Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Størstedelen af det irske forretningsliv er genåbnet. Ved indrejse til Irland fra Danmark skal man  i karantæne i 14 dage. Dette gælder indtil videre. Den irske regering vurderer løbende, om kravet om karantæne skal bortfalde for indrejse fra visse lande og opdaterer på dette grundlag hver fjortende dag en grønliste over lande, hvorfra man ikke behøver at gå i karantæne. Danmark er endnu ikke på denne liste (Grønland er dog). Der er dog undtagelser herfra - eksempelvis hvis man skal levere service til virksomheder, som leverer "essential services".

Genåbningsplaner & Erhvervsstøtte

Genåbningsplaner

Grundet et øget smittetal i løbet af august er den nuværende faseopdelte åbning af samfundet sat på delvis pause. På nuværende tidspunkt må 6 mennesker forsamles indenfor, mens 15 mennesker må mødes udenfor. Disse tal vil være gældende til og med d. 13. september. I private hjem må 6 personer fra op til tre forskellige husholdninger mødes.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Alle detailbutikker kan holde åbent. Den irske regering har udarbejdet retningslinjer for, hvordan tilbagevenden til arbejdspladser kan foregå sundhedsmæssig forsvarligt. Disse retningslinjer skal virksomheder iagttage ved genåbning.

Læs mere på den irske regerings hjemmeside

Alle, som kan arbejde hjemmefra, opfordres fortsat til at gøre det. Stort set alle dele af den irske økonomi er genåbnet. Enkelte virksomheder kan dog først åbne den 10. august (diskoteker, natklubber samt pubber, der ikke serverer mad). En særlig støtteordning - Sustaining Enterprise Fund -, som er målrettet virksomheder i produktions- og handelssektoren, er vedtaget

Læs mere om støtteordningen her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan tilmelde sig en lønkompensationsordning. Størrelsen på lønkompensationen afhænger af, hvor meget den pågældende medarbejder tjente før udbruddet af covid-19 virus. Såfremt medarbejderen tjente mindre end € 412, kan arbejdsgiveren modtage en kompensation på 85 %. Hvis medarbejderen tjente mellem € 412 og € 500, kan arbejdsgiveren modtage € 412. Hvis en medarbejder tjente mellem € 500 og € 586 kan virksomheden modtage en kompensation på 70 % af lønudgifterne – dog ikke mere end € 410. Omfattet af lønkompensationsordningen er virksomheder, der 1) har oplevet en betydelig negativ økonomisk vækst som følge af udbruddet af covid-19, 2) der kan dokumentere, at de har oplevet et fald i omsætningen på 25 %, 3) er ude af stand til at udbetale løn, samt 4) beholder sine medarbejdere på lønningslisten. Lønkompensationsordningen opretholdes indtil udgangen af august.

Den 1. september ændres lønkompensationsordningen til en tilskudsordning. Fra dette tidspunkt kan arbejdsgivere modtage et tilskud for virksomhedens lønudgifter. Virksomheder vil have mulighed for at modtage et tilskud på € 203 pr. uge pr. medarbejder. Tilskudsordningen vil imidlertid også omfatte medarbejdere, som er blevet ansat efter udbruddet af covid-19 samt sæsonarbejdere. For at være omfattet af den nye tilskudsordning, skal virksomheden have en omsætning på 70 % i forhold til 2019. Den nye tilskudsordning vil være gældende til og med den 31. marts.

Læs mere om lønkompensationsordningen her

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke vedtaget støtteprogrammer, som decideret kompenserer virksomheder for deres faste udgifter. Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder.

Et støtteprogram - Sustaining Enterprise Fund - har til formål at give kapitalindsprøjtninger på mellem € 25.000 og € 50.000 til mindre virksomheder. Virksomheder skal have mere end 10 medarbejdere, og må ikke have en årlig omsætning på mere end € 5 mio. Læs mere om støtteordningen her

En fond - Pandemic Stabilisation and Recovery Fund - på i alt € 2 mia. skal foretage investeringer i store og mellemstore virksomheder med mere end 250 ansatte. Virksomhederne skal have været økonomisk rentable før udbruddet af COVID-19. Læs mere om stabiliserings- og genopretningsfonden her

En støtteordning – Restart Grant – på i alt € 250 millioner har til formål at kompensere mikro- og småvirksomheder for udgifter i forbindelse med genåbning. Virksomheder kan modtage mellem € 4.000 og € 25.000. Læs mere om støtteordningen her

En anden støtteordning – Enteprise Support Grant – vil blive tilgængelige for selvstændige, som hverken er omfattet af den særlige covid-19 arbejdsløshedsunderstøttelse eller nogle af de støtteordninger, som er tilgængelig for erhvervsvirksomheder. Selvstændige kan modtage op til € 1.000 til at genåbne sin virksomheden efter at have været lukket som følge af covid-19. Information om støtteordningen kan findes her.

