Gå til indhold
Singapore

Situationsrapport fra eksportmarkedet Singapore

De trends, som vi også så inden COVID-19-krisen, er blevet forstærket: Øget digitalisering, med mere e-handel, digitale betalingsløsninger og digitale services, er blevet et nærmest populært gennembrud. Som en del af dette vil 5G-netværk blive fremrykket. Desuden har Singapore nu et stærkere ønske om øget national selvforsyning, bl.a. af fødevarer (urban farming, akvakultur mv) og pharma. Der er også fortsat gode muligheder for løsninger til den grønne omstilling (vand, affald, klimatilpasning), som fortsat prioriteres.

Kan danske virksomheder søge støtte i Singapore?

Virksomheder i Singapore har under en række nationale hjælpepakker adgang til støttemuligheder og tilskudsordninger til at afdæmpe de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19.

Såfremt danske virksomheder har et singaporeansk ACRA nummer (svarende til, hvad vi i Danmark kender som et CVR-nummer) kan disse søge om økonomisk støtte. Alle pakker er omtalt på ambassadens hjemmeside.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

 

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Forsamlinger op til 5 personer er tilladt med 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer. Det er tilladt at invitere op til 5 personer i eget hjem.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.  

Tilskud til de ansatte

For virksomheder: Under det udvidede Jobs Support Scheme, hvis formål er at bekæmpe ledighed, tilbyder Singapores regering nu at finansiere 75 procent af de første DKK 21.482 af medarbejderes løn – uanset sektor - til og med maj 2020.
 
For selvstændige: Kvalificerede selvstændige har mulighed for at modtage cirka DKK 4670 i månedligt tilskud de første ni måneder. Derudover tilbydes der hjælpepakker i forbindelse med udvikling af nye færdigheder og uddannelse.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

Singapores regering har vedtaget en lang række kompensationspakker til erhvervslivet.

Læs mere her

Skatteregler

Der er indført ændrede regler for beskatning i Singapore i lyset af COVID-19.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Regler for afskedigelser

Der er ikke indført ændrede regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er ikke indført ændrede betalingsfrister og kredit. 

Singapores markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Singapore

Den økonomiske afmatning vil føre Singapore ind i sin første recession, og landets BNP forventes at falde med -5 til -7 % i 2020. Til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19, har Singapore lanceret hjælpepakker til en værdi af godt DKK 450 mia. Singapore har for første gang i historien trukket på landets reserver for at finansiere hjælpepakkerne. Singapore forventer et budgetunderskud i omegnen af DKK 350 mia. i 2020. Trods den økonomisk usikre fremtid steg Singapores eksport i den første del af året, hvor specielt medicinaleksporten tog fra. Qua høje vækstrater i en lang årrække er Singapore økonomisk rustet til at stå imod krisen, og forventes på lang sigt at fastholde sin position som finansielt knudepunkt i regionen.
 
 

Arbejdsløshed grundet COVID-19

COVID-19s økonomiske konsekvenser forventes at overstige, hvad Singapores oplevede under finanskrisen. Arbejdsløshedsprocenten antages at tage det største højdespring i landets historie, hvilket også vil påvirke mange af de højtlønnede stillinger, som expats traditionelt har besat i Singapore. I takt med at flere jobs ønskes "hjemtaget", vil kravene til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft stige og jobåbninger færre. Sammenlignet med cirka 73.000 arbejdsløse i 2019, forventes tallet at overstige 100.000 i 2020. I andet kvartal af 2020 var Singapores arbejdsløshed på 4,0 %.

Læs mere om arbejdsløsheden i Singapore her

Bæredygtig genstart?

Singapore fastholder sine investeringsforpligtelser for grøn omstilling trods dønningerne af COVID-19. Det gælder blandt andet en investeringsramme på cirka DKK 500 mia. over de næste 100 år i klimaberedskab, kystsikring og bæredygtig udvikling. Trods fastholdelse af grønne investeringer bør der forventes forsinkelse i udbud og nye projektlanceringer - særligt inden for infrastruktur.
Danmark har netop underskrevet en aftale om et nyt femårigt miljøsamarbejde, hvor øget forskningssamarbejde og udveksling af grøn teknologi inden for vand, affaldshåndtering og cirkulær økonomi skaber grobund for gode eksportmuligheder.

Læs mere om ”Grøn genstart og klimainitiativer” af Singapores nye Minister for Bæredygtighed & Miljø her

Læs mere om bæredygtighed i Singapore her

Læs mere om Singapores strategi for en bæredygtig fremtid her

Læs mere om den grønne omstilling i Singapore her

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Forskydninger i de globale forsyningskæder - afledt af COVID-19 - vil i udpræget grad påvirke en lille, åben nation som Singapore. Som led i den forventede regionalisering vil Singapore og Sydøstasien generelt afsøge nye muligheder for sikre en større andel af selvforsyning og egenproduktion. Det gælder både i produktions- logistik,- og salgsledet, hvor specielt digital transformering vil være en katalysator for fremtidige investeringer og udviklingsfokus. Teknologiudvikling og digital løsninger vil i de kommende år derfor også være et omdrejningspunkt for danske eksportmuligheder til Singapore. Her vil specifikt FinTech, CleanTech og løsninger til optimering af fødevarer og landbrug være i fokus. I takt med at Singapores investeringsplaner og målsætninger for klimaberedskab og miljøforbedringer effektueres, vil danske virksomheder med grøn ekspertise ligeledes kunne se frem til øget interesse og partnerskabsmuligheder. Det tætte maritime samarbejde vil fortsat være centralt i dansk samhandel med Singapore, hvilket potentielt kan medføre flere afledte eksportmuligheder inden for netop teknologiudvikling og grøn omstilling.

Læs mere om Singapores økonomiske øjebliksbillede, vækstinitiativer og genstartsprioriteter i lyset af Covid-19 af Finansminister Heng Swee Keat (i tillæg til præsidentens åbningstale af parlamentet 2020) her

Læs tillige om Turning lemons into lemonade: Five lessons from COVID-19 for businesses her 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Singapore?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!