Gå til indhold
Spanien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Spanien

Spanien er blandt de hårdest ramte EU-lande af COVID-19-sundhedskrisen og regeringen har vedtaget en række tiltag for at modgå pandemiens omfattende konsekvenser på økonomien, beskæftigelsen og samfundet. Spanien har lanceret, hvad der omtales som en historisk hjælpepakke på op til 20% af landets BNP. Efter en omfattende nedlukning varende i 10 uger, overgik Spanien til den såkaldte "nye normalitet" d. 21. juni 2020.

Introduktion

Efter en omfattende nedlukning varende i 10 uger, overgik Spanien til den såkaldte "nye normalitet" d. 21. juni 2020. Denne vil gælde, indtil der er fundet en effektiv kur for COVID-19 eller en vaccine mod COVID-19. I den nye normalitet er der fortsat en række restriktioner. I Spanien er regionerne nu ansvarlige for at udarbejde regionale regelsæt vedr. håndtering af COVID-19. Der kan forekomme regionale og lokale "nålestiks"-nedlukninger og begrænsninger af økonomisk og social aktivitet. Den mest påvirkede sektor vurderes at være turismen. Også restauranter og underholdningsbranchen vil fortsat være meget påvirkede. Derudover kan lokale udbrud påvirke fødevareproduktionen samt landbrugssektoren.

Kan danske virksomheder søge støtte i Spanien?

Regeringen har vedtaget en række støttetiltag rettet mod virksomheder, særligt små- og mellemstore virksomheder og selvstændige, hvis aktiviteter er berørt af COVID-19.

Danske virksomheder registreret i Spanien vil kunne ansøge om støtte på lige fod med spanske virksomheder. Generelt er kriteriet for at kunne modtage støtte, at virksomhedens aktivitet er berørt af sundhedskrisen (eksempelvis lukning, nedsat aktivitet, reduceret efterspørgsel, mangel på leveringer).

Læs mere her

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Lokale restriktioner

De spanske regioner har indført en række lokale restriktioner.

Enkelte regioner har genindført forsamlingsrestriktioner (reduceres til ml. 10 og 15 personer, nogle steder både i den offentlige og den private sfære, afhængigt af regionen).

De fleste regioner har reduceret den tilladte kapacitet på restauranter, barer, i butikker, biografer og teatre, samt på badestrande, udendørs svømmerbassiner, forlystelsesparker, turistattraktioner, m.m.

En række regioner har ligeledes indført obligatoriske registre for logerende og gæster på hoteller- og ferieboliger samt på natklubber, frisørsaloner, skønhedsklinikker, fitnesscentre, m.m. Andre regioner har lukket helt ned for nattelivet eller reduceret åbningstiderne.

De lokale og regionale myndigheder kan med kort varsel indføre yderligere restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner. Dette inkluderer også mulighed for at en region indfører regional alarmtilstand Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. Find bl.a. spanske regioners hjemmesider og hotlinenumre her.

Herudover henvises til de særlige regionale rejserestriktioner nævnt under afsnittet rejserestriktioner.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i hele Spanien, hvis du opholder dig i det offentlige rum samt når du rejser med offentlig transport, og anbefales til møder, samt private besøg uden for din husstand.

Kravet om mundbind gælder ikke for:

- aktiviteter der er uforenlig med brugen af mundbind (fx indtagelse af mad/drikke, løb og badning).
- personer under 6 år
- borgere med vejrtrækningsproblemer
- personer med et handicap og/eller en sundhedstilstand, som forværres ved brug af mundbind.

Myndighederne opfordrer til, at man bærer handsker og overholder en social distance på to meter, når man handler i supermarkeder/butikker.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Virksomhederne opfordres fortsat til at prioritere hjemmearbejde. Regeringen har offentliggjort en protokol for implementering af præventive sundhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. 

