Gå til indhold
Indien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Indien

I Indien har man indført minimumsrestriktioner på nationalt plan, men henset til Indiens føderale struktur kan der være store regionale forskelle – både fra by til by og fra delstat til delstat. På nationalt niveau er det meldt ud, at der ikke forventes flere nationale nedlukninger, som det skete i perioden marts til juni. Delstaterne tager enkeltvis bestik af udviklingen og gennemfører de nødvendige tiltag på lokalt plan. Der kan således være restriktioner i konkrete inddæmningszoner med stort smittetryk. Disse restriktioner begrænser lokal økonomisk aktivitet og personers bevægelses muligheder.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Indien?

Regeringen har bebudet en række tiltag under initiativet 'Atma-Nirbhar Bharat Abhiyan' (Self-Reliant India). Hjælpepakken svarer til ca. USD 265 mia., der svarer til ca. 10% af det indiske BNP. Der fokuseres hovedsageligt på enkeltpersoner med lav indtægt og mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME'er). Pakken er primært likviditetsdrevet og involverer også visse nye sektorreformer (herunder landbrug).

Læs mere her

Understøttelsen er i høj grad afhængig af bankkredit til virksomheder. De virksomheder, der kvalificerer sig som MSME'er under den nye definition, kan benytte sig af fordelene.

Læs mere her

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført forsamlingsforbud i Indien for større offentlige forsamlinger på nationalt plan. Restriktioner bør altid undersøges lokalt og kan skifte fra dag til dag.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

I genåbningsplanerne for erhvervslivet har der i første omgang været særligt fokus på landbrug samt mikro-, små og mellemstore virksomheder.

Formelt har alle butikker (registreret under 'Shops and Establishment Act') ret til at genåbne, dog med max halv bemanding. Nationale regler om brug af værnemidler og social distancering skal overholdes. Butikker i særlige inddæmningszoner kan være underlagt åbningsforbud. 

 

Den indiske centraladministration er i vidt omfang tilgængelig, hvad enten de enkelte medarbejdere arbejder hjemmefra eller fra kontor. Det samme er efter alt at dømme også tilfældet ift. delstaternes administrationer. 

Løbende opdateringer kan findes her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link. 

Tilskud til de ansatte

Ingen nationale tiltag er på nuværende tidspunkt blevet annonceret.

Kompensation for faste udgifter

Ingen nationale tiltag er på nuværende tidspunkt blevet annonceret.

Skatteregler

Der er i forbindelse med COVID-19 indført ændrede regler for beskatning. Et eksempel på ændrede beskatningsregler er:

 • Der opkræves ingen ekstra gebyrer for forsinket udfyldelse af dokumenter i perioden fra 1. april til 30. september 2020. Dette gælder for ethvert dokument, tilbagelevering, erklæring osv., som der kræves indgivet i MCA-21-registret, uanset forfaldstidspunktet.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er endnu ikke bebudet nogle ensartede ændringer i arbejdslovgivningen af centralregeringen; dog har flere delstatsregeringer vedtaget ændringer.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Finansministeren har udtalt, at overtrædelser, der involverer mindre tekniske og proceduremæssige misligholdelser, herunder mangler ved CSR-rapportering, utilstrækkeligheder i bestyrelsesrapporter og forsinkelse med at afholde generalforsamling, vil blive afkriminaliseret.

Læs mere her

Indiens markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Indien

Indien har præ-COVID-19 igennem flere kvartaler oplevet vigende økonomiske vækst. Den omfattende nedlukning i forbindelse med det nationale udgangsforbud har betydet lukkede fabrikker, suspendering af fly, tog og busser, og derigennem kraftigt begrænset mobilitet for både folk og varer. Sammenlagt med den hårdt presset servicesektor har det betydet en kraftig opbremsning af den indiske økonomi. Indiens vækst forventes således ikke overraskende at falde markant i det indeværende finansår. Jf. OECD forventes Indiens GDP vækst i 2020 at ende på -3,7%, hvorefter den næste år anslås at stige med 7,9%.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Der har været en stigning i arbejdsløshed i Indien, i høj grad som resultat af nedlukkede fabrikker. Efter at have toppet i maj med en ledighedsprocent på 23,5%, er ledigheden faldet støt i takt med genåbningen af økonomien. Ifølge Center for Monitoring Indian Economy er ledigheden allerede tilbage på samme niveau, som man oplevede inden COVID-19.

Bæredygtig genstart?

Det fulde omfang af eventuelle forsinkelser kendes ikke. Det må forventes, at visse investeringer er forsinket.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Der er et generelt fald i produktion, ligesom det private forbrug i Indien er reduceret, hvilket må forventes at påvirke erhvervslivet.


Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

[Kontakt os] Har du brug for eksport rådgivning i Indien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!