Gå til indhold
Thailand

Situationsrapport fra eksportmarkedet Thailand

Generelt er Thailand økonomisk hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Den totale opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring for Thailand. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer, sundhed og fødevarer. Energi- og miljøsektoren ser også ud til komme relativt uskadt igennem krisen. Dermed vedbliver den manglende mulighed for at indrejse i Thailand at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge støtte i Thailand?

Den thailandske regering har lanceret tre hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af Covid-19-pandemien. Pakkerne fokuserer på at støtte virksomheder i form af lån med lav rente samt forskellige skattefritagelses- / fradragsforanstaltninger. Nogle foranstaltninger gælder kun for virksomheder med en thailandsk majoritetsaktionær. Alle skattemæssige foranstaltninger kan imidlertid benyttes af alle virksomheder, der er juridisk registreret og etableret i Thailand. Board of Investment of Thailand (BOI) har også indført hjælpeforanstaltninger, der gælder for BOI-registrerede virksomheder.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside her

Læs pressemeddelelse fra Thailands regering her

Der ydes støtte i form af soft lån fra Bank of Thailand (BOT) til virksomheder indtil den 18. oktober 2020. Disse har en samlet volumen på 500 mia. THB (USD 15 mia.). Disse soft lån har en rente på 2 % og er rentefri i de første 6 måneder. Gælder kun for nye SMV-lån med en grænse på højst 500 mio. THB pr. Lån. SMV'er, der opererer i Thailand, ikke er børsnoteret og er beliggende og registreret i Thailand, er berettiget til lån.

Alle virksomheder der er lovligt registreret i Thailand er berettiget til skattelettelser.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside her

Som supplement til de tidligere tre hjælpepakker har den thailandske regering den 18. august 2020 godkendt Finansministeriets forslag om at udrulle godt 114 mia. THB i primært nye ”soft loans” og kreditgarantier. Myndighedernes tiltag skal bl.a. ses som svar på kritikken over at stramme betingelser har vanskelliggjort det for nogle SMV'er at tage de lån, der tildeles via kommercielle banker.
 
Pakken på de 114 mia. THB er opdelt i forskellige kategorier: generelle SMV'er, SMV'er fra den mindre turistindustri og små SMV'er/almindelige borgere. 87 mia. i den nye pakke er målrettet mod SMV’er i traditionel forstand medens de 27 mia. er rettet mod meget små virksomheder (herunder alm. borgere), samt til turistpromotion for de meget små virksomheder. Kun de førstnævnte 87 mia. vurderes at have relevans for egentlige virksomheder.
 
SMV'er generelt / SMV'er i turistsektoren:
 
Cirka 20 mia. THB (10 mia. til hver gruppe) vil blive afsat fra regeringens Goverment Savings Bank (GSB) til brug for lån til finansielle institutioner, der yder soft lån til generelle SMV'er. Hver SMV tildeles et lån på op til maksimalt 20 millioner THB med en rente på 2% i to år. Denne pakke gælder for virksomheder med thailandske majoritets aktionærer.
 
For SMV'er i turistsektoren: Maksimum soft lån ikke højere end 500.000 THB / virksomhed. For øvrige SMV'er: kvalifikation afhænger af bankerne, hvor SMV’en ansøger om lån.
 
Forventet ikrafttræden i løbet af september 2020. Løber frem til midlerne er brugt. Ansøgning gives til GSB-filialer i hele Thailand.
 
Kilde til ovennævnte information: GSB SMEs Call Center +66 2 299 8899
 
PGS Soft Lån Plus:
 
Soft lån til en værdi af omkring 57 mia. THB i Portfolio Guarantee Scheme (PGS) udstedes til Thai Credit Guarantee Corporation, og skal bruges til at garantere kredit for de SMV'er, der er berørt af COVID-19, men som endnu ikke har modtaget nogen finansiering fra staten. Garantiperioden er 8 år. SMV'er skal kontakte bankerne for en låneplan. Garantiafgift: 1,75% maksimalt 8 år. Forventet ansøgningsperiode primo september 2020 - 17. august 2021. Ansøgning indgives til almindelige banker
 
Informationskilde: TCGC Call Center (+6628909999) og TCGC-hjemmeside.
 
PGS8:
 
Cirka 10 mia. THB til den thailandske Thai Credit Guarantee Corporation vil blive brugt til at garantere lån, der stilles til rådighed af finansielle institutioner til generelle SMV'er. Garantiperioden er 10 år. Garantiafgift: 1,75%. Ansøgningsperiode: 24. august - 31. december 2020. Ansøgning i alm. banker. Der er tale om en almindelig kreditordning, der nu videreføres af tidligere uforbrugte midler.
 
Informationskilde: TCGC Call Center (+6628909999) og TCGC-websted.
 
