Gå til indhold
Japan

Situationsrapport fra eksportmarkedet Japan

Japan har været fri af en blød nedlukning siden ultimo maj, og d. 19. juni annoncerede Cabinet Office, at økonomien nu ikke længere forværres. Detail - en af de hårdest ramte sektorer - er så småt ved at vende tilbage til en normalsituation. Andre vigtige sektorer for dansk eksport - sundhed, fødevarer og energi - er for de fleste danske virksomheders vedkommende kun i begrænset omfang ramt af krisen.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Japan?

Japan har vedtaget tre hjælpepakker til en samlet værdi på ca. DKK 14,5 milliarder, svarende til mere end 40 procent af Japans BNP.

 • Første pakke, marts: 27 mia. kr. til SMV'er.
 • Anden pakke, maj: DKK 7,5 mia., som kører i to faser til 1) redde virksomheder og 2) genoplive økonomien.
 • Tredje pakke, juni: 1) Lønskompensation for virksomheder med hjemsendte medarbejdere på op til 915 kr. pr. dag, kompensation for ansatte, der er hjemsendt uden løn på op til 20.000 kr. pr. måned. Støtte til leje på enten 1/3 af lejen eller 2/3 til virksomheder, der mister mere end 1/2 af omsætningen.

Støtten tager afsæt i virksomhedens størrelse, bl.a. hvor stort et omsætningstab virksomheden har oplevet. Danske virksomheder kan godt få støtte - og en række har allerede fået støtte, især hjælp til at betale husleje.

Læs mere her

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Med annonceringen af endnu en hjælpepakke d. 27. maj 2020, introducerede Japan den samlede set største hjælpepakke på verdensplan på i alt $2,18 billioner, hvilket udgør 40% af Japans samlede BNP.

Hjælpepakkerne dækker 2/3 af de potentielle modtagere med en periode på op til 6 måneder og et subsideringsloft på ¥6 mio.

Hjælpepakkerne omfatter bl.a. subsidieringer af løn, husleje og energiomkostninger, reduktion eller fritagelse af skatteafgifter samt en række låneincitamenter.

Størstedelen af tiltagene i hjælpepakkerne er rettet mod støtte til SMV’er. Visse tiltag er også gældende for store virksomheder – dog i et mindre omfang.

Du kan finde yderligere information omkring den japanske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Japan, men der er klare retningslinjer, hvori befolkningen opfordres til at undgå at samles i store forsamlinger, og at praktisere afstand: indendørs arrangementer skal begrænse sig til 50 % af kapacitet, og udendørs arrangementer skal holdes med 2 meters afstand mellem personer.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Genåbningen i Tokyo sker i tre faser:

 • Fase 1: Museer, kulturelle institutioner og sportsfaciliteter
 • Fase 2: Ekstraundervisning, teatre, haller, butikker, fitnesscentre.
 • Fase 3: (gældende): Mangacaféer, spillehaller, karaoke, forlystelsesparker osv.

I Tokyo anmodning til restauranter om at lukke efter kl. 22. I mange præfekturer genåbner barer, restauranter og butikker. 

Læs mere her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmesidedette link. 

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af løn. Med annoncering af hjælpepakken d. 27. maj 2020 har den japanske regering hævet den daglige øvre grænse for tilskud til løn fra ¥8.330 til ¥15.000 (med en øvre månedlig grænse på ¥330.000), hvor staten erstatter omkostninger ved orlovstillæg, som udbetales til ansatte for at opretholde beskæftigelsesniveauet i virksomheder som er ramt af tvungen reduktion af forretningsaktiviteter i forbindelse med COVID-19.

Ansøgninger og udbetalinger i forbindelse med dette tilskud er allerede startet, men er nu udvidet efter introduktion af Japans hjælpepakke d. 27. maj 2020. Hjælpepakken omfatter 4/5 af tilskud til tilpasning af beskæftigelse for SMV’er og 3/5 for store virksomheder.

Ansøgningsfristen for tilskud er forlænget fra d. 30. juni indtil 30. september 2020.

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk her

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

Kompensation for faste udgifter

Tilskud til husleje:

Den japanske stat tilbyder tilskud til husleje til små og mellemstore virksomheder samt enkeltmandsvirksomheder som opfylder følgende krav mellem maj og december 2020:

 • Virksomhedens salg falder med 50% eller mere sammenlignet med samme måned i 2019 (skal gøre sig gældende for mindst en måned).
 • Virksomhedens salg falder med 30% eller mere over tre sammenhængende måneder.

Udregning af tilskuddet baseres på sidste betalte månedlige husleje ved ansøgningsdato og kan dække op til YEN 6 million for SMV’er og YEN 3 Millioner for enkeltmandsvirksomheder. 

