Gå til indhold
Nederlandene

Situationsrapport fra eksportmarkedet Nederlandene

Den nederlandske regering lancerede den 17. marts en række økonomiske tiltag som nødkompensation, skatteudsættelse samt rentenedsættelse til hårdt ramte virksomheder grundet COVID-19. Der er tale om en kombination af nye tiltag og eksisterende tiltag, der er blevet udvidet eller justeret.

Introduktion

Nederlandene var i 2019 Danmarks 6. største eksportmarked for varer. Det er et nærmarked, der kendetegner sig ved en handelsmentalitet og kultur, der ligger tæt på den danske, kendt for at være teknologisk innovativt, en digital frontløber og med et godt investeringsklima.

Coronakrisen har påvirket alle, og nogle sektorer har lidt større skade end andre, herunder turisme og hotel- og restaurations-branchen. Derimod har krisen ikke sænket farten i den grønne omstilling. Grøn omstilling bliver et afgørende element i genopretning af økonomien.


KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I Nederlandene?

Danske virksomheder med nederlandsk registeret datterselskab kan søge støtte. Forskellige kriterier for at søge støtte er afhængig af ordningen.

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Genåbning af brancher med mindst risiko for smittespredning er blevet prioriteret.

Generelt opfordres fortsat til hjemmearbejde, hvor muligt.

Læs mere om genåbningsplaner og forsamlingsregler på den danske ambassade

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link

Tilskud til de ansatte

NOW-ordningen er et midlertidigt nødtiltag for at fastholde arbejdspladser, hvor op til 90 procent af lønnen kan kompenseres. 

Læs mere her 

Kompensation for faste udgifter

Indkomststøtte for selvstændige gennem TOZO-ordningen - afhængigt af indkomst og din husholdningssituation kan dette udgøre maksimalt € 1.500. Du behøver ikke at tilbagebetale, og der er ingen kapitaltest.

Læs mere her

SMVere med max 250 medarbejdere og mindst 30% økonomisk tab. 

Læs mere her

Skatteregler

Virksomheder med likviditetsproblemer kan ansøge om udsættelse af betaling af diverse skatter. Dette gælder indkomst-, virksomheds-, løn-, og omsætningsskatter.

Eventuelle bøder pga. overskridelse af betalingsdato skal ikke betales.

Renterne på allerede eksisterende skattegæld vil midlertidigt blive nedsat til nul.

Se de forskellige muligheder under titlen ”tax options for entrepreneurs” og ”other taxes” her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Den nederlandske banksektor har selv lanceret et tiltag for at støtte små og mellemstore virksomheder, hvorunder normalt levedygtige virksomheder kan få seks måneders udskydelse af afbetaling på lån: 

 • Tiltaget er taget af de store systembanker (ABN Amro, Rabobank og ING) og en række mindre banker. Normalt ville en sådan aftale være i strid med konkurrencereglerne, men tilsynsmyndigheden er i disse tider lidt mere fleksibel.
 • Virksomheder med lån op til 2,5 mio. euro kan ansøge om udskydelse.
 • For virksomheder med højere lån vil tiltag muligvis følge.
 • Selvstændige og boligejere kan anmode deres bank om eventuelle individuelle tiltag.
 • Små og mellemstore virksomheder, men også større virksomheder, kan bruge en eksisterende ”GO-ordning”, hvor Økonomiministeriet står som garant for 50 % af banklån og bankgarantier (minimum 1,5 mio. euro per virksomhed og maksimalt 50 mio. euro):
 • Denne ordning styrkes ved, at budgettet for den øges fra 400 mio. euro til 1,5 mia. euro.
 • Samtidig stiger det maksimale beløb per virksomhed fra 50 mio. euro til 150 mio. euro.

Læs mere her

Garantiordningen (BMKB) er blevet udvidet for at håndtere de økonomiske konsekvenser af corona-krisen:

 • Virksomheder kan bruge BMKB til en overgangskredit eller til at øge deres overtræk på deres bankkonto.
 • Kreditgarantien er forhøjet fra 50% til 75%. Dette gør det muligt for bankerne at udvide kredit lettere og hurtigere, og virksomheder kan nemmere låne flere penge.
 • BMKB-renteprocenten sænkes fra 3,9% til 2%.
 • BMKB-garantibudget øges fra 765 millioner euro til 1,5 milliarder euro.
 • Akkreditering bliver tilgængelig for andre finansieringsvirksomheder ud over banker, så de kan finansiere deres kunder ved hjælp af denne udvidede BMKB-ordning.