Kriterier for PGS Soft Loans Plus og for PGS8) kan findes her. Herunder: Skal være juridisk person med thailandsk majoritets aktionær samt drive forretning indenrigs. Må ikke være en børsnoteret. virksomhed, og skal have en kassekredit op til 500 millioner THB fra finansielle institutioner. Må have anlægsaktiver ekskl. land på en samlet værdi, der ikke overstiger 200 millioner THB. Ny kredit må ikke bruges til tilbagebetaling hos finansielle institutioner og kreditudbydere. Bestået risikovurdering i henhold til kriterierne angivet af TCG.

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er stadigvæk fastsat en række restriktioner i forhold større forsamlinger, herunder afstandskrav og antal m2 pr. person ved afholdelse af konferencer, udstillinger, sportsarrangementer og lignende tillige med krav om anvendelse af mundbind.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

I tilfælde af midlertidig nedlukning efter ordre fra guvernøren i Bangkok eller andre provinser gælder grundlaget for "no work, no pay", og arbejdsgiveren behøver ikke at betale løn, før regeringen tillader, at virksomheder åbner. De ansatte kan ansøge om en ydelse fra Social Security Office på force majeure-basis svarende til 62% af den normale daglige lønsats beregnet på grundlag af et maksimalt bidrag på 15 000 THB (maks. 3 900 THB pr. måned) i en sådan periode, men ikke over 90 dage. Arbejdsgiveren skal udstede et certifikat, som foreskrevet af Social Security Office, for at medarbejderen kan ansøge om ydelsen.

Kompensation for faste udgifter

Fritagelse for årligt gebyr for fabriksoperatører.

Ministeriel regulering om fritagelse for årlige gebyrer (1 år) til fabriksoperatører i 2020 er blevet godkendt i maj 2020.

Fabrikker der ikke har betalt gebyrer i 2020, behøver ikke at betale gebyr. Hvis en fabrik allerede har betalt, før ministerforordningen trådte i kraft, vil den dog være fritaget for at betale gebyr i 2021.

Ansøgning og kontakt: Institut for Industrielle Virksomheder +6622023954.

Læs mere på den thailandske regerings hjemmeside her

Læs mere på hjemmesiden for Department of Industrial Works her

Skatteregler

Der er skatteincitamenter for udenlandske investorer inden for automatisering og robotteknologi.

Skattefradrag, der kun er tilgængelige for udenlandske investorer (som allerede har licens til udenlandsk erhverv, godkendt af Department of Business Development), gælder for investeringer i automatisering og ansættelse og uddannelse af højtuddannede medarbejdere.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside her

Læs mere om hvilke områder der er dækket her

Nedsættelse af kildeskat

Kildeskattesatsen for servicegebyrer, herunder for arbejdskraft, tjenester, provisioner og professionelle gebyrer, er blevet reduceret fra 3 til 1,5 procent fra 1. april til 30. september 2020 (efter enhver arkiveringsmetode). Denne skattesats reduceres igen til 2 procent fra 1. oktober indtil 31. december 2020 (kun e-kildeskat indgivelse).

Læs mere om reguleringen her

Tidlig momsrefusion for vareeksportører

En eksportør af varer som defineret i Departmental Regulation Tor. 490/2562, der har en kapital på over 10 mio. THB, vil modtage momsrefusion tidligere, dvs. inden for 15 dage, hvis der ansøges elektronisk, sammenlignet med en normal periode på 30 dage. For virksomheder, der ansøger i papirformat, kan momsrefusionerne modtages inden for 45 dage sammenlignet med de sædvanlige 60 dage.

Betaling af indkomstskat

Fristen for indbetaling af selskabsskat forlænges fra maj til slutningen af august for den årlige revision og fra august til slutningen af september for halvårsrapporten.

Andre foranstaltninger inkluderer forlængede frister for alle skattebetalinger, der indsamles af toldafdelingen, dvs. moms for virksomheder, der skal lukke ned i en måned grundet ordre fra regeringen.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelser. Den thailandske arbejdsmarkedslovgivning gælder fortsat. Hvis COVID-19 påvirker arbejdsgiverens virksomhed på en måde, så der ikke kan drives virksomhed, kan arbejdsgiveren afskedige medarbejdere i henhold til standardregler.

