Gå til indhold
Norge

Situationsrapport fra eksportmarkedet Norge

Stortinget og regeringen har vedtaget tre økonomiske krisepakker til omkring 360 mia. NOK. De tre pakker dækker akutte økonomiske udfordringer som at sikre indtægt til arbejdstagere og likviditet til virksomheder for at undgå massefyringer og konkurser samt konkrete tiltag rettet mod brancher, virksomheder og enkelt personer, som er specielt hårdt ramt af udbruddet af COVID-19-virussen.

Kan danske virksomheder søge støtte i Norge?

Virksomheder, som er registret med et norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil – med enkelte undtagelser – være berettiget til at søge om støtte.

Kriterierne for at modtage støtte er, at virksomheden skal:

 • være skattepligtig i Norge
 • være registreret før 1. marts 2020
 • have ansatte
 • have betalt og opfyldt rapporteringspligten
 • ikke være under konkursbehandling eller afvikling
 • have haft omsætningsfald som følge af virusudbruddet på mindst 20% i marts og 30% i april 2020.
 • have faste, uundgåelige omkostninger.
 • drive virksomhed på et område, som ikke er uden for kompensationsordningen.

Læs mere om norske støtteordninger her

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført forsamlingsrestriktioner, hvor maks. 200 personer må samles med en officiel arrangør. Uden officiel arrangør må maks. 20 personer samles. Der er ligeledes indført indrejsekarantæne på 10 dage for personer fra områder med høj smitte.

Læs mere forsamlingsrestriktioner på Folkehelseinstituttets hjemmeside her samt indrejsekarantæne også på Folkehelseinstituttets hjemmeside her.

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Der er mulighed for tilskud til ansatte:

 • Ved permittering (orlov/varslet pauser i ansættelsesforholdet) er perioden, hvor virksomheder skal betale løn, kortet ned fra 15 til 2 dage.

 • For syge- omsorgspenge er perioden kortet ned fra 10 til 3 dage. Resten dækkes af staten.

Kompensation for faste udgifter

Den norske regering har oprettet en ordning, hvor staten dækker virksomheders faste omkostninger, såfremt de kan dokumentere et fald i omsætningen på mindst 30% per måned (for marts behøver det kun at være 20%) grundet COVID-19-krisen.

 • Ordningen estimeres til at ville koste den norske stat omtrent 20 mia. NOK om måneden og er indtil videre i virke til og med august måned.

 • Der er i udgangspunktet et maksimalt beløb på op til 30 mio. NOK om måneden per virksomhed, dog kan der for koncerner udbetales et højere beløb – forudsat at det godkendes af EFTAs overvågningsorgan ESA. ESA er et organ, som overvåger at EØS landene efterlever EU’s regler for det indre marked.

 • Virksomheder, som er påbudt lukket af staten, vil – med enkelte undtagelser – få dækket op til 90% af de faste udgifter. For virksomheder, som ikke er pålagt lukket, dækker staten op til 80% af faste udgifter.

Læs mere på den norske regerings hjemmeside her

Læs mere på norske Næringslivets Hovedorganisations hjemmeside her

Skatteregler

Der er indført en række lempelser og udsættelser for afgifter og skatter:

 • Betaling af de fleste afgifter og skatter kan betalingsudsættes til 31. december 2020.
 • Alle fly- og lufthavnsafgifter fjernes midlertidigt til den 31. oktober 2020.
 • Midlertidig fritag for Co2-afgift på naturgas og LPG brugt i visse produkter.
 • Virksomheder, som har underskud, kan tilbageføre underskuddet mod beskattet overskud fra tidligere år og kan få udsat formueskat.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen nye regler for afskedigelser. I stedet benyttes permittering (orlov/varslede pauser i ansættelsesforhold).

Betalingsfrister og kredit

Der er indført lavere renter og forlængelser eller udsættelse af betalingsfrister:   

 • Norges Bank (Norske centralbank) har sat renten ned til historisk lavt niveau på 0,25%.
 • Rentestøttefond på 300 mio. NOK, som giver virksomheder betalingslettelse gennem afdragsudsættelse og udsættelse af rentebetalinger for bl.a. eksisterende eller nye innovationslån.
 • Regeringen har besluttet, at Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) midlertidigt vil kunne tilbyde kortsigtet eksportkreditforsikring til flere lande.

Få yderligere information her: 

NHO

Tiltagspakken for iværksættere

GIEK

Norges markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Norge

Det forventes, at den norske økonomi får en nedgang på 4-8 % i 2020. Der er dog forventning om en relativt hurtig genoprettelse med 4-7 % vækst i 2021.

En revidering af finansloven tilføjede 420 mia. NOK i stedet for planlagte 246 mia. NOK fra Oliefonden. 

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Norge har under COVID-19 oplevet den  højeste arbejdsløshed i 75 år med 10,9% i slutningen af marts. Men den store Oliefonds formue på 10.000 mia. NOK giver dog rig mulighed for at finansiere en omstilling og genstart i de kommende år. Dette er allerede påbegyndt.

Bæredygtig genstart?

Regeringen har i seneste krisepakke inkluderet 3,6 mia. NOK til ny grøn omstilling, som særligt retter sig mod Norges industrisektor. Pakken skal understøtte grøn teknologiudvikling og forskning hos etablerede virksomheder i Norge inden for en række områder som havvind, batteriteknologi, hydrogen og miljøvenlig skibsfart.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Som en lille, åben økonomi har Norge været hårdt ramt, og nedgangen i eksporten af varer var juni 15,6% lavere en samme måned sidste år. Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) har fået tilført 20 mia. NOK til midlertidigt at kunne tilbyde kortsigtet kreditforsikring både til eksport og ved salg indenrigs.

 
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Norge?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!