Gå til indhold
Kina

Situationsrapport fra eksportmarkedet Kina

I et kommercielt perspektiv kan Kinas økonomi siges at være i gradvis bedring. Eksporten til Kina viser tegn på fremgang fra april måned, og dansk erhvervsliv melder generelt om lysere udsigter, selv om situationen for de fleste langt fra er normaliseret. På lidt længere sigt er Kina fortsat et af de markeder, der byder på det største eksportpotentiale inden for danske styrkeområder som f.eks. sundhed, fødevarer, energi, miljø og design.

INtroduktion

Det kinesiske handelsministerium har udsendt et cirkulære til lokale myndigheder om at yde bistand til udenlandsk investerede virksomheder med henblik på genetablering af aktiviteter. Der er ikke tale om fællesnationalt gældende tiltag, men lokalt tilpassede tiltag.

Læs mere her

Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Der er ikke ensartede kriterier for at kunne modtage støtte eller drage nytte af de nævnte tiltag, herunder hvad angår udenlandske virksomheders muligheder for at få støtte.

Klik for at læse en engelsksproget oversigt over støtteordninger med nærmere beskrivelser.

Mange tiltag er lokale, så det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation (Trade Council China).

Genåbningsplaner og Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der gælder ikke særlige forsamlingsforbud som følge af COVID-19, men der opfordres til generelt at holde afstand samt at bære mundbind i større forsamlinger. Vær opmærksom på at der kan være lokal forskel på regler. 

Der gælder ingen særlige foranstaltninger og/eller åbningsforbud på nationalt plan, men der kan lokalt være truffet foranstaltninger som følge af den lokale situation ligesom ændringer kan indtræffe uden forudgående varsel.

Der er ikke formelt prioriteret bestemt brancher eller erhverv i forbindelse med genåbningen, men det ligger implicit i en statskapitalistisk model som den kinesiske, at statsejede virksomheder, strategisk vigtige erhverv og beskæftigelsen indirekte prioriteres.

Der kan ikke peges på generelle foranstaltninger for centraladministration og offentlige arbejdspladser i et land på Kinas størrelse, men der kan gælde lokale og afgrænsede foranstaltninger baseret på den lokale situation. Tag kontakt til ambassaden såfremt der er konkrete spørgsmål.

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den seneste information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Med virkning fra februar har alle provinser halveret arbejdsgiverbidraget til medarbejdernes offentlige sundhedsforsikring for op til fem måneder, mens arbejdsgiveres øvrige sociale bidrag (døds-, arbejdsløsheds- og invaliditetsforsikring) ligeledes er halveret for op til tre måneder. En række ordninger er blevet forlænget året ud. Kontakt ambassaden i Beijing eller nærmeste danske generalkonsulat i Kina for yderligere.
Læs mere her. 

Virksomheder kan endvidere søge om yderligere udsættelse af sociale bidrag som eksempelvis pensionstilskud. En række ordninger er forlænget året ud. Tag kontakt til den danske ambassade i Beijing eller nærmeste danske generalkonsulat i Kina for detaljer.
Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Der er på lokalt plan indført foranstaltninger, der medfører reduktion i bl.a. energi-, gas- og lejeudgifter.
Læs mere her

Skatteregler

Kvartals- eller månedsindberetninger til de kinesiske skattemyndigheder er udsat.
Læs mere her (på engelsk).

Der er indført reduktioner af importtariffer på importerede dagligvarer og fornødenheder.
Læs mere her (på kinesisk).

Regler for afskedigelser

Det kinesiske arbejdsmarked er stærkt reguleret og beskyttelsen af arbejdstagere omfattende. Afskedigelser i private virksomheder udfordres i mange tilfælde i retten. Det kinesiske ministerie for HR og Social Sikkerhed opfordrer epidemiramte virksomheder til ikke at afskedige medarbejdere eller reducere udgifterne til personale gennem nedjustering af de ansattes løn eller arbejdstid.

Betalingsfrister og kredit

Pandemi-ramte industrier (transport, fødevarer, hotel og turismeindustri) kan afskrive tab i 2020 over en otteårig periode.

Små og mellemstore virksomheder kan søge om at udskyde tilbagebetaling af lån til udgangen af juni uden strafrenter. En række ordninger er blevet forlænget året ud. Kontakt ambassaden i Beijing for yderligere.
Læs mere her (på kinesisk)

Kinas markedssituation i lyset af COVID-19

Økonomiske situation

Ifølge officielle data for årets første kvartal af 2020 faldt BNP-væksten 6,8% i forhold til samme periode i 2019. På årsbasis opererer visse prognoser med BNP-vækst på 1% (IMF's beregninger) eller 1% (EU-Kommissionen's beregninger) for 2020. Ifølge officielle data for årets første kvartal af 2020 faldt BNP-væksten 6,8 % i forhold til samme periode i 2019, mens kinesisk BNP steg med 3,2 pct. i andet kvartal 2020 ift. andet kvartal 2019.

For 2021 forudses betydelig fremgang i den kinesiske økonomi, hvor IMF skønner en BNP-vækst på 9,2 pct.
Læs mere her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Den officielle arbejdsløshedsrate ligger på 5,7 pct. for juli 2020, men iagttagere vurderer, at den faktiske arbejdsløshed er højere.
Læs mere her

Bæredygtig genstart?

Kinas grønne ambitioner må overordnet siges at være nedjusteret i lyset af COVID-19, som det fremgik af de politiske udmeldinger på den seneste samling i Kinas Nationale Folkekongres. Vind- og solenergi udfordres som følge af udfasning af offentlige støtteordninger. Elbiler og ladeinfrastruktur, energieffektivitet, samt affalds- og spildevandsbehandling er nogle af de få grønne områder, der blev fremhævet på Folkekongressen. Kontakt ambassadens energi-, miljø- og vandteams for yderligere informationer.
Læs mere her

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

På kort sigt har effekten af COVID-19 været meget betydelig såvel for virksomhedernes lokale produktion og aktivitet, ligesom aktivitetsniveauet og efterspørgslen i Kina generelt har været stærk reduceret især i perioden frem til april. Herefter oplever mange herværende danske virksomheder, at udviklingen er vendt til en gradvis normalisering af situationen. Generelt melder danske virksomheder om en positiv udvikling på det kinesiske marked. Det bekræftes af en omfattende undersøgelse foretaget blandt dansk erhvervsliv.
Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os har du brug for eksport rådgivning i Kina?

Kontakt vores leder af Handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have Seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!