En støtteordning omhandlende lærepladser er blevet sat op. Ordningen forsøger at motivere flere virksomheder til at ansætte elever via en støtte på €3000. Støtten vil kun gælde for elever der er blevet registreret mellem marts og udgangen af året. Virksomhederne vil modtage €2000 ved en elevs opstart og de resterende €1000 efter 12 måneder, hvis eleven stadig er ansat.

Skatteregler

Virksomheder kan vente med at indbetale skat i op til 12 måneder. Der vil ikke påløbe renter i perioden.

Der vil desuden ikke påløbe renter på for sen indbetaling af moms.

Den 1. september nedsættes den generelle momssats fra 23% til 21%.

Læs mere her

Derudover kan irske statsborgere fradrage op til €125, såfremt de bruger mere end €650 på restauranter og hoteller i Irland.

Regler for afskedigelser

Medarbejdere, der er hjemsendt eller arbejder på nedsat tid på grund af udbruddet af COVID-19 virus, kan ikke kræve afskedigelse. Dette er en lempelse for arbejdsgivere. Normalt kan medarbejdere kræve sig afskediget efter at have været hjemsendt i mere end fire uger. De særlige afskedigelsesregler gælder indtil videre til og med den 17. september. Der er mulighed for at afskedigelsesregler bliver forlænget yderligere. 

Læs mere om reglerne her

Betalingsfrister og kredit

Den irske bankunion har givet adgang til afdragsfrihed i op til tre måneder. Perioden med afdragsfrihed kan forlænges med yderligere tre måneder. Virksomheder skal dog ansøge om afdragsfrihed inden den 30. juni.

Læs mere her

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder.

De enkelte hjælpepakker er målrettet forskellige typer af virksomheder samt enkelte brancher. Kriterierne for at være omfattet af hjælpepakkerne fremgår af de enkelte ordninger. Kriterierne for de enkelte ordninger kan findes via linket. Ansøgning til de fleste støtteprogrammer skal være indsendt før den 31. august 2020.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Find en samlet liste over hjælpepakker her.


Irlands markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Irland

Det irske finansministerium forventer et samlet fald i BNP på 10,5 % i 2020. Der ventes efterfølgende en vækst på 6 % i 2021. Budgetunderskuddet forventes at udgøre 7,4 % af BNP (svarende til € 23 milliarder) i 2020.

Den indenlandske efterspørgsel forventes at falde med 15 %. Forbruget forudses at falde med 14,2 % i 2020, for så at stige med 8,7 % i 2021. Eksport og import forventes henholdsvis at falde med 7,7 % og 9,3 % i 2020. I 2021 forventes eksport og import at stige med henholdsvis 7,5 % og 9,7 %.

Læs mere her

Den 23. juli offentliggjorde den irske regering yderligere en stimuluspakke. Pakken har en samlet værdi af € 5,2 milliarder. Dertil kommer tilsagn om statslig garantistillelse på € 2 milliarder. Pengene bliver blandt andet gjort til gængelig gennem en række allerede gældende hjælpepakker. Mere information om stimuluspakken kan findes her.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Arbejdsløshedstallet forventes for hele 2020 at være 13,9%. I anden kvartal forventes arbejdsløsheden at være op mod 22%. I 2021 ventes arbejdsløsheden at falde til 9,7%.

Bæredygtig genstart?

Irland vil inden 2030 have energirenoveret minimum 500.000 boliger. Ligeledes er der planer om at installere varmepumper i mere end 600.000 boliger inden 2030. Desuden skal der ske udfasning af anvendelsen af kul, mens mulighed for at producere havvind undersøges. I det nye regeringsgrundlag fremgår det, at 10 % af det årlige transportbudget (svarende til ca. € 360 mio. årligt) skal anvendes til forbedring af cykelinfrastrukturen, samt ydeliggere 10 % infrastruktur for fodgængere.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Det er hovedsageligt hotel- og restaurationsbranchen samt turismesektoren, der er udsat som følge af nedlukningen af det irske samfund. For at imødekomme hotel- og restaurationsbranchens økonomiske vanskeligheder, har den irske regering også introduceret muligheden for at befolkningen kan modtage et skattefradrag på € 125, såfremt man bruger mere end € 650 på restauranter og hoteller i Irland. Detailhandlen har desuden også oplevet et drastisk fald i aktivitetsniveauet.

Der er bred politisk enighed om, at den økonomiske genopretning af Irland ikke skal realiseres gennem en nedskæringspolitik. I stedet lægges der op til massive investeringer i den grønne omstilling samt opførelse af nye boliger. Bygge- og anlægsbranchen samt energisektoren kan derfor forvente stigende efterspørgsel. Samtidig afvises det også, at skatten skal sættes op. Selskabsskatten i Irland er fortsat én af de laveste i Europa. Der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheders eksport fremadrettet, især inden for de nævnte sektorer samt IT, farma og landbrug, der alle er kommet godt igennem krisen uden faldende efterspørgsel. 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksportrådgivning i Irland?                                

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!