådgivere:

Loading...