Gå til indhold
Kina

Hjælpepakker til virksomheder i Kina

Kina er et vigtigt og hurtigt voksende marked for fremstilling og eksport, hvorfor mange virksomheder har valgt at etablere sig i Kina. Selvom den statskapitalistiske samfundsmodel i Kina ikke tilbyder erhvervsrettede hjælpepakker i vestligt tilsnit, så har den kinesiske regering vedtaget tiltag, som også kan komme udenlandsk ejede virksomheder til gode for at håndtere følgerne af COVID-19-krisen.

Den kinesiske regerings støtte til erhvervslivet

Vi skal bemærke, at der kan være betydelige lokale forskelle på konkrete støtteordninger og øvrige afledte tiltag på tværs af Kina, såvel mellem provinser som på lavere administrative niveauer. Det er derfor ikke muligt at give et komplet overblik over ”hjælpepakker”, der er tilgængelige for den enkelte virksomhed. Nedenstående giver et indtryk af de måder, som bl.a. udenlandsk ejede virksomheder ydes bistand på af lokale myndigheder. 

Hovedpunkter fra den kinesiske stats tiltag:

 • Det kinesiske handelsministerium har udsendt et cirkulære til lokale myndigheder om at yde bistand til udenlandsk investerede virksomheder mht. genetablering af aktiviteter, særligt hvad angår mangel på arbejdskraft.
  Læs det her (på kinesisk): 
  http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202002/20200202934745.shtml

 • Det kinesiske handelsministerium har ligeledes udsendt et cirkulære om udvikling af e-handelstjenester for import af udenlandske produkter, herunder skal lokale myndigheder bistå virksomheder med at etablere cross-border e-handel.
  Læs det her (på kinesisk): 
  http://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202002/20200202937077.shtml

 • Udenlandsk ejede virksomheder, der planlægger investeringer på mindst 1 mio. USD inden for fremstilling og high-tech service industrier, vil nyde særlig bistand.
Du kan finde yderligere information omkring den kinesiske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden. 

Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Der er ikke ensartede kriterier for at kunne modtage støtte eller drage nytte af de nævnte tiltag, herunder hvad angår udenlandske virksomheders muligheder for at få støtte.

Klik for at læse en engelsksproget oversigt over støtteordninger med nærmere beskrivelser.

Mange tiltag er lokale, som f.eks. følgende engelsksprogede liste over tiltag i Shanghai.

Klik for at læse mere (på kinesisk).

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Med virkning fra februar har alle provinser halveret arbejdsgiverbidraget til medarbejdernes offentlige sundhedsforsikring for op til fem måneder, mens arbejdsgiveres øvrige sociale bidrag (døds-, arbejdsløsheds- og invaliditetsforsikring) ligeledes er halveret for op til tre måneder.
  Læs mere her. 

 • Virksomheder kan endvidere søge om yderligere udsættelse af sociale bidrag som f.eks. pensionstilskud, dog ikke ud over seks måneder.

Kompensation for faste udgifter

 • Energiomkostninger: I perioden 1/2 til 30/6 er prisen på el/strøm gennemsnitligt reduceret med 5% (undtagen for de mest energiforbrugende industrier).
  Læs mere her (på kinesisk)

 • Gasomkostninger: Implementering af særlig off-season (nedsatte) gaspriser i perioden frem til 30/6.
  Læs mere her (på kinesisk)

 • Lejeudgifter: Myndigheder har anmodet udlejere om at nedsætte leje og lejeudgifter til selvstændige, og statsejede ejendomme har været lejefri i februar og marts måned i de fleste provinser.

 • Havneudgifter: I perioden 1/3 til 30/6 er cargo- og havneudgifter sænket med 20%. Læs mere her (på kinesisk)

Skatteregler

Regler for afskedigelser

 • Det kinesiske ministerie for HR og Social Sikkerhed har udsendt en notits, der opfordrer epidemiramte virksomheder til ikke at afskedige medarbejdere eller reducere udgifterne til personale gennem nedjustering af de ansattes løn eller arbejdstid. Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

 • Pandemi-ramte industrier (transport, fødevarer, hotel og turismeindustri) kan afskrive tab i 2020 over en otteårig periode.

 • SMVer kan søge om at udskyde tilbagebetaling af lån til udgangen af juni uden strafrenter.
  Læs mere her (på kinesisk)

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Indrejse og karantæneregler er gradvist blevet strammet og kan ændre sig løbende.

 • Fra 28. marts har Kina midlertidigt lukket sine grænser for udenlandske statsborgere. Det betyder, at det ikke længere er muligt for udenlandske statsborgere at rejse ind i landet. Der henvises til den danske ambassades hjemmeside og rejsevejledningen for seneste nyt.

 • Der gælder også særlige regler for rejser inden for Kinas grænser. Der kan findes flere informationer på den danske ambassadens hjemmeside.

 • Der findes ingen grænserelaterede begrænsninger på eksporten fra Danmark til Kina. En udfordring er dog fraværet af regelmæssig lufttransport mellem Kina og Danmark.

Vil du have Seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

har du brug for eksport rådgivning i Kina?

Kontakt vores leder af Handelsafdelingen her:

Loading...