Gå til indhold
Italien

Hjælpepakker til virksomheder i Italien

Den italienske regering vedtog den 16. marts en økonomisk hjælpepakke på 25 milliarder euro, der svarer til 1.4% af BNP. Regeringen annoncerede den 7. april et likviditetsdekret, hvor regeringen gennem en udvidelse af eksportkreditten samt rammen for statsgaranterede låneordninger genererer likviditet til op mod 400 milliarder euro til det italienske erhvervsliv.

Den italienske regerings støtte til erhvervslivet

Den italienske regering vedtog den 16. marts ved lovdekret at allokere 25 mia. euro, svarende til 1,4 % af BNP, til en COVID-19 hjælpepakke. 20 mia. euro er underskudsfinansierede hvilket svarer til 1,1 pct. af BNP.

Hovedpunkter fra hjælpepakken

 • Hjælpepakken for marts inkluderer en midlertidig ledighedsstøtte, der dækker ansatte i alle sektorer og virksomhedsstørrelser, ligesom der oprettes en "solidaritetsfond" på 4.3 milliarder euro, som de mest udsatte kommuner kan søge midler fra.
 • Sikre udvidet adgang til garantifond for små og mellemstore virksomheder
 • Statsgarantier til at banker kan fortsætte med udlån til større virksomheder
 • Incitamenter til banker til at øge udlån
 • Skattekreditter samt udsættelse af frister for betaling af moms
 • Betalingsfrister for skat, terminer på lån og socialbidrag forlænges til april og maj måned.
 • Midlertidig ledighedsstøtte udvidet til at dække ansatte i alle sektorer og virksomhedsstørrelser. Støtte til selvstændige på 600 euro pr. måned. 
 • En udvidelse af anvendelsesgrundlaget for regeringens såkaldte "gyldne magt", som muliggør ekstraordinær regeringsindblanding i særligt sensitive eller sårbare sektorer for at beskytte nationale interesser og sikkerhedshensyn. Af sektorer inkluderes sundhed, infrastruktur, cybersikkerhed samt finansielle forhold. 

Regeringen ventes at lancere en ny hjælpepakke senere i april til en værdi af op mod 30 milliarder euro.  Pakken har samme sigte, som den fra marts om end med et ventet styrket fokus på støtteordninger for arbejdstagere og ledige.

Den økonomiske hjælpepakken kan findes i sin fulde form her.

Du kan finde yderligere information omkring den italienske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden.

 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Det er forventningen, at erhvervsstøtteordningerne vil være åbne for alle virksomheder registreret i Italien med italiensk CVR-nummer, ligesom ledighedsstøtte mv. vil kunne søges af alle arbejdstagere tilknyttet det italienske arbejdsmarked. Der pågår dialog om de nærmere modaliteter mellem de italienske myndigheder og brancheorganisationer. 

erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Der er givet udvidet anvendelsesgrundlag til den eksisterende lønkompensationsordning, Cassa Integrazione Ordinaria, hvorved arbejdstagere påvirket af COVID-19-krisen kan søge lønkompensation for tabte arbejdstimer. Dette gælder både i tilfælde af hjemsendelse og nedsat tid. Perioden gælder for maksimalt ni uger i perioden fra den 23. februar til med august måned.
 • Ansatte i alle sektorer og virksomhedsstørrelser kan søge om et beløb på 600 euro om måneden.
 • 10 milliarder euro er blevet sat af til at støtte medarbejdere, familier og virksomheder.
 • Hjælpepakken for marts inkluderer en midlertidig ledighedsstøtte, der dækker ansatte i alle sektorer og virksomhedsstørrelser, ligesom der oprettes en "solidaritetsfond" på 4.3 milliarder euro, som de mest udsatte kommuner kan søge midler fra.
 • Økonomisk udfordrede familier vil kunne søge 600 euro om måneden i økonomisk kompensation (således i praksis en udvidelse af den tidligere oprettede kompensationsordning til selvstændige).
 • Familier med børn under 14 år kan søge økonomisk kompensation på mellem 80 og 160 euro pr. barn afhængig af familiens indkomst og aktiver. 

Yderligere information herom kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

 • Der er støtte til selvstændige på 600 euro per måned
 • Der tilbydes tilskud på 60 % af huslejen til selvstændige butikker og fabrikker, som også gælder hoteller, frisører og skønhedssaloner, varehuse, restauranter og barer.

 Yderligere information herom kan findes her.