Garantistillingen forøges også for virksomheder inden for landbrug- og gartnerisektoren, så de nemmere kan opnå lån.

Læs mere her

Nedsat rente for mikrokredit til små virksomheder (Qredits). 

Læs mere her

Lån til selvstændige gennem TOZO. Et lån til erhvervskapital til et maksimumbeløb på € 10.157. Lånet skal tilbagebetales, men det er muligt at anmode om en forsinkelse af betalingsforpligtelsen. Rentesatsen vil være lavere end under den normale Bbz

Læs mere om TOZO her

Læs mere om kreditter og garantilån i afsnittet: Credits and guarantees her

Nyttige links: 

For en generel oversigt se denne hjemmeside.

Nederlandenes markedssituation set i lyset af COVID-19

Nederlandenes økonomiske situation

Fald i BNP: 8,5% i andet kvartal 2020 og 3% vækst i 2021. CPB forudser et fald i den økonomiske vækst på 5,1% i 2020 og 3,2% i 2021 under forudsætning af, at der ikke kommer en ny Covid-19 lockdown i løbet af efteråret.

Privatforbrug faldt med 10,4% i andet kvartal 2020 og forventes at falde 5,9% i hele 2020. pga. krisen sparer befolkningen mere op, hvilket har en afdæmpende effekt på forbruget. I 2021 forventer man igen en moderat stigning på 4,1%.

Eksport og import af varer og tjenester er faldet med henholdsvis 9,8%. og 8,3% i andet kvartal. I 2020 forventes et fald på 10,3% i eksport og et fald på 9,8% i import.

Nederlandene er dog meget afhængig af udviklingerne på verdensmarkedet pga. åben økonomi.

Læs mere her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

CPB forudser en stigning på 4,4% i arbejdsløsheden i 2020 og 6,5% i 2021, hvis Covid-19 støttepakke 2.0 ikke fornys.

Der forventes stigende arbejdsløshed fra 3,4%. i 2019 til 4,4% i 2020 og 6,5% i 2021. Dog er alt omgivet af stor usikkerhed.

Læs mere her

Bæredygtig genstart?

Der er ikke blevet udskudt direkte investeringer i den grønne omstilling. Enkelte processer (inden for bl.a. lovgivning) kan være blevet forsinket, men Parisaftalen samt den nationale klimaaftales målsætninger står stadig ved magt og klimaet står højt på dagsordenen.

Den grønne omstilling nævnes for eksempel både i den offentlige debat samt af politiske aktører, som et muligt område hvor offentlige investeringer kan fremskyndes i forbindelse med en genstart af økonomien efter COVID-19-krisen.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Grøn omstilling: Den nederlandske regering forfølger sin klimahandlingsplan med uformindsket styrke, og der planlægges store offentlige investeringer i bl.a. vindfarme, styrkelse af elektricitetsnettet og fjernvarmenettet. Det giver muligheder for danske virksomheder, som ambassaden følger nøje.

Boligimpulspakke på €1 mia: Den grønne energiomstilling kan bygge bro til bygge- og anlægssektoren. Nederlandene oplever akut boligmangel og regeringen planlægger at bygge 75.000 nye boliger årligt i de kommende år. Coronakrisen udfordrer den målsætning. Derfor stiller regeringen en særlig boligimpulspakke på €1 mia til rådighed for kommunerne for at stimulere byggeriet. Også her vil der være potentiale for effektive og innovative danske løsninger.

Digitalisering og sundhedsområdet: Fremtiden er ikke kun grøn, men også digital. Digitalisering af den offentlige sektor er en vigtig prioritet for regeringen. Det knytter an til sundhedsområdet med e-health som toneangivende trend. Nederlandene oplever stort demografisk skift med en stigning i den ældre befolkning. Bl.a. derfor sætter regeringen fokus på udviklingen af innovative e-health løsninger med en investering på €133 mio. i perioden 2019-22. Det åbner muligheder for danske virksomheder.

E-handel: I Nederlandene boomer markedet for e-handel, og hollænderne er blandt de forbrugere i verden, der handler mest på nettet. Nederlandene har flere år i træk ligget forrest blandt lande med den bedste digitale infrastruktur. 80% af befolkningen benytter e-handel, sammenlignet med det europæiske gennemsnit på 60%. Det giver en udvidet ny markedsplads for dansk onlinesalg.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Holland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!