Benefits: Up to 6 million yen for corporations and up to 3 million yen for individual businesses.

Udskydelse af energiomkostninger:

Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) i Japan har givet tilladelse til at forlænge foranstaltninger til udskydelse af betaling af el- og gasomkostninger. 

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk:
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200513003/20200513003.html
https://www.meti.go.jp/english/covid-19/index.html#11

Skatteregler

Virksomheders betaling af ejendomsskat kan reduceres til halvdelen eller helt fritages i op til et år for SMV’er, forudsat at salget falder til et vis niveau.

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

Regler for afskedigelser

Når medarbejdere afskediges grundet tvungen reduktion af forretningsaktiviteter i forbindelse med COVID-19 er den pågældende virksomhed forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse på 60% eller mere af medarbejderens gennemsnitlige løn.

 1. Betales fratrædelsesgodtgørelse på 60% af den gennemsnitlige løn, vil 90% heraf blive subsidieret af tilskud fra staten. I et sådant tilfælde betaler virksomheder 6% af den gennemsnitlige løn.
 2. Hvis virksomheder garanterer en fratrædelsesgodtgørelse på 100% af den gennemsnitlige løn, vil 90% heraf blive øjeblikkeligt subsidieret. I et sådant tilfælde betaler virksomheder 10% af den gennemsnitlige løn.

Det skal bemærkes at den del der overstiger 60% af fratrædelsesgodtgørelsen, subsideres fuldt ud. Virksomhedsbyrden for de to ovenstående scenarier er således den samme.

Betalingsfrister og kredit

Tokyo Metropolitan Government (TMG) har udrullet en række låneincitamenter rettet mod SMV’er som er berørt af COVID-19. Disse låneincitamenter omfatter følgende:

 • SMV’er er berettiget til låneplanerne hvis disse har oplevet et fald i indtægter på 5% eller mere over de sidste tre måneder grundet COVID-19.
 • Lånegrænsen er på ¥ 280 mio., hvortil TMG subsidierer gebyrer for kreditgaranti.
 • Finansieringsperioden dækker op til 10 år med rentesatser mellem 1,7% og 2,2% (afhængigt af finansieringsperioden) udlånt gennem statslige finansielle institutioner såsom Shoko Chukin Bank, JFC osv.

Ministry of Finance (MOF) har gjort det muligt for store virksomheder at optage lån med lav rente gennem Development Bank of Japan uden øvre lånegrænse.

Detaljeret oplysninger kan findes på japansk her

Detaljeret oplysninger kan findes på engelsk her

IT Tools Support

Siden maj har det været muligt for SMV’er at ansøge om tilskud til leje af IT udstyr i forbindelse med eventuelt hjemmearbejde som er blevet gjort nødvendigt grundet COVID-19. Der dækkes lejeomkostninger for hardware, såsom PC’er og tablets. Det er muligt at få tilskud til lejeomkostninger med op til ¥4,5 mio.
 

Ansøg via formular her på japansk

Nyttige links

MARKEDSSITUATION I JAPAN SET I LYSET AF COVID-19

Den økonomiske situation i Japan

Forventningen er fald i BNP på 21 % fra april til juni, og et fald på 8 % fra juli til september.

Ifølge Cabinet Office er privatforbrug faldet drastisk og forventes at fortsætte på et lavt niveau. Offentlige investeringer forventes på kort sigt at fastholdes på samme niveau som før krisen. Eksporten falder drastisk, især til USA og Europa som følge af forværrede økonomier i verden. Importen er faldet til et lavt niveau, men ser ud til at have nået bundet. Japan har underskud på betalingsbalancen.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Den i udgangspunktet lave arbejdsløshed er steget marginalt til 2,6% (OECD)

Hvis nuværende ændringer i den økonomiske aktivitet fortsætter på lang sigt vil arbejdsløsheden stige med estimeret 2,9 millioner mennesker (svarende til 4,2 %) (Daiwa Institute of Research)

Det forventes at antallet af nye jobs vil fortsætte med at falde, og arbejdsløsheden kan potentielt stige mere afhængigt af i hvilken grad arbejdsmarkedet formår at tilpasse sig nye produktionsmønstre (Cabinet Office).

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Konsekvenserne af COVID-19 har været særligt udtalte inden for servicebranchen, transport, samt industriproduktionen.

Det ventes, at efterspørgslen vil stige for elektriske produkter, pharmaceutiske produkter, sundhedssektoren samt velfærdsektoren mere bredt.

Find mere information hos Daiwa Institute of Research

Fødevareindustrien, der afhænger meget af udenlandsk arbejdskraft, står over for en potentiel katastrofal mangel på arbejdskraft, pga. Japans lukkede grænser.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksportrådgivning i Japan?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:
Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

  Har du brug for eksportrådgivning i Frankrig?

  Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

  Loading...