Gå til indhold
Italien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien

Italien er nu igen åbnet helt op for at gøre forretninger. Den italienske regering har under coronakrisen lanceret to større økonomiske hjælpepakker. En i marts (Cura Italia) på 25 milliarder euro og en i maj (Rilancio Italia) på 55 milliarder euro. Dertil har regeringen vedtaget et likviditetsdekret, hvor der gennem en udvidelse af eksportkreditten samt rammen for statsgaranterede låneordninger genereres likviditet til det italienske erhvervsliv til op mod 400 milliarder euro.

Introduktion

Den italienske regering har givet støtte til virksomheder under COVID-19 gennem bevillinger, lån på op til €30.000 og andre økonomiske hjælpepakker. 

Læs mere på den italienske regerings hjemmeside her. 

Italiens nationale statistikbureau ISTAT estimerer, at Italiens import kommer til at falde med 14,4 pct. i 2020, men vil omvendt stige med 7,8 pct. i 2021. Ambassaden har modtaget flere nye henvendelser fra danske virksomheder, der ser muligheder i at bygge forretning op i Italien i de kommende måneder, specielt inden for sundhed og grøn energi men også områder som f.eks. fødevarer.

Læs mere her 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Læs mere om forsamlingsrestriktioner på den danske ambassades hjemmeside

Krav om overholdelse af særlige sikkerheds- og hygiejnemæssige foranstaltninger, herunder brug af mundbind i særlige situationer. Læs mere her

På nuværende tidspunkt er der åbnet op for alle brancher og erhverv med krav om overholdelse af særlige sikkerheds- og hygiejnemæssige foranstaltninger. Læs mere her 

Krav om overholdelse af distance mellem personer samt særlige hygiejnemæssige foranstaltninger. Brug af fjernarbejde hvor muligt. Læs mere her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link. 

Tilskud til de ansatte

Der er givet udvidet anvendelsesgrundlag til den eksisterende lønkompensationsordning, Cassa Integrazione Ordinaria, hvorved arbejdstagere påvirket af COVID-19-krisen kan søge lønkompensation for tabte arbejdstimer. Dette gælder både i tilfælde af hjemsendelse og nedsat tid. Lønkompensationsordningen kan maksimalt anvendes i ni uger i perioden fra den 23. februar til august 2020.

Selvstændige i alle sektorer og virksomhedsstørrelser kan søge om et beløb på 600 euro om måneden.

10 milliarder euro er blevet sat af til at støtte medarbejdere, familier og virksomheder.

Der er oprettet en solidaritetsfond på 4.3 milliarder euro, som de mest udsatte kommuner kan søge midler fra.

Udsatte familier kan søge om 600 euro om måneden i økonomisk tilskud.

Familier med børn under 14 år kan søge økonomisk kompensation på mellem 80 og 160 euro pr. barn afhængig af familiens indkomst og aktiver.

Yderligere information herom kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

Der kan ansøges om en økonomisk kompensation på op til 60 pct. af huslejen til selvstændige butikker og fabrikker, som også gælder hoteller, frisører og skønhedssaloner, varehuse, restauranter og barer.

Yderligere information kan findes her.

Skatteregler

Den 28. februar vedtog Italiens regering et dekret mhp. at afhjælpe de specifikke konsekvenser af COVID-19-krisen på erhvervssiden ved at reducere udgifter til at betale:  

 • Skat
 • Socialsikringsbidrag
 • Forsikringspræmier
 • Og muligvis lønninger (gennem permitteringer).

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges yderligere. 

Dertil de øvrige skattemæssige foranstaltninger indeholdt i de føromtalte økonomiske hjælpepakker fra hhv. medio marts og primo april.

Overvejelse om suspension af skatteindbetalinger for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, hvis aktiviteter og omsætning er faldet pga. COVID-19.