Betalingsfrister og kredit

Banker og SFI'er (særlige finansielle institutioner) skal udsætte hovedstol- og rentebetalinger i 6 måneder fra 23. april til 22. oktober 2020 for SMV'er, der har taget et lån på under 100 mio. THB. Betingelser:

 • Gælder for iværksættere, som udgør en juridisk enhed eller enkeltpersoner, der driver virksomheder i Thailand
 • Gælder i tilfælde af normal tilbagebetalingsstatus, som ikke overstiger 90 dage forfalden tilbagebetaling (endnu ikke en NPL) pr. 31. december 2019
 • Denne ”lånebetalingsferie” betragtes ikke som en udestående betaling og vil derfor ikke påvirke virksomhedens kredithistorik.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside her

Fradrag på 1,5 gange renteudgifter for SMV'er:

 • Et selskab, der har optaget soft loans, kan kræve kildeskatfradrag for 1,5 gange den renteudgift, der er betalt fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Virksomheden skal opfylde følgende betingelser:
 • Virksomheden skal have en skattepligtig indkomst på højst 500 mio. THB (16 mio. USD) fra sin virksomhed i den sidste 12-måneders regnskabsperiode, hvor den sidste dag i regnskabsperioden sluttede før eller inden den 30. september 2019
 • Virksomheden må ikke have over 200 ansatte.
 • For at en virksomhed kan kræve dette fradrag, skal det registrere sig hos Revenue Department i henhold til de procedurer, der er angivet for skattefritagelse.

Thailands markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Thailand

På mange af de centrale parametre forventes Thailand at blive et af eller det hårdest ramte land i Sydøstasien. Tallene justeres løbende, men forventningen er for nærværende, at 2020 fører til et fald i BNP på ca. 8 %. Meget tyder på, at Thailand fra 2021 kan være tilbage på et vanligt niveau. Som en konsekvens af en relativ nødlidende detailsektor forventes et fald på godt 3 % i privatforbruget. De i forvejen dårlige prognoser for vareeksporten forventes i 2020 forværret til et fald på mere end 8 %.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Thailand er afhængig af turisme, og når turister fuldstændig udebliver, rammes beskæftigelsen hårdt, og arbejdsmarkedet bliver særdeles presset. Arbejdsløsheden forudses i 2020 at nå et niveau på over 3%. Dertil kommer den ofte hårdere ramte arbejdsstyrke i den uformelle sektor, der er meget stor i Thailand.

Bæredygtig genstart?

Alt tyder på, at planlagte grønne investeringer og projekter gennemføres - dog med mulige justeringer som følge af de specielle omstændigheder. Det gælder i særdeleshed de offentligt finansierede projekter. Generelt er den grønne dagsorden blevet styrket under krisen, og der er grund til at tro på, at den grønne omstilling vil kunne videreføres. De relevante myndigheder fortsætter aktivt med den alternative energiudviklingsplan for 2018-2037 for at opnå 30% vedvarende energi af den samlede energiproduktion inden 2037. Mindre justeringer inkluderer et større fokus på vindkraft og ”waste to energy”.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

På fødevare- og landbrugsområdet er mulighederne for danske virksomheder gunstige. Pandemien har generelt styrket ønsket om selvforsyning og samtidig vist, at det thailandske fokus på fødevaresikkerhed og automatisering har styrket sektoren under krisen. Eksempelvis forventer Thailands største fødevareproducent CPF, der har fødevaresikkerhed som topprioritet, sin største indtægt nogensinde i 2020 især som følge af stigende eksport til de asiatiske nær-markeder. Fremadrettet forventes stigende efterspørgsel efter fødevarer produceret og forarbejdet i Thailand.

Eksport fra den danske fødevareklynge til at understøtte en effektiv og bæredygtig fødevareindustri og fødevareforarbejdning har derfor gode potentialer. De store og mellemstore arbejdskrævende fødevarevirksomheder efterspørger industrielle robotsystemer og andet udstyr, der efterlever internationale standarder. Hertil kommer øget salg i moderne convenience fødevarebutikker, sunde livsstilstendenser og et stigende marked for ready-to-eat.

Inden for energi, miljø og vand har der generelt, jvf. ovenfor, ikke være nævneværdige implikationer. Ikke overraskende er energiforbruget gået ned grundet lavere aktivitetsniveau i fremstillingsindustrien samt markant opbremsning i det generelle omfang af transport. Bortset fra at danske virksomheder p.t. ikke kan indrejse i Thailand, vurderes eksportpotentialet at ligge på samme niveau som tidligere.

Generelt har lægemiddelsektoren i Thailand ikke mærket en egentlig negativ påvirkning. Visse lægemiddelfirmaer drager fordel af COVID-19-krisen, fordi hospitaler lagerfører lægemidler til patientbehandling skulle en anden bølge af COVID-19 blive aktuel.  Dette gælder også for lægemidler relateret til behandling af sygdomme, der kan sætte COVID19-patienter i højere risiko, såsom diabetesmedicin osv. Som et resultat er eksportpotentialet af farmaceutiske lægemidler til Thailand stort. Situationen er dog anderledes, når det gælder de dyrere private hospitaler, hvor størstedelen af indtægterne kommer fra internationale patienter og forsikringsselskaber med internationale kunder.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Thailand?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!