Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af COVID-19. Genåbningen af det britiske samfund skrider fremad, men en række restriktioner er endnu i kraft. Regeringen har introduceret flere store hjælpepakker med blandt andet rentenedsættelse og kreditlempelser for at modvirke den pludselige økonomiske krise, som COVID-19 virussen har medført. 

Introduktion

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af Covid-19. Genåbningen af det britiske samfund skrider fremad, og efterhånden er der givet grønt lys til, at stort set alle private og offentlige virksomheder kan genåbne. Arbejdsgivere er ansvarlige for at sikre, at arbejdspladsen er COVID-sikret både ift. medarbejdere og kunder. På arbejdspladser, navnlig hvor pladsen er knap, betyder det, at mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.
 
Ligeledes er stort set alle butikker, restauranter og offentlige attraktioner, som eksempelvis museer og gallerier igen åbne, med overholdelse af forskellige COVID-forholdsregler Regeringen har endvidere lagt stor vægt på, at alle skoler skal være åbne, når det engelske skoleår starter primo september.
 
Tilbage står dog åbning af bl.a. natklubber, som der endnu ikke er sat dato på, ligesom forsamlinger på mere end seks personer eller to hustande stadig ikke er tilladt.
 
Karantæneregler og rejsevejledninger har reduceret flytrafikken til en brøkdel. Der er fortsat et krav om 14 dages selvisolering ved ankomst til UK, om end mange lande, herunder Danmark, er undtaget dette krav. Listen over undtagne lande bliver dog løbende revideret på baggrund af udviklingen i smittebilledet i landene.
 
Genåbningen af butikker, servicebranchen og arbejdspladser samt lempelsen af karantænereglerne ventes at øge den økonomiske aktivitet. Desuden har regeringen lanceret en lang række økonomiske genopretningstiltag. I offentlig transport, og på andre offentlige områder indendørs (som muséer, biografer og gallerier) såvel som i butikker skal alle i England bære mundbind, mm. man har særlig grund til undtagelse (fx børn under 11).
 
Genåbningen er sket hurtigst i England, de øvrige nationer i UK – Nordirland, Wales og Skotland – har været mere forsigtige med at vende tilbage til normale tilstande, og her kan der også være forskelle i retningslinjerne for adfærd, fx ift. brug af masker. Ligeledes har der også været behov for lokale nedlukningstiltag, som tilfældet har været det i eksempelvis byen Leicester og dele af Nordengland.

Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet i form af flere store hjælpepakker med blandt andet låneforanstaltninger på særlige favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud, og skattefritagelse.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien.

Låneordningerne er afgrænset efter virksomhedernes størrelse jf. nærmere oplysninger nedenfor. Finansielle virksomheder er udelukket fra ordningerne.

Virksomheder med mindre end 250 ansatte kan søge refusion for sygedagpenge. Yderligere information herom se nedenfor.

Ordningen med lønkompensation kræver, at medarbejdere har været ansat før 28. februar og har en britisk bankkonto.

Danske datterselskaber registreret i Storbritannien vil kunne anvende ordningerne på lige fod med britiske selskaber.

Læs mere om støttetiltagene her

Læs mere om støtte til lønudgifter her

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19 her

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført forsamlingsrestriktioner, som varierer mellem England, Nordirland, Skotland og Wales.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Virksomheden kan søge om lønkompensation gennem regeringens Coronavirus Job Retention Scheme. Lønkompensationen er på 80% af den ansattes løn, dog maksimalt £2.500 pr. måned. Kompensationen reduceres i september til 70% og loft på £2.187,50 og i oktober til 60% og et loft på £1.875. Fra 1. juli er ordningen dog kun åben for medarbejdere, der allerede tidligere har været indrulleret i en periode har modtaget lønkompensation.

Regeringen lancerede primo juli en omfattende jobpakke, der bl.a. har til formål at beskytte eksisterende jobs og understøtte nye.

Læs mere her

og her.   

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Storbritannien har besluttet at give skattefrihed for dækningsafgift (”business rates”) i 12 måneder for udvalgte virksomheder (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende).
 
 
Storbritannien gennemførte i perioden 20. marts 2020 – 30. juni 2020 en ordning, hvorved der blev givet mulighed for henstand af momsbetalingen for virksomheder berørt af COVID-19-virussen.
 

