Gå til indhold
Spanien

Hjælpepakker til virksomheder i Spanien

Spanien er blandt de hårdest ramte EU-lande af COVID-19-sundhedskrisen og regeringen har vedtaget en række tiltag for at modgå pandemiens omfattende konsekvenser på økonomien, beskæftigelsen og samfundet. Spanien har lanceret, hvad der omtales som en historisk hjælpepakke på op til 20% af landets BNP.

Den spanske regerings støtte til erhvervslivet

Den spanske regering har vedtaget en række støttetiltag rettet mod virksomheder, små- og mellemstore virksomheder og selvstændige, hvis aktiviteter er berørt af COVID-19.

Hovedpunkter fra hjælpepakken:

 • Der er oprettet en finansieringslinje på 400 mio. euro.
 • En garantilinje på 100 mia. euro.
 • Spanien har indført alarmtilstand fra den 14. marts, hvor al ikke-essentiel aktivitet er lukket ned. Alarmtilstanden er gældende frem til 9. maj. Regeringen har vedtaget en form for betalt orlov, som betyder en ekstraordinær forsikringsdækning på 2 mia. euro til små og mellemstorevirksomheder og ikke børsnoterede eksportvirksomheder.
 • Ekstraordinær forsikringsdækning på 2 mia. euro til små og mellemstore virksomheder, og ikke børsnoterede eksportvirksomheder.
 • Ifm. den ekstraordinære nedlukning af al ikke-essentiel aktivitet, gældende fra den 30. marts til 9. april, vedtog regeringen en form for betalt orlov, som betød, at medarbejderne får fuld løn under perioden, betalt af virksomheden. De ikke udførte arbejdstimer vil skulle “tilbagebetales” til virksomheden inden 31. december efter aftale mellem parterne.
 • Der er vedtaget en ekstraordinær ydelse til selvstændige.
 • Der er vedtaget udsættelser på en række forskellige lån og kreditordninger.
 • Der er vedtaget udsættelser på skatteforpligtelser, samt en række nedslag i arbejdsgivers og selvstændiges socialsikringsbidrag mhp. at bevare arbejdspladser. Derudover er selvstændige og SMV’er blevet inkluderet i en række sociale tiltag.  

Du kan finde yderligere information omkring den spanske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

Kan danske virksomheder søge støtte i Spanien?

Danske virksomheder med registrerede datterselskaber i Spanien kan anvende ordningerne på lige fod med spanske selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse, sektorplacering, om dets aktiviteter er berørt af COVID-19 og hvor meget virksomhedens indtægt er blevet reduceret som konsekvens af alarmtilstanden.

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til ansatte

 • Regeringen har gjort det nemmere for virksomheder at benytte sig af ordninger for midlertidig afskedigelse eller nedsat arbejdstid (ERTE).
 • Virksomheder, der benytter ERTE’er kan undgå at betale socialsikringsbidrag, såfremt virksomhederne bibeholder arbejdspladserne mindst seks måneder efter at aktiviteten er genoptaget.
 • Ifm. nedlukning af al ikke-essentiel aktivitet fra d. 30. marts til den 9. april vedtog regeringen en form for betalt orlov, der betød, at medarbejderne fik fuld løn under perioden, betalt af virksomheden. De ikke udførte arbejdstimer vil skulle “tilbagebetales” til virksomheden inden 31. december efter aftale mellem parterne.
 • Seks-måneders betalingsudsættelse for indbetalinger til socialsikringen, og udsættelse af afdrag på gæld til socialsikringen.
 • 100% nedskrivelse af virksomhedernes socialsikringsbidrag, såfremt de fastholder ansættelsen af faste fuldtidsmedarbejdere eller ansætter nye fra februar til juni. Lignende ordning for turisme- og restaurationssektoren samt handelssektoren. Hvis virksomheden har mere end 50 medarbejdere, reduceres arbejdsgiverbidraget med 75%.

Ministeriet for industri, handel og turisme har information på engelsk om tiltag rettet mod erhvervslivet

Kompensation for faste udgifter

 • Flere af regeringens vedtagne tiltag giver mulighed for kompensation for faste udgifter:
  • Garantilinjen på 100 mia. kan benyttes til nye eller fornyede lån til dækning af udgifter til løn, regninger, drift og til betaling af skat og lignende. Garantilinjen er på 80% for selvstændige og små og mellemstore virksomheder. For andre virksomheder er den 70% ved nye lån og 60% ved fornyelse af eksisterende lån.
  • Den spanske ”el-kupon” udvides til også at gælde selvstændige, hvis indtægter er reduceret med 75%. Opfyldes forudsætningen, vil man kunne få 25% rabat på sin elregning.
  • Lempelse af kontraktbetingelser for el- og gasforsyning, samt udsættelse af regninger for SMV’er og selvstændige.
  • Der gives adgang til den sociale bonus for selvstændige, der har set sig nødsaget til at indstille deres aktivitet pga. alarmtilstanden.
  • Der gives selvstændige adgang til udsættelse af afdrag på realkreditlån i deres virksomhedslokaler og kontorer.

Ministeriet for industri, handel og turisme har information på engelsk om tiltag rettet mod erhvervslivet

Skatteregler

 • Udsættelse af forskellige skatteforpligtigelser for små og mellemstore virksomheder samt selvstændige. Det vil sige:
  • større fleksibilitet ift. udsættelse af skattegæld
  • udsættelse af alle former for forældelsesfrister
  • forlængelse af andre frister
 • For skatteudsættelse er der vedtaget yderlig 1 måneds udsættelse af kvartalsvise skatteforpligtelser for små og mellemstore virksomheder og selvstændige med en årlig fakturering på under 600.000 euro. Det drejer sig om moms, indkomstskat og selskabsskat. Fristen er d. 20. maj og finder automatisk anvendelse

Skattestyrelsen (Agencia Tributaria) har yderlig information om skatteforpligtigelser ifm. COVID-19 krisen

Regler for afskedigelser

 • Regler for afskedigelser er blevet skærpet. Årsager relateret til COVID-19 kan ikke anvendes som begrundelse for afskedigelser (har indvirkning på størrelsen af den godtgørelse som arbejdspladsen vil skulle udbetale til den afskedigede medarbejder).
 • Regeringen har samtidigt gjort det lettere for virksomhederne at benytte sig af ordninger for midlertidig afskedigelse eller nedsat arbejdstid (ERTE). Endvidere er der vedtaget forskellige forlængelser og tilpasninger af ERTE, særligt for turistsektoren, ifm. med en gradvis genåbning af samfundet.
Ministeriet for industri, handel og turisme har information på engelsk om tiltag rettet mod erhvervslivet

Betalingsfrister og kredit

 • Der er vedtaget udsættelse for en række lån og kreditordninger:
  • Tre måneders udsættelse af afdrag på realkreditlån for virksomhedslokaler, hvis du som selvstændig har fået sine indtægter reduceret med 40% grundet COVID-19-krisen.
  • Tre måneders udsættelse af afdrag på andre lån til dækning af andre virksomhedsrelaterede udgifter, hvis du som selvstændig har fået sine indtægter reduceret med 40% grundet COVID-19-krisen.
  • Udsættelse af afdrag på lån givet til industrielle projekter, hvis afdragsfristen er under 6 måneder og afhængigt af i hvilken grad aktiviteten er berørt af coronakrisen, og mulighed for genforhandling af amortiseringsplan med en tidshorisont på 2 et halvt år.
  • Udsættelse af afdrag på lån ydet af Sekretariatet for industri og små og mellemstore virksomheder, og mulighed for genforhandling af amortiseringsplan. En amortiseringsplan for et lån betyder at du kan se udviklingen i ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden.
  • Udsættelse af afdrag på lån til virksomheder ydet af regionerne.
  • Udsættelse af renter og afdrag på lån på programmer for iværksættere og unge fra Statssekretariatet for Turisme.

