Gå til indhold
Polen

Situationsrapport fra eksportmarkedet Polen

Polen har gennemført en kontrolleret genoplukning af samfundet inklusiv åbning af grænserne. Allerede 4. maj blev det muligt at foretage erhvervsrejser til Polen fra Polens nabolande. Den polske regering har succesfuldt lanceret en række økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet med fokus på lønkompensation samt hjælp til små og mellemstore virksomheder.

Introduktion

Polen var som Danmark hurtige til at lukke ned samt indføre restriktioner for at begrænse udviklingen af COVID-19. Bortset fra enkelte regioner omkring mine-området i Silisien, ser det ud til, at pandemien er under kontrol. Polen har gennemført en kontrolleret genåbning af samfundet inklusiv åbning af grænserne.

Allerede 4. maj blev det muligt at foretage erhvervsrejser til Polen fra Polens nabolande (inklusiv Danmark). Den polske regering har desuden succesfuldt lanceret en række hjælpepakker til erhvervslivet med fokus på lønkompensation samt hjælp til små- og mellemstore virksomheder. Det forventes, at Polen vil være et af de lande i EU der økonomisk kommer bedst ud af COVID-19 krisen, samt efterfølgende opleve det mindste fald i BNP. Polen vil hurtigt igen være et attraktivt marked for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i polen?

Den polske nationalbank har siden midten af marts gennemført rentesænkninger. Den polske regering har desuden lanceret fire større hjælpepakker (Financial Shield 1.0-4.0) til mere end DKK 530 mia. Pakkerne er bredt rettet mod bl.a. offentlige investeringer, virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende

Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen er kvalificeret til at søge og modtage støtte fra den polske hjælpepakke. Der er forskel på niveaet af støtte for små og store virksomheder, idet der arbejdes med følgende virksomhedstyper:

 • En-mands virksomheder
 • Micro-virksomheder: Op til ansatte
 • Små virksomheder: Op til 50 ansatte
 • Mellemstore virksomheder: Op til 250 ansatte
 • Store virksomheder: Over 250 ansatte

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Læs mere her om kriterier og støttemuligheder for forskellige virksomhedsgrupper (på polsk)

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Det er tilladt at forsamles op til 150 personer udendørs, dog enten med maske eller 1,5 meters afstand. Der må afholdes indendørs private arrangementer som bryllup eller familiefester op til 150 personer, dog med visse restriktioner.

Den polske regering har derudover fremlagt en genåbningsplan, som indebærer, at følgende er genåbnet med særlige restriktioner:

 • Restauranter, caféer og barer.
 • Frisører og kosmetologer.
 • Museer, biblioteker og kunstgallerier.
 • Hoteller og anden indkvartering.
 • Teatre, biografer, koncertsale mv.
 • Offentlige legepladser og træningsfaciliteter etc.
 • Fitness centre og svømmehaller.

Den offentlige transport i Polen kører fortsat med begrænset kapacitet.

Læs mere på ambassadens hjemmeside 

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link. 

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af løn. Støtten varierer afhængig af virksomhedens størrelse:

 • For små virksomheder med op til 10 ansatte (og i version 2.0 udvides denne til virksomheder med op til 49 ansatte) suspenderes kravet om arbejdsgiver indbetalt social- og sundhedsomkostninger (ZUS), der i Polen typisk er en del af den ansattes løn, i tre måneder fra marts til maj.
 • Små virksomheder med op til 10 ansatte får PLN 5.000 til drift af virksomheden. Beløbet skal kun betales tilbage, hvis virksomheden i en periode på 3 måneder afskediger en medarbejder. 
 • Alle virksomheder kan få medfinansiering af betaling af løn med hvad der svarer til 40% af den polske gennemsnitsløn. Virksomheden kan kvalificere sig til støtte, hvis den enten kan påvise en nedgang i omsætning på 25% måned til måned eller på 15%, når man sammenligner to måneder i 2019 med samme to måneder i 2020.
 • Alle virksomheder får mulighed for at lave en afdragsordning for indbetaling af social- og sundhedsomkostninger (ZUS).
 • For virksomheder med op til 249 ansatte, kan der ydes medfinansiering af løn på 40%, hvis de mister omsætning svarende til minimum 30% sammenlignet med samme periode i 2019. Hvis virksomheden mister over 30% af omsætningen dækker lønkompensationen 50%, hvis omsætninger går ned med over 50%, dækker lønkompensationen 70% og over 80% fald i omsætningen dækkes lønnen med 80%.
 • Endelig gives der mulighed for at virksomheder med op til 249 ansatte kan optage favorable lån til betaling af lønomkostninger. Udbetaling af disse lån vil gå direkte ind på lønmodtagernes konti.

Læs mere her om tilskud til ansatte (kun på polsk) 

Kompensation for faste udgifter

Krisepakken indeholder ikke nationale foranstaltninger, der kan fritage virksomheder for betaling af faste udgifter såsom til husleje, vand, spildevand, varme, el m.v. Dog er der mulighed for at man regionalt og kommunalt vil implementere lokale initiativer, som for eksempel afskaffelse eller udskydelse af forskellige former for land beskatning.

Herudover er der indført midlertidig national suspension af medieafgift.