Yderligere information herom kan findes hos hhv. beskæftigelsesministeriet og finansministeriet

Regler for afskedigelser

Fra den 23. februar har det ikke været muligt for en arbejdsgiver at fyre sine medarbejdere, ej heller hvis begrundelsen er en anden end COVID-19-krisen. Dette tiltag forventes at vare året ud.
Yderligere information herom kan findes hos hhv beskæftigelsesministeriet og finansministeriet.

Betalingsfrister og kredit

Den 7. april annoncerede regeringen et likviditetsdekret, der skal generere likviditet på op mod 400 milliarder euro.

 • 200 milliarder euro sikres ved at forhøje garantirammen for statsgaranterede låneordninger.
 • De øvrige 200 milliarder euro går til at øge italienske virksomheders adgang til eksportkredit. Dette ved udvidelse af den eksisterende likviditetskaution, hvormed der banes vej til nye lån for eksportstøtte.

Lempelser kan nævnes:

 • Udsættelse af terminer på lån.
 • Skattekreditter.
 • Udsættelse af frister for betaling af moms samt visse sociale bidrag.
 • Indbetaling af pensions- og socialbidrag er udsat.

Find likviditetsdekretet her.

 • Sikre udvidet adgang til garantifond for små og mellemstore virksomheder
 • Statsgarantier til at banker kan fortsætte med udlån til større virksomheder

Yderligere information herom kan desuden findes under de relevante ministerier; premierministerens kontor, finansministeriet samt ministeriet for økonomisk udvikling.

Italiens markedssituation set i lyset af COVID-19

Italiens økonomiske situation

Italiens nationale statistikbureau ISTAT forudser et fald i Italiens BNP på 8,3% i 2020. Samtidig ventes en stigning på 4,3% i 2021.

Eksporten forventes at falde med 13,9% i 2020 og 7,9% i 2021.

Importen ventes at falde 14,4 pct. i 2020 og stige med 7,8 pct. i 2021.

I 2020 ventes det private forbrug endvidere at falde 8,7% mens investeringer ventes at falde med 12,5%.

Omvendt ventes det offentlige forbrug at stige med 1,6%.

Læs mere her 

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ledigheden ventes ifølge Italiens nationale statistikbureau ISTAT at falde til 9,6% i 2020. I 2019 var ledigheden på 10%.

ISTAT fremhæver de indførte økonomiske initiativer i kølvandet på coronakrisen, som primær grund bag ledighedsfaldet i 2020.

Ledigheden ventes igen at stige til 10,2% i 2021.

ISTAT peger samtidig på, at beskæftigelsen er faldet med 1% (svarende til 226.000 personer) i kvartalet februar-april i 2020 sammenlignet med det foregående kvartal (november 2019-janur 2020).

Læs mere her  

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Confindustria.it har udarbejdet et spørgeskema, som cirka 6000 virksomheder i Italien har svaret på. Heraf kan følgende fremhæves:

 • 67 pct. af de adspurgte bekræftede, at deres forretning var påvirket af Covid-19. Tendensen var stærkere end gennemsnittet i Lombardiet og Veneto, hvor den lå på omkring 71 pct.
 • Inden for såvel hotel- og restaurationsbranchen som i transportsektoren meldes der om negative konsekvenser for de kommercielle aktiviteter..
 • I produktionssektoren melder 62 pct.  af de adspurgte om negative konsekvenser, herunder særligt beklædnings- og læderforarbejdningssektoren (76 pct.) samt møbelsektoren (71 pct.).
 • COVID-19 i Italien har til dags dato affødt udfordringer relateret til virksomhedernes omsætning, som angivet af 29 pct. af de adspurgte; på den anden side var antallet af respondenter, der oplevede vanskeligheder i underleverandørkæder mindre (6 pct.), selvom det må siges, at næsten 22 pct. oplevede problemer af begge typer

Der vurderes at være rigtige gode eksportmuligheder for danske virksomheder, specielt i sidste halvdel af 2020 og især i 2021 jf. udskudt importkvote og investeringer i første halvdel af 2020 og med EU´s hjælpepakker.

Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt Har du brug for eksport rådgivning i Italien?

Kontakt vores Leder af Handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!