Gå til indhold
Tyrkiet

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyrkiet

Genåbningen af Tyrkiet skrider stødt frem, og smittetrykket har på intet tidspunkt været ude af kontrol. Genåbningen har medført et stigende smittetal, som har affødt enkelte fornyede udgangsforbud, men situationen vurderes, at være under kontrol.

Introduktion

Gennem hele forløbet har store dele af erhvervslivet slet ikke været lukket ned, og på nuværende tidspunkt er næsten alle sektorer åbne. Kun enkelte særlige erhverv er fortsat lukket, som fx. natklubber. Maskebrug er blevet påbudt på alle offentlige steder med bødestraf for overtrædelser, i en række provinser, herunder Istanbul, Ankara, og Izmir. På den korte bane ventes særligt den vigtige turisme-branche at blive hårdt ramt. Den tyrkiske regering arbejder derfor meget målrettet på at tiltrække turister og sikre genåbning af international flytrafik til Tyrkiet. Tyrkisk økonomi var allerede før COVID-19-pandemien under pres, hvilket må ventes at sætte sig yderligere negative spor i både udenrigshandel og indenlandsk efterspørgsel.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyrkiet?

Tyrkiet vedtog en hjælpepakke på 100 mia. TRY (USD 15 mia.) den 18. marts 2020.

Danske virksomheder registreret i Tyrkiet kan søge støtte. Primært kriterie for at modtage støtte er dokumenteret negativ konsekvens af COVID-19.

Læs mere om Tyrkiets hjælpepakke her

Læs mere om kriterier for at søge støtte her

Genåbningsplaner & Erhvervs-støttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført forsamlingsforbud i Tyrkiet. Det er ikke tilladt at samles i det offentlige rum og der er indført påbud om at holde behørig afstand (minimum 3 meters afstand) til andre personer.

Der er indført et udgangsforbud for personer over 65 år og kronisk syge i tidsrummet 20:00 - 10:00.

Kravet om at søge rejsetilladelse for personer over 65 år er ophævet.

Læs mere på ambassadens hjemmeside 

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Tilskud ydes under "Short-Term Employment Allowance".

Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Der er indført 6 månders udsættelse af betailng af moms og sociale udgifter.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Fra 17. april og tre måneder frem er det forbudt at afskedige ansatte. Parlamentet besluttede i juli at give præsidenten mulighed for at udvide afskedigelsesforbuddet med op til et år. Ansatte har ret til ubetalt orlov. Kompensation enten fra Short-Term Allowance System eller en månedlig ydelse fra staten på 1.177 TRY. 

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Offentlige og private banker har udskudt betaling af lån mv.

Læs mere her

Tyrkiets markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Tyrkiet

IMF forventer, at det tyrkiske BNP vil falde 5% i 2020 som følge af COVID-19 men spår også en positiv vækst på 5% allerede i 2021. Den vigtige turismesektor, som beskæftiger omkring 2,5 millioner personer, som derfor er en vigtig indtægtskilde for Tyrkiet, ventes i år at blive hårdt ramt og bidrage negativt til den økonomiske vækst. Den svækkede tyrkiske lira vil på den korte bane antageligt have en positiv indvirkning på den tyrkiske eksport, mens importen tilsvarende vil falde.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

De seneste officielle arbejdsløshedstal er på 12,9 %. De dækker dog kun frem til og med maj 2020 og reflekterer derfor ikke nødvendigvis konsekvenserne af COVID-19 fuldstændigt. Hvis forbuddet mod afskedigelser ikke forlænges, må arbejdsløsheden forventes at stige i de kommende måneder. Fagforeninger og analytikere sår tvivl om tallenes egentlige værdi, da det måles som andel af den samlede arbejdsstyrke, der i samme periode er skrumpet.

Bæredygtig genstart?

Der er ikke kendskab til grønne investeringer, der grundet COVID-19 er blevet udskudt eller aflyst. Dette skal dog ses i lyset af den forværrede økonomiske situation de seneste par år, der har betydet færre store investeringer. Endeligt bør det nævnes, at den tyrkiske regering på længere sigt har stort fokus på udbygning af lokal energiproduktion med en stor andel af vedvarende energikilder. Dette er baggrunden for det igangværende strategiske sektorsamarbejde mellem Energistyrelsen og det tyrkiske energiministerium. Fokusområder i dette myndighedssamarbejde er fjernvarme og havvind.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Energi og vand: Med faldende oliepriser og energiforbrug og en meget presset økonomi er den grønne omstilling udfordret i Tyrkiet. Man afventer et nyt incitamentsprogram (feed-in tariffer) for grøn energi. Det er udmeldt, at programmet bliver i TRY, som er en udfordring pga. den volatile valuta. Der er dog stadig stor interesse for energieffektivisering og grøn energi. Den grønne dagsorden understøttes fra dansk side af igangværende strategisk sektorsamarbejde for fjernvarme og havvind. Samarbejdet har igennem de sidste 5 år åbnet døre for danske virksomheder, og det forventes at fortsætte.

Sundhed: Den tyrkiske sundhedssektor har ikke været udfordret af COVID-19 indtil videre. Regeringen indførte meget hurtigt restriktioner på eksport af enhver form for værmemidler for at sikre interne leverancer. Der er et stort potentiale især inden for digital sundhed, hvor Tyrkiet ikke er langt fremme. Regeringen planlægger at opføre 20 nye hospitaler i 2020.

Landbrug og fødevarer: Tyrkiet har ikke været ramt af fødevaremangel under COVID-19 krisen. Fokus er på fødevaresikkerhed, mindre spild og bæredygtighed, hvorfor der er gode muligheder for danske virksomheder.

Bygge- og anlægsbranchen: Denne branche har været hårdt ramt, og den udfordrede tyrkiske økonomi. Der har været et fald i hussalg på 55,5%, hvilket har bidraget til stigende arbejdsløshed. Der ses dog gode muligheder for investeringer i fast ejendom.

Logistik og Transportbranchen: Branchen er hårdt ramt pga. stor nedgang i mængden af transporterede varer. Grænserne i Tyrkiet har været åbne for handel men stærkt besværet i den første måned af epidemien pga. krav om karantæne af chauffører. 

Tekstilbranchen: Branchen har været præget af afskedigelser og afbrudte ordrer. Nogle virksomheder har omlagt til produktion af masker. Tekstilproduktion i Tyrkiet kan være interessant for danske virksomheder grundet geografiskk nærhed og attraktivt omkostningsniveau.  

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores handelschef ved Generalkonsulatet i Istanbul.

kontakt Har du brug for covid-19 rådgivning i Tyrkiet?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!