Skatteregler

Der er indført en lang række af ændrede regler og vilkår for indbetaling af skat:

 • Suspension i 3 måneder af indbetaling af arbejdsgiverbetalt sundheds- og socialskat (ZUS) for virksomheder med op til 49 ansatte.
 • Udskydelse eller oprettelse af afdragsordning for indbetaling af ZUS (arbejdsgiver betalt sundheds- og socialskat).
 • Udskydelse af skatteindbetaling og/eller mulighed for oprettelse af afdragsordning for betaling af indkomstskat.
 • Udskydelse af momsindbetaling.
 • Mulighed for at søge eftergivelse eller mulighed for at afdrage gammel skattegæld over en periode på 5 år.
 • Mulighed for at søge om lavere indbetaling af skatteforskud ved forventet nedgang i resultat for 2020.
 • Universel annullering af detailskat.
 • Udskydelse af indbetaling af ejendomsskat til ultimo juni 2020 eller en mulig senere aftalt dato.
 • Mulighed for etablering af afdragsordning af skatteindbetaling.
 • Mindskning af skatteindbetaling mod forventet ændring i overskud som følge af krisen – det gælder både for enkelt personer og virksomheder.
 • Mulighed for skattefrie donationer til formål, der skal bekæmpe COVID-19.
 • Mulighed for anvendelse af eventuelt tab i 2020 til nedskrivning af skat indbetalt i 2019.
 • Udskydelse af termin for indsendelse af momsregnskab.
 • Fritagelse for kommunal ejendomsskat på land og bygninger brugt til eksempelvis indkøbscentre.
 • Mulighed for skattefradrag fra et potentielt tab i 2020 af indtjening, fra fem på hinanden følgende år.
 • Udskydelse af implementering af ny momsrate system fra april til juli.

Læs mere her om ændrede skatteregler (kun på polsk)

Regler for afskedigelser

I tilfælde af at en virksomhed modtager forskellige elementer af lønkompensation fra den polske stat, forpligter arbejdsgiveren sig til at fastholde medarbejdere i minimum 3 måneder fra det tidspunkt, støtten er givet.  

Betalingsfrister og kredit

Overordnet sænkes renten fra 1.5% - 1.0% og i tillæg hertil slækkes kravene til reserve i den finansielle sektor fra 3.5% til 0.5%. Begge foranstaltninger skal øge likviditeten i den polske økonomi og herved gøre lånemulighederne større og billigere for virksomheder.

Herudover oprettes der i samarbejde med nationalbanken en række specielle lån målrettet de små og mellemstore virksomheder, hvor der gives mulighed for en meget lav rente i nogle tilfælde 0% samt afdragsfrihed i en periode på op til 6 måneder. Disse lån skal sikre fortsat drift af virksomhederne og forventes brugt til udbetaling af løn.

I tillæg hertil oprettes der mulighed for ansøgning om driftskapital lån på mellem PLN 0.8 – 5 mio., der kan sikre driften af virksomheden under krisen og følgende afdrages over en periode på 6 år. Denne ordning administreres af den nationale industrielle udviklingsfond (ARP).

Læs mere her om ændrede regler for betalingsfrister og kredit (kun på polsk)

markedssituation i polen set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Polen

BNP var i første kvartal af 2020 på 3,2%. Andet kvartal af 2020 er på -5,4%. Til sammenligning var BNP i sidste kvartal af 2019 4,3%.

Inflationen i Polen var i første kvartal i 2020 på 3,2% sammenlignet med 2019, hvor tallet i sidste kvartal lå på 2,3%. Andet kvartal af 2020 er på 3,3%

Læs mere her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ifølge Statistics Poland er der sket en relativt begrænset stigning i arbejdsløsheden, som fra januar til maj steg fra 5.5% til 6%. I juni-juli var der yderligere en beskeden stigning i arbejdsløsheden til 6,1%.

Bæredygtig genstart?

Markedet for vedvarende energi har fået en stigende betydning i Polen. Knap PLN 10 mia. gives i støtte til grønne investeringer i 2020. Støtten skal være med til at stimulere økonomien, og sikre en ny vej for den grønne udvikling, Nye projekter vil få tildelt midlerne, men også eksisterende projekter såsom ”ren luft” og ”anti-smog programmet”. Midlerne vil bl.a. blive tildelt inden for områderne øko-transport herunder en mindre klimabelastende transportsektor, vandretention, energieffektivitet og udvikling af solcelleenergi.

Læs mere her (på polsk)

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Den polske energisektor står fortsat over for en større transition fra kul til naturgas og vedvarende energi. Fokus er fortsat på vedvarende energieffektivitet, der skal ske gennem renovering af ejendomme. Den største kilde til luftforurening i Polen kommer fra enkelt-familie huse. Mulighederne for danske markedsaktører vurderes derfor fortsat at være store, og udvikling og investering vurderes at være tæt ved uændret på trods af COVID-19-krisen.

Yderligere digitalisering af flere sektorer (finans, energi, uddannelse og offentlig administration) forventes at fortsætte og endda accelerere som følge af COVID-19-krisen. Polen har i forvejen en førerposition inden for digitalisering, der ikke blot er begrænset til Central- og Østeuropa, og danske løsninger og produkter begynder i stigende grad at være interessante og konkurrencedygtige, ikke mindst i lyset af massiv tilstedeværelse af danske IT-virksomheder i Polen.

Ambassaden forventer ligeledes at fokus på reformeringen af sundhedssektoren fortsat vil være en høj prioritet for de polske beslutningstagere. Der kigges både på reformering af hospitalsstrukturen, implementering af diverse e-løsninger samt reformering af tilgangen til reimbursement systemet - og Polen ser til Danmark for inspiration.

De større danske markedsaktører inden for sundhed har alle oplevet markant øget salg de seneste år, hvilket også kan tilskrives den øgede villighed hos den polske regering til at anvende flere ressourcer på sundhedsområdet (forventet stigning til brug på sundhedssektoren på 1,5% af BNP inden for en kort årrække). COVID-19 har kun forstærket fokus på reformering og forbedring af sundhedssystemet.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Polen?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!