Regler for afskedigelser

Der er ingen lempelser i reglerne for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er indført mere lempelige bestemmelser ift. betalingsfrister og kredit.

Der findes 3 forskellige lånemuligheder på særlige favorable vilkår afhængig af virksomhedens størrelse: Business Interruption Loan Scheme; Large Business Interruption Loan Scheme og Corporate Financing Facility.

Virksomheder med en omsætning under £45 mio. kan søge om et lån op til £5 mio. over 6 år. Lånet vil være rentefrit det første år og ingen krav om personlig garantistillelse for lån udner £250.000.

Virksomheder med en omsætning mellem £45-500 mio. kan låne op til £25 mio. Finansielle virksomheder er udelukket fra ordningen.

Virksomheder med mindre end 250 ansatte kan søge om refusion for sygedagpenge for medarbejdere ansat før 28. februar, tjener gennemsnitlig mere end £120 pr. uge og har været syg i mere end 4 dage.

Små virksomheder kan få direkte tilskud via ordningen: Small Business Grants Fund.

Små virksomheder og virksomheder indenfor (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende) kan få lempelse for dækningsafgift op til £10.000.

Find en generel oversigt over finansielle støttetiltag her

Læs mere om ’Business Interruption Loan Scheme’ her

Læs mere om ‘Large Business Interruption Loan Scheme’ her

Læs mere om ‘Corporate Financing Facility’ her

Storbritanniens markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Storbritannien

Økonomiske prognoser fra august viser følgende procentvise årlige ændring for 2020 og 2021:

 • BNP: -9,5% (2020); 9,0% (2021);
 • Forbrug: -9,25 (2020); 8,0% (2021)
 • Investeringer: -19,0% (2020); 10,5% (2021)
 • Eksport: -10,5% (2020); 4,5% (2021)
 • Import: -11,25% (2020); 7,5% (2021)

Læs mere her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Nedlukningen af britisk økonomi har medført, at antallet af ansatte midlertidigt ikke på arbejde (inklusiv ansatte på lønkompensation) er steget til ca. 7,5 mio. i juni.
 
Der er desuden indikationer på stigende arbejdsløshed, idet antallet af ansatte på en lønningsliste er faldet med over 730.000 fra marts til juli. Samtidig er antallet af ledige stillinger faldet til ca. 370.000 i perioden fra maj til juli 2020.
 

Bæredygtig genstart?

Investeringspotentialet og -behovet for energieffektiviseringer i bygninger og fjernvarme er stort. Regeringen har den 8. juli annonceret, at den vil afsætte £3 mia. som del af en grøn investeringspakke med henblik på bl.a. jobskabelse og en grøn opgradering af boliger og bygninger.

Læs mere her

og her.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

I de første seks måneder af 2020 faldt den danske vareeksport til Storbritannien med DKK 7,2 mia. Det svarer til et fald på 32% i forhold til den samme periode i 2019.

UK indførte 14 dages karantæne fra d. 8. juni, hvilket begrænsede danske virksomheders mulighed for at besøge kunder/samarbejdspartnere. Denne er pr. 10 juli ophævet for en lang række lande inklusiv Danmark. Men forsamlings- og møderestriktioner sætter stadig barrierer op.

Mange infrastruktur-, energi-  og miljøprojekter har en lang planlægningshorisont og forventes at fortsætte uhindret. Danske bæredygtige løsninger står stærkt i forhold til den grønne genopretning, og de ovennævnte investeringer inden for energieffektivisering af boliger og bygninger skaber store markedsmuligheder for danske virksomheder.

Nedlukningen har også begrænset forretningsudvikling bl.a. af byggeprojekter, da kommunerne i udpræget grad har sendt deres indkøbsafdelinger hjem på orlov (”furlough”) og har været tilbageholdende med at indgå nye kontrakter.

E-handel driver vækst i detailsektoren.

På trods af COVID-19 og Brexit vil Storbritannien også fremover være en af Danmarks vigtigste samhandelspartnere med 67 millioner købedygtige forbrugere. Tålmodighed på den korte bane, men parathed til en offensiv indsats, efterhånden som normaliteten nærmer sig, er det bedste råd.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Storbritannien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!