Skatteregler

 • Den 28. februar vedtog Italiens regering et dekret mhp. at afhjælpe de specifikke konsekvenser af COVID-19-krisen på erhvervssiden ved at reducere udgifter til at betale: 
  • skat
  • socialsikringsbidrag
  • forsikringspræmier
  • og muligvis lønninger (gennem permitteringer).
 • Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges yderligere til at gælde både april og maj måned. 
 • Dertil de øvrige skattemæssige foranstaltninger indeholdt i de føromtalte økonomiske hjælpepakker fra hhv. medio marts og primo april.
 • Overvejelse om suspension af skatteindbetalinger for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, hvis aktiviteter og omsætning er faldet pga. COVID-19.

Yderligere information herom kan findes hos hhv. beskæftigelsesministeriet og finansministeriet.


Regler for afskedigelser

 • En arbejdsgiver må ikke fyre sine medarbejder fra den 23. februar og 60 dage frem, ej heller hvis begrundelsen er en anden end COVID-19-krisen.

Yderligere information herom kan findes hos hhv. beskæftigelsesministeriet og finansministeriet.

Betalingsfrister og kredit

 • Den 7. april annoncerede regeringen et likviditetsdekret, der skal generere likviditet på op mod 400 milliarder euro.
  • 200 milliarder sikres ved at forhøje garantirammen for statsgaranterede låneordninger.
  • De øvrige 200 milliarder euro går til at øge italienske virksomheders adgang til eksportkredit. Dette ved udvidelse af den eksisterende likviditetskaution, hvormed der banes vej til nye lån for eksportstøtte.
 • Lempelser kan nævnes:
  • Udsættelse af terminer på lån.
  • Skattekreditter.
  • Udsættelse af frister for betaling af moms samt visse sociale bidrag.
  • Indbetaling af pensions- og socialbidrag er udsat.

Find likviditetsdekretet her.

 • Sikre udvidet adgang til garantifond for små og mellemstore virksomheder
 • Statsgarantier til at banker kan fortsætte med udlån til større virksomheder

Yderligere information herom kan desuden findes under de relevante ministerier; premierministrenes kontor, finansministeriet samt ministeriet for økonomisk udvikling.

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Fra det øjeblik borgere ankommer til Italien, uanset transportmiddel, skal de selvisolere sig i 14 dage.
  • Dette gælder også, hvis du ikke viser symptomer.
  • Du skal desuden medbringe en tro- og love erklæring, som skal indeholde motiv til turen, fulde adresse under opholdet, hvor selvisolering vil finde sted samt telefonnummer.
  • Dog kan du få dispensation fra denne regel, hvis formålet er arbejdsrelateret. Her har du få tilladelse til at opholde dig i Italien i 72 timer (kan under visse forhold forlænges med yderligere 48 timer).
 • Når du befinder sig i Italien, skal du blive hjemme og må kun forlade hjemmet ved følgende motiver:
  • Beviseligt arbejdsmotiv
  • Absolut nødvendighed at bevæge sig mellem regionerne
  • Nødvendighed (fornødenheder, medicin mv.)
  • Helbredsmæssige grunde

Yderligere information herom kan findes her, her og her – alle ved det italienske udenrigsministerium.

 • Italien har implementeret EU-beslutning om 30-dages restriktioner fra indrejser fra tredjelande.
 • Udlændinge skal på lige fod med italienere udfylde en tro- og loveerklæring ved bevægelse i Italien. Denne skal indeholde gyldig grund til at bevæge sig i Italien. Se regler ift. Det indre marked og fri bevægelighed. 
 • Godstransport af enhver art har fortsat godkendelse til at operere.
 • Der er kødannelser og lange transporttider grundet kontrolprocedurer. Dette er særligt fra de østrigske grænse samt varetransport fra Østeuropa.
 • Frem til den 13. april er forbuddet mod weekendkørsel for lastbiler over 7,5 ton ophævet. Italienske brancheorganisationer kritiserer, at tiltagene blot skaber større trafikale problemer i hverdagene.

Yderligere information herom kan findes hos transport- og handelsbrancheorganisationerne Conftransporto og Confcommercio samt diverse transporthjemmesider Transporto Europa, Transinfo samt Fiapautotranspori samt trafikinformationssiderne Autostrade og Stradeanas.

Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Kontakt Har du brug for eksport rådgivning i Italien?

Kontakt vores Leder af Handelsafdelingen her:

Loading...