Ministeriet for industri, handel og turisme har information på engelsk om tiltag rettet mod erhvervslivet

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Spanien har erklæret alarmtilstand d. 14. marts, der indfører væsentlige begrænsninger for bevægelsesfriheden internt i landet. Alle borgere skal forblive inden døre. Kun indkøb af mad, apotekervarer, lægebesøg, bank og forsikringsforretning og essentielle sager tillades. Alarmtilstanden er forlænget til den 24. maj med mulighed for forlængelse. Bestemmelserne iht. erklæringen af den spanske alarmtilstand, heriblandt nuværende udgangsforbud, er gældende for alle borgere, herunder udlændinge. 

Den spanske lovtekst kan findes her

 • Spanien har fra den 23. marts 2020 midlertidigt indført indrejserestriktioner for borgere fra tredjelande gældende til 15. maj med mulighed for forlængelse. Spanien kan nægte indrejse, medmindre du er:  
  • Borger tilhørende en EU-medlemsstat eller en medlemsstat i Schengen, som er i direkte transit til sit hjemland.
  • Borger med et langvarigt visum, udstedt af en EU-medlemsstat eller medlemsstat i Schengen.
  • Grænsearbejder (bor i et land arbejder i et andet). 
  • Personale inden for sundheds- og ældrepleje, der rejser i et beskæftigelsesøjemed.
  • Personale, herunder flypersonale, dedikeret til transport af varer og gods.
  • Diplomatisk og konsulært personale. Tillige militærpersonel og medlemmer af humanitære organisationer rejsende i et beskæftigelsesøjemed.
  • Personer, der rejser af ekstraordinære familieårsager, som er dokumenterbart.
  • Personer, der er nødsaget til at rejse (force majeure) eller rejser af humanitære årsager.

Den spanske lovtekst kan findes her

 • Udover ovennævnte, har Spanien indført grænsekontrol fra den 17. marts ved landgrænserne til og med den 10. maj med mulighed for forlængelse.
 • Spaniens midlertidige grænsekontrol gælder ikke for personer, der transporterer varer. Spaniens midlertidige indrejserestriktioner fra tredjelande gælder ikke for personer, der transporterer varer. Dette gøres for at sikre økonomisk aktivitet og forsyningssikkerheden.

Informationen fra den spanske regering findes her

 • Personer som måtte ønske at få indrejse til Spanien fra EU-lande eller tredjelande, for at levere serviceydelser kan som udgangspunkt ikke få indrejse medmindre de opfylde
  • Borger tilhørende en EU-medlemsstat eller en medlemsstat i Schengen, som er i direkte transit til sit hjemland.
  • Borger med et langvarigt visum, udstedt af en EU-medlemsstat eller medlemsstat i Schengen.
  • Grænsearbejder (bor i et land arbejder i et andet). 
  • Personale inden for sundheds- og ældrepleje, der rejser i et beskæftigelsesøjemed.
  • Personale, herunder flypersonale, dedikeret til transport af varer og gods.
  • Diplomatisk og konsulært personale. Tillige militærpersonel og medlemmer af humanitære organisationer rejsende i et beskæftigelsesøjemed.
  • Personer, der rejser af ekstraordinære familieårsager, som er dokumenterbart.
  • Personer, der er nødsaget til at rejse (force majeure) eller rejser af humanitære årsager.

Se mere information på regeringens hjemmeside her

Se mere information på regeringens hjemmeside her

Øvrige bemærkninger

 • Det bør potentielt bemærkes, at virksomheder anbefales at prioritere hjemmearbejde over nedlukning af aktivitet.
 • Det bør tillige bemærkes, at virksomheder også bør være opmærksomme på regionale og lokale tiltag i Spanien.

Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Kontakt Har du brug for eksport rådgivning i Spanien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...