Læs mere her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Aktuel information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til ansatte

Regeringen har vedtaget en særlig ordning med tilskud til midlertidig afskedigelse eller nedsat arbejdstid pga. COVID-19, som gælder frem til d. 30. september (ERTE).  Regeringen vedtog ifm. nedlukning af al ikke-essentiel aktivitet fra d. 30. marts til den 9. april en form for betalt orlov, der betød, at medarbejderne fik fuld løn under perioden, betalt af virksomheden. De ikke udførte arbejdstimer vil skulle “tilbagebetales” til virksomheden inden d. 31. december efter aftale mellem parterne.

Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Regeringen har vedtaget flere tiltag, som giver virksomheder mulighed for kompensation for faste udgifter, herunder en garantilinje til betaling af driftsudgifter, nedslag i elregning for selvstændige erhvervsdrivende, mulighed for udsættelse af afdrag på realkreditlån for selvstændige, samt nedslag i indbetalingen til socialsikringsbidraget (Seguridad Social) for disse.

Ud over ovennævnte kompensationer har den spanske regering vedtaget endnu en garantilinje på 40 mia. til lån til virksomheder. Lånene er rettet mod virksomheder, der ønsker at investere i den digitale transformation og bæredygtighed. Lånene vil kun være tilgængelige for projekter, der bliver tildelt hjælp i 2020. Det blev her vedtaget, at de første lån skal bestå af en pulje på €8 mia. hvoraf €5 mia. øremærkes til lån til selvstændige og SMV’er og de resterende €3 mia. er tiltænkt finansiering af lån til andre typer virksomheder. Den resterende del af garantilinjens låne- og dækningsvilkår er endnu ikke blevet præciseret.

Der afsættes også €10 milliarder til en fond for virksomheder og selvstændige, der er blevet påvirket af pandemien og som anses som strategisk vigtige for den nationale og regionale produktion. Fonden kan yde lån, opkøbe gæld og/eller aktier eller anvende andre kapitalinstrumenter. Fonden omfatter ikke virksomheder inden for den finansielle sektor.

Læs mere her

Skatteregler

Der er indført udsættelse af forskellige skatteforpligtigelser for små og mellemstore virksomheder samt selvstændige.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Reglerne for afskedigelser er blevet skærpet. Årsager relateret til COVID-19 kan ikke anvendes som begrundelse for afskedigelser. Derudover er der indført ordninger med tilskud til midlertidig afskedigelse, betalt orlov, nedslag i socialsikringsbidrag og lignende tiltag for at bevare beskæftigelsen.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Der er vedtaget udsættelse af betaling for en række private og offentlige lån og kreditordninger, samt mulighed for genforhandling af tilbagebetalingsplan. For at få adgang til udsættelse gælder generelt, at virksomheden har fået sine indtægter reduceret med mindst 40 pct.

Herudover har den spanske regering vedtaget betalingsudsættelse på lån for selvstændige og virksomheder inden for turisterhvervet baseret i Spanien, der som følge af krisen er i økonomiske vanskeligheder. Aftalen betyder, at de har mulighed for kun at betale renter på deres lån de næste 12 måneder. Der er afsat yderligere €216 millioner til finansiering af digitalisering, innovation og internationalisering af turistsektoren og €23 millioner i 2020 til promovering af turisme i landregioner og national turisme. Dette beløb vil stige til €30 millioner i 2021 og 2022.

Læs mere her

Virksomheder inden for turistbranchen kan søge om lån til følgende projekttyper:

a)  Digitalisering af virksomhederne og implementering af digitale løsninger der faciliterer salg, apps, big data eller den generelle dataøkonomi. Eksempler på digitale løsninger er digitale strategier, e-handel af produkter og turistydelser og brugen af digital marketing. 

b) Forskningsprojekter, udvikling og innovation inden for turistbranchen med det forbehold, at det skal være nye projekter, der ikke er blevet forsket i før. 

Disse projekter bør handle om eksempelvis produktudvikling og forbedring af eksisterende ydelser inden for turisme, skabelse af vedvarende arbejdspladser, eller hvordan innovation og grøn omstilling kan bruges af virksomhederne i deres virke og på arbejdspladsen.

Læs mere om lånebetingelserne her

markedssituation i spanien set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Spanien

OECD estimerer, at det spanske BNP i 2020 vil falde med 14,4 % i et ”double-hit scenarie”, hvor der kommer en anden bølge af COVID-19, og med 11,1 %, hvis pandemien ebber ud over sommeren i et ”single-hit scenarie”. Der ventes et stort fald i privatforbrug på 17,3 % ift. 2019 og en moderat genopretning i 2021 med estimeret vækst på 7,3 % ift. 2020 i et double-hit scenarie. I et single-hit scenarie ventes et fald i privat forbrug på 13,45 % i 2020 og en vækst på 9,7 % i 2021. I begge scenarier påvirkes eksporten og importen relativt kraftigt. I et double-hit scenarie ventes eksporten at falde med 19,8 % og importen med 21,1 % i 2020. I et single-hit scenarie estimeres eksporten at falde med 16,7 %, mens importen falder med 18,9 %. Der ventes i begge scenarier en moderat genopretning i 2021, men ikke nok til at nå niveauet før COVID-19.

Læs mere på OECD’s hjemmeside her

Spanien forventer at modtage i omegnen af €140 mia. fra EU’s Covid-19-genopretningsfond hvoraf €72.7 mia. vil være i form af direkte hjælp gennem EU. Dette skal understøtte den spanske økonomi generelt, men specifikt den grønne omstilling og digitalisering.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Spansk arbejdsmarked vurderes at blive hårdt ramt af flere årsager. Bl.a. fordi turismen står for 13 % af beskæftigelsen. Også mange på midlertidige kontrakter samt SMV'er er ramt af krisen. OECD vurderer at arbejdsløsheden vil stige til 22 % i 3. kvartal af 2020. I et single-hit-scenarie vil arbejdsløsheden fortsat være 21,8 % i 4. kvartal af 2020. I tilfælde af et double-hit-scenarie vil arbejdsløsheden derimod nå op på 25,5 % i 4. kvartal. Arbejdsløsheden forventes herefter at falde moderat i løbet af 2021 og i 4. kvartal i 2021 at nå ned på 17 % i et single-hit-scenarie og 20 % i double-hit-scenarie.

 

Læs mere på OECD’s hjemmeside her

 

Bæredygtig genstart?

Den spanske regering lancerede i maj 2020 en ny ambitiøs klimaplan bl.a. med mål om en 20 % reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030. Dette forventes at afstedkomme mange grønne investeringer både inden for vedvarende energi og energibesparelse, bl.a. ved energirenovering af private og offentlige bygninger samt ved at mindske udledninger fra transportsektoren.

En del af hjælpepakken fra EU vil blive investeret i den grønne omstilling.

Læs mere her

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Spanien er verdens 14. største økonomi og Danmarks 12. største eksportmarked. Med 47 mio. indbyggere og mere end 30 byer med mere 200.000 indbyggere samt 85 mio. udenlandske turister årligt er Spanien et attraktivt marked.

Der forventes gode eksportmuligheder for danske varer og tjenesteydelser i lyset af den foreslåede grønne omstilling med en forventet udbygning af den vedvarende energi, men også renoveringen af den eksisterende kapacitet af vind. Hertil kommer en plan om energirenovering af bygninger og i øvrigt øget energieffektivitet, fokus på at øge produktivitet generelt bl.a. ved en yderligere digitalisering og inden for sundheds- og ældresektoren, der i lyset af COVID-19 forventes tilført nye midler for at modgå en ny krise.   Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Den spanske regering har lanceret mobil-applikationen ”Escudo Social” til Android og IOS og en tilsvarende internetportal, som giver et overblik over alle økonomiske og sociale tiltag i lyset af Covid-19 krisen. Applikationen og siden er på spansk.